Stary Gostyń - parafia pw. św. Marcina - 21.10.2016

W piątek 21 październik a 2016 r. o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Marcina w Starym Gostyniu.

 • DSC_0233
 • DSC_0233
  DSC_0233
 • DSC_0231
 • DSC_0231
  DSC_0231
 • DSC_0213
 • DSC_0213
  DSC_0213

  Ks. kanonik Stanisław Kostka, proboszcz parafii, wraz z wiernymi przywitał święty wizerunek przed kościołem. Ucałował i okadził świętą ikonę, którą następnie strażacy przenieśli do kościoła.

 • DSC_0190
 • DSC_0190
  DSC_0190
 • DSC_0194
 • DSC_0194
  DSC_0194
 • DSC_0198
 • DSC_0198
  DSC_0198

  Tam pasterz parafii ponownie okadził obraz i wygłosił stosowny fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał zebranym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0210
 • DSC_0210
  DSC_0210

  O godz. 18.15 rozpoczęła się Eucharystia w intencji rodzin chrześcijańskich, którą sprawował ksiądz kanonik. Wygłosił on również okolicznościowe kazanie, a ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Po Komunii św. ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi. Na zakończenie Mszy św. ojciec kustosz przybliżył zebranym wiernym istotę peregrynacji i ofiarował wszystkim pamiątkowe obrazki z modlitwą przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji rodzin.

 • DSC_0211
 • DSC_0211
  DSC_0211
 • DSC_0214
 • DSC_0214
  DSC_0214
 • DSC_0216
 • DSC_0216
  DSC_0216
 • DSC_0219
 • DSC_0219
  DSC_0219

  O godz. 19.15 rozpoczęła się przy świętej ikonie modlitwa członków Żywego Różańca. Po niej adorację świętego wizerunku kontynuowała grupa młodzieży. Pierwszy dzień nawiedzenia zakończył Apel Jasnogórski odśpiewany przez licznie zgromadzonych parafian.

  Następnego dnia od godz. 9.00 do 16.00 trwały modlitwy wiernych z poszczególnych miejscowości należących do parafii: Starego Gostynia i Stężycy, Dusiny i Markowa, Daleszyna i Malewa, Kosowa i Klonów, Goli-wsi i Witoldowa, Goli-Kombinatu i Bronisławek. Te bardzo piękne i różnorodne modlitwy zanoszone do Boga przez wstawiennictwo św. Józefa dopełniły Najświętszą Ofiarę, która sprawowana była o godz. 11.00 przez ojca kustosza w intencji wszystkich cierpiących, starszych i samotnych członków parafii. Celebrans wygłosił okolicznościowe kazanie, po którym razem z księdzem proboszczem udzielił sakramentu namaszczenia chorych wszystkim pragnącym go przyjąć. Po Komunii św. ojciec kustosz odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich, których obejmowała intencja sprawowanej Mszy św.

 • DSC_0223
 • DSC_0223
  DSC_0223
 • DSC_0226
 • DSC_0226
  DSC_0226

  O godz. 16.00 ks. proboszcz wraz z wiernymi odmówił różaniec, a następnie odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji rodzin chrześcijańskich, modląc się o ich jedność, miłość i świętość.

 • DSC_0247
 • DSC_0247
  DSC_0247
 • DSC_0249
 • DSC_0249
  DSC_0249
 • DSC_0251
 • DSC_0251
  DSC_0251
 • DSC_0252
 • DSC_0252
  DSC_0252

  O godz. 16.30 rozpoczęła się kolejna Msza św. sprawowana przez duszpasterza parafii kończąca nawiedzenie, podczas której ksiądz proboszcz zawierzył całą parafię św. Józefowi, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Następnie po zakończonej Eucharystii przeczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a wierni odśpiewali uroczyste Te Deum. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za przeżyty czas łaski, księdzu kanonikowi za trud i pracę włożoną w przygotowanie uroczystości, a wiernym za budujące i żywe świadectwo wiary i modlitwy.

 • DSC_0258
 • DSC_0258
  DSC_0258
 • DSC_0255
 • DSC_0255
  DSC_0255
 • DSC_0256
 • DSC_0256
  DSC_0256
 • DSC_0257
 • DSC_0257
  DSC_0257

  Na koniec strażacy, którym towarzyszył procesyjny orszak wiernych przenieśli peregrynujący wizerunek św. Józefa do samochodu-kaplicy. Ojciec kustosz na pożegnanie ofiarował pamiątkowe obrazki tym wszystkim, którzy jeszcze ich nie otrzymali.

 • DSC_0271
 • DSC_0271
  DSC_0271
 • DSC_0273
 • DSC_0273
  DSC_0273
 • DSC_0274
 • DSC_0274
  DSC_0274
 • DSC_0277
 • DSC_0277
  DSC_0277

  Niech święty Józef, przepotężny nasz patron w niebie, oręduje za Przewielebnym Księdzem Kanonikiem Stanisławem Kostką, gorliwym pasterzem na niwie Pańskiej, oraz wstawia się u Boga za wiernymi parafii pod wezwaniem św. Marcina w Starym Gostyniu.

  Szelejewo Drugie - parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia - 19.10.2016

  W środę 19 października 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Szelejewie Drugim.

 • DSC_0145
 • DSC_0145
  DSC_0145
 • DSC_0147
 • DSC_0147
  DSC_0147

  Przywitał i ucałował go przed kościołem pasterz parafii ks. proboszcz Robert Ławniczak, który wraz ze zgromadzonymi wiernymi i asystą strażaków uroczyście wprowadził świętą ikonę do świątyni z licznie zgromadzonymi w niej wiernymi.

 • DSC_0108
 • DSC_0108
  DSC_0108
 • DSC_0112
 • DSC_0112
  DSC_0112
 • DSC_0116
 • DSC_0116
  DSC_0116

  Po okadzeniu świętego wizerunku przez ks. proboszcza i wygłoszeniu przez niego fragmentu Ewangelii oraz odmówieniu modlitwy powitania ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0118
 • DSC_0118
  DSC_0118

  O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. w intencji wszystkich rodzin w parafii. Odprawiał ją ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

 • DSC_0133
 • DSC_0133
  DSC_0133
 • DSC_0134
 • DSC_0134
  DSC_0134

  Po nim obecni na Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a po Komunii św. duszpasterz parafii odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi. Na zakończenie Najświętszej Ofiary ojciec kustosz przypomniał wiernym ideę peregrynacji obrazu św. Józefa oraz każdemu z obecnych ofiarował pamiątkowe obrazki z modlitwą w intencji rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa.

 • DSC_0123
 • DSC_0123
  DSC_0123
 • DSC_0125
 • DSC_0125
  DSC_0125

  Po zakończeniu celebracji Eucharystii miało miejsce czuwanie młodzieży przy świętej ikonie.

  O godz. 21.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa w intencji księży rodaków i proboszczów, którzy pracowali w tej parafii, a także o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych spośród dziewcząt i chłopców z tej parafii. Szczególnie zaproszeni na nią zostali mężczyźni i ojcowie rodzin z parafii. Na zakończenie pierwszego dnia nawiedzenia wierni odmówili litanię do św. Józefa i odśpiewali Apel Jasnogórski.

 • DSC_0136
 • DSC_0136
  DSC_0136
 • DSC_0137
 • DSC_0137
  DSC_0137

  Drugi dzień nawiedzenia rozpoczął się od śpiewu Godzinek ku czci św. Józefa. Po ich zakończeniu wielu z parafian trwało przed świętą ikoną na indywidualnej modlitwie w ciszy.

  O godz. 9.00 do świątyni przybyły dzieci ze szkoły podstawowej wraz z ks. proboszczem i panią katechetką. Ojciec kustosz opowiedział najmłodszym parafianom o życiu Najświętszej Rodziny, zwłaszcza o św. Józefie, jego pracy w Nazarecie.

 • DSC_0140
 • DSC_0140
  DSC_0140
 • DSC_0148
 • DSC_0148
  DSC_0148

  Następnie panie należące do Żywego Różańca odmówiły tajemnice światła w intencji rodzin w parafii.

  O godz. 11.00 ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę dla osób starszych, cierpiących i samotnych. Wygłosił okolicznościowe kazanie i wraz z duszpasterzem parafii oraz z ks. proboszczem Markiem Kędziorą z pobliskiego Siemowa udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. celebrans odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich niosących swój krzyż. W Eucharystii tej uczestniczyli także pensjonariusze z pobliskiego Domu Zdrowia i Spokoju w Szelejewie.

 • DSC_0151
 • DSC_0151
  DSC_0151
 • DSC_0152
 • DSC_0152
  DSC_0152
 • DSC_0153
 • DSC_0153
  DSC_0153

  Do godz. 15.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych.

  Następnie ks. proboszcz poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

  O godz. 16.00 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa. Bezpośrednio po nim wierni uczestniczyli we Mszy św. w intencji dusz w czyśćcu cierpiących, którą sprawował ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem. Pasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą społeczność wiernych św. Józefowi.

 • DSC_0160
 • DSC_0160
  DSC_0160
 • DSC_0163
 • DSC_0163
  DSC_0163
 • DSC_0156
 • DSC_0156
  DSC_0156
 • DSC_0157
 • DSC_0157
  DSC_0157
 • DSC_0168
 • DSC_0168
  DSC_0168

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Po odśpiewaniu Te Deum ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie św. ikony w parafii, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji, a księdzu proboszczowi za pięknie i starannie przygotowaną i przeprowadzoną peregrynację obrazu św. Józefa, wiernym zaś za tak liczną obecność na nabożeństwach i przykład gorliwej wiary.

 • DSC_0170
 • DSC_0170
  DSC_0170
 • DSC_0174
 • DSC_0174
  DSC_0174

  Następnie strażacy przenieśli święty wizerunek do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0184
 • DSC_0184
  DSC_0184
 • DSC_0188
 • DSC_0188
  DSC_0188

  Niech św. Józef zachowa w swoim przeczystym sercu Czcigodnego Księdza Proboszcza Roberta Ławniczaka i wyprasza błogosławieństwo dla wszystkich wiernych w parafii pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Szelejewie Drugim.

  Domachowo - parafia pw. św. Michała Archanioła - 17.10.2016

  W poniedziałek 17 października 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Michała Archanioła w Domachowie.

 • DSC_0001
 • DSC_0001
  DSC_0001
 • DSC_0002
 • DSC_0002
  DSC_0002
 • DSC_0005
 • DSC_0005
  DSC_0005

  Ks. proboszcz Paweł Minta ubrany w kapę ucałował święty wizerunek przed świątynią, a następnie delegacja mężczyzn razem z grupą wiernych wprowadziła obraz do kościoła, gdzie rozpoczęła się ceremonia powitania świętej ikony.

 • DSC_0003
 • DSC_0003
  DSC_0003
 • DSC_0007
 • DSC_0007
  DSC_0007

  Po wejściu do pięknego drewnianego kościoła i ustawieniu wizerunku św. Józefa na przygotowanym postumencie ks. proboszcz okadził świętą ikonę, a następnie delegacja parafian przywitała ją udekorowała białymi liliami.

 • DSC_0008
 • DSC_0008
  DSC_0008
 • DSC_0010
 • DSC_0010
  DSC_0010
 • DSC_0011
 • DSC_0011
  DSC_0011
 • DSC_0014
 • DSC_0014
  DSC_0014

  Po tym miłym akcencie duszpasterz parafii wygłosił fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wiernym list papieża Franciszka, który udziela wszystkim uczestniczącym w peregrynacji specjalnego apostolskiego błogosławieństwa.

 • DSC_0017
 • DSC_0017
  DSC_0017
 • DSC_0019
 • DSC_0019
  DSC_0019

  Po ceremonii przywitania o godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św., którą odprawiał ks. proboszcz. Wygłosił on także okolicznościowe kazanie, a obecni na niej małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia. Po Komunii św. pasterz parafii odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

 • DSC_0023
 • DSC_0023
  DSC_0023
 • DSC_0026
 • DSC_0026
  DSC_0026
 • DSC_0028
 • DSC_0028
  DSC_0028
 • DSC_0037
 • DSC_0037
  DSC_0037

  Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęło się modlitewne czuwanie  przy obrazie św. Józefa. Wierni odmówili różaniec w intencji rodzin w parafii oraz litanię do św. Józefa.

 • DSC_0020
 • DSC_0020
  DSC_0020

  O godz. 21.00 rozpoczął się Apel Jasnogórski prowadzony przez ks. proboszcza, podczas którego odprawił on nabożeństwo ku czci św. Józefa i wygłosił konferencję mówiącą o potrzebie rozszerzania kultu św. Józefa jako patrona odnowy moralnej naszych rodzin. Na koniec zgromadzeni podeszli do świętego wizerunku i razem ze swym duszpasterzem odśpiewali Apel Jasnogórski.

 • DSC_0042
 • DSC_0042
  DSC_0042
 • DSC_0038
 • DSC_0038
  DSC_0038

  Następnego dnia we wtorek od godzin rannych parafianie mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętą ikoną.

  O godz. 9.30 rozpoczęła się spowiedź wiernych, którzy gromadzili się w kościele, aby uczestniczyć we Mszy św. w intencji wszystkich grup parafialnych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, samotnych i chorych.

  Eucharystia rozpoczęła się o godz. 10.00, a sprawował ją ks. proboszcz razem z ojcem kustoszem, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

 • DSC_0047
 • DSC_0047
  DSC_0047
 • DSC_0058
 • DSC_0058
  DSC_0058

  Następnie odbyła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, w której wzięły udział te rodziny, które nie mogły poprzedniego wieczoru uczestniczyć we Mszy św.

 • DSC_0052
 • DSC_0052
  DSC_0052
 • DSC_0053
 • DSC_0053
  DSC_0053
 • DSC_0056
 • DSC_0056
  DSC_0056

  Po Komunii św. duszpasterz parafii zawierzył św. Józefowi wszystkie rodziny i małżeństwa specjalną modlitwą-aktem. Na zakończenie Eucharystii, podobnie jak poprzedniego dnia, ojciec kustosz rozdał wszystkim zebranym obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0060
 • DSC_0060
  DSC_0060
 • DSC_0063
 • DSC_0063
  DSC_0063
 • DSC_0065
 • DSC_0065
  DSC_0065

  Od godz. 11.30 do 16.30 rozpoczęły się modlitwy wiernych z poszczególnych wiosek leżących na terenie parafii: Domachowa, Rębowa i Bodzewka, Ziółkowa, Krajewic i Starej Krobii.

  Po zakończeniu tych modlitw grupa dzieci i młodzieży wraz z panią katechetką rozpoczęła odmawianie różańca w intencji rodzin w parafii.

 • DSC_0078
 • DSC_0078
  DSC_0078
 • DSC_0082
 • DSC_0082
  DSC_0082

  W tę modlitwę włączył się ks. proboszcz, który wygłosił do najmłodszych parafian słowo Boże i rozpoczął ceremonię pożegnania obrazu św. Józefa. W otoczeniu parafian, a w szczególności dzieci i młodzieży, odmówił on modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi całej wspólnoty parafialnej oraz modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętej ikony.

 • DSC_0090
 • DSC_0090
  DSC_0090
 • DSC_0099
 • DSC_0099
  DSC_0099

  Następnie jeden z ojców podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji i prosił o opiekę św. Józefa nad rodzinami w parafii.

 • DSC_0096
 • DSC_0096
  DSC_0096

  Również ojciec kustosz złożył dziękczynienie Bogu za łaskę obecności św. Józefa w jego świętym wizerunku wśród tej społeczności parafialnej: ks. proboszczowi za przyjęcie i zorganizowanie peregrynacji obrazu św. Józefa, za serdeczność i życzliwość oraz wszelkie dobro, a wiernym za modlitwę i ich świadectwo wiary.

  Po odśpiewanym dziękczynnym Te Deum cała zebrana społeczność wiernych odprowadziła święty wizerunek do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0106
 • DSC_0106
  DSC_0106
 • DSC_0107
 • DSC_0107
  DSC_0107

  Niech św. Józef wyprasza u Boga potrzebne łaski dla pasterza parafii księdza proboszcza Pawła Minty, a wiernych parafian powierzonych jego opiece duszpasterskiej otacza swoją przepotężną opieką.

  Mchy - parafia pw. św. Marcina Biskupa - 5-6.10.2016

  W środę 5 października 2016 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Marcina Biskupa w Mchach. Ks. proboszcz Stanisław Łopuszański przywitał przed kościołem święty wizerunek, który wierni przenieśli do świątyni.

 • DSC_1071
 • DSC_1071
  DSC_1071

  Duszpasterz parafii okadził świętą ikonę. Wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_1079
 • DSC_1079
  DSC_1079
 • DSC_1082
 • DSC_1082
  DSC_1082
 • DSC_1103
 • DSC_1103
  DSC_1103
 • DSC_1108
 • DSC_1108
  DSC_1108

  Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, po którym rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Po Komunii św. celebrans zawierzył rodziny opiece św. Józefa, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Objaśnił również wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_1112
 • DSC_1112
  DSC_1112
 • DSC_1118
 • DSC_1118
  DSC_1118
 • DSC_1122
 • DSC_1122
  DSC_1122

  Następnego dnia przy świętej ikonie gromadzili się na indywidualną modlitwę wierni. Mieli oni możliwość o godz. 9.00 uczestniczyć w nabożeństwie słowa Bożego. W tym dniu, decyzją ks. proboszcza, nie była sprawowana Najświętsza Ofiara podczas trwania peregrynacji. Jedynie o godz. 15.00 ks. proboszcz poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia i odprawił krótkie nabożeństwo ku czci św. Józefa. Peregrynację świętego obrazu zakończyło w parafii podziękowanie ojca kustosza, które złożył Panu Bogu za święty czas nawiedzenia, ks. proboszczowi i wiernym za wspólną modlitwę.

 • DSC_1125
 • DSC_1125
  DSC_1125
 • DSC_1127
 • DSC_1127
  DSC_1127
 • DSC_1128
 • DSC_1128
  DSC_1128

  Niech św. Józef modli się w niebie we wszystkich intencjach ks. proboszcza Stanisława Łopuszańskiego i wiernych parafii pw. św. Marcina Biskupa w Mchach.

  Cerekwica Stara - parafia pw. św. Jakuba Większego Apostoła - 4-5.10.2016

  We wtorek 4 października 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Cerekwicy Starej.

 • DSC_1033
 • DSC_1033
  DSC_1033
 • DSC_1034
 • DSC_1034
  DSC_1034

  Ks. Wojciech Szymczak, proboszcz tutejszej parafii, a zarazem dziekan dekanatu boreckiego, ubrany w kapę przywitał świętą ikonę przed kościołem, ucałował ją, a strażacy wnieśli święty wizerunek do świątyni.

 • DSC_0983
 • DSC_0983
  DSC_0983
 • DSC_0985
 • DSC_0985
  DSC_0985

  Następnie ks. proboszcz okadził obraz św. Józefa, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0986
 • DSC_0986
  DSC_0986
 • DSC_0990
 • DSC_0990
  DSC_0990
 • DSC_0995
 • DSC_0995
  DSC_0995

  Po ceremonii powitania obrazu rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Pasterz parafii wygłosił podczas Mszy św. okolicznościowe kazanie, a po nim rozpoczęła się ceremonia odnowienia ślubów małżeńskich przez rodziny tak licznie zgromadzone w świątyni.

 • DSC_1000
 • DSC_1000
  DSC_1000
 • DSC_1002
 • DSC_1002
  DSC_1002
 • DSC_1011
 • DSC_1011
  DSC_1011
 • DSC_1018
 • DSC_1018
  DSC_1018

  Na zakończenie Najświętszej Ofiary celebrans zawierzył specjalną modlitwą-aktem wszystkie rodziny parafii świętemu Józefowi, a ojciec kustosz rozdał wiernym obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_1021
 • DSC_1021
  DSC_1021
 • DSC_1023
 • DSC_1023
  DSC_1023

  Do godz. 21.00 wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętym wizerunkiem.

  W godzinie Apelu Jasnogórskiego ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa, odmówił dziesiątek różańca, litanię do św. Józefa, a na koniec wszyscy zgromadzeni wierni odśpiewali antyfonę Maryjną.

  Następnego dnia o godz. 10.00 wierni zgromadzeni w kościele omówili modlitwę różańcową, a o 10.30 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ojca kustosza z udziałem osób starszych, chorych i cierpiących. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, a po nim obecne na Mszy św. małżeństwa odnowiły swoje ślubowania.

 • DSC_1026
 • DSC_1026
  DSC_1026
 • DSC_1027
 • DSC_1027
  DSC_1027

  Po Komunii św. ojciec kustosz zawierzył opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie wszystkich parafian obarczonych krzyżem cierpienia. Po zakończeniu Mszy św. ojciec kustosz rozdał zgromadzonym wiernym obrazki z modlitwą do św. Józefa w intencji rodzin.

  Do godzin popołudniowych parafianie mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętą ikoną.

  O godz. 15.00 ks. proboszcz wraz ze zgromadzonymi wiernymi odmówił Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_1036
 • DSC_1036
  DSC_1036
 • DSC_1030
 • DSC_1030
  DSC_1030

  Następnie rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez duszpasterza parafii na zakończenie nawiedzenia. Ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą parafię opiece św. Józefa specjalną modlitwą-aktem.

 • DSC_1037
 • DSC_1037
  DSC_1037
 • DSC_1041
 • DSC_1041
  DSC_1041

  Bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętego wizerunku i okadził obraz.

 • DSC_1050
 • DSC_1050
  DSC_1050
 • DSC_1053
 • DSC_1053
  DSC_1053
 • DSC_1056
 • DSC_1056
  DSC_1056
 • DSC_1060
 • DSC_1060
  DSC_1060

  Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas łaski nawiedzenia obrazu św. Józefa, ks. proboszczowi za trud przygotowania i zaangażowania się w tak pięknie zorganizowaną peregrynację świętej ikony, a wiernym za liczny udział, modlitwę i świadectwo wiary.

  Po zakończeniu ceremonii pożegnania strażacy wraz z ks. proboszczem, służbą liturgiczną i wiernymi odprowadzili obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

 • DSC_1061
 • DSC_1061
  DSC_1061
 • DSC_1064
 • DSC_1064
  DSC_1064
 • DSC_1068
 • DSC_1068
  DSC_1068

  Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, ma w swojej opiece Czcigodnego Księdza Wojciecha Szymczaka, proboszcza tej Wspólnoty parafialnej i dziekana dekanatu boreckiego i wyprasza dla niego obfitość łask Bożych w pracy dla większej chwały Bożej i duchowego dobra powierzonych mu przez Opatrzność wiernych. Niech oręduje u Boga za całą społecznością wiernych parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Cerekwicy Starej.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD