Choryń - parafia pw. św. Katarzyny Sieneńskiej - 22.11.2016

We wtorek 22 listopada 2016 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Katarzyny Sieneńskiej w Choryniu. Przed kościołem zebrani wierni przywitali święty wizerunek i wprowadzili go do świątyni bez udziału księdza proboszcza Mariana Derkaczewskiego, który w tym dniu był nieobecny w parafii. O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ojciec Patryk Stryk OFM z Zakonu Braci Mniejszych z Osiecznej. Został on wcześniej poproszony przez księdza proboszcza, aby odprawił tę Eucharystię i wygłosił słowo Boże. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przewodniczył ceremonii odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, a na zakończenie Mszy św. ojciec Patryk zawierzył specjalną modlitwą-aktem wszystkie rodziny w parafii św. Józefowi.

 • DSC_0647
 • DSC_0647
  DSC_0647
 • DSC_0648
 • DSC_0648
  DSC_0648
 • DSC_0655
 • DSC_0655
  DSC_0655
 • DSC_0658
 • DSC_0658
  DSC_0658

  Ze względu na niemożność zapewnienia bezpieczeństwa świętej ikonie, obraz św. Józefa w dniu 22 listopada 2016 r. zakończył peregrynację w parafii pw. św. Katarzyny Sieneńskiej w Choryniu po wieczornej Mszy św. o godz. 19.30.

  Rąbiń - parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 21-22.06.2016

  W poniedziałek 21 listopada 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do kościoła pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łuszkowie, który jest świątynią filialną w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu. Ks. proboszcz Ryszard Jankowski ucałował święty wizerunek i wraz ze strażakami wprowadził go do kościoła.

 • DSC_0576
 • DSC_0576
  DSC_0576
 • DSC_0596
 • DSC_0596
  DSC_0596

  W tym czasie tamtejsza Wspólnota wiernych przeżywała rekolekcje, które prowadził ojciec Robert Klemens, filipin ze Świętej Góry – Gostynia. Po kazaniu wygłoszonym przez ojca rekolekcjonistę małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a na zakończenie Mszy św. ojciec Robert zawierzył specjalną modlitwą-aktem wszystkie rodziny z Łuszkowa świętemu Józefowi. Ojciec kustosz służył wiernym sprawując sakrament pojednania.

 • DSC_0579
 • DSC_0579
  DSC_0579
 • DSC_0586
 • DSC_0586
  DSC_0586
 • DSC_0591
 • DSC_0591
  DSC_0591

  Po zakończeniu Eucharystii obraz został przeniesiony do samochodu-kaplicy przez strażaków i odjechał do kościoła parafialnego w Rąbiniu.

 • DSC_0600
 • DSC_0600
  DSC_0600
 • DSC_0601
 • DSC_0601
  DSC_0601

  Na placu przed kościołem zgromadzili się ministranci i dzieci witające obraz św. Józefa.

 • DSC_0607
 • DSC_0607
  DSC_0607
 • DSC_0609
 • DSC_0609
  DSC_0609

  Po wprowadzeniu przez strażaków świętej ikony do świątyni rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca Roberta, który również wygłosił słowo Boże i przewodniczył ceremonii odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i zawierzył wszystkie rodziny w parafii św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

 • DSC_0612
 • DSC_0612
  DSC_0612
 • DSC_0618
 • DSC_0618
  DSC_0618
 • DSC_0626
 • DSC_0626
  DSC_0626
 • DSC_0627
 • DSC_0627
  DSC_0627
 • DSC_0630
 • DSC_0630
  DSC_0630

  Następnego dnia peregrynacja zakończyła się Eucharystią sprawowaną przez ks. proboszcza o godz. 16.30, po której strażacy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0645
 • DSC_0645
  DSC_0645

  Dalewo - parafia pw. św. Wojciecha - 20-21.11.2016

  W niedzielę 20 listopada 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. św. Wojciecha w Dalewie.

 • DSC_0570
 • DSC_0570
  DSC_0570

  Ks. proboszcz Dariusz Dogondke wraz ze strażakami oczekującymi na świętą ikonę przywitali święty wizerunek, a po ucałowaniu świętego wizerunku strażacy wprowadzili go do świątyni.

 • DSC_0530
 • DSC_0530
  DSC_0530

  Po okadzeniu obrazu św. Józefa ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0531
 • DSC_0531
  DSC_0531
 • DSC_0541
 • DSC_0541
  DSC_0541

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościową homilię, a po niej małżeństwa obecne na Eucharystii odnowiły swoje przyrzeczenia. Na zakończenie Mszy św. para małżeńska zawierzyła wszystkie rodziny św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie. Ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą za rodziny.

 • DSC_0549
 • DSC_0549
  DSC_0549
 • DSC_0552
 • DSC_0552
  DSC_0552
 • DSC_0562
 • DSC_0562
  DSC_0562

  Następnie ks. proboszcz, poinformował ojca kustosza Stanisława Plewę OCD, że w dniu następnym o godz. 17.30 odbędzie się ceremonia pożegnania obrazu, po który należy przyjechać. Po czym go pożegnał.

  Brak opisu przebiegu nawiedzenia w parafii pw. Chrystusa Króla w Dalewie oraz dokumentacji fotograficznej motywuje się więc nieobecnością ojca kustosza, który nie został zaproszony do uczestniczenia w peregrynacji obrazu w tej parafii.

  Jerka - parafia pw. św. Kazimierza Królewicza - 19-20.11.2016

  W sobotę 19 listopada 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Jerce.

 • DSC_0414
 • DSC_0414
  DSC_0414

  Przywitał i ucałował go przed kościołem ubrany w kapę pasterz parafii ks. proboszcz Krzysztof Królik, który wraz z grupą wiernych uroczyście wprowadził świętą ikonę do świątyni z licznie zgromadzonym w niej ludem Bożym.

 • DSC_0412
 • DSC_0412
  DSC_0412

  Po okadzeniu świętego wizerunku przez ks. proboszcza i wygłoszeniu przez niego fragmentu Ewangelii oraz odmówieniu modlitwy powitania ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0415
 • DSC_0415
  DSC_0415
 • DSC_0420
 • DSC_0420
  DSC_0420

  O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. w intencji wszystkich rodzin w parafii. Odprawiał ją ks. proboszcz, a ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie. Po nim obecni na Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a po Komunii św. wybrana para małżonków odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi. Na zakończenie Najświętszej Ofiary ojciec kustosz przypomniał wiernym ideę peregrynacji obrazu św. Józefa oraz każdemu z obecnych ofiarował pamiątkowe obrazki z modlitwą w intencji rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa.

 • DSC_0446
 • DSC_0446
  DSC_0446
 • DSC_0424
 • DSC_0424
  DSC_0424

  Po zakończeniu celebracji Eucharystii miało miejsce czuwanie młodzieży przy świętej ikonie.

  Następnego dnia w niedzielę o godz. 8.00 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza. Ojciec kustosz wygłosił słowo Boże, a zgromadzone na Uczcie Eucharystycznej rodziny odnowiły przysięgę małżeńską. Duszpasterz parafii zawierzył je w specjalnej modlitwie-akcie św. Józefowi. Podobnie jak poprzedniego dnia wszyscy zgromadzeni otrzymali obrazki ze Świętym Patriarchą z Nazaretu i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0437
 • DSC_0437
  DSC_0437
 • DSC_0455
 • DSC_0455
  DSC_0455

  O godz. 9.30 rozpoczęła się Msza św. w kaplicy filialnej w Zbęchach. Sprawował ją ojciec kustosz, który również skierował do wiernych słowo Boże i przypomniał ideę peregrynacji obrazu św. Józefa. Na uwagę zasługuje bardzo piękny udział świeckich w liturgii Eucharystycznej ubogacony śpiewem scholi, oraz liczny udział wiernych.

 • DSC_0452
 • DSC_0452
  DSC_0452
 • DSC_0454
 • DSC_0454
  DSC_0454

  Podobna ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich miała miejsce na Mszy św. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Jerce. Ks. proboszcz, który celebrował Najświętszą Ofiarę, odebrał ślubowania od wszystkich małżonków obecnych na Eucharystii, a po Komunii św. jedna z wybranych par specjalną modlitwą-aktem zawierzyła rodziny w parafii opiece św. Józefa. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału, a po zakończeniu Mszy św. rozdał obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0460
 • DSC_0460
  DSC_0460
 • DSC_0461
 • DSC_0461
  DSC_0461
 • DSC_0472
 • DSC_0472
  DSC_0472

  Od godz. 12.30 do 16.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych z okolicznych wsi leżących na terenie parafii. Ubogacał ją występ scholi z filii parafialnej w Zbęchach.

 • DSC_0478
 • DSC_0478
  DSC_0478
 • DSC_0479
 • DSC_0479
  DSC_0479
 • DSC_0480
 • DSC_0480
  DSC_0480

  Po jej zakończeniu ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa i poświęcił obrazy przyniesione przez wiernych.

 • DSC_0487
 • DSC_0487
  DSC_0487
 • DSC_0489
 • DSC_0489
  DSC_0489
 • DSC_0490
 • DSC_0490
  DSC_0490
 • DSC_0492
 • DSC_0492
  DSC_0492
 • DSC_0496
 • DSC_0496
  DSC_0496

  Następnie rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie peregrynacji obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz wygłosił słowo Boże, a pasterz parafii zawierzył całą społeczność wiernych św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie.

 • DSC_0505
 • DSC_0505
  DSC_0505
 • DSC_0508
 • DSC_0508
  DSC_0508

  Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie i okadził święty wizerunek. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę odbytej peregrynacji, ks. proboszczowi za przyjęcie świętej ikony, przygotowanie i przeprowadzenie nawiedzenia, a wiernym za tak liczne uczestnictwo i modlitwę. Następnie grupa kobiet należących do Żywego Różańca przeniosła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0512
 • DSC_0512
  DSC_0512
 • DSC_0520
 • DSC_0520
  DSC_0520
 • DSC_0523
 • DSC_0523
  DSC_0523
 • DSC_0525
 • DSC_0525
  DSC_0525
 • DSC_0526
 • DSC_0526
  DSC_0526

  Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, ma w swojej opiece Przewielebnego Księdza proboszcza Krzysztofa Królika i wyprasza u Boga potrzebne łaski dla niego i parafian powierzonych jego duszpasterskiej trosce.

  Lubiń - parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny -18-19.11.2016

  Lubiń 18-19.11.2016 r.

  W piątek 18 listopada 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubiniu prowadzoną przez ojców benedyktynów.

 • DSC_0372
 • DSC_0372
  DSC_0372
 • DSC_0373
 • DSC_0373
  DSC_0373

  Ojciec Kornel Filipowski, proboszcz miejsca, wraz z ludem Bożym przywitał świętą ikonę przed kościołem, a po ucałowaniu świętego wizerunku wierni wprowadzili go do świątyni.

 • DSC_0348
 • DSC_0348
  DSC_0348

  Po okadzeniu obrazu św. Józefa ojciec proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0352
 • DSC_0352
  DSC_0352
 • DSC_0357
 • DSC_0357
  DSC_0357

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św., którą sprawował o. Kornel. Wygłosił on okolicznościową homilię, a na zakończenie Mszy św. pasterz parafii zawierzył wszystkie rodziny św. Józefowi. Ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą za rodziny.

 • DSC_0366
 • DSC_0366
  DSC_0366
 • DSC_0369
 • DSC_0369
  DSC_0369

  Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza w intencji wszystkich parafian noszących imię Józef. Celebrans wygłosił słowo Boże i udzielił specjalnego błogosławieństwa zebranym wiernym.

  Po zakończeniu Eucharystii wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem Patrona Rodzin.

  O godz. 16.00 ojciec proboszcz sprawował Mszę św. w intencji jubilatów obchodzących 50 lecie małżeństwa. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, a na zakończenie Eucharystii w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkie rodziny opiece św. Józefa.

 • DSC_0385
 • DSC_0385
  DSC_0385
 • DSC_0388
 • DSC_0388
  DSC_0388
 • DSC_0400
 • DSC_0400
  DSC_0400

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, ojciec proboszcz okadził obraz, oddał św. Józefowi w modlitwie-akcie całą parafię i odczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz natomiast podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku, ojcu proboszczowi i całej Wspólnocie benedyktyńskiej za trud przygotowania uroczystości, a wiernym za obecność i modlitwę. Wszyscy obecni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

 • DSC_0405
 • DSC_0405
  DSC_0405
 • DSC_0396
 • DSC_0396
  DSC_0396
 • DSC_0407
 • DSC_0407
  DSC_0407

  Następnie wierni przenieśli obraz św. Józefa do samochodu -kaplicy. Ojciec proboszcz wraz z całą Wspólnotą zakonną i licznie zgromadzonym ludem Bożym pożegnali święty wizerunek, który został przewieziony do parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Jerce.

 • DSC_0411
 • DSC_0411
  DSC_0411

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Ojcu proboszczowi Kornelowi Filipowskiemu, Wspólnocie ojców i braci benedyktynów i wszystkim wiernym w Lubiniu.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD