Brody - Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła 9.04.2015

Dnia 9 kwietnia 2015 r. kopia obrazu św. Józefa nawiedziła piękną zabytkową świątynię pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach. Jest ona pierwszą parafią na szlaku peregrynacji świętej ikony. Jej proboszczem jest ks. kanonik Sławomir Grośty, z którym współpracuje ks. wikariusz Sebastian Galuba.

O godz. 9.00 wierni wraz ze swoimi duszpasterzami uroczyście przywitali obraz św. Józefa, wychodząc mu naprzeciw w orszaku procesyjnym.

Świętą ikonę wnieśli do świątyni strażacy. Ks. proboszcz okadził obraz, a ks. wikariusz przeczytał stosowny fragment Ewangelii. Po Ewangelii ks. proboszcz z niezwykłą dbałością odmówił modlitwę na przywitanie obrazu.

Następnie została odprawiona Msza św., na którą przybyły dzieci ze szkoły podstawowej wraz z nauczycielami.

O godz. 11.00 ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odprawił Mszę św. dla chorych, starszych i cierpiących parafian, podczas której zgromadzeni parafianie mieli możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia. Poruszająca była modlitwa–akt odczytana przez grupę parafian w imieniu wszystkich uczestników Eucharystii, w której zawierzyli swoje cierpienie św. Józefowi.

Wczesnym popołudniem we Mszy św. uczestniczyła nie tylko szkolna młodzież, ale i należąca do OHP. Warto docenić inicjatywę duszpasterzy, którzy przygotowali modlitwę–akt zawierzenia młodzieży św. Józefowi odczytany przez przedstawicieli młodego pokolenia.

Późnym popołudniem w świątyni zgromadziły się rodziny. Pary małżeńskie podczas Eucharystii odnowiły składane niegdyś śluby i w specjalnej modlitwie–akcie zawierzyły się św. Józefowi. Na prośbę ks. proboszcza małżonkowie przynieśli ze swych domów krzyże. Pary małżonków utworzyły długi szpaler w nawie głównej kościoła, a krzyże, które wspólnie trzymali, stały się symbolem jedności rodziny opartej na Bogu.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego wierni zgromadzili się w świątyni na nabożeństwie pożegnalnym. Ks. proboszcz dokonał zawierzenia parafii św. Józefowi, a wierni odczytali modlitwę dziękczynną za nawiedzenie.

Pozostanie w pamięci piękna osobista modlitwa ks. proboszcza, który podziękował św. Józefowi, że zechciał gościć we Wspólnocie, której jest pasterzem.

Świętą ikonę uroczyście przenieśli strażacy ze świątyni do samochodu-kaplicy w asyście duszpasterzy i wiernych.

Zadbana i pięknie ozdobiona kwiatami świątynia stała się godnym miejscem oddania czci św. Józefowi.

Wielkie wyrazy uznania i szacunku należą się ks. proboszczowi kanonikowi Sławomirowi Grośtemu i jego współpracownikowi ks. wikariuszowi Sebastianowi Galubie za wspaniałe zorganizowanie uroczystości peregrynacyjnych, jak również niezwykłą staranność w przygotowaniu licznie zgromadzonej służby liturgicznej oraz dbałość o stosowność stroju wymaganego przez ceremonię.

Niech św. Józef, przepotężny nasz Patron w niebie, wyprasza duszpasterzom i wiernym tej parafii potrzebne łaski i wstawia się za nimi u Boga. Niech pomnaża ich siły i prowadzi ku świętości.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=1}

19 marca 2015 - Inauguracja peregrynacji

st Joseph zoom in19 marca 2015 r. o godz. 18:00 w Sanktuarium św. Józefa przy ul. Działowej 25 w Poznaniu, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podczas uroczystej Mszy Świętej poświęci kopię obrazu, która będzie peregrynować po parafiach archidiecezji poznańskiej. To wydarzenie zainauguruje pielgrzymkę obrazu św. Józefa po naszej archidiecezji.
Na to spotkanie między innymi zaproszeni zostali wszyscy księża dziekani, których dekanaty obraz odwiedzi w 2015 roku oraz księża proboszczowie z dekanatu Poznań-Śródmieście.
 
Peregrynacja potrwa do jesieni 2017 roku. Pierwszym odwiedzanym miejscem będzie parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brodach, w dekancie pniewskim, w której proboszczem jest ks. kanonik Sławomir Grośty gdzie obraz zawita 8 kwietnia w godzinach popołudniowych.
 
Zapraszamy czcicieli św. Józefa i sympatyków Karmelu.

Nowenna przed peregrynacją obrazu św. Józefa w Archidiecezji Poznańskiej

Szlachetni Dobroczyńcy wspierający swoją modlitwą przygotowania do peregrynacji obrazu św. Józefa w Archidiecezji Poznańskiej!

19 marca 2015 roku, w uroczystość św. Józefa, w karmelitańskim sanktuarium w Poznaniu rozpocznie się peregrynacja obrazu św. Józefa po archidiecezji poznańskiej. Uroczystościom przewodniczył będzie ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Do tego historycznego wydarzenia pragniemy przygotować się poprzez dziewięciotygodniową nowennę odprawianą w naszych rodzinach za pośrednictwem strony internetowej. Niewątpliwie, peregrynacja rozpocznie czas wielkiego miłosierdzia Bożego nie tylko dla archidiecezji poznańskiej, lecz dla całej naszej Ojczyzny.W obliczu wielorakich działań godzących w świętość i trwałość rodziny, mających na celu degradację godności i powołania człowieka, Kościół Powszechny szuka skutecznych metod, by przyjść z pomocą zabłąkanej ludzkości.

Czytaj więcej: Nowenna przed peregrynacją obrazu św. Józefa w Archidiecezji Poznańskiej

Istnienie ze względu na Jezusa - homilia Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Inauguracja pielgrzymowania św. Józefa po Archidiecezji Poznańskiej (Poznań, kościół Ojców Karmelitów – 19.03.2015).

W dzisiejszą uroczystość inaugurujemy peregrynację kopii obrazu św. Józefa po Archidiecezji Poznańskiej. Ta wędrówka trwać będzie pod hasłem: „Św. Józef patronem świętości rodziny”. Peregrynacji nie można traktować jak jednej z wielu uroczystości, ma ona bowiem – w klimacie modlitwy i współpracy z łaską Bożą – rozwijać gruntowną i systematyczną pracę pośród wiernych, utwierdzającą ewangeliczne spojrzenie na rodzinę, jej trwałość, sakramentalną świętość i niezastąpioną rolę w wychowywaniu i przekazywaniu wiary następnym pokoleniom. Jej celem jest umocnienie rodzin, przypomnienie małżonkom wartości życia rodzinnego takich jak wspólna modlitwa, niedzielna Msza św., częsta spowiedź i Komunia święta, podtrzymanie tradycji religijnych, pogłębianie znajomości Pisma Świętego i nauczania Kościoła.

W trakcie peregrynacji będziemy się modlić w intencji Kościoła i Ojczyzny, a w szczególności w intencji tegorocznego synodu biskupów poświęconego małżeństwu i rodzinie. Natomiast zwieńczeniem pielgrzymowania św. Józefa będzie zawierzenie całej Archidiecezji Poznańskiej opiece św. Józefa.

Czytaj więcej: Istnienie ze względu na Jezusa - homilia Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD