Wykwalifikowani rzeczoznawcy ds. ppoż w Polsce - FireMarRzeczoznawca ds ppoż

Przeglądy drzwi oraz bram przeciwpożarowych wykonuje firma FireMar. Pierwszym zadaniem jest zawsze sprawdzenie czytelności oznaczenia drzwi oraz odnotowanie istotnych informacji w protokole. Obejmują one: nazwę producenta, model oraz rodzaj drzwi przeciwpożarowych, odporność ogniową, Numer Aprobaty Technicznej, numer Certyfikatu, nadanie numeru wewnętrznego wraz z lokalizacją drzwi przeciwpożarowych i numer wyrobu wraz z rokiem produkcji. Opisane jest również uposażenie dodatkowe, a także ewentualne uchybienia. Po przeglądzie mogą zostać wymienione albo naprawione części uszkodzone lub zużyte. Klienci doceniają to, że wszystkie usługi są zrealizowane przez jedną firmę.
FireMar Inżynieria Pożarowa Sławomir Staniszewski
Tel.:698667665
al. Jana Pawła II 25A
37-450Stalowa Wola
podkarpackie
NIP: 8652382285
WWW: