Krzywiń - parafia pw. św. Mikołaja Biskupa - 16-17.11.2016

W środę 16.11. 2016 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Krzywiniu.

 • DSC_0298
 • DSC_0298
  DSC_0298

  Ks. prałat Józef Srogosz, proboszcz tamtejszej Wspólnoty wiernych przywitał przed kościołem święty wizerunek, ucałował go i okadził. Następnie strażacy przenieśli świętą ikonę do świątyni.

 • DSC_0248
 • DSC_0248
  DSC_0248

  Tam duszpasterz parafii powtórnie okadził świętą ikonę, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0245
 • DSC_0245
  DSC_0245
 • DSC_0252
 • DSC_0252
  DSC_0252

  Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, po którym rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

 • DSC_0260
 • DSC_0260
  DSC_0260

  Wybrana rodzina odczytała tekst przysięgi, którą powtórzyli małżonkowie, a przedstawiciel ojców odmówił specjalną modlitwę-akt zawierzenia rodzin św. Józefowi. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Na zakończenie Eucharystii objaśnił on wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0263
 • DSC_0263
  DSC_0263
 • DSC_0265
 • DSC_0265
  DSC_0265
 • DSC_0275
 • DSC_0275
  DSC_0275

  Po zakończeniu celebracji Eucharystii miało miejsce modlitewne czuwanie wiernych przy świętej ikonie, które zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

  Drugi dzień nawiedzenia rozpoczął się od godz. 9.00. Do świątyni przybyły dzieci ze szkoły podstawowej oraz grupa młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 • DSC_0278
 • DSC_0278
  DSC_0278
 • DSC_0281
 • DSC_0281
  DSC_0281

  Po modlitwie i katechezie dotyczącej św. Józefa prowadzonej przez siostrę zakonną i panią katechetkę rozpoczęła się Msza św. z udziałem chorych, samotnych i starszych. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie, a po nim wraz z ks. proboszczem udzielili sakramentu namaszczenia chorych.

 • DSC_0288
 • DSC_0288
  DSC_0288

  Po Komunii św. wybrane osoby odmówiły specjalną modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich niosących swój krzyż.

 • DSC_0291
 • DSC_0291
  DSC_0291
 • DSC_0293
 • DSC_0293
  DSC_0293

  Następnie do godzin popołudniowych trwała indywidualna modlitwa wiernych.

  O godz. 17.30 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa odprawione przez pasterza parafii.

 • DSC_0305
 • DSC_0305
  DSC_0305

  Bezpośrednio po nim wierni uczestniczyli we Mszy św., którą sprawował ks. proboszcz. Pasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą społeczność wiernych św. Józefowi. Podczas Najświętszej Ofiary liturgię ubogacał śpiew parafialnej scholi.

 • DSC_0330
 • DSC_0330
  DSC_0330
 • DSC_0333
 • DSC_0333
  DSC_0333
 • DSC_0308
 • DSC_0308
  DSC_0308

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Po odśpiewaniu Te Deum jedna z rodzin odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętej ikony, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji, a księdzu proboszczowi za pięknie i starannie przygotowaną i przeprowadzoną peregrynację obrazu św. Józefa, wiernym zaś za tak liczną obecność na nabożeństwach i przykład gorliwej wiary i modlitwy. Po zakończeniu ceremonii strażacy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0335
 • DSC_0335
  DSC_0335
 • DSC_0345
 • DSC_0345
  DSC_0345

  Niech św. Józef zachowa w swoim przeczystym sercu Czcigodnego Księdza Proboszcza Józefa Srogosza i wyprasza obfite błogosławieństwo Boże dla wszystkich wiernych w parafii pw. św. Mikołaja w Krzywiniu.

  Czerwona Wieś - parafia pw. św. Idziego - 15-16.11.2016

  We wtorek 15 listopada 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Idziego w Czerwonej Wsi.

  Przywitał i ucałował go przed kościołem pasterz parafii ks. proboszcz Marek Jankowski, który wraz ze zgromadzonymi wiernymi i asystą strażaków uroczyście wprowadził świętą ikonę do świątyni.

 • DSC_0221
 • DSC_0221
  DSC_0221
 • DSC_0224
 • DSC_0224
  DSC_0224

  Po okadzeniu świętego wizerunku przez ks. proboszcza i wygłoszeniu przez niego fragmentu Ewangelii oraz odmówieniu modlitwy powitania ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0222
 • DSC_0222
  DSC_0222

  O godz. 18.15 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

 • DSC_0227
 • DSC_0227
  DSC_0227

  Po nim obecni na Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a po Komunii św. duszpasterz parafii odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Na koniec Eucharystii przypomniał on wiernym ideę peregrynacji obrazu św. Józefa oraz każdemu z obecnych ofiarował pamiątkowe obrazki z modlitwą w intencji rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa.

 • DSC_0240
 • DSC_0240
  DSC_0240
 • DSC_0229
 • DSC_0229
  DSC_0229
 • DSC_0235
 • DSC_0235
  DSC_0235

  Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 21.00. Na zakończenie pierwszego dnia peregrynacji wierni odśpiewali Apel Jasnogórski.

  Drugi dzień nawiedzenia obrazu rozpoczął się od godz. 12.00. Ks. proboszcz odprawił Mszę św. w intencji osób starszych, chorych i samotnych z zawierzeniem ich św. Józefowi dokonanym w specjalnej modlitwie-akcie.

  Po jej zakończeniu miała miejsce indywidualna modlitwa wiernych do godz. 16.00.

  Następnie rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa, podczas którego ks. proboszcz zawierzył całą parafię Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny w specjalnej modlitwie-akcie. Bezpośrednio po nabożeństwie wierni uczestniczyli we Mszy św. kończącej nawiedzenie obrazu.

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Po odśpiewaniu Te Deum ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie św. ikony w parafii, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji, a księdzu proboszczowi za peregrynację obrazu św. Józefa, wiernym zaś za obecność na nabożeństwach i przykład gorliwej wiary.

  Następnie wierni przenieśli święty wizerunek do samochodu-kaplicy.

  Niech św. Józef zachowa w swoim przeczystym sercu Księdza Proboszcza Marka Jankowskiego i wyprasza błogosławieństwo dla wszystkich wiernych w parafii pw. św. Idziego w Czerwonej Wsi.

  Świerczyna - parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty - 14-15.11.2016

  W poniedziałek 14 listopada 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie.

 • DSC_0173
 • DSC_0173
  DSC_0173
 • DSC_0206
 • DSC_0206
  DSC_0206

  Ks. proboszcz, a zarazem dziekan dekanatu krzywińskiego, Maksymilian Kamza, wraz z ludem Bożym przywitał świętą ikonę przed kościołem. Po ucałowaniu przez duszpasterza świętego wizerunku wierni wnieśli obraz do świątyni. Tam ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0170
 • DSC_0170
  DSC_0170
 • DSC_0172
 • DSC_0172
  DSC_0172

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościową homilię, a po niej małżeństwa obecne na Eucharystii odnowiły swoje przyrzeczenia. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

 • DSC_0179
 • DSC_0179
  DSC_0179
 • DSC_0198
 • DSC_0198
  DSC_0198
 • DSC_0199
 • DSC_0199
  DSC_0199

  Na zakończenie Mszy św. pasterz parafii zawierzył wszystkie rodziny św. Józefowi. Ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą za rodziny.

 • DSC_0185
 • DSC_0185
  DSC_0185

  Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza w intencji chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Celebrans wygłosił słowo Boże i odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich osób cierpiących w parafii.

 • DSC_0209
 • DSC_0209
  DSC_0209

  Po zakończeniu Eucharystii wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem Patrona Rodzin.

  W godzinie Miłosierdzia Bożego duszpasterz parafii odmówił z wiernymi Koronkę, a po niej odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

  O godz. 17.30 rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz oddał św. Józefowi w modlitwie-akcie całą parafię i odczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa.

 • DSC_0210
 • DSC_0210
  DSC_0210
 • DSC_0213
 • DSC_0213
  DSC_0213
 • DSC_0214
 • DSC_0214
  DSC_0214

  Ojciec kustosz natomiast podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku, ks. proboszczowi za trud przygotowania uroczystości, a wiernym za modlitwę i świadectwo wiary. Wszyscy obecni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

  Następnie matki rodzin przeniosły obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy. Ks. proboszcz i licznie zgromadzony lud Boży pożegnali święty wizerunek, który został przewieziony do parafii pw. św. Idziego w Czerwonej Wsi.

 • DSC_0218
 • DSC_0218
  DSC_0218
 • DSC_0219
 • DSC_0219
  DSC_0219
 • DSC_0220
 • DSC_0220
  DSC_0220

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu proboszczowi Maksymilianowi Kamzie i całej Wspólnocie parafialnej ze Świerczyny.

  Siemowo - parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - 13-14.11.2016

  W niedzielę 13 listopada 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Siemowie.

 • DSC_0081
 • DSC_0081
  DSC_0081

  Ks. proboszcz Marek Kędziora wraz z ludem Bożym przywitał świętą ikonę przed kościołem, a po ucałowaniu świętego wizerunku strażacy wprowadzili go do świątyni.

 • DSC_0070
 • DSC_0070
  DSC_0070
 • DSC_0071
 • DSC_0071
  DSC_0071

  Po okadzeniu obrazu św. Józefa ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0084
 • DSC_0084
  DSC_0084
 • DSC_0076
 • DSC_0076
  DSC_0076

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościową homilię, a po niej małżeństwa obecne na Eucharystii odnowiły swoje przyrzeczenia. Na zakończenie Mszy św. wybrana para małżeńska w specjalnej modlitwie-akcie zawierzyła wszystkie rodziny w parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału, a następnie przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą za rodziny.

 • DSC_0091
 • DSC_0091
  DSC_0091
 • DSC_0087
 • DSC_0087
  DSC_0087
 • DSC_0100
 • DSC_0100
  DSC_0100

  Po skończonej Eucharystii wierni trwali na indywidualnej modlitwie aż do godz. 21.00. W godzinie Apelu Jasnogórskiego ks. proboszcz wraz ze zgromadzonym ludem Bożym odmówił różaniec w intencji rodzin, odprawił krótkie nabożeństwo ku czci św. Józefa, a po nim wszyscy zgromadzeni odśpiewali Apel Jasnogórski.

 • DSC_0102
 • DSC_0102
  DSC_0102
 • DSC_0105
 • DSC_0105
  DSC_0105

  Następnego dnia o godz. 10.00 wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, a następnie rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza Roberta Ławniczaka, duszpasterza parafii w Szalejewie Drugim i ojca kustosza w intencji chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe słowo Boże, a po nim celebrans, ks. proboszcz miejsca i ojciec kustosz udzielali sakramentu namaszczenia chorych wszystkim osobom cierpiącym i w podeszłym wieku. Po Komunii św. ks. proboszcz miejsca odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich osób chorych w parafii.

 • DSC_0107
 • DSC_0107
  DSC_0107
 • DSC_0110
 • DSC_0110
  DSC_0110
 • DSC_0112
 • DSC_0112
  DSC_0112

  Po zakończeniu Eucharystii wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem Patrona Rodzin.

  O godz. 14.00 do świątyni przyszły dzieci ze szkoły podstawowej, aby pomodlić się do św. Józefa. Ks. proboszcz wyjaśnił im rolę jaką pełnił św. Józef od Betlejem do Nazaretu i dlaczego w Kościele jest nazywany Patronem Rodzin.

 • DSC_0116
 • DSC_0116
  DSC_0116
 • DSC_0122
 • DSC_0122
  DSC_0122
 • DSC_0134
 • DSC_0134
  DSC_0134

  W godzinie Miłosierdzia Bożego duszpasterz parafii odmówił z wiernymi Koronkę, a po niej odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_0138
 • DSC_0138
  DSC_0138

  O godz. 16.30 ks. proboszcz sprawował Mszę św. w intencji wszystkich rodzin w parafii, wygłosił okolicznościowe kazanie, a na zakończenie Eucharystii w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię opiece św. Józefa.

 • DSC_0144
 • DSC_0144
  DSC_0144
 • DSC_0142
 • DSC_0142
  DSC_0142
 • DSC_0147
 • DSC_0147
  DSC_0147

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, a jedna z rodzin odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz natomiast podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku, ks. proboszczowi za trud tak starannie przygotowanej i pięknie przeprowadzonej uroczystości, a wiernym za modlitwę i świadectwo wiary. Wszyscy obecni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

 • DSC_0152
 • DSC_0152
  DSC_0152
 • DSC_0153
 • DSC_0153
  DSC_0153
 • DSC_0164
 • DSC_0164
  DSC_0164

  Następnie strażacy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu -kaplicy. Ks. proboszcz i licznie zgromadzony lud Boży pożegnali święty wizerunek, który został przewieziony do parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie, rozpoczynając peregrynację w dekanacie krzywińskim.

 • DSC_0168
 • DSC_0168
  DSC_0168

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Markowi Kędziorze i całej Wspólnocie parafialnej z Siemowa.

  Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny - 12-13.11.2016

  W sobotę 12 listopada 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w parafii pw. św. Katarzyny w Brodnicy, która leży na terenie dekanatu śremskiego.

 • DSC_0042
 • DSC_0042
  DSC_0042
 • DSC_0054
 • DSC_0054
  DSC_0054

  Ks. kanonik Jerzy Przybylski, proboszcz parafii, przywitał w drzwiach kościoła świętą ikonę, którą delegacja mężczyzn przeniosła z samochodu-kaplicy do świątyni.

 • DSC_0056
 • DSC_0056
  DSC_0056

  Duszpasterz parafii wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał zgromadzonym wiernym list papieża Franciszka, który udziela błogosławieństwa apostolskiego wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0032
 • DSC_0032
  DSC_0032
 • DSC_0033
 • DSC_0033
  DSC_0033

  Następnie o godz. 18.15 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie i pełnił posługę konfesjonału, a na zakończenie Eucharystii objaśnił również wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0044
 • DSC_0044
  DSC_0044
 • DSC_0037
 • DSC_0037
  DSC_0037

  Na drugi dzień w niedzielę o godz. 8.00 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz, a ojciec kustosz wygłosił słowo Boże i sprawował sakrament pokuty. Kolejna Msza św. została odprawiona w kaplicy filialnej w Szołdrach o godz. 9.30. Celebrował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie związane z nawiedzeniem obrazu św. Józefa. O godz. 11.00 duszpasterz parafii odprawił Eucharystię, podczas której ojciec kustosz przybliżył wiernym postać o św. Józefa jako opiekuna rodzin oraz służył posługą sakramentu miłosierdzia.

  Od godz. 12.00 do godz. 17.00 wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętym wizerunkiem. Następnie ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_0049
 • DSC_0049
  DSC_0049

  Po nim rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Duszpasterz parafii odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę nawiedzenia, księdzu proboszczowi za zaproszenie świętego wizerunku, a wiernym za świadectwo wiary i modlitwy. Grupa mężczyzn przeniosła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0059
 • DSC_0059
  DSC_0059
 • DSC_0063
 • DSC_0063
  DSC_0063
 • DSC_0063
 • DSC_0063
  DSC_0063
 • DSC_0067
 • DSC_0067
  DSC_0067

  Niech św. Józef modli się w niebie we wszystkich intencjach ks. proboszcza Jerzego Przybylskiego i wiernych parafii pw. św. Katarzyny w Brodnicy.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD