Leszno - parafia pw. NMP Wniebowziętej - 2-3.02.2017

W czwartek 2 lutego 2017 r. o godz. 18.00 ks. kanonik Grzegorz Robaczyk, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Lesznie, przekazał peregrynujący obraz św. Józefa parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Lesznie, której proboszczem jest ks. kanonik Robert Kmieciak.

 • DSC_0896
 • DSC_0896
  DSC_0896
 • DSC_0890
 • DSC_0890
  DSC_0890
 • DSC_0790
 • DSC_0790
  DSC_0790

  Przed kościołem wraz z ks. proboszczem miejsca i zgromadzonymi wiernymi świętą ikonę przywitał ks. prof. Adam Kalbarczyk. Po ucałowaniu przez kapłanów świętego wizerunku został on przeniesiony do świątyni.

 • DSC_0778
 • DSC_0778
  DSC_0778
 • DSC_0779
 • DSC_0779
  DSC_0779
 • DSC_0890
 • DSC_0890
  DSC_0890

  Duszpasterz parafii okadził świętą ikonę. Wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0780
 • DSC_0780
  DSC_0780
 • DSC_0784
 • DSC_0784
  DSC_0784
 • DSC_0798
 • DSC_0798
  DSC_0798

  Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz Robert Kmieciak, a koncelebransem był ks. prof. Adam Kalbarczyk. Na samym wstępie Najświętszej Ofiary ks. proboszcz z racji święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej) poświęcił wiernym świece-gromnice.

 • DSC_0803
 • DSC_0803
  DSC_0803
 • DSC_0810
 • DSC_0810
  DSC_0810
 • DSC_0811
 • DSC_0811
  DSC_0811

  Wygłosił także okolicznościowe kazanie, po którym rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Po Komunii św. jedna z par małżeńskich zawierzyła rodziny opiece św. Józefa, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Objaśnił również wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0814
 • DSC_0814
  DSC_0814
 • DSC_0818
 • DSC_0818
  DSC_0818
 • DSC_0821
 • DSC_0821
  DSC_0821
 • DSC_0833
 • DSC_0833
  DSC_0833

  O godz. 20.30 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa prowadzone przez ks. proboszcza. Wierni odmówili różaniec, a na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali Apel Jasnogórski.

 • DSC_0834
 • DSC_0834
  DSC_0834
 • DSC_0836
 • DSC_0836
  DSC_0836

  Następnego dnia o godz. 7.00 ks. proboszcz sprawował Eucharystię, a po niej nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu z racji Pierwszego Piątku miesiąca.

  Msza św. z udziałem osób starszych, samotnych i chorych rozpoczęła się o godz. 9.00. Sprawował ją ks. proboszcz razem z ojcem kustoszem, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po nim kapłani udzielali wszystkim osobom potrzebującym duchowego umocnienia sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. wybrane uprzednio dwie osoby odmówiły specjalną modlitwę-akt zawierzający wszystkich niosących swój krzyż św. Józefowi.

 • DSC_0843
 • DSC_0843
  DSC_0843
 • DSC_0848
 • DSC_0848
  DSC_0848
 • DSC_0852
 • DSC_0852
  DSC_0852
 • DSC_0857
 • DSC_0857
  DSC_0857

  Następnie ks. proboszcz zaprosił wiernych do sali na plebani, gdzie przy kawie, herbacie i cieście mogli cieszyć się wzajemną obecnością i wspólną rozmową.

 • DSC_0870
 • DSC_0870
  DSC_0870
 • DSC_0887
 • DSC_0887
  DSC_0887
 • DSC_0881
 • DSC_0881
  DSC_0881

  O godz. 12.00 przed obrazem św. Józefa odmówiono modlitwę Anioł Pański i Litanię do św. Józefa. Następnie rozpoczęła się adoracja Róż Różańcowych przy świętej ikonie.

  Po południu rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie nawiedzenia obrazu. Sprawował ją ks. proboszcz, który wygłosił kazanie, a po Komunii św. odmówił specjalną modlitwę-akt, w której zawierzył św. Józefowi całą parafię.

 • DSC_0909
 • DSC_0909
  DSC_0909
 • DSC_0903
 • DSC_0903
  DSC_0903
 • DSC_0912
 • DSC_0912
  DSC_0912

  Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Wierni odśpiewali Te Deum, a para małżonków odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Następnie delegacja parafian podziękowała ojcu kustoszowi za jego pracę i poświęcenie w dziele peregrynacji, życząc wielu łask Bożych w pełnieniu posługi stróża świętego obrazu. Ojciec kustosz wyraził wdzięczność Panu Bogu za łaskę peregrynacji w tej parafii, księdzu proboszczowi za przyjęcie świętej ikony, organizację i wspaniałe przeprowadzenie nawiedzenia, a wiernym za życzenia, uczestnictwo i wspólną modlitwę.

 • DSC_0927
 • DSC_0927
  DSC_0927
 • DSC_0930
 • DSC_0930
  DSC_0930
 • DSC_0933
 • DSC_0933
  DSC_0933

  Następnie wierni przenieśli obraz św. Józefa do samochodu kaplicy, który udał się do parafii św. Maksymiliana Kolbego w Lesznie.

 • DSC_0934
 • DSC_0934
  DSC_0934
 • DSC_0937
 • DSC_0937
  DSC_0937

  Niech św. Józef modli się w niebie we wszystkich intencjach Księdza Kanonika Roberta Kmieciaka i wiernych parafii pw. NMP Wniebowziętej w Lesznie.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD