Pomóż Świętemu!

Święty Józef potrzebuje Twojej pomocy, aby móc odbyć podróż po archidiecezji poznańskiej.
Przekazując darowiznę w kwocie 20, 50, 100 lub więcej złotych, wesprzesz dzieło peregrynacji.

Darowiznę można wpłacić na numer konta:

35 1240 1763 1111 0010 6101 7671
Zgromadzenie OO. Karmelitów Bosych
ul. Działowa 25, 60-967 Poznań

Już teraz dziękujemy za Twoją ofiarność i otwarte serce!

Zwracamy się również z pokorną prośbą o modlitewne zaplecze poprzez ufne i żarliwe wołanie do Boga o łaski owocnego przeżycia czasu nawiedzenia dla wszystkich rodzin.

Jest jeszcze jedna forma wsparcia, które każdy może udzielić Świętemu Józefowi: opowiedzcie o peregrynacji Waszym rodzinom, bliskim, znajomym. Może i oni zapragną wesprzeć to wielkie dzieło poprzez modlitwę, darowiznę czy dobre słowo.

Wszyscy możemy włączyć się w przygotowanie tego wielkiego wydarzenia!

Nie zawiedźmy Świętego Józefa!

Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może na was zlać całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego co jest napisane: Rozproszył dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. (2Kor 9, 7-9).

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD