Leszno - parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego - 3-4.02.2017

W piątek 3 lutego 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie.

 • DSC_1042
 • DSC_1042
  DSC_1042
 • DSC_1056
 • DSC_1056
  DSC_1056

  Przed kościołem przywitał go ks. kanonik Mieczysław Jarczewski, pasterz parafii oraz ks. rezydent Kazimierz Gawroński. Po oddaniu czci świętemu wizerunkowi, kapłani wraz ze służbą liturgiczną i zgromadzonymi wiernymi wprowadzili świętą ikonę do świątyni.

 • DSC_0939
 • DSC_0939
  DSC_0939

  Następnie duszpasterz parafii okadził świętą ikonę. Wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0944
 • DSC_0944
  DSC_0944
 • DSC_0962
 • DSC_0962
  DSC_0962
 • DSC_0968
 • DSC_0968
  DSC_0968
 • DSC_0970
 • DSC_0970
  DSC_0970

  Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. Kazimierz Gawroński, a ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Po Komunii św. pasterz parafii zawierzył rodziny opiece św. Józefa, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Ojciec kustosz objaśnił wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0986
 • DSC_0986
  DSC_0986
 • DSC_0994
 • DSC_0994
  DSC_0994
 • DSC_1006
 • DSC_1006
  DSC_1006

  Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się indywidualna modlitwa wiernych przed obrazem św. Józefa.

  W godzinie Apelu Jasnogórskiego wierni zgromadzili się razem ze swoim pasterzem w świątyni, aby modlić się w intencji rodzin. Rozważanie tajemnic różańcowych prowadził ks. proboszcz, a na zakończenie wszyscy odśpiewali antyfoną Maryjną.

 • DSC_1009
 • DSC_1009
  DSC_1009
 • DSC_1012
 • DSC_1012
  DSC_1012
 • DSC_1014
 • DSC_1014
  DSC_1014

  Następnego dnia, w pierwszą sobotę miesiąca lutego, przy świętej ikonie zgromadzili się parafianie na Eucharystii o godz. 7.00. Sprawował ją ks. proboszcz, który wygłosił słowo Boże. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Po zakończeniu Mszy św. ks. proboszcz dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu i rozpoczęła się modlitwa różańcowa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie bluźnierstwa i niewierności. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem udzielonym wszystkim zebranym i śpiewem pieśni maryjnej.

 • DSC_1018
 • DSC_1018
  DSC_1018
 • DSC_1019
 • DSC_1019
  DSC_1019
 • DSC_1021
 • DSC_1021
  DSC_1021
 • DSC_1027
 • DSC_1027
  DSC_1027
 • DSC_1032
 • DSC_1032
  DSC_1032

  Do godz. 11.00 trwała indywidualna modlitwa parafian. Po niej rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób starszych, chorych i samotnych. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie, a po nim razem z ks. proboszczem udzielali sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. celebrans odczytał specjalną modlitwę-akt, w której zawierzył wszystkich niosących swój krzyż św. Józefowi.

 • DSC_1033
 • DSC_1033
  DSC_1033
 • DSC_1034
 • DSC_1034
  DSC_1034
 • DSC_1036
 • DSC_1036
  DSC_1036

  Do godziny Miłosierdzia Bożego wierni modlili się przychodząc na spotkanie z Oblubieńcem Maryi, powierzając Mu wszystkie sprawy i intencje bliskie ich sercu.

  O godz. 15.00 do św. Józefa przybyły dzieci wraz z ich rodzicami na specjalne nabożeństwo, które odprawił ojciec kustosz. Zakończyło się ono błogosławieństwem dzieci i zawierzeniem ich i rodziców Opiekunowi Boskiego Dziecięcia Jezus.

  W kolejnej godzinie peregrynacji obrazu rozpoczęła się Eucharystia kończąca nawiedzenie świętego wizerunku. Sprawował ją ks. proboszcz, który wygłosił kazanie i zawierzył całą parafię w specjalnej modlitwie-akcie św. Józefowi.

 • DSC_1057
 • DSC_1057
  DSC_1057
 • DSC_1060
 • DSC_1060
  DSC_1060
 • DSC_1065
 • DSC_1065
  DSC_1065
 • DSC_1075
 • DSC_1075
  DSC_1075

  Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz okadził świętą ikonę, wierni odśpiewali Te Deum, a wybrana rodzina odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie.

 • DSC_1092
 • DSC_1092
  DSC_1092
 • DSC_1100
 • DSC_1100
  DSC_1100
 • DSC_1106
 • DSC_1106
  DSC_1106

  Następnie ks. proboszcz podziękował ojcu kustoszowi za trud posługi kapłańskiej podczas nawiedzenia.

 • DSC_1112
 • DSC_1112
  DSC_1112

  Ojciec kustosz wyraził wdzięczność najpierw Panu Bogu za święty czas łaski, który stał się udziałem tej parafii za sprawą przybycia do niej św. Józefa w kopii cudownego obrazu, ks. proboszczowi, który wzniósł tę świątynię będąc jej budowniczym, za umiłowanie przez niego kapłańskiej służby powierzonym mu przez Opatrzność wiernym, za przykład gorliwego pasterza, za wysiłek w przygotowaniu i pięknym przeprowadzeniu peregrynacji, za serdeczność i gościnność na plebani i wszelkie dobro, którego mógł on tutaj doświadczyć. Wiernym zaś podziękował za ich postawę pełną wiary i miłości do Boga i Kościoła.

  W tym miejscu warto zauważyć wielką troskę duszpasterza i wiernych nie tylko o samą świątynię ale i o teren przy kościelny. Na dziedzińcu znajduje się obelisk poświęcony pamięci kapłanów-ofiar drugiej wojny światowej i komunizmu. Dzwonnica kościelna z figurą Matki Bożej służy również jako miejsce modlitwy i okolicznościowych nabożeństw. Otoczenie kościoła jest starannie zaprojektowane i pieczołowicie utrzymywane. Widać również i w tym dziele włożone serce i pracę pasterza i ojca parafii.

 • DSC_1054
 • DSC_1054
  DSC_1054
 • DSC_1049
 • DSC_1049
  DSC_1049
 • DSC_1051
 • DSC_1051
  DSC_1051
 • DSC_1047
 • DSC_1047
  DSC_1047
 • DSC_1048
 • DSC_1048
  DSC_1048

  Na zakończenie peregrynacji wierni pod przewodnictwem ks. proboszcza w asyście liturgicznej przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy, który pojechał do parafii pw. Świętego Krzyża w Lesznie.

 • DSC_1118
 • DSC_1118
  DSC_1118
 • DSC_1121
 • DSC_1121
  DSC_1121

  Niech św. Józef, Przepotężny nasz Orędownik w niebie, modli się we wszystkich intencjach Księdza Kanonika Mieczysława Jaraczewskiego oraz Księdza Rezydenta Kazimierza Gawrońskiego, wyprasza dla nich Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski, a wiernych parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie prowadzi do zbawienia.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD