Niepart - parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 4-5.03.2017

W sobotę 4 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nieparcie należącej do dekanatu krobskiego.

 • DSC_0047
 • DSC_0047
  DSC_0047
 • DSC_0029
 • DSC_0029
  DSC_0029

   Ksiądz Józef Dutkowiak, proboszcz parafii, przywitał oraz ucałował świętą ikonę w drzwiach kościoła i razem z grupą wiernych uroczyście wprowadził święty wizerunek do świątyni z licznie zgromadzonym w niej ludem Bożym.
 • DSC_0002
 • DSC_0002
  DSC_0002

   Po wygłoszeniu przez ks. proboszcza fragmentu Ewangelii oraz odmówieniu modlitwy powitania ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.
 • DSC_0003
 • DSC_0003
  DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0004
  DSC_0004
 • DSC_0005
 • DSC_0005
  DSC_0005
 • DSC_0007
 • DSC_0007
  DSC_0007

   O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. w intencji wszystkich rodzin w parafii. Odprawiał ją ks. proboszcz razem z ojcem kustoszem, który wygłosił okolicznościowe kazanie i przewodniczył ceremonii odnowienia ślubowań przez małżonków obecnych na Eucharystii. Na zakończenie ceremonii małżonkowie podchodzili do kapłanów, a ci błogosławiąc ich wręczali każdej parze obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin. Po Komunii św. ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi. Na zakończenie Najświętszej Ofiary ojciec kustosz przypomniał wiernym ideę peregrynacji obrazu św. Józefa, i rozdał pozostałym wiernym obrazki z modlitwą za rodziny.
 • DSC_0008
 • DSC_0008
  DSC_0008
 • DSC_0009
 • DSC_0009
  DSC_0009
 • DSC_0011
 • DSC_0011
  DSC_0011
 • DSC_0012
 • DSC_0012
  DSC_0012
 • DSC_0014
 • DSC_0014
  DSC_0014

   Następnego dnia w niedzielę o godz. 8.00 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ojca kustosza, który wygłosił słowo Boże. Czynił to na wszystkich Mszach świętych.
 • DSC_0020
 • DSC_0020
  DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0021
  DSC_0021

   Dwie następne Msze św. o godz. 9.30 i 11.00 odprawił ks. proboszcz, a ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.
 • DSC_0026
 • DSC_0026
  DSC_0026
 • DSC_0023
 • DSC_0023
  DSC_0023
 • DSC_0024
 • DSC_0024
  DSC_0024

   Na zakończenie Eucharystii o godz. 11.00 wierni uczestniczyli w nabożeństwie Gorzkich Żali
 • DSC_0033
 • DSC_0033
  DSC_0033
 • DSC_0031
 • DSC_0031
  DSC_0031
 • DSC_0032
 • DSC_0032
  DSC_0032

   Od godz. 12.30 do 15.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych.
   W godzinie Miłosierdzia Bożego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, ks. proboszcz odmówił ze zgromadzonym w świątyni Ludem Bożym Koronkę, a po jej zakończeniu odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji rodzin.
 • DSC_0035
 • DSC_0035
  DSC_0035

   O godz. 16.30 rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie peregrynacji obrazu św. Józefa. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił słowo Boże, a ks. proboszcz w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię św. Józefowi.
 • DSC_0038
 • DSC_0038
  DSC_0038
 • DSC_0036
 • DSC_0036
  DSC_0036
 • DSC_0037
 • DSC_0037
  DSC_0037

   Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, a ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę odbytej peregrynacji, ks. proboszczowi za przyjęcie świętej ikony, przygotowanie i przeprowadzenie nawiedzenia, a wiernym za tak liczne uczestnictwo i modlitwę. Następnie grupa mężczyzn przeniosła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy. Licznie zgromadzeni wierni pożegnali świętą ikonę, która odjechała do parafii pw. św. Mikołaja w Krobi.
 • DSC_0041
 • DSC_0041
  DSC_0041
 • DSC_0044
 • DSC_0044
  DSC_0044
 • DSC_0045
 • DSC_0045
  DSC_0045
 • DSC_0046
 • DSC_0046
  DSC_0046

   Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, ma w swojej opiece Przewielebnego Księdza proboszcza Józefa Dutkowiaka i wyprasza u Boga potrzebne łaski dla niego i parafian powierzonych jego duszpasterskiej trosce.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD