Nosków - parafia pw. Świętej Trójcy - 4.10.2016

We wtorek 4 października 2016 r. o godz. 10.30 peregrynujący obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Świętej Trójcy w Noskowie.

Przed kościołem powitali go strażacy, którzy przenieśli święty wizerunek do kościoła.

 • DSC_0954
 • DSC_0954
  DSC_0954

  Po ustawieniu świętej ikony na postumencie ks. proboszcz Jarosław Kaczmarek ubrany w ornat rozpoczął Mszę św.

 • DSC_0958
 • DSC_0958
  DSC_0958
 • DSC_0956
 • DSC_0956
  DSC_0956
 • DSC_0961
 • DSC_0961
  DSC_0961

  Po Mszy św. trwały indywidualne modlitwy wiernych do godz. 16.00. Pasterz parafii odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa, a następnie rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie nawiedzenia obrazu. Ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt zawierzenia całej parafii św. Józefowi, odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za ten święty czas nawiedzenia obrazu, ks. proboszczowi za trud przygotowania peregrynacji, a wiernym za świadectwo wiary i modlitwy.

 • DSC_0968
 • DSC_0968
  DSC_0968
 • DSC_0965
 • DSC_0965
  DSC_0965

  Po zakończeniu ceremonii pożegnania obrazu strażacy w obecności ks. proboszcza i zgromadzonych parafian przenieśli święty wizerunek z kościoła do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0971
 • DSC_0971
  DSC_0971
 • DSC_0975
 • DSC_0975
  DSC_0975
 • DSC_0982
 • DSC_0982
  DSC_0982

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Księdzu Proboszczowi Jarosławowi Kaczmarkowi i całej Wspólnocie wiernych w Noskowie.

  Rusko - parafia pw. św. Wojciecha - 3-4.10.2016

  W poniedziałek 3 października 2016 r. o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Wojciecha w Rusku.

  Ks. proboszcz Mikołaj Graja wraz ze służbą liturgiczną i grupą wiernych wyszedł przed świątynię, aby przywitać świętą ikonę.

 • DSC_0883
 • DSC_0883
  DSC_0883

  Po ucałowaniu świętego wizerunku przez ks. proboszcza wierni przenieśli obraz św. Józefa do kościoła. Tam pasterz parafii okadził go, wygłosił stosowny fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestniczącym w peregrynacji świętej ikony.

 • DSC_0885
 • DSC_0885
  DSC_0885
 • DSC_0888
 • DSC_0888
  DSC_0888
 • DSC_0894
 • DSC_0894
  DSC_0894

  Po zakończeniu ceremonii przywitania obrazu rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Podczas tej Eucharystii, na którą szczególnie były zaproszone rodziny, małżeństwa odnowiły swoje ślubowania.

 • DSC_0895
 • DSC_0895
  DSC_0895
 • DSC_0901
 • DSC_0901
  DSC_0901
 • DSC_0907
 • DSC_0907
  DSC_0907
 • DSC_0921
 • DSC_0921
  DSC_0921
 • DSC_0923
 • DSC_0923
  DSC_0923

  Po Komunii św. celebrans zawierzył specjalną modlitwą-aktem wszystkie rodziny w parafii św. Józefowi. Na zakończenie Eucharystii ojciec kustosz przedstawił zgromadzonym ideę peregrynacji i rozdał obrazki z wizerunkiem św. Józefa i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0928
 • DSC_0928
  DSC_0928
 • DSC_0930
 • DSC_0930
  DSC_0930

  Do godz. 21.00 trwało modlitewne czuwanie wiernych przed świętą ikoną. W godzinie Apelu Jasnogórskiego ks. proboszcz, razem z obecnymi w kościele wiernymi, odmówił litanię do św. Józefa i odśpiewał antyfonę Maryjną.

  We wtorek od rana wierni gromadzili się w świątyni, aby pomodlić się przed świętą ikoną.

  O godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. na pożegnanie obrazu św. Józefa. Odprawiał ją ks. proboszcz, a koncelebransem był ojciec kustosz. Duszpasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. w specjalnej modlitwie-akcie dokonał zawierzenia całej parafii św. Józefowi. Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz udzielił wiernym uroczystego błogosławieństwa. Każdy z obecnych na tej Mszy św. otrzymał od ojca kustosza obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0940
 • DSC_0940
  DSC_0940
 • DSC_0942
 • DSC_0942
  DSC_0942
 • DSC_0945
 • DSC_0945
  DSC_0945

  Po uroczystej Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, okadził święty wizerunek. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za ten czas łaski dany przez Opatrzność, ks. proboszczowi za przeprowadzoną peregrynację obrazu Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, za jego serdeczność, życzliwość i gościnność, a wiernym natomiast za tak liczny udział w tych uroczystościach, za ich modlitwy i świadectwo pobożności.

  Po zakończeniu ceremonii pożegnania świętej ikony przez ks. proboszcza służba liturgiczna wyprowadziła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0949
 • DSC_0949
  DSC_0949

  a

  Niech św. Józef, prowadzi bezpiecznie przez życie i wyprasza potrzebne łaski w pracy kapłańskiej Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Mikołajowi Grai.

  Niech św. Józef ma również w swojej opiece wiernych parafii św. Wojciecha w Rusku i oręduje za nimi u Boga.

  Potarzyca - parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - 2-3.10.2016

  W niedzielę 2 października 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Potarzycy.

 • DSC_0845
 • DSC_0845
  DSC_0845

  Ks. proboszcz miejsca Jacek Dzięcielewski oraz ks. Dariusz Walkowiak, proboszcz przekazujący obraz z parafii w Zimnowodzie, wraz z ludem Bożym przywitali świętą ikonę przed kościołem, a po ucałowaniu świętego wizerunku strażacy wprowadzili go do świątyni.

 • DSC_0834
 • DSC_0834
  DSC_0834
 • DSC_0836
 • DSC_0836
  DSC_0836
 • DSC_0837
 • DSC_0837
  DSC_0837

  Po okadzeniu obrazu św. Józefa ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0846
 • DSC_0846
  DSC_0846

  0846;

  https://www.flickr.com/photos/145410011@N05/30046997160/in/album-72157671737599774/>

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościową homilię, a po niej małżeństwa obecne na Eucharystii odnowiły swoje przyrzeczenia. Na zakończenie Mszy św. pasterz parafii zawierzył wszystkie rodziny św. Józefowi. Ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą za rodziny.

 • DSC_0852
 • DSC_0852
  DSC_0852
 • DSC_0849
 • DSC_0849
  DSC_0849
 • DSC_0850
 • DSC_0850
  DSC_0850

  Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza w intencji chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Celebrans wygłosił słowo Boże i odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich osób cierpiących w parafii.

 • DSC_0855
 • DSC_0855
  DSC_0855
 • DSC_0856
 • DSC_0856
  DSC_0856

  Po zakończeniu Eucharystii wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem Patrona Rodzin.

  W godzinie Miłosierdzia Bożego duszpasterz parafii odmówił z wiernymi Koronkę, a po niej odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

  O godz. 16.30 ks. proboszcz sprawował Mszę św. w intencji wszystkich rodzin w parafii, wygłosił okolicznościowe kazanie, a na zakończenie Eucharystii w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkie małżeństwa opiece św. Józefa.

 • DSC_0857
 • DSC_0857
  DSC_0857
 • DSC_0862
 • DSC_0862
  DSC_0862

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz oddał św. Józefowi w modlitwie-akcie całą parafię i odczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz natomiast podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku, ks. proboszczowi za trud przygotowania uroczystości, a wiernym za modlitwę i świadectwo wiary. Wszyscy obecni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

 • DSC_0863
 • DSC_0863
  DSC_0863
 • DSC_0871
 • DSC_0871
  DSC_0871
 • DSC_0874
 • DSC_0874
  DSC_0874

  Następnie strażacy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu -kaplicy. Ks. proboszcz i licznie zgromadzony lud Boży pożegnali święty wizerunek, który został przewieziony do parafii pw. św. Wojciecha w Rusku.

 • DSC_0876
 • DSC_0876
  DSC_0876
 • DSC_0878
 • DSC_0878
  DSC_0878
 • DSC_0879
 • DSC_0879
  DSC_0879

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu proboszczowi Jackowi Dzięcielewskiemu i całej Wspólnocie parafialnej z Potarzycy.

  <div style="align=center"><a href="/galeria/collection145404671-72157673112281261/set72157671737599774">Obejrzyj cały album zdjęć.</a></div>

   

   

  Zimnowoda - parafia pw. Świętej Trójcy - 1-2.10.2016

  W sobotę 1 października 2016 r. o godz. 19.00 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w dekanacie boreckim. Pierwszą Wspólnotą wiernych, która przyjęła święty wizerunek, była parafia pw. Świętej Trójcy w Zimnowodzie, której proboszczem jest ks. Dariusz Walkowiak.

 • DSC_0732
 • DSC_0732
  DSC_0732
 • DSC_0805
 • DSC_0805
  DSC_0805
 • DSC_0737
 • DSC_0737
  DSC_0737

  Pasterz parafii ubrany w kapę oraz rzesza wiernych zgromadzonych przed świątynią przywitali świętą ikonę. Ks. proboszcz ucałował obraz św. Józefa, a grupa złożona z ministrantów, którzy założyli już własne rodziny, wprowadziła go do kościoła.

 • DSC_0694
 • DSC_0694
  DSC_0694
 • DSC_0695
 • DSC_0695
  DSC_0695

  Następnie ks. proboszcz okadził święty wizerunek, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii i odczytał modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0700
 • DSC_0700
  DSC_0700
 • DSC_0706
 • DSC_0706
  DSC_0706

  Po ceremonii powitania obrazu rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. proboszcz, a koncelebransem był ojciec kustosz. Pasterz parafii wygłosił słowo Boże o św. Józefie.

 • DSC_0710
 • DSC_0710
  DSC_0710
 • DSC_0716
 • DSC_0716
  DSC_0716

  Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a wybrana rodzina odczytała formułę przysięgi małżeńskiej oraz modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz wręczył wszystkim wiernym obrazki ze św. Józefem i modlitwa za rodziny.

 • DSC_0719
 • DSC_0719
  DSC_0719
 • DSC_0721
 • DSC_0721
  DSC_0721
 • DSC_0722
 • DSC_0722
  DSC_0722

  Następnego dnia w niedzielę przed pierwszą Mszą św. wierni odmówili różaniec, a o godz. 8.30 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza i ojca kustosza. Główny celebrans wygłosił okolicznościowe kazanie, a zgromadzone na Uczcie Eucharystycznej rodziny odnowiły przysięgę małżeńską. Duszpasterz parafii zawierzył je w specjalnej modlitwie-akcie św. Józefowi. Podobnie jak poprzedniego dnia wszyscy zgromadzeni otrzymali obrazki ze Świętym Patriarchą z Nazaretu i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0736
 • DSC_0736
  DSC_0736
 • DSC_0743
 • DSC_0743
  DSC_0743
 • DSC_0747
 • DSC_0747
  DSC_0747
 • DSC_0741
 • DSC_0741
  DSC_0741

  Podobna ceremonia miała miejsce na Mszy św. o godz. 11.00. Po jej zakończeniu ks. proboszcz i wszyscy uczestnicy Eucharystii udali się procesyjnie na pobliski cmentarz parafialny, aby modlić się za swoich bliskich zmarłych. W procesji obraz św. Józefa niosły grupy mężczyzn z poszczególnych wiosek należących do parafii: Celestynowa, Głoginina, Góreczek, Maksymilianowa, Walerianowa i Zimnowody.

 • DSC_0760
 • DSC_0760
  DSC_0760
 • DSC_0762
 • DSC_0762
  DSC_0762
 • DSC_0764
 • DSC_0764
  DSC_0764
 • DSC_0779
 • DSC_0779
  DSC_0779
 • DSC_0782
 • DSC_0782
  DSC_0782

  Od godz. 13.30 do 16.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych z okolicznych wsi leżących na terenie parafii. Po jej zakończeniu ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa. Następnie rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie peregrynacji obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz wygłosił słowo Boże i zawierzył całą parafię św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału, a po zakończeniu Eucharystii osoby, które nie posiadały jeszcze obrazków z modlitwą do św. Józefa za rodziny, mogły je otrzymać.

 • DSC_0809
 • DSC_0809
  DSC_0809
 • DSC_0755
 • DSC_0755
  DSC_0755
 • DSC_0757
 • DSC_0757
  DSC_0757

  Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie i okadził święty wizerunek. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę odbytej peregrynacji, ks. proboszczowi za przyjęcie świętej ikony, przygotowanie i przeprowadzenie nawiedzenia, a wiernym za uczestnictwo i modlitwę.

 • DSC_0812
 • DSC_0812
  DSC_0812
 • DSC_0821
 • DSC_0821
  DSC_0821

  Po zakończeniu ceremonii pożegnania ks. proboszcz okadził obraz, a grupa mężczyzn wraz z wiernymi pod przewodnictwem swojego duszpasterza przeniosła go do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0816
 • DSC_0816
  DSC_0816
 • DSC_0824
 • DSC_0824
  DSC_0824
 • DSC_0829
 • DSC_0829
  DSC_0829
 • DSC_0832
 • DSC_0832
  DSC_0832

  Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, ma w swojej opiece Przewielebnego Księdza proboszcza Dariusza Walkowiaka i za tak ofiarną pracę kapłańską wyprasza u Boga potrzebne łaski dla niego i parafian powierzonych jego duszpasterskiej trosce.

  Cielcza - parafia pw. św. Małgorzaty - 24-25.09.2016

  W sobotę 24 września 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Małgorzaty w Cielczy.

 • DSC_0650
 • DSC_0650
  DSC_0650
 • DSC_0647
 • DSC_0647
  DSC_0647

  Ks. proboszcz, a zarazem dziekan dekanatu nowomiejskiego, Marian Brdyś, ubrany w ornat ucałował święty wizerunek przed świątynią, a następnie delegacja mężczyzn z Bractwa św. Józefa wprowadziła go do kościoła, gdzie rozpoczęła się ceremonia powitania świętej ikony.

 • DSC_0596
 • DSC_0596
  DSC_0596
 • DSC_0633
 • DSC_0633
  DSC_0633

  Ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii, a następnie odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wiernym list papieża Franciszka, który udziela wszystkim uczestniczącym w peregrynacji specjalnego apostolskiego błogosławieństwa.

 • DSC_0597
 • DSC_0597
  DSC_0597
 • DSC_0602
 • DSC_0602
  DSC_0602
 • DSC_0604
 • DSC_0604
  DSC_0604

  Po ceremonii przywitania o godz. 18.15 rozpoczęła się Msza św., którą odprawiał ks. proboszcz i wygłosił okolicznościowe kazanie, a obecni na niej małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia. Na zakończenie Eucharystii wybrana para małżeńska odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi.

 • DSC_0606
 • DSC_0606
  DSC_0606
 • DSC_0608
 • DSC_0608
  DSC_0608
 • DSC_0611
 • DSC_0611
  DSC_0611

  Po Mszy św. rozpoczęło się czuwanie  młodzieży przy obrazie św. Józefa. Ks. proboszcz wygłosił krótką konferencję na temat roli św. Józefa z życiu rodziny, wspólnie odmówiono różaniec w intencji parafii, litanię do św. Józefa, a na zakończenie adoracji wszyscy zaśpiewali Apel Jasnogórski.

 • DSC_0620
 • DSC_0620
  DSC_0620
 • DSC_0619
 • DSC_0619
  DSC_0619

  Następnego dnia w niedzielę o godz. 8.00 rozpoczęła się Msza św. z udziałem członków Bractwa św. Józefa. Sprawował ją o. kustosz, a ks. proboszcz wygłosił słowo Boże.

  O godz. 9.30 Mszę św. w intencji osób chorych, starszych i samotnych odprawił o. kustosz i wygłosił okolicznościowe kazanie. Następnie razem z ks. proboszczem udzielali wiernym sakramentu namaszczenia, a po Komunii św. trzy wybrane osoby odczytały modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących w parafii św. Józefowi.

 • DSC_0615
 • DSC_0615
  DSC_0615
 • DSC_0622
 • DSC_0622
  DSC_0622

  Trzecią Mszę św. z udziałem dzieci sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on dialogowane kazanie do najmłodszych członków parafii i udzielił specjalnego błogosławieństwa dzieciom. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

 • DSC_0630
 • DSC_0630
  DSC_0630
 • DSC_0631
 • DSC_0631
  DSC_0631
 • DSC_0632
 • DSC_0632
  DSC_0632

  Do godz. 15.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych przed świętym wizerunkiem. W Godzinie Miłosierdzia ks. proboszcz z parafianami odmówił Koronkę, a o godz. 16.00 odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_0634
 • DSC_0634
  DSC_0634
 • DSC_0636
 • DSC_0636
  DSC_0636

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie peregrynacji obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. specjalną modlitwą-aktem zawierzył całą parafię św. Józefowi. Ojciec kustosz służył wiernym w konfesjonale.

 • DSC_0651
 • DSC_0651
  DSC_0651
 • DSC_0652
 • DSC_0652
  DSC_0652
 • DSC_0654
 • DSC_0654
  DSC_0654

  Po Mszy św. pasterz parafii ubrany w kapę rozpoczął ceremonię pożegnania obrazu św. Józefa. Zgromadzeni wierni odśpiewali Te Deum, para małżeńska odczytała modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Bogu za łaskę nawiedzenia, a ks. proboszczowi i wiernym złożył wyrazy wdzięczności za przygotowanie i liczny udział w uroczystości nawiedzenia obrazu św. Józefa w parafii.

 • DSC_0657
 • DSC_0657
  DSC_0657
 • DSC_0658
 • DSC_0658
  DSC_0658

  Po zakończeniu ceremonii pożegnania członkowie Bractwa św. Józefa wraz ze zgromadzonym ludem Bożym odprowadzili obraz do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0666
 • DSC_0666
  DSC_0666
 • DSC_0667
 • DSC_0667
  DSC_0667

  Niech św. Józef wyprasza u Boga potrzebne łaski dla pasterza parafii Ks. proboszcza Mariana Brdysia, a wiernych parafian powierzonych jego opiece duszpasterskiej otacza swoją przepotężną opieką.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD