Chwałkowo Kościelne - parafia pw. św. Michała Archanioła - 2-3.03.2017

W czwartek 2 marca 2017 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym.

 • DSC_0137
 • DSC_0137
  DSC_0137
 • DSC_0144
 • DSC_0144
  DSC_0144
 • DSC_0001
 • DSC_0001
  DSC_0001

  Ks. proboszcz Marian Kasperek przywitał i ucałował przed kościołem święty wizerunek, który strażacy uroczyście przenieśli do świątyni.

 • DSC_0002
 • DSC_0002
  DSC_0002
 • DSC_0003
 • DSC_0003
  DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0004
  DSC_0004
 • DSC_0021
 • DSC_0021
  DSC_0021

  W kościele duszpasterz parafii okadził świętą ikonę, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0022
 • DSC_0022
  DSC_0022
 • DSC_0026
 • DSC_0026
  DSC_0026
 • DSC_0033
 • DSC_0033
  DSC_0033
 • DSC_0041
 • DSC_0041
  DSC_0041
 • DSC_0042
 • DSC_0042
  DSC_0042

  Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, po którym rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Mężowie wraz z żonami stanęli na środku kościoła, a wyznaczona wcześniej rodzina odczytała formułę przysięgi małżeńskiej, którą powtarzali najpierw mężowie, a następnie żony. Na zakończenie tego obrzędu ksiądz proboszcz udzielił obecnym małżonkom specjalnego błogosławieństwa. Na twarzach zebranych widać było wielkie wzruszenie.

 • DSC_0081
 • DSC_0081
  DSC_0081
 • DSC_0048
 • DSC_0048
  DSC_0048
 • DSC_0051
 • DSC_0051
  DSC_0051
 • DSC_0057
 • DSC_0057
  DSC_0057
 • DSC_0058
 • DSC_0058
  DSC_0058

  Po Komunii św. jedna z par małżeńskich odmówiła specjalną modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich rodzin w parafii. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału oraz objaśnił wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0090
 • DSC_0090
  DSC_0090
 • DSC_0092
 • DSC_0092
  DSC_0092

  O godz. 20.30 w kościele zebrała się młodzież, aby razem z ks. proboszczem odmówić różaniec i zaśpiewać Apel Jasnogórski. Na zakończenie tego spotkania ojciec kustosz skierował parę słów do młodych parafian, mówiąc o roli św. Józefa jako Głowy Świętej Rodziny.

 • DSC_0094
 • DSC_0094
  DSC_0094
 • DSC_0097
 • DSC_0097
  DSC_0097

  Następnego dnia już od godzin rannych gromadzili się wierni w świątyni, modląc się indywidualnie przy świętej ikonie.

  O godz. 11.00 do św. Józefa przyszły dzieci ze szkoły podstawowej z Gronem Pedagogicznym, aby pomodlić się za swoich rodziców. Spotkanie to prowadził ks. proboszcz, który wygłosił do nich również krótką katechezę dotyczącą św. Józefa jako opiekuna Pana Jezusa i męża Maryi Panny. Po zakończeniu spotkania dzieci ze św. Józefem ojciec kustosz zaprosił je do obejrzenia samochodu-kaplicy.

 • DSC_0108
 • DSC_0108
  DSC_0108
 • DSC_0109
 • DSC_0109
  DSC_0109
 • DSC_0110
 • DSC_0110
  DSC_0110
 • DSC_0116
 • DSC_0116
  DSC_0116

  W samo południe rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób chorych, starszych i samotnych. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie, a jedna z uczestniczących w Eucharystii kobiet po Komunii św. odmówiła modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich niosących swój krzyż cierpienia. Na zakończenie ojciec kustosz rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0128
 • DSC_0128
  DSC_0128
 • DSC_0119
 • DSC_0119
  DSC_0119

  W Godzinie Miłosierdzia Bożego duszpasterz parafii odmówił z wiernymi Koronkę, a następnie odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_0129
 • DSC_0129
  DSC_0129

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie peregrynacji obrazu św. Józefa. Sprawował ją ks. proboszcz, który wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą parafię św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie. Po zakończeniu Eucharystii nastąpiła ceremonia pożegnania obrazu. Wierni odśpiewali Te Deum, a jedno z małżeństw odmówiło modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za przeżyty czas peregrynacji, księdzu proboszczowi za zorganizowanie i przeprowadzenie nawiedzenia, a wiernym za tak liczny udział, świadectwo wiary i modlitwę.

 • DSC_0156
 • DSC_0156
  DSC_0156
 • DSC_0158
 • DSC_0158
  DSC_0158
 • DSC_0164
 • DSC_0164
  DSC_0164
 • DSC_0171
 • DSC_0171
  DSC_0171
 • DSC_0172
 • DSC_0172
  DSC_0172

  Po zakończeniu ceremonii strażacy przenieśli obraz z kościoła do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0197
 • DSC_0197
  DSC_0197
 • DSC_0198
 • DSC_0198
  DSC_0198
 • DSC_0200
 • DSC_0200
  DSC_0200

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Marianowi Kasperkowi i całej Wspólnocie parafialnej z Chwałkowa Kościelnego.

  Leszno - parafia pw. Świętego Krzyża - 4-5.02.2017

  W sobotę 4 lutego 2017 r. o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Świętego Krzyża w Lesznie.

 • DSC_1259
 • DSC_1259
  DSC_1259
 • DSC_1134
 • DSC_1134
  DSC_1134

  Ks. proboszcz Zbigniew Rzeźnik oraz ks. wikariusz Marek Denisiuk ucałowali przed kościołem święty wizerunek, który został wprowadzony do świątyni. Tam pasterz parafii po raz drugi okazał cześć świętej ikonie okadzając ją. Odpowiedni fragment Ewangelii wygłosił ks. kanonik Mieczysław Jaraczewski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie, która przekazała obraz tutejszej Wspólnocie. Modlitwę powitania odmówił ks. proboszcz miejsca. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_1124
 • DSC_1124
  DSC_1124
 • DSC_1143
 • DSC_1143
  DSC_1143
 • DSC_1153
 • DSC_1153
  DSC_1153

  Po zakończeniu ceremonii przywitania obrazu rozpoczęła się Msza św., sprawowana przez ks. proboszcza podczas której wygłosił on okolicznościowe kazanie.

 • DSC_1170
 • DSC_1170
  DSC_1170
 • DSC_1156
 • DSC_1156
  DSC_1156

  Następnego dnia, w niedzielę, sprawowane były Eucharystie według porządku niedzielnego. Pierwszą o godz. 7.00 odprawił ks. wikariusz, a ks. proboszcz wygłosił słowo Boże. Czynił to na każdej Mszy św. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

 • DSC_1173
 • DSC_1173
  DSC_1173
 • DSC_1191
 • DSC_1191
  DSC_1191

  O godz. 9.00 Najświętszą Ofiarę sprawował ojciec kustosz, a po niej o godz. 10.45 odprawiał ks. wikariusz z udziałem dzieci i młodzieży.

 • DSC_1180
 • DSC_1180
  DSC_1180
 • DSC_1194
 • DSC_1194
  DSC_1194
 • DSC_1202
 • DSC_1202
  DSC_1202

  Eucharystia sprawowana w południe przez ks. proboszcza kończyła peregrynację obrazu św. Józefa w dekanacie leszczyńskim. Ks. proboszcz po Komunii św. w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię św. Józefowi, a modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętej ikony odmówiła jedna z rodzin.

 • DSC_1234
 • DSC_1234
  DSC_1234
 • DSC_1218
 • DSC_1218
  DSC_1218
 • DSC_1226
 • DSC_1226
  DSC_1226
 • DSC_1223
 • DSC_1223
  DSC_1223
 • DSC_1250
 • DSC_1250
  DSC_1250

  Po zakończeniu Eucharystii ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za przeżyty święty czas łaski, ks. proboszczowi za trud przygotowania i przeprowadzenia peregrynacji w swojej parafii, a wiernym za udział i modlitwę. Następnie uformowała się procesja liturgiczna w której wierni przenieśli ze świątyni do samochodu-kaplicy święty wizerunek.

 • DSC_1252
 • DSC_1252
  DSC_1252
 • DSC_1253
 • DSC_1253
  DSC_1253
 • DSC_1254
 • DSC_1254
  DSC_1254
 • DSC_1255
 • DSC_1255
  DSC_1255

  Niech Przeczysty Oblubieniec Maryi we wszystkim dopomaga Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Zbigniewowi Rzeźnikowi oraz Ks. Wikariuszowi Markowi Denisiukowi, a zarazem umacnia ich w pełnej gorliwości posłudze Kościołowi świętemu i wyprasza dla nich u Boga wszelkie potrzebne łaski. Wiernych parafii pw. Świętego Krzyża w Lesznie niech Przepotężny Patron Rodziny ma w swojej przemożnej opiece.

  Leszno - parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego - 3-4.02.2017

  W piątek 3 lutego 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie.

 • DSC_1042
 • DSC_1042
  DSC_1042
 • DSC_1056
 • DSC_1056
  DSC_1056

  Przed kościołem przywitał go ks. kanonik Mieczysław Jarczewski, pasterz parafii oraz ks. rezydent Kazimierz Gawroński. Po oddaniu czci świętemu wizerunkowi, kapłani wraz ze służbą liturgiczną i zgromadzonymi wiernymi wprowadzili świętą ikonę do świątyni.

 • DSC_0939
 • DSC_0939
  DSC_0939

  Następnie duszpasterz parafii okadził świętą ikonę. Wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0944
 • DSC_0944
  DSC_0944
 • DSC_0962
 • DSC_0962
  DSC_0962
 • DSC_0968
 • DSC_0968
  DSC_0968
 • DSC_0970
 • DSC_0970
  DSC_0970

  Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. Kazimierz Gawroński, a ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Po Komunii św. pasterz parafii zawierzył rodziny opiece św. Józefa, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Ojciec kustosz objaśnił wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0986
 • DSC_0986
  DSC_0986
 • DSC_0994
 • DSC_0994
  DSC_0994
 • DSC_1006
 • DSC_1006
  DSC_1006

  Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się indywidualna modlitwa wiernych przed obrazem św. Józefa.

  W godzinie Apelu Jasnogórskiego wierni zgromadzili się razem ze swoim pasterzem w świątyni, aby modlić się w intencji rodzin. Rozważanie tajemnic różańcowych prowadził ks. proboszcz, a na zakończenie wszyscy odśpiewali antyfoną Maryjną.

 • DSC_1009
 • DSC_1009
  DSC_1009
 • DSC_1012
 • DSC_1012
  DSC_1012
 • DSC_1014
 • DSC_1014
  DSC_1014

  Następnego dnia, w pierwszą sobotę miesiąca lutego, przy świętej ikonie zgromadzili się parafianie na Eucharystii o godz. 7.00. Sprawował ją ks. proboszcz, który wygłosił słowo Boże. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Po zakończeniu Mszy św. ks. proboszcz dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu i rozpoczęła się modlitwa różańcowa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie bluźnierstwa i niewierności. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem udzielonym wszystkim zebranym i śpiewem pieśni maryjnej.

 • DSC_1018
 • DSC_1018
  DSC_1018
 • DSC_1019
 • DSC_1019
  DSC_1019
 • DSC_1021
 • DSC_1021
  DSC_1021
 • DSC_1027
 • DSC_1027
  DSC_1027
 • DSC_1032
 • DSC_1032
  DSC_1032

  Do godz. 11.00 trwała indywidualna modlitwa parafian. Po niej rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób starszych, chorych i samotnych. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie, a po nim razem z ks. proboszczem udzielali sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. celebrans odczytał specjalną modlitwę-akt, w której zawierzył wszystkich niosących swój krzyż św. Józefowi.

 • DSC_1033
 • DSC_1033
  DSC_1033
 • DSC_1034
 • DSC_1034
  DSC_1034
 • DSC_1036
 • DSC_1036
  DSC_1036

  Do godziny Miłosierdzia Bożego wierni modlili się przychodząc na spotkanie z Oblubieńcem Maryi, powierzając Mu wszystkie sprawy i intencje bliskie ich sercu.

  O godz. 15.00 do św. Józefa przybyły dzieci wraz z ich rodzicami na specjalne nabożeństwo, które odprawił ojciec kustosz. Zakończyło się ono błogosławieństwem dzieci i zawierzeniem ich i rodziców Opiekunowi Boskiego Dziecięcia Jezus.

  W kolejnej godzinie peregrynacji obrazu rozpoczęła się Eucharystia kończąca nawiedzenie świętego wizerunku. Sprawował ją ks. proboszcz, który wygłosił kazanie i zawierzył całą parafię w specjalnej modlitwie-akcie św. Józefowi.

 • DSC_1057
 • DSC_1057
  DSC_1057
 • DSC_1060
 • DSC_1060
  DSC_1060
 • DSC_1065
 • DSC_1065
  DSC_1065
 • DSC_1075
 • DSC_1075
  DSC_1075

  Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz okadził świętą ikonę, wierni odśpiewali Te Deum, a wybrana rodzina odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie.

 • DSC_1092
 • DSC_1092
  DSC_1092
 • DSC_1100
 • DSC_1100
  DSC_1100
 • DSC_1106
 • DSC_1106
  DSC_1106

  Następnie ks. proboszcz podziękował ojcu kustoszowi za trud posługi kapłańskiej podczas nawiedzenia.

 • DSC_1112
 • DSC_1112
  DSC_1112

  Ojciec kustosz wyraził wdzięczność najpierw Panu Bogu za święty czas łaski, który stał się udziałem tej parafii za sprawą przybycia do niej św. Józefa w kopii cudownego obrazu, ks. proboszczowi, który wzniósł tę świątynię będąc jej budowniczym, za umiłowanie przez niego kapłańskiej służby powierzonym mu przez Opatrzność wiernym, za przykład gorliwego pasterza, za wysiłek w przygotowaniu i pięknym przeprowadzeniu peregrynacji, za serdeczność i gościnność na plebani i wszelkie dobro, którego mógł on tutaj doświadczyć. Wiernym zaś podziękował za ich postawę pełną wiary i miłości do Boga i Kościoła.

  W tym miejscu warto zauważyć wielką troskę duszpasterza i wiernych nie tylko o samą świątynię ale i o teren przy kościelny. Na dziedzińcu znajduje się obelisk poświęcony pamięci kapłanów-ofiar drugiej wojny światowej i komunizmu. Dzwonnica kościelna z figurą Matki Bożej służy również jako miejsce modlitwy i okolicznościowych nabożeństw. Otoczenie kościoła jest starannie zaprojektowane i pieczołowicie utrzymywane. Widać również i w tym dziele włożone serce i pracę pasterza i ojca parafii.

 • DSC_1054
 • DSC_1054
  DSC_1054
 • DSC_1049
 • DSC_1049
  DSC_1049
 • DSC_1051
 • DSC_1051
  DSC_1051
 • DSC_1047
 • DSC_1047
  DSC_1047
 • DSC_1048
 • DSC_1048
  DSC_1048

  Na zakończenie peregrynacji wierni pod przewodnictwem ks. proboszcza w asyście liturgicznej przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy, który pojechał do parafii pw. Świętego Krzyża w Lesznie.

 • DSC_1118
 • DSC_1118
  DSC_1118
 • DSC_1121
 • DSC_1121
  DSC_1121

  Niech św. Józef, Przepotężny nasz Orędownik w niebie, modli się we wszystkich intencjach Księdza Kanonika Mieczysława Jaraczewskiego oraz Księdza Rezydenta Kazimierza Gawrońskiego, wyprasza dla nich Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski, a wiernych parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie prowadzi do zbawienia.

  Leszno - parafia pw. NMP Wniebowziętej - 2-3.02.2017

  W czwartek 2 lutego 2017 r. o godz. 18.00 ks. kanonik Grzegorz Robaczyk, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Lesznie, przekazał peregrynujący obraz św. Józefa parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Lesznie, której proboszczem jest ks. kanonik Robert Kmieciak.

 • DSC_0896
 • DSC_0896
  DSC_0896
 • DSC_0890
 • DSC_0890
  DSC_0890
 • DSC_0790
 • DSC_0790
  DSC_0790

  Przed kościołem wraz z ks. proboszczem miejsca i zgromadzonymi wiernymi świętą ikonę przywitał ks. prof. Adam Kalbarczyk. Po ucałowaniu przez kapłanów świętego wizerunku został on przeniesiony do świątyni.

 • DSC_0778
 • DSC_0778
  DSC_0778
 • DSC_0779
 • DSC_0779
  DSC_0779
 • DSC_0890
 • DSC_0890
  DSC_0890

  Duszpasterz parafii okadził świętą ikonę. Wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0780
 • DSC_0780
  DSC_0780
 • DSC_0784
 • DSC_0784
  DSC_0784
 • DSC_0798
 • DSC_0798
  DSC_0798

  Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz Robert Kmieciak, a koncelebransem był ks. prof. Adam Kalbarczyk. Na samym wstępie Najświętszej Ofiary ks. proboszcz z racji święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej) poświęcił wiernym świece-gromnice.

 • DSC_0803
 • DSC_0803
  DSC_0803
 • DSC_0810
 • DSC_0810
  DSC_0810
 • DSC_0811
 • DSC_0811
  DSC_0811

  Wygłosił także okolicznościowe kazanie, po którym rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Po Komunii św. jedna z par małżeńskich zawierzyła rodziny opiece św. Józefa, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Objaśnił również wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0814
 • DSC_0814
  DSC_0814
 • DSC_0818
 • DSC_0818
  DSC_0818
 • DSC_0821
 • DSC_0821
  DSC_0821
 • DSC_0833
 • DSC_0833
  DSC_0833

  O godz. 20.30 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa prowadzone przez ks. proboszcza. Wierni odmówili różaniec, a na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali Apel Jasnogórski.

 • DSC_0834
 • DSC_0834
  DSC_0834
 • DSC_0836
 • DSC_0836
  DSC_0836

  Następnego dnia o godz. 7.00 ks. proboszcz sprawował Eucharystię, a po niej nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu z racji Pierwszego Piątku miesiąca.

  Msza św. z udziałem osób starszych, samotnych i chorych rozpoczęła się o godz. 9.00. Sprawował ją ks. proboszcz razem z ojcem kustoszem, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po nim kapłani udzielali wszystkim osobom potrzebującym duchowego umocnienia sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. wybrane uprzednio dwie osoby odmówiły specjalną modlitwę-akt zawierzający wszystkich niosących swój krzyż św. Józefowi.

 • DSC_0843
 • DSC_0843
  DSC_0843
 • DSC_0848
 • DSC_0848
  DSC_0848
 • DSC_0852
 • DSC_0852
  DSC_0852
 • DSC_0857
 • DSC_0857
  DSC_0857

  Następnie ks. proboszcz zaprosił wiernych do sali na plebani, gdzie przy kawie, herbacie i cieście mogli cieszyć się wzajemną obecnością i wspólną rozmową.

 • DSC_0870
 • DSC_0870
  DSC_0870
 • DSC_0887
 • DSC_0887
  DSC_0887
 • DSC_0881
 • DSC_0881
  DSC_0881

  O godz. 12.00 przed obrazem św. Józefa odmówiono modlitwę Anioł Pański i Litanię do św. Józefa. Następnie rozpoczęła się adoracja Róż Różańcowych przy świętej ikonie.

  Po południu rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie nawiedzenia obrazu. Sprawował ją ks. proboszcz, który wygłosił kazanie, a po Komunii św. odmówił specjalną modlitwę-akt, w której zawierzył św. Józefowi całą parafię.

 • DSC_0909
 • DSC_0909
  DSC_0909
 • DSC_0903
 • DSC_0903
  DSC_0903
 • DSC_0912
 • DSC_0912
  DSC_0912

  Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Wierni odśpiewali Te Deum, a para małżonków odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Następnie delegacja parafian podziękowała ojcu kustoszowi za jego pracę i poświęcenie w dziele peregrynacji, życząc wielu łask Bożych w pełnieniu posługi stróża świętego obrazu. Ojciec kustosz wyraził wdzięczność Panu Bogu za łaskę peregrynacji w tej parafii, księdzu proboszczowi za przyjęcie świętej ikony, organizację i wspaniałe przeprowadzenie nawiedzenia, a wiernym za życzenia, uczestnictwo i wspólną modlitwę.

 • DSC_0927
 • DSC_0927
  DSC_0927
 • DSC_0930
 • DSC_0930
  DSC_0930
 • DSC_0933
 • DSC_0933
  DSC_0933

  Następnie wierni przenieśli obraz św. Józefa do samochodu kaplicy, który udał się do parafii św. Maksymiliana Kolbego w Lesznie.

 • DSC_0934
 • DSC_0934
  DSC_0934
 • DSC_0937
 • DSC_0937
  DSC_0937

  Niech św. Józef modli się w niebie we wszystkich intencjach Księdza Kanonika Roberta Kmieciaka i wiernych parafii pw. NMP Wniebowziętej w Lesznie.

  Leszno - parafia pw. św. Kazimierza - 1-2.02.2017

  W środę 1 lutego 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. św. Kazimierza w Lesznie.

 • DSC_0725
 • DSC_0725
  DSC_0725

  Ks. Kanonik Grzegorz Robaczyk, proboszcz tutejszej Wspólnoty parafialnej, ubrany w kapę, wraz z wiernymi przywitali przed kościołem peregrynującą świętą ikonę, która przybyła z parafii pw. św. Józefa w Lesznie razem z żegnającym ją ks. proboszczem Tadeuszem Naskrętem. Po ucałowaniu świętego wizerunku przez duszpasterza miejsca, przeniesiono obraz Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny do świątyni.

 • DSC_0607
 • DSC_0607
  DSC_0607
 • DSC_0617
 • DSC_0617
  DSC_0617
 • DSC_0615
 • DSC_0615
  DSC_0615
 • DSC_0616
 • DSC_0616
  DSC_0616

  Po okadzeniu obrazu św. Józefa ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0728
 • DSC_0728
  DSC_0728
 • DSC_0620
 • DSC_0620
  DSC_0620
 • DSC_0621
 • DSC_0621
  DSC_0621

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz razem z ojcem kustoszem. Duszpasterz parafii wygłosił okolicznościową homilię, a po niej małżeństwa obecne na Eucharystii odnowiły swoje przyrzeczenia.

 • DSC_0624
 • DSC_0624
  DSC_0624
 • DSC_0631
 • DSC_0631
  DSC_0631
 • DSC_0633
 • DSC_0633
  DSC_0633
 • DSC_0638
 • DSC_0638
  DSC_0638

  Po zakończeniu ceremonii małżonkowie podchodzili do kapłanów, którzy ich błogosławili i wręczali obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin. Na zakończenie Mszy św. wybrana para małżeńska zawierzyła wszystkie rodziny św. Józefowi. Ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał pozostałym wiernym obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą.

 • DSC_0644
 • DSC_0644
  DSC_0644
 • DSC_0647
 • DSC_0647
  DSC_0647
 • DSC_0633
 • DSC_0633
  DSC_0633

  Następnie rozpoczęło się czuwanie modlitewne młodzieży oraz par przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Młodzi parafianie prosili Boga za wstawiennictwem Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny o dobry wybór współmałżonka i właściwą drogę życiową.

  O godz. 21.00 ks. proboszcz rozpoczął nabożeństwo ku czci św. Józefa, które zakończyło się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego z licznie zgromadzonymi wiernymi.

 • DSC_0669
 • DSC_0669
  DSC_0669

  Warto również zauważyć i docenić inicjatywę ks. proboszcza, który z okazji peregrynacji obrazu św. Józefa zechciał zaprosić do wspólnej modlitwy o miłosierdzie Boże osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. O godz. 21.30, późnym wieczorem, przybyli do świątyni wierni, których życie sakramentalne poprzez dokonanie określonego wyboru drogi z drugim człowiekiem znacznie się skomplikowało. Kościół katolicki poprzez swoich pasterzy stara się o nikim nie zapominać i każdego doprowadzić do Boga.

 • DSC_0672
 • DSC_0672
  DSC_0672

  Drugi dzień peregrynacji zbiegł się ze świętem Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej). Rozpoczęła go Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza o godz. 7.00 szczególnie z udziałem ludzi spieszących do pracy. Pasterz parafii wygłosił krótkie kazanie, a ojciec kustosz pełnił posługę w konfesjonale.

  O godz. 8.30 wierni zgromadzeni w kościele odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa.

  Następnie o godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza w intencji chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Celebrans wygłosił słowo Boże, a po Komunii św. wybrane uprzednio osoby odmówiły modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich osób cierpiących w parafii.

 • DSC_0674
 • DSC_0674
  DSC_0674
 • DSC_0676
 • DSC_0676
  DSC_0676
 • DSC_0677
 • DSC_0677
  DSC_0677
 • DSC_0680
 • DSC_0680
  DSC_0680

  Po zakończeniu Eucharystii wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem Patrona Rodzin.

  W południe do świątyni przyszły matki w stanie błogosławionym, rodzice, którzy modlą się o potomstwo i matki z małymi dziećmi. Ks. proboszcz odprawił dla nich specjalne nabożeństwo za wstawiennictwem św. Józefa i udzielił błogosławieństwa każdym z obecnych.

  Po zakończeniu nabożeństwa rozpoczęła się indywidualna modlitwa mieszkańców parafii.

  O godz. 16.30 ks. proboszcz sprawował Mszę św. w intencji wszystkich rodzin w parafii, wygłosił okolicznościowe kazanie, a na zakończenie Eucharystii w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię opiece św. Józefa.

 • DSC_0695
 • DSC_0695
  DSC_0695
 • DSC_0708
 • DSC_0708
  DSC_0708
 • DSC_0712
 • DSC_0712
  DSC_0712
 • DSC_0716
 • DSC_0716
  DSC_0716

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, a wybrana para małżeńska odczytała modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz natomiast podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku, ks. proboszczowi za trud przygotowania i tak pięknego przeprowadzenia uroczystości, a wiernym za modlitwę, świadectwo wiary oraz duży udział we wszystkich nabożeństwach. Obecni w świątyni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

 • DSC_0731
 • DSC_0731
  DSC_0731
 • DSC_0739
 • DSC_0739
  DSC_0739
 • DSC_0749
 • DSC_0749
  DSC_0749

  Następnie przeniesiono obraz św. Józefa do samochodu -kaplicy. Ks. proboszcz i licznie zgromadzony lud Boży pożegnali święty wizerunek, który został przewieziony do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Lesznie.

 • DSC_0759
 • DSC_0759
  DSC_0759
 • DSC_0771
 • DSC_0771
  DSC_0771
 • DSC_0772
 • DSC_0772
  DSC_0772
 • DSC_0775
 • DSC_0775
  DSC_0775

  Niech św. Józef hojnie wynagrodzi Czcigodnemu ks. kanonikowi Grzegorzowi Robaczykowi za świadectwo głębokiej wiary i pobożności, które daje powierzonemu sobie ludowi Bożemu. Niech oręduje u Boga we wszystkich sprawach ks. proboszcza. Niech również wspomaga w codziennych trudach wiernych w parafii św. Kazimierza w Lesznie.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD