Jaraczewo - parafia pw. św. Marii Magdaleny - 3-4.03.2017

W piątek 3 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Jaraczewie należącej do dekanatu boreckiego.

 • DSC_0279
 • DSC_0279
  DSC_0279
 • DSC_0279
 • DSC_0279
  DSC_0279

  Ks. proboszcz Jacek Stawik ubrany w kapę przywitał świętą ikonę przed kościołem. Ucałował ją, a strażacy wnieśli święty wizerunek do świątyni.

  Następnie ks. proboszcz okadził obraz św. Józefa, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0204
 • DSC_0204
  DSC_0204
 • DSC_0212
 • DSC_0212
  DSC_0212
 • DSC_0219
 • DSC_0219
  DSC_0219

  Po ceremonii powitania obrazu rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza. Duszpasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie, a po nim nastąpiła ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Uczestniczyli w niej między innymi rodzice księdza biskupa Damiana Bryla, wikariusza generalnego archidiecezji poznańskiej, którzy mieszkają na terenie tutejszej parafii.

 • DSC_0221
 • DSC_0221
  DSC_0221
 • DSC_0225
 • DSC_0225
  DSC_0225
 • DSC_0229
 • DSC_0229
  DSC_0229
 • DSC_0232
 • DSC_0232
  DSC_0232
 • DSC_0236
 • DSC_0236
  DSC_0236

  Po Komunii św. wybrana wcześniej para małżeńska zawierzyła w specjalnej modlitwie-akcie wszystkie rodziny parafii świętemu Józefowi. Na zakończenie Eucharystii ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji obrazu i wszystkim rozdał obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0244
 • DSC_0244
  DSC_0244
 • DSC_0246
 • DSC_0246
  DSC_0246

  O godz. 20.30 zgromadzeni w kościele wierni razem z ks. proboszczem rozpoczęli odmawiać różaniec. Po jego zakończeniu wspólnie odśpiewano Apel Jasnogórski.

 • DSC_0248
 • DSC_0248
  DSC_0248
 • DSC_0251
 • DSC_0251
  DSC_0251
 • DSC_0254
 • DSC_0254
  DSC_0254

  Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób starszych, chorych i samotnych. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił słowo Boże. Po kazaniu ks. proboszcz i ojciec kustosz udzielali wiernym pragnącym złączyć swoje cierpienia z krzyżem Chrystusa sakramentu namaszczenia chorych. Na zakończenie Eucharystii trzy osoby, wśród których była mama ks. biskupa Damiana (przy mikrofonie) odmówiły specjalną modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich cierpiących w parafii. Również po zakończeniu tej Mszy św. ojciec kustosz rozdał wszystkim zgromadzonym obrazki z modlitwą do św. Józefa w intencji rodzin.

 • DSC_0267
 • DSC_0267
  DSC_0267
 • DSC_0265
 • DSC_0265
  DSC_0265
 • DSC_0266
 • DSC_0266
  DSC_0266
 • DSC_0271
 • DSC_0271
  DSC_0271

  Bezpośrednio po zakończeniu tej Eucharystii do świątyni przyszły dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Słowo do nich skierował ks. proboszcz wyjaśniając rolę jaką pełnił św. Józef w Bożych planach Zbawienia człowieka.

 • DSC_0276
 • DSC_0276
  DSC_0276
 • DSC_0277
 • DSC_0277
  DSC_0277

  Do godzin popołudniowych wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętą ikoną.

  O godz. 15.00 ks. proboszcz odmówił wraz z wiernymi Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po chwili rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji rodzin i ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz klęcząc przed obrazem zawierzył całą parafię św. Józefowi odmawiając specjalną modlitwę-akt, a jedna z rodzin złożyła podziękowanie za nawiedzenie obrazu w modlitwie dziękczynnej.

 • DSC_0291
 • DSC_0291
  DSC_0291
 • DSC_0295
 • DSC_0295
  DSC_0295
 • DSC_0297
 • DSC_0297
  DSC_0297
 • DSC_0307
 • DSC_0307
  DSC_0307

  Ojciec kustosz wyraził wdzięczność Bogu za łaskę czasu peregrynacji obrazu św. Józefa w tutejszej parafii, podziękował ks. proboszczowi za przyjęcie świętej ikony pod dach tutejszej świątyni, za serdeczność i dobro okazane ojcu kustoszowi goszczącemu na plebanii, a wiernym za świadectwo wiary i modlitwy oraz tak liczny udział w nabożeństwach nawiedzenia.

  Po zakończeniu ceremonii pożegnania obrazu św. Józefa strażacy przenieśli święty wizerunek do samochodu kaplicy

 • DSC_0314
 • DSC_0314
  DSC_0314
 • DSC_0318
 • DSC_0318
  DSC_0318
 • DSC_0321
 • DSC_0321
  DSC_0321
 • DSC_0323
 • DSC_0323
  DSC_0323

  Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny ma w swojej opiece Czcigodnego Księdza Jacka Stawika, proboszcza i gorliwego pasterza tej Wspólnoty parafialnej. Niech wyprasza dla niego obfitość łask dla większej chwały Bożej w jego pracy duszpasterskiej. Niech również oręduje u Boga za całą społecznością wiernych parafii pw. św. Marii Magdaleny w Jaraczewie.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD