Wonieść - parafia pw. św. Wawrzyńca - 7-8.12.2016

W środę 7 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Wawrzyńca we Wonieściu.

 • DSC_0914
 • DSC_0914
  DSC_0914

  Przywitał i ucałował go przed kościołem pasterz parafii ks. kanonik Janusz Buduj, który wraz ze zgromadzonymi wiernymi i asystą szafarzy uroczyście wprowadził świętą ikonę do świątyni z licznie zgromadzonymi w niej wiernymi.

 • DSC_0891
 • DSC_0891
  DSC_0891
 • DSC_0893
 • DSC_0893
  DSC_0893
 • DSC_0897
 • DSC_0897
  DSC_0897

  Tam ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii oraz odmówił modlitwę powitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0902
 • DSC_0902
  DSC_0902

  O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. w intencji wszystkich rodzin w parafii. Odprawiał ją ks. proboszcz, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po nim obecni na Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a po Komunii św. duszpasterz parafii odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi. Na zakończenie Najświętszej Ofiary ojciec kustosz przypomniał wiernym ideę peregrynacji obrazu św. Józefa oraz każdemu z obecnych ofiarował pamiątkowe obrazki z modlitwą w intencji rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa.

  Drugi dzień nawiedzenia rozpoczął się od Eucharystii. Odprawiał ją ojciec kustosz dla osób starszych, cierpiących i samotnych. Wygłosił okolicznościowe kazanie i wraz z duszpasterzem parafii udzielił obecnym wiernym sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich niosących swój krzyż.

 • DSC_0910
 • DSC_0910
  DSC_0910
 • DSC_0907
 • DSC_0907
  DSC_0907

  Po Eucharystii obraz św. Józefa nawiedził miejsca modlitwy i spotkań wspólnot wiernych w poszczególnych wioskach tworzących parafię. O godz. 11.00 przybył do świetlicy w Gniewowie. Zgromadzeni tam parafianie modlili się razem z ks. proboszczem przed obrazem św. Józefa.

 • DSC_0916
 • DSC_0916
  DSC_0916
 • DSC_0919
 • DSC_0919
  DSC_0919
 • DSC_0930
 • DSC_0930
  DSC_0930
 • DSC_0932
 • DSC_0932
  DSC_0932
 • DSC_0939
 • DSC_0939
  DSC_0939

  O godz. 12.00 święty wizerunek gościł w Przysiece.

 • DSC_0942
 • DSC_0942
  DSC_0942
 • DSC_0950
 • DSC_0950
  DSC_0950
 • DSC_0956
 • DSC_0956
  DSC_0956

  O godz. 13.00 przyjechał do kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parsku.

 • DSC_0962
 • DSC_0962
  DSC_0962
 • DSC_0963
 • DSC_0963
  DSC_0963
 • DSC_0970
 • DSC_0970
  DSC_0970
 • DSC_0971
 • DSC_0971
  DSC_0971

  O godz. 14.00 zgromadzeni wierni modlili się w świetlicy w Spławiu.

 • DSC_0985
 • DSC_0985
  DSC_0985
 • DSC_0982
 • DSC_0982
  DSC_0982

  O godz. 15.00 święty obraz nawiedził świetlice w Karminie.

 • DSC_0987
 • DSC_0987
  DSC_0987
 • DSC_0990
 • DSC_0990
  DSC_0990
 • DSC_0994
 • DSC_0994
  DSC_0994

  O godz. 15.30 witał w świetlicy w Jezierzycach.

 • DSC_0999
 • DSC_0999
  DSC_0999
 • DSC_1001
 • DSC_1001
  DSC_1001
 • DSC_1004
 • DSC_1004
  DSC_1004

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie nawiedzenia obrazu św. Józefa, którą sprawował ks. proboszcz. Pasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą parafię św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie.

 • DSC_1005
 • DSC_1005
  DSC_1005
 • DSC_1009
 • DSC_1009
  DSC_1009
 • DSC_1011
 • DSC_1011
  DSC_1011

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Po odśpiewaniu Te Deum ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie św. ikony w parafii, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji, a księdzu proboszczowi za pięknie i starannie przygotowaną i przeprowadzoną peregrynację obrazu św. Józefa, wiernym zaś za tak liczną obecność na nabożeństwach i przykład gorliwej wiary.

 • DSC_1021
 • DSC_1021
  DSC_1021
 • DSC_1024
 • DSC_1024
  DSC_1024

  Następnie służba liturgiczna przeniosła święty wizerunek do samochodu-kaplicy.

 • DSC_1032
 • DSC_1032
  DSC_1032

  Niech św. Józef zachowa w swoim przeczystym sercu Czcigodnego Księdza Proboszcza Janusza Buduja i wyprasza błogosławieństwo Boże dla wszystkich wiernych w parafii pw. św. Wawrzyńca w Wonieściu.

  Stare Bojanowo - parafia pw. św. Bartłomieja - 6-7.12.2016

  We wtorek 6 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie.

 • DSC_0844
 • DSC_0844
  DSC_0844

  Ks. proboszcz Piotr Kufliński wraz z ludem Bożym przywitali świętą ikonę przed kościołem, a po ucałowaniu świętego wizerunku przez pasterza parafii grupa mężczyzn wprowadziła go do świątyni.

 • DSC_0814
 • DSC_0814
  DSC_0814

  Po okadzeniu obrazu św. Józefa ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Następnie delegacja parafian m.in. w takich słowach powitała święty wizerunek: „Bądź pozdrowiony Mężu prawy i sprawiedliwy, opiekunie i obrońco Świętej Rodziny i wszystkich rodzin. Witaj wzorze życia i świętości, pokorny i roztropny stróżu Bożych tajemnic. (…) Przychodzisz do nas, gdy zagrożone zostały fundamenty ludzkości – życie i rodzina – i jak kiedyś, stajesz w obronie Dziecięcia, rodziny i ludzkiego życia przypominając nam, że Boże przykazania, polecenia i nakazy są święte i niepodważalne”. Na zakończenie ceremonii powitania Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0821
 • DSC_0821
  DSC_0821
 • DSC_0825
 • DSC_0825
  DSC_0825
 • DSC_0827
 • DSC_0827
  DSC_0827

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku i krótkim nabożeństwie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościową homilię, a po niej małżeństwa obecne na Eucharystii odnowiły swoje przyrzeczenia. Na zakończenie Mszy św. pasterz parafii zawierzył wszystkie rodziny św. Józefowi. Ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą za rodziny.

 • DSC_0853
 • DSC_0853
  DSC_0853
 • DSC_0830
 • DSC_0830
  DSC_0830
 • DSC_0835
 • DSC_0835
  DSC_0835
 • DSC_0836
 • DSC_0836
  DSC_0836

  Następnego dnia od godz. 8.00 do 11.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych, a po niej rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza w intencji chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Celebrans wygłosił słowo Boże, a następnie udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich osób cierpiących w parafii.

 • DSC_0838
 • DSC_0838
  DSC_0838
 • DSC_0843
 • DSC_0843
  DSC_0843

  Po zakończeniu Eucharystii wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem Patrona Rodzin.

  O godz. 16.15 odbyło się nabożeństwo ku czci św. Józefa sprawowane przez ks. proboszcza, a po nim rozpoczęła się Msza św. na zakończenie peregrynacji. Odprawił ją ks. proboszcz w intencji wszystkich rodzin w parafii, wygłosił okolicznościowe kazanie, a na zakończenie Eucharystii w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię opiece św. Józefa.

 • DSC_0847
 • DSC_0847
  DSC_0847
 • DSC_0861
 • DSC_0861
  DSC_0861

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, a wybrana rodzina odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz natomiast podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku, ks. proboszczowi za trud przygotowania uroczystości, a wiernym za modlitwę i świadectwo wiary. Wszyscy obecni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

 • DSC_0867
 • DSC_0867
  DSC_0867
 • DSC_0873
 • DSC_0873
  DSC_0873
 • DSC_0874
 • DSC_0874
  DSC_0874

  Następnie parafianie w asyście pocztów sztandarowych przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy. Ks. proboszcz i licznie zgromadzony lud Boży pożegnali święty wizerunek, który został przewieziony do parafii pw. św. Wawrzyńca w Wonieściu.

 • DSC_0878
 • DSC_0878
  DSC_0878
 • DSC_0880
 • DSC_0880
  DSC_0880
 • DSC_0883
 • DSC_0883
  DSC_0883
 • DSC_0888
 • DSC_0888
  DSC_0888

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu proboszczowi Piotrowi Kuflińskiemu i całej Wspólnocie parafialnej ze Starego Bojanowa.

  Górka Duchowna - parafia pw. Matki Boskiej Pocieszenia i św. Michała Archanioła - 5-6.12.2016

  W poniedziałek 5 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Matki Boskiej Pocieszenia i św. Michała Archanioła w Górce Duchownej. Ks. proboszcz Piotr Bartkowiak przywitał przed kościołem święty wizerunek, ucałował go, a wierni przenieśli świętą ikonę do świątyni.

 • DSC_0730
 • DSC_0730
  DSC_0730
 • DSC_0732
 • DSC_0732
  DSC_0732

  W Kościele duszpasterz parafii okadził świętą ikonę, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0761
 • DSC_0761
  DSC_0761
 • DSC_0745
 • DSC_0745
  DSC_0745

  Następnie o godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, po którym rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Po Komunii św. celebrans zawierzył rodziny opiece św. Józefa, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Objaśnił również wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0782
 • DSC_0782
  DSC_0782
 • DSC_0765
 • DSC_0765
  DSC_0765
 • DSC_0780
 • DSC_0780
  DSC_0780
 • DSC_0781
 • DSC_0781
  DSC_0781
 • DSC_0787
 • DSC_0787
  DSC_0787

  O godz. 20.30 wierni zgromadzili się w kościele na modlitwie różańcowej w intencji rodzin, która została zakończona odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

  Następnego dnia, we wtorek, o godz. 9.00 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ojca kustosza w intencji wszystkich osób starszych, chorych i samotnych w parafii. Wygłosił on okolicznościowe kazanie i zawierzył wszystkich niosących swój krzyż św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie.

 • DSC_0790
 • DSC_0790
  DSC_0790

  Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się indywidualna modlitwa wiernych.

  Wieczorem o godz. 17.00 ks. proboszcz odprawił Eucharystię na zakończenie peregrynacji. Wygłosił kazanie dialogując z liczną grupą dzieci obecnych na roratach. Po Komunii św. w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył św. Józefowi całą parafię, odmówił modlitwę dziękczynna za nawiedzenie obrazu i pobłogosławił wiernych.

 • DSC_0795
 • DSC_0795
  DSC_0795
 • DSC_0798
 • DSC_0798
  DSC_0798
 • DSC_0799
 • DSC_0799
  DSC_0799

  Ojciec kustosz wyraził wdzięczność Panu Bogu za przeżyty święty czas peregrynacji, księdzu proboszczowi za przyjęcie obrazu pod dach Maryjnego Sanktuarium, a wiernym za obecność i modlitwę. Następnie grupa mężczyzn przeniosła święty wizerunek do samochodu-kaplicy, który odjechał do parafii pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie.

 • DSC_0808
 • DSC_0808
  DSC_0808
 • DSC_0813
 • DSC_0813
  DSC_0813

  Niech św. Józef modli się w niebie we wszystkich intencjach ks. proboszcza Piotra Bartkowiaka i wiernych parafii pw. Matki Boskiej Pocieszenia i św. Michała Archanioła w Górce Duchownej.

  Radomicko - parafia pw. św. Jana Chrzciciela - 4-5.12.2016

  W niedzielę 4 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Radomicku.

 • DSC_0678
 • DSC_0678
  DSC_0678

  Ks. proboszcz miejsca Dariusz Jankowiak wraz z ludem Bożym przywitali świętą ikonę przed kościołem. Po ucałowaniu świętego wizerunku przez pasterza parafii strażacy wprowadzili święty wizerunek do świątyni.

 • DSC_0615
 • DSC_0615
  DSC_0615
 • DSC_0616
 • DSC_0616
  DSC_0616

  Po okadzeniu obrazu św. Józefa ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0620
 • DSC_0620
  DSC_0620
 • DSC_0633
 • DSC_0633
  DSC_0633

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościową homilię, a po niej małżeństwa obecne na Eucharystii odnowiły swoje przyrzeczenia. Na zakończenie Mszy św. jedna z par małżeńskich zawierzyła wszystkie rodziny św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie. Ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą za rodziny.

 • DSC_0643
 • DSC_0643
  DSC_0643
 • DSC_0647
 • DSC_0647
  DSC_0647
 • DSC_0656
 • DSC_0656
  DSC_0656

  Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza w intencji chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Celebrans wygłosił słowo Boże, a po nim udzielił sakramentu namaszczenia chorych wszystkim pragnącym go przyjąć. Po Komunii św. zawierzył św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie wszystkich niosących krzyż cierpienia, samotności i wieku.

 • DSC_0674
 • DSC_0674
  DSC_0674
 • DSC_0677
 • DSC_0677
  DSC_0677

  Po zakończeniu Eucharystii wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem Patrona Rodzin.

  W godzinie Miłosierdzia Bożego duszpasterz parafii odmówił z wiernymi Koronkę, a po niej odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

  O godz. 16.30 ks. proboszcz sprawował Mszę św. w intencji wszystkich rodzin w parafii, wygłosił okolicznościowe kazanie, a na zakończenie Eucharystii w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkie małżeństwa opiece św. Józefa.

 • DSC_0686
 • DSC_0686
  DSC_0686
 • DSC_0692
 • DSC_0692
  DSC_0692

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz oddał św. Józefowi w modlitwie-akcie całą parafię, a wybrana para małżeńska odczytała modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz natomiast podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku, ks. proboszczowi za trud przygotowania uroczystości, a wiernym za modlitwę i świadectwo wiary. Wszyscy obecni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

 • DSC_0700
 • DSC_0700
  DSC_0700
 • DSC_0710
 • DSC_0710
  DSC_0710

  Następnie strażacy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu -kaplicy. Ks. proboszcz oraz zgromadzony lud Boży pożegnali święty wizerunek, który został przewieziony do parafii pw. Matki Boskiej Pocieszenia i św. Michała Archanioła w Górce Duchownej.

 • DSC_0718
 • DSC_0718
  DSC_0718
 • DSC_0720
 • DSC_0720
  DSC_0720

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu proboszczowi Dariuszowi Jankowiakowi i całej Wspólnocie parafialnej z Radomicka.

  Bronikowo - parafia pw. św. Franciszka z Asyżu - 3-4.12.2016

  W sobotę 3 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie.

 • DSC_0583
 • DSC_0583
  DSC_0583
 • DSC_0513
 • DSC_0513
  DSC_0513

  Ks. proboszcz Józef Rydlewski ucałował przed kościołem święty wizerunek, który następnie strażacy wprowadzili do świątyni. Tam pasterz parafii po raz drugi okazał cześć świętej ikonie. Okadził ją i wygłosił fragment Ewangelii, oraz odczytał modlitwę powitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji. Następnie delegacja mężczyzn w pięknych słowach wyraziła radość z przybycia świętego Józefa w jego wizerunku do tutejszej parafii, a przede wszystkim do małżonków i rodzin.

 • DSC_0492
 • DSC_0492
  DSC_0492
 • DSC_0496
 • DSC_0496
  DSC_0496
 • DSC_0507
 • DSC_0507
  DSC_0507
 • DSC_0502
 • DSC_0502
  DSC_0502

  Po zakończeniu ceremonii przywitania obrazu rozpoczęła się Msza św., sprawowana przez ks. proboszcza podczas której wygłosił on wzruszające kazanie bardzo często wspominając swój dom rodzinny, z którego wyniósł wielkie nabożeństwo do św. Józefa. Po kazaniu małżonkowie odnowili swoje śluby.

 • DSC_0523
 • DSC_0523
  DSC_0523
 • DSC_0527
 • DSC_0527
  DSC_0527
 • DSC_0529
 • DSC_0529
  DSC_0529
 • DSC_0534
 • DSC_0534
  DSC_0534
 • DSC_0538
 • DSC_0538
  DSC_0538

  Po Komunii św. jedna w rodzin odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii opiece św. Józefa. Ojciec kustosz służył posługą konfesjonału.

 • DSC_0539
 • DSC_0539
  DSC_0539
 • DSC_0544
 • DSC_0544
  DSC_0544

  Następnego dnia, w niedzielę, sprawowane były Msze święte według porządku niedzielnego z tym, że po południu została odprawiona dodatkowa trzecia Eucharystia na pożegnanie obrazu św. Józefa. Pierwszą Mszę św. o godz. 8.00 odprawił ks. proboszcz i wygłosił słowo Boże. Zakończyła się ona odmówieniem przez celebransa modlitwy-aktu zawierzającej rodziny w parafii opiece św. Józefa. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

 • DSC_0546
 • DSC_0546
  DSC_0546

  O godz. 10.30 Eucharystię sprawował ojciec kustosz. Po wygłoszonym słowie Bożym nastąpiło udzielenie sakramentu namaszczenia chorych tym wiernym, którzy pragnęli go przyjąć.

 • DSC_0573
 • DSC_0573
  DSC_0573

  Po Komunii św. ks. proboszcz z dwiema osobami odmówił specjalną modlitwę-akt zawierzenia wszystkich chorych, cierpiących i starszych św. Józefowi.

 • DSC_0577
 • DSC_0577
  DSC_0577

  Eucharystia zakończyła się odmówieniem modlitwy-aktu zawierzenia wszystkich małżeństw i rodzin św. Józefowi. Wierni zarówno po Mszy św. o godz. 8.00 jaki i 10.30 otrzymali obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0579
 • DSC_0579
  DSC_0579

  Od godz. 12.00 do 16.30 wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętą ikoną.

  Dodatkowa Eucharystia na zakończenie peregrynacji rozpoczęła się o godz. 16.30, a sprawował ją ks. proboszcz, który również wygłosił słowo Boże. Zawierzył on całą parafię w specjalnej modlitwie-akcie św. Józefowi.

 • DSC_0586
 • DSC_0586
  DSC_0586
 • DSC_0587
 • DSC_0587
  DSC_0587
 • DSC_0591
 • DSC_0591
  DSC_0591
 • DSC_0595
 • DSC_0595
  DSC_0595

  Po zakończeniu Eucharystii wierni odśpiewali Te Deum, a ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie parafii przez obraz św. Józefa. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za przeżyty święty czas łaski, ks. proboszczowi za trud przygotowania i tak pięknego przeprowadzenia peregrynacji w swojej parafii, a wiernym za liczny udział, modlitwę i zaangażowanie w tę uroczystość. Następnie uformowała się procesja liturgiczna w której strażacy przenieśli ze świątyni do samochodu-kaplicy święty wizerunek, który został przewieziony do parafii św. Jana Chrzciciela w Radomicku.

 • DSC_0600
 • DSC_0600
  DSC_0600
 • DSC_0605
 • DSC_0605
  DSC_0605
 • DSC_0607
 • DSC_0607
  DSC_0607
 • DSC_0609
 • DSC_0609
  DSC_0609

  Niech Przeczysty Oblubieniec Maryi we wszystkim dopomaga Przewielebnemu Księdzu Kanonikowi Józefowi Rydlewskiemu, wielkiemu czcicielowi św. Józefa, proboszczowi tutejszej Wspólnoty parafialnej, a zarazem umacnia go w pełnej gorliwości posłudze Kościołowi świętemu i wyprasza dla niego wszelkie potrzebne łaski. Wiernych parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie niech Przepotężny Patron Rodziny ma w swojej przemożnej opiece.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD