Chwałkowo Kościelne - parafia pw. św. Michała Archanioła - 2-3.03.2017

W czwartek 2 marca 2017 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym.

 • DSC_0137
 • DSC_0137
  DSC_0137
 • DSC_0144
 • DSC_0144
  DSC_0144
 • DSC_0001
 • DSC_0001
  DSC_0001

  Ks. proboszcz Marian Kasperek przywitał i ucałował przed kościołem święty wizerunek, który strażacy uroczyście przenieśli do świątyni.

 • DSC_0002
 • DSC_0002
  DSC_0002
 • DSC_0003
 • DSC_0003
  DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0004
  DSC_0004
 • DSC_0021
 • DSC_0021
  DSC_0021

  W kościele duszpasterz parafii okadził świętą ikonę, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0022
 • DSC_0022
  DSC_0022
 • DSC_0026
 • DSC_0026
  DSC_0026
 • DSC_0033
 • DSC_0033
  DSC_0033
 • DSC_0041
 • DSC_0041
  DSC_0041
 • DSC_0042
 • DSC_0042
  DSC_0042

  Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, po którym rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Mężowie wraz z żonami stanęli na środku kościoła, a wyznaczona wcześniej rodzina odczytała formułę przysięgi małżeńskiej, którą powtarzali najpierw mężowie, a następnie żony. Na zakończenie tego obrzędu ksiądz proboszcz udzielił obecnym małżonkom specjalnego błogosławieństwa. Na twarzach zebranych widać było wielkie wzruszenie.

 • DSC_0081
 • DSC_0081
  DSC_0081
 • DSC_0048
 • DSC_0048
  DSC_0048
 • DSC_0051
 • DSC_0051
  DSC_0051
 • DSC_0057
 • DSC_0057
  DSC_0057
 • DSC_0058
 • DSC_0058
  DSC_0058

  Po Komunii św. jedna z par małżeńskich odmówiła specjalną modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich rodzin w parafii. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału oraz objaśnił wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0090
 • DSC_0090
  DSC_0090
 • DSC_0092
 • DSC_0092
  DSC_0092

  O godz. 20.30 w kościele zebrała się młodzież, aby razem z ks. proboszczem odmówić różaniec i zaśpiewać Apel Jasnogórski. Na zakończenie tego spotkania ojciec kustosz skierował parę słów do młodych parafian, mówiąc o roli św. Józefa jako Głowy Świętej Rodziny.

 • DSC_0094
 • DSC_0094
  DSC_0094
 • DSC_0097
 • DSC_0097
  DSC_0097

  Następnego dnia już od godzin rannych gromadzili się wierni w świątyni, modląc się indywidualnie przy świętej ikonie.

  O godz. 11.00 do św. Józefa przyszły dzieci ze szkoły podstawowej z Gronem Pedagogicznym, aby pomodlić się za swoich rodziców. Spotkanie to prowadził ks. proboszcz, który wygłosił do nich również krótką katechezę dotyczącą św. Józefa jako opiekuna Pana Jezusa i męża Maryi Panny. Po zakończeniu spotkania dzieci ze św. Józefem ojciec kustosz zaprosił je do obejrzenia samochodu-kaplicy.

 • DSC_0108
 • DSC_0108
  DSC_0108
 • DSC_0109
 • DSC_0109
  DSC_0109
 • DSC_0110
 • DSC_0110
  DSC_0110
 • DSC_0116
 • DSC_0116
  DSC_0116

  W samo południe rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób chorych, starszych i samotnych. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie, a jedna z uczestniczących w Eucharystii kobiet po Komunii św. odmówiła modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich niosących swój krzyż cierpienia. Na zakończenie ojciec kustosz rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0128
 • DSC_0128
  DSC_0128
 • DSC_0119
 • DSC_0119
  DSC_0119

  W Godzinie Miłosierdzia Bożego duszpasterz parafii odmówił z wiernymi Koronkę, a następnie odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_0129
 • DSC_0129
  DSC_0129

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie peregrynacji obrazu św. Józefa. Sprawował ją ks. proboszcz, który wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą parafię św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie. Po zakończeniu Eucharystii nastąpiła ceremonia pożegnania obrazu. Wierni odśpiewali Te Deum, a jedno z małżeństw odmówiło modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za przeżyty czas peregrynacji, księdzu proboszczowi za zorganizowanie i przeprowadzenie nawiedzenia, a wiernym za tak liczny udział, świadectwo wiary i modlitwę.

 • DSC_0156
 • DSC_0156
  DSC_0156
 • DSC_0158
 • DSC_0158
  DSC_0158
 • DSC_0164
 • DSC_0164
  DSC_0164
 • DSC_0171
 • DSC_0171
  DSC_0171
 • DSC_0172
 • DSC_0172
  DSC_0172

  Po zakończeniu ceremonii strażacy przenieśli obraz z kościoła do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0197
 • DSC_0197
  DSC_0197
 • DSC_0198
 • DSC_0198
  DSC_0198
 • DSC_0200
 • DSC_0200
  DSC_0200

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Marianowi Kasperkowi i całej Wspólnocie parafialnej z Chwałkowa Kościelnego.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD