Leszno - parafia św. Józefa - 31.01-01.02.2017

We wtorek 31 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Józefa w Lesznie. Ojcu kustoszowi towarzyszył ks. kanonik Władysław Marzęcki, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela, który przekazał święty wizerunek do tej parafii. Ks. proboszcz miejsca Tadeusz Naskręt i ks. wikariusz Dariusz Piasecki przywitali i ucałowali święty wizerunek, który następnie został przeniesiony do kościoła.

 • DSC_0525
 • DSC_0525
  DSC_0525
 • DSC_0531
 • DSC_0531
  DSC_0531

  Duszpasterz parafii wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji obrazu św. Józefa.

 • DSC_0534
 • DSC_0534
  DSC_0534

  Do rozpoczęcia Mszy św. o godz. 18.30 wierni modlili się na różańcu.

 • DSC_0543
 • DSC_0543
  DSC_0543
 • DSC_0546
 • DSC_0546
  DSC_0546

  Eucharystię sprawował ks. proboszcz, który także wygłosił okolicznościowe kazanie. Następnie małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia. Po Komunii św. jedna z par małżeńskich odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin parafii św. Józefowi. Po zakończeniu Mszy św. ojciec kustosz przybliżył wiernym istotę peregrynacji i rozdał obrazki z modlitwą w intencji rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa. Wierni mogli skorzystać z posługi konfesjonału, którą pełnił ojciec Stanisław.

 • DSC_0575
 • DSC_0575
  DSC_0575
 • DSC_0566
 • DSC_0566
  DSC_0566
 • DSC_0568
 • DSC_0568
  DSC_0568
 • DSC_0570
 • DSC_0570
  DSC_0570

  Parafianie licznie gromadzili się na indywidualnej modlitwie, oczekując na nabożeństwo ku czci św. Józefa.

  Po nim rozpoczęły się modlitwy w intencji narzeczonych i poszukujących pracy.

  W godzinie Apelu Jasnogórskiego wierni odśpiewali Antyfonę Maryjną.

  Następnego dnia o godz. 8.00 odbyła się Msza św. podczas której ks. proboszcz zawierzył kapłanów Archidiecezji św. Józefowi.

  O godz. 10.00 rozpoczęła się Eucharystia, którą sprawował ojciec kustosz w intencji osób chorych, samotnych i starszych. Wysłuchali oni kazania, które wygłosił celebrans, a następnie zostali zawierzeni w modlitwie-akcie opiece św. Józefa.

 • DSC_0547
 • DSC_0547
  DSC_0547
 • DSC_0579
 • DSC_0579
  DSC_0579

  Po Mszy św. aż do godz. 15.00 wierni gromadzili się przy świętej ikonie, aby w indywidualnej modlitwie oddać cześć świętemu Józefowi.

  W Godzinie Miłosierdzia ks. proboszcz wraz ze Wspólnotą parafialną odmówił Koronkę, a następnie odbyło się nabożeństwo ku czci Patrona Rodzin, w którym zebrani szczególnie modlili się o pogodną starość i dobrą śmierć dla siebie i swoich rodzin.

  Z kolei do świątyni przybyły dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii świętej wraz z rodzicami, aby prosić o błogosławieństwo przez wstawiennictwo św. Józefa.

  Po modlitwie najmłodszych parafian do kościoła przyszli mężczyźni, ojcowie. Uczestniczyli oni w specjalnym nabożeństwie, polecając Bogu przez ręce św. Józefa swoje rodziny, swoje życie.

 • DSC_0555
 • DSC_0555
  DSC_0555

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie nawiedzenia obrazu, którą sprawował ks. proboszcz w intencji rodzin. Powierzył on całą parafię św. Józefowi, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Wierni czynnie włączyli się w liturgię słowa.

 • DSC_0551
 • DSC_0551
  DSC_0551
 • DSC_0584
 • DSC_0584
  DSC_0584
 • DSC_0586
 • DSC_0586
  DSC_0586
 • DSC_0577
 • DSC_0577
  DSC_0577

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia zakończenia peregrynacji. Wierni odśpiewali Te Deum. Wybrana rodzina odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu w parafii.

 • DSC_0604
 • DSC_0604
  DSC_0604

  Ojciec kustosz podziękował Bogu za czas nawiedzenia świętej ikony oraz Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi i ks. wikariuszowi, a także wiernym za przygotowanie i tak liczne uczestnictwo w uroczystościach.

  Następnie przedstawiciele wiernych przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy, a ks. proboszcz pojechał wraz z ojcem kustoszem do parafii św. Kazimierza w Lesznie.

 • DSC_0606
 • DSC_0606
  DSC_0606

  Niech święty Józef, Patron Rodzin, prosi za Czcigodnym Księdzem Proboszczem Tadeuszem Naskrętem, aby Bóg hojnie obdarzał go swoimi łaskami i wynagrodził gorliwość w służbie kapłańskiej. Niech Przeczysty Oblubieniec Maryi zachowa w swoim sercu księdza wikariusza i wszystkich wiernych w parafii św. Józefa w Lesznie.

  Leszno - parafia pw. św. Jana Chrzciciela - 30-31.01.2017

  W poniedziałek 30 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie.

 • DSC_0483
 • DSC_0483
  DSC_0483
 • DSC_0484
 • DSC_0484
  DSC_0484

  Ks. kanonik Władysław Marzęcki, proboszcz miejsca, księża wikariusze Piotr Jakubowski i Michał Pawlak oraz ks. Maciej Grześ, proboszcz przekazujący obraz z parafii pw. św. Antoniego w Lesznie, wraz z ludem Bożym przywitali świętą ikonę przed kościołem, a po ucałowaniu lektorzy w asyście pocztów sztandarowych wprowadzili ją do świątyni.

 • DSC_0499
 • DSC_0499
  DSC_0499
 • DSC_0371
 • DSC_0371
  DSC_0371
 • DSC_0393
 • DSC_0393
  DSC_0393

  Po okadzeniu obrazu św. Józefa ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Następnie delegacja parafian w krótkich słowach wyraziła swoją radość z przybycia obrazu św. Józefa i złożyła kwiaty. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0378
 • DSC_0378
  DSC_0378
 • DSC_0413
 • DSC_0413
  DSC_0413
 • DSC_0402
 • DSC_0402
  DSC_0402

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Koncelebransami byli ks. wikariusze. Jeden z nich ks. Piotr wygłosił okolicznościowe kazanie, a po nim małżeństwa obecne na Eucharystii odnowiły swoje przyrzeczenia.

 • DSC_0454
 • DSC_0454
  DSC_0454
 • DSC_0422
 • DSC_0422
  DSC_0422
 • DSC_0433
 • DSC_0433
  DSC_0433
 • DSC_0443
 • DSC_0443
  DSC_0443

  Na zakończenie Mszy św. jedno z małżeństw w specjalnej modlitwie-akcie dokonało zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi. Po nim ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą w intencji rodzin. Następnie rozpoczęło się indywidualne czuwanie wiernych przed świętym wizerunkiem do godz. 21.00.

 • DSC_0449
 • DSC_0449
  DSC_0449
 • DSC_0450
 • DSC_0450
  DSC_0450

  W godzinie Apelu Jasnogórskiego młodzież wraz z ks. proboszczem i ks. Michałem, opiekunem grupy, rozpoczęła modlitwy przed świętą ikoną przeplatane śpiewem pieśni i rozważaniami dotyczącymi cnót wiary, nadziei i miłości ukazanymi nam przez Świętą Rodzinę z Nazaretu. Wieczornica słowno-muzyczna zakończyła się wspólnym odśpiewaniem antyfony maryjnej.

 • DSC_0463
 • DSC_0463
  DSC_0463
 • DSC_0464
 • DSC_0464
  DSC_0464
 • DSC_0465
 • DSC_0465
  DSC_0465

  Następnego dnia o godz. 7.30 wierni zgromadzeni w kościele odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa.

  Przed południem rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza w intencji chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Celebrans wygłosił słowo Boże i wraz z kapłanami pracującymi w parafii udzielił cierpiącym sakramentu namaszczenia. Po Komunii św. przedstawiciele zebranych wiernych odmówili specjalną modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich osób niosących swój krzyż boleści.

 • DSC_0472
 • DSC_0472
  DSC_0472
 • DSC_0466
 • DSC_0466
  DSC_0466
 • DSC_0468
 • DSC_0468
  DSC_0468
 • DSC_0470
 • DSC_0470
  DSC_0470

  Po zakończeniu Eucharystii parafianie mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem Patrona Rodzin.

  W godzinie Miłosierdzia Bożego grupa modlących się parafian odmówiła Koronkę, a po niej do św. Józefa przybyły dzieci, aby pomodlić się za wstawiennictwem Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i przyjąć błogosławieństwo. Po spotkaniu dzieci ze św. Józefem odbyło się nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji rodzin.

 • DSC_0486
 • DSC_0486
  DSC_0486

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie nawiedzenia. Sprawował ją ks. proboszcz, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. Na zakończenie Eucharystii w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię opiece św. Józefa.

 • DSC_0496
 • DSC_0496
  DSC_0496
 • DSC_0491
 • DSC_0491
  DSC_0491

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, a następnie jedna z rodzin odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa.

 • DSC_0507
 • DSC_0507
  DSC_0507
 • DSC_0510
 • DSC_0510
  DSC_0510
 • DSC_0513
 • DSC_0513
  DSC_0513

  Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku. Wyraził wdzięczność ks. proboszczowi i księżom wikariuszom za trud przygotowania i przeprowadzenia uroczystości, a wiernym za modlitwę i świadectwo wiary. Wszyscy obecni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

  Następnie w asyście pocztów sztandarowych lektorzy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy. Duszpasterz parafii wraz z księżmi wikariuszami oraz licznie zgromadzony lud Boży pożegnał święty wizerunek, który został przewieziony do parafii pw. św. Józefa w Lesznie.

 • DSC_0517
 • DSC_0517
  DSC_0517
 • DSC_0518
 • DSC_0518
  DSC_0518
 • DSC_0521
 • DSC_0521
  DSC_0521
 • DSC_0523
 • DSC_0523
  DSC_0523

  Niech św. Józef, Przepotężny nasz Patron w niebie wyprasza wszelkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo Przewielebnemu Księdzu Kanonikowi Władysławowi Marzęckiemu, pasterzowi tutejszej Wspólnoty parafialnej, Księżom Wikariuszom Piotrowi Jakubowskiemu i Michałowi Pawlakowi i wiernym parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie.

  Leszno - parafia pw. św. Antoniego - 29-30.01.2017

  W niedzielę 29 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Antoniego w Lesznie.

 • DSC_0309
 • DSC_0309
  DSC_0309
 • DSC_0296
 • DSC_0296
  DSC_0296

  Na dziedzińcu przed świątynią zgromadzili się wierni wraz z kapłanami: ks. proboszczem Maciejem Grzesiem, ks. wikariuszem Pawłem Nowakiem i ks. Tadeuszem Łukowiakiem.

  Duszpasterz parafii i pozostali księża ucałowali święty wizerunek, a następnie przedstawiciele parafian przenieśli go do kościoła.

 • DSC_0221
 • DSC_0221
  DSC_0221
 • DSC_0226
 • DSC_0226
  DSC_0226

  Ks. wikariusz okadził obraz, ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0231
 • DSC_0231
  DSC_0231
 • DSC_0235
 • DSC_0235
  DSC_0235
 • DSC_0238
 • DSC_0238
  DSC_0238

  Po ceremonii powitania obrazu rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. wikariusz. Po kazaniu, które wygłosił ks. proboszcz, małżeństwa odnowiły swoje śluby, a jedno z nich odmówiło modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich rodzin w parafii. W liturgię Mszy św. czynnie włączyli się nie tylko ministranci i lektorzy, ale i świeccy, którzy czytali słowo Boże i modlitwę wiernych.

 • DSC_0252
 • DSC_0252
  DSC_0252
 • DSC_0244
 • DSC_0244
  DSC_0244
 • DSC_0268
 • DSC_0268
  DSC_0268
 • DSC_0247
 • DSC_0247
  DSC_0247

  Ojciec kustosz sprawował posługę konfesjonału. Po Eucharystii przybliżył wiernym ideę peregrynacji i ofiarował obrazki z modlitwą w intencji rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa.

  Wierni pozostali w kościele trwając na indywidualnej modlitwie przy świętej ikonie.

 • DSC_0272
 • DSC_0272
  DSC_0272

  O godz. 20.30 ks. proboszcz poprowadził różaniec z rozważaniami, po którym wszyscy zgromadzeni odśpiewali Apel Jasnogórski.

 • DSC_0269
 • DSC_0269
  DSC_0269
 • DSC_0270
 • DSC_0270
  DSC_0270
 • DSC_0271
 • DSC_0271
  DSC_0271
 • DSC_0273
 • DSC_0273
  DSC_0273

  Następnego dnia o godz. 10.00 ojciec kustosz sprawował Eucharystię w intencji chorych, samotnych i starszych, podczas której wygłosił okolicznościowe kazanie. Modlitwę wiernych czytały panie z Róż Różańcowych. Po Komunii św. ks. proboszcz i przedstawicielki zgromadzonych wiernych odmówili modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich parafian, którzy niosą swój krzyż cierpienia.

 • DSC_0277
 • DSC_0277
  DSC_0277
 • DSC_0282
 • DSC_0282
  DSC_0282
 • DSC_0287
 • DSC_0287
  DSC_0287
 • DSC_0290
 • DSC_0290
  DSC_0290

  Po zakończonej liturgii Eucharystycznej parafianie poszczególnych ulic i osiedli modlili się przez wstawiennictwo św. Józefa przy peregrynującym obrazie.

  O godz. 15.00 ks. proboszcz poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia i odprawił nabożeństwo ku czci Przeczystego Oblubieńca Maryi.

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza na zakończenie nawiedzenia. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię św. Józefowi. Ojciec kustosz spowiadał wiernych.

 • DSC_0338
 • DSC_0338
  DSC_0338
 • DSC_0328
 • DSC_0328
  DSC_0328
 • DSC_0340
 • DSC_0340
  DSC_0340
 • DSC_0344
 • DSC_0344
  DSC_0344

  Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Zgromadzeni odśpiewali Te Deum. Jedno z małżeństw odmówiło modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę czasu peregrynacji, ks. proboszczowi i ks. wikariuszowi za zaangażowanie i serce włożone w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości, a wiernym za liczny w nich udział i świadectwo wiary.

 • DSC_0346
 • DSC_0346
  DSC_0346
 • DSC_0355
 • DSC_0355
  DSC_0355
 • DSC_0359
 • DSC_0359
  DSC_0359
 • DSC_0350
 • DSC_0350
  DSC_0350

  Następnie przedstawiciele parafian przenieśli świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0351
 • DSC_0351
  DSC_0351
 • DSC_0361
 • DSC_0361
  DSC_0361
 • DSC_0362
 • DSC_0362
  DSC_0362

  Ks. proboszcz towarzyszył ojcu kustoszowi w drodze do kolejnej parafii, która oczekiwała na peregrynację i wziął udział w ceremonii powitania obrazu św. Józefa w kościele pw. św. Jana Chrzciciela.

 • DSC_0363
 • DSC_0363
  DSC_0363

  Postawa autentycznego oddania się Bożej sprawie i pracy duszpasterskiej Czcigodnego Księdza Proboszcza może być dla nas wszystkich budującym przykładem umacniającym nas w wierze.

  Niech św. Józef, Patron Rodziny i wielki nasz Orędownik w niebie, wyprasza Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Maciejowi Grzesiowi, Księżom Wikariuszom i Księdzu Tadeuszowi Łukowiakowi Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej, a wiernym wzrost w wierze, nadziei i miłości.

  Leszno - parafia pw. św. Mikołaja - 28-29.01.2017

  W sobotę 28 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa przybył do bazyliki św. Mikołaja w Lesznie, która jest jednocześnie sercem parafii rzymskokatolickiej, jednej z ośmiu w tym mieście.

 • DSC_0086
 • DSC_0086
  DSC_0086
 • DSC_0087
 • DSC_0087
  DSC_0087
 • DSC_0001
 • DSC_0001
  DSC_0001

  Ksiądz prałat Jan Majchrzak, proboszcz parafii i dziekan dekanatu leszczyńskiego, ubrany w kapę, oraz księża wikariusze Marcin Skowron i Patryk Nachaczewski przywitali przed kościołem świętą ikonę.

 • DSC_0002
 • DSC_0002
  DSC_0002

  Ks. proboszcz ucałował obraz, który wierni przenieśli do świątyni.

 • DSC_0003
 • DSC_0003
  DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0004
  DSC_0004
 • DSC_0005
 • DSC_0005
  DSC_0005

  Duszpasterz parafii okadził święty wizerunek. Wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0008
 • DSC_0008
  DSC_0008
 • DSC_0009
 • DSC_0009
  DSC_0009
 • DSC_0009'
 • DSC_0009'
  DSC_0009'

  Do godz. 18.30 wierni wspólnie modlili się na różańcu. Następnie ks. proboszcz rozpoczął Mszę św. w intencji młodzieży. Koncelebransem był ks. Marcin. Warto docenić ludzi młodych, lektorów i ministrantów, którzy czynnie włączyli się w liturgię.

 • DSC_0019
 • DSC_0019
  DSC_0019
 • DSC_0020
 • DSC_0020
  DSC_0020
 • DSC_0024
 • DSC_0024
  DSC_0024
 • DSC_0035
 • DSC_0035
  DSC_0035

  Słowo Boże wygłosił ks. Marcin, a pod koniec Eucharystii ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt oddania parafii św. Józefowi. O piękną oprawę muzyczną sprawowanej Mszy św. zadbał zespół młodzieżowy działający na terenie parafii, którego opiekunem jest pan Bartłomiej Lewandowski. Ojciec kustosz, który pełnił posługę konfesjonału, przybliżył również wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym obrazki z modlitwą w intencji rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa.

 • DSC_0028
 • DSC_0028
  DSC_0028
 • DSC_0030
 • DSC_0030
  DSC_0030
 • DSC_0042
 • DSC_0042
  DSC_0042
 • DSC_0043
 • DSC_0043
  DSC_0043

  Po skończonej Eucharystii wierni zgromadzili się przy świętej ikonie, a następnie modlitewne czuwanie rozpoczęła młodzież. Wraz z ks. Patrykiem odmawiała różaniec, rozważała życie Najświętszej Rodziny i śpiewem wychwalała Boga. O godz. 21.00 Apel Jasnogórski zakończył czuwanie wiernych przy świętym wizerunku.

 • DSC_0046
 • DSC_0046
  DSC_0046
 • DSC_0047
 • DSC_0047
  DSC_0047
 • DSC_0049
 • DSC_0049
  DSC_0049
 • DSC_0050
 • DSC_0050
  DSC_0050

  Kolejny dzień nawiedzenia: niedzielę rozpoczął śpiew Godzinek ku czci św. Józefa, po których rozpoczęła się Msza św. w intencji chorych, starszych i samotnych parafian. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie i odmówił modlitwę-akt oddania św. Józefowi wszystkich niosących swój krzyż.

  Drugą Eucharystię w intencji bezrobotnych odprawił ks. kanonik Jarosław Tylewicz, mieszkający na terenie parafii. Kazanie poświęcone św. Józefowi na tej Mszy św. oraz na kilku pozostałych wygłosił ks. Marcin.

 • DSC_0052
 • DSC_0052
  DSC_0052
 • DSC_0054
 • DSC_0054
  DSC_0054
 • DSC_0055
 • DSC_0055
  DSC_0055

  Sumę odprawił ks. proboszcz w intencji wszystkich parafian. Po Komunii św. celebrans odmówił modlitwę-akt zawierzenia całej parafii św. Józefowi.

 • DSC_0075
 • DSC_0075
  DSC_0075
 • DSC_0074
 • DSC_0074
  DSC_0074
 • DSC_0080
 • DSC_0080
  DSC_0080

  O godz. 11.30 Mszę św. sprawował ks. Patryk, który wygłosił okolicznościowe kazanie dla dzieci. Po Komunii św. para małżeńska odmówiła modlitwę-akt zawierzenia rodzin w parafii św. Józefowi. Podczas Mszy św. śpiewała schola dziecięca przy akompaniamencie gitarzystów – państwa Emilii i Mirosława Krajewskich.

 • DSC_0091
 • DSC_0091
  DSC_0091
 • DSC_0095
 • DSC_0095
  DSC_0095
 • DSC_0102
 • DSC_0102
  DSC_0102
 • DSC_0089
 • DSC_0089
  DSC_0089

  Zgodnie z prawem przysługującym bazylikom Msza św. o godz. 13.00 sprawowana było w języku łacińskim. Odprawił ją ks. Marcin.

 • DSC_0103
 • DSC_0103
  DSC_0103
 • DSC_0104
 • DSC_0104
  DSC_0104

  Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęło się modlitewne czuwanie, które poprowadzili członkowie Żywego Różańca.

  W Godzinie Miłosierdzia wierni należący do Domowego Kościoła odmówili Koronkę, litanię do św. Józefa. Medytacją i śpiewem uwielbiali Boga w Jego Świętych.

 • DSC_0033
 • DSC_0033
  DSC_0033
 • DSC_0034
 • DSC_0034
  DSC_0034

  O godz. 17.00 ks. proboszcz rozpoczął ceremonię pożegnania świętego wizerunku. Wierni odśpiewali Te Deum, a duszpasterz parafii odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za przeżyty czas łaski, a Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi, kapłanowi głębokiej wiary i pobożności, księżom wikariuszom i parafianom za przygotowanie peregrynacji i tak liczne w niej uczestniczenie. Następnie obraz św. Józefa został przeniesiony do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0117
 • DSC_0117
  DSC_0117
 • DSC_0115
 • DSC_0115
  DSC_0115
 • DSC_0123
 • DSC_0123
  DSC_0123
 • DSC_0124
 • DSC_0124
  DSC_0124
 • DSC_0134
 • DSC_0134
  DSC_0134

  Niech św. Józef, Przepotężny nasz Patron w niebie, wynagrodzi Przewielebnemu Księdzu Prałatowi Janowi Majchrzakowi, proboszczowi parafii św. Mikołaja przy bazylice w Lesznie, i Księżom Wikariuszom Marcinowi Skowronowi i Patrykowi Nachaczewskiemu za wielkie staranie w przygotowaniu peregrynacyjnych uroczystości i gorliwość duszpasterską. Wiernym, licznie uczestniczącym w dniach nawiedzenia obrazu, niech wyprasza Boże błogosławieństwo i obfitość łask.

  Śmigiel - parafia pw. św. Stanisława Kostki - 8-9.12.2016

  W czwartek 8 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu.

 • DSC_1087
 • DSC_1087
  DSC_1087

  Ks. proboszcz Tadeusz Fołczyński wraz z ludem Bożym przywitali świętą ikonę przed kościołem, a po ucałowaniu świętego wizerunku przez duszpasterza radni parafialni wprowadzili go do świątyni.

 • DSC_1038
 • DSC_1038
  DSC_1038
 • DSC_1058
 • DSC_1058
  DSC_1058

  Po okadzeniu obrazu św. Józefa ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_1043
 • DSC_1043
  DSC_1043
 • DSC_1049
 • DSC_1049
  DSC_1049
 • DSC_1050
 • DSC_1050
  DSC_1050
 • DSC_1054
 • DSC_1054
  DSC_1054

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św. roratnia, którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościową homilię. Na zakończenie Mszy św. pasterz parafii zawierzył wszystkie rodziny św. Józefowi. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału jak również przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą za rodziny.

 • DSC_1067
 • DSC_1067
  DSC_1067
 • DSC_1070
 • DSC_1070
  DSC_1070
 • DSC_1071
 • DSC_1071
  DSC_1071
 • DSC_1079
 • DSC_1079
  DSC_1079

  O godz. 20.00 rozpoczęło się czuwanie młodzieży przed świetym wizerunkiem, a po nim ks. proboszcz rozpoczął Najświętszą Ofiarę sprawując ją w intencji młodzieży.

  Następnego dnia o godz. 9.30 wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa i rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza w intencji chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Celebrans wygłosił słowo Boże, a następnie wszystkim, którzy pragnęli udzielił wraz z ks. proboszczem miejsca i ks. proboszczem Piotrem Markiewiczem z Czacza sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. celebrans odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich osób cierpiących w parafii.

  Po zakończeniu Eucharystii wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem Patrona Rodzin do godzin popołudniowych.

  W godzinie Miłosierdzia Bożego czuwanie modlitewne prowadziła grupa modlitewna, której patronem jest św. Józef.

  O godz. 17.00 ks. proboszcz sprawował Mszę św. roratnią w intencji wszystkich rodzin w parafii, wygłosił okolicznościowe kazanie, a na zakończenie Eucharystii w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkie małżeństwa i rodziny opiece św. Józefa.

 • DSC_1073
 • DSC_1073
  DSC_1073
 • DSC_1085
 • DSC_1085
  DSC_1085

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz okadził obraz i oddał św. Józefowi w kolejnej modlitwie-akcie całą parafię oraz odczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz natomiast podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku, ks. proboszczowi za trud przygotowania uroczystości, a wiernym za modlitwę i świadectwo wiary. Wszyscy obecni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

 • DSC_1096
 • DSC_1096
  DSC_1096
 • DSC_1108
 • DSC_1108
  DSC_1108

  Następnie ojcowie rodzin przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy. Ks. proboszcz i licznie zgromadzony lud Boży pożegnali święty wizerunek, który zakończył peregrynację w dekanacie śmigielskim i tym samym zamknął czas nawiedzenia przewidziany na 2016 rok.

 • DSC_1113
 • DSC_1113
  DSC_1113
 • DSC_1115
 • DSC_1115
  DSC_1115

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu proboszczowi Tadeuszowi Fołczyńskiemu i całej Wspólnocie wiernych z parafii św. Stanisława Kostki w Śmiglu.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD