Jaraczewo - parafia pw. św. Marii Magdaleny - 3-4.03.2017

W piątek 3 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Jaraczewie należącej do dekanatu boreckiego.

 • DSC_0279
 • DSC_0279
  DSC_0279
 • DSC_0279
 • DSC_0279
  DSC_0279

  Ks. proboszcz Jacek Stawik ubrany w kapę przywitał świętą ikonę przed kościołem. Ucałował ją, a strażacy wnieśli święty wizerunek do świątyni.

  Następnie ks. proboszcz okadził obraz św. Józefa, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0204
 • DSC_0204
  DSC_0204
 • DSC_0212
 • DSC_0212
  DSC_0212
 • DSC_0219
 • DSC_0219
  DSC_0219

  Po ceremonii powitania obrazu rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza. Duszpasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie, a po nim nastąpiła ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Uczestniczyli w niej między innymi rodzice księdza biskupa Damiana Bryla, wikariusza generalnego archidiecezji poznańskiej, którzy mieszkają na terenie tutejszej parafii.

 • DSC_0221
 • DSC_0221
  DSC_0221
 • DSC_0225
 • DSC_0225
  DSC_0225
 • DSC_0229
 • DSC_0229
  DSC_0229
 • DSC_0232
 • DSC_0232
  DSC_0232
 • DSC_0236
 • DSC_0236
  DSC_0236

  Po Komunii św. wybrana wcześniej para małżeńska zawierzyła w specjalnej modlitwie-akcie wszystkie rodziny parafii świętemu Józefowi. Na zakończenie Eucharystii ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji obrazu i wszystkim rozdał obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0244
 • DSC_0244
  DSC_0244
 • DSC_0246
 • DSC_0246
  DSC_0246

  O godz. 20.30 zgromadzeni w kościele wierni razem z ks. proboszczem rozpoczęli odmawiać różaniec. Po jego zakończeniu wspólnie odśpiewano Apel Jasnogórski.

 • DSC_0248
 • DSC_0248
  DSC_0248
 • DSC_0251
 • DSC_0251
  DSC_0251
 • DSC_0254
 • DSC_0254
  DSC_0254

  Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób starszych, chorych i samotnych. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił słowo Boże. Po kazaniu ks. proboszcz i ojciec kustosz udzielali wiernym pragnącym złączyć swoje cierpienia z krzyżem Chrystusa sakramentu namaszczenia chorych. Na zakończenie Eucharystii trzy osoby, wśród których była mama ks. biskupa Damiana (przy mikrofonie) odmówiły specjalną modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich cierpiących w parafii. Również po zakończeniu tej Mszy św. ojciec kustosz rozdał wszystkim zgromadzonym obrazki z modlitwą do św. Józefa w intencji rodzin.

 • DSC_0267
 • DSC_0267
  DSC_0267
 • DSC_0265
 • DSC_0265
  DSC_0265
 • DSC_0266
 • DSC_0266
  DSC_0266
 • DSC_0271
 • DSC_0271
  DSC_0271

  Bezpośrednio po zakończeniu tej Eucharystii do świątyni przyszły dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Słowo do nich skierował ks. proboszcz wyjaśniając rolę jaką pełnił św. Józef w Bożych planach Zbawienia człowieka.

 • DSC_0276
 • DSC_0276
  DSC_0276
 • DSC_0277
 • DSC_0277
  DSC_0277

  Do godzin popołudniowych wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętą ikoną.

  O godz. 15.00 ks. proboszcz odmówił wraz z wiernymi Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po chwili rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji rodzin i ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz klęcząc przed obrazem zawierzył całą parafię św. Józefowi odmawiając specjalną modlitwę-akt, a jedna z rodzin złożyła podziękowanie za nawiedzenie obrazu w modlitwie dziękczynnej.

 • DSC_0291
 • DSC_0291
  DSC_0291
 • DSC_0295
 • DSC_0295
  DSC_0295
 • DSC_0297
 • DSC_0297
  DSC_0297
 • DSC_0307
 • DSC_0307
  DSC_0307

  Ojciec kustosz wyraził wdzięczność Bogu za łaskę czasu peregrynacji obrazu św. Józefa w tutejszej parafii, podziękował ks. proboszczowi za przyjęcie świętej ikony pod dach tutejszej świątyni, za serdeczność i dobro okazane ojcu kustoszowi goszczącemu na plebanii, a wiernym za świadectwo wiary i modlitwy oraz tak liczny udział w nabożeństwach nawiedzenia.

  Po zakończeniu ceremonii pożegnania obrazu św. Józefa strażacy przenieśli święty wizerunek do samochodu kaplicy

 • DSC_0314
 • DSC_0314
  DSC_0314
 • DSC_0318
 • DSC_0318
  DSC_0318
 • DSC_0321
 • DSC_0321
  DSC_0321
 • DSC_0323
 • DSC_0323
  DSC_0323

  Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny ma w swojej opiece Czcigodnego Księdza Jacka Stawika, proboszcza i gorliwego pasterza tej Wspólnoty parafialnej. Niech wyprasza dla niego obfitość łask dla większej chwały Bożej w jego pracy duszpasterskiej. Niech również oręduje u Boga za całą społecznością wiernych parafii pw. św. Marii Magdaleny w Jaraczewie.

  Chwałkowo Kościelne - parafia pw. św. Michała Archanioła - 2-3.03.2017

  W czwartek 2 marca 2017 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym.

 • DSC_0137
 • DSC_0137
  DSC_0137
 • DSC_0144
 • DSC_0144
  DSC_0144
 • DSC_0001
 • DSC_0001
  DSC_0001

  Ks. proboszcz Marian Kasperek przywitał i ucałował przed kościołem święty wizerunek, który strażacy uroczyście przenieśli do świątyni.

 • DSC_0002
 • DSC_0002
  DSC_0002
 • DSC_0003
 • DSC_0003
  DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0004
  DSC_0004
 • DSC_0021
 • DSC_0021
  DSC_0021

  W kościele duszpasterz parafii okadził świętą ikonę, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0022
 • DSC_0022
  DSC_0022
 • DSC_0026
 • DSC_0026
  DSC_0026
 • DSC_0033
 • DSC_0033
  DSC_0033
 • DSC_0041
 • DSC_0041
  DSC_0041
 • DSC_0042
 • DSC_0042
  DSC_0042

  Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, po którym rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Mężowie wraz z żonami stanęli na środku kościoła, a wyznaczona wcześniej rodzina odczytała formułę przysięgi małżeńskiej, którą powtarzali najpierw mężowie, a następnie żony. Na zakończenie tego obrzędu ksiądz proboszcz udzielił obecnym małżonkom specjalnego błogosławieństwa. Na twarzach zebranych widać było wielkie wzruszenie.

 • DSC_0081
 • DSC_0081
  DSC_0081
 • DSC_0048
 • DSC_0048
  DSC_0048
 • DSC_0051
 • DSC_0051
  DSC_0051
 • DSC_0057
 • DSC_0057
  DSC_0057
 • DSC_0058
 • DSC_0058
  DSC_0058

  Po Komunii św. jedna z par małżeńskich odmówiła specjalną modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich rodzin w parafii. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału oraz objaśnił wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0090
 • DSC_0090
  DSC_0090
 • DSC_0092
 • DSC_0092
  DSC_0092

  O godz. 20.30 w kościele zebrała się młodzież, aby razem z ks. proboszczem odmówić różaniec i zaśpiewać Apel Jasnogórski. Na zakończenie tego spotkania ojciec kustosz skierował parę słów do młodych parafian, mówiąc o roli św. Józefa jako Głowy Świętej Rodziny.

 • DSC_0094
 • DSC_0094
  DSC_0094
 • DSC_0097
 • DSC_0097
  DSC_0097

  Następnego dnia już od godzin rannych gromadzili się wierni w świątyni, modląc się indywidualnie przy świętej ikonie.

  O godz. 11.00 do św. Józefa przyszły dzieci ze szkoły podstawowej z Gronem Pedagogicznym, aby pomodlić się za swoich rodziców. Spotkanie to prowadził ks. proboszcz, który wygłosił do nich również krótką katechezę dotyczącą św. Józefa jako opiekuna Pana Jezusa i męża Maryi Panny. Po zakończeniu spotkania dzieci ze św. Józefem ojciec kustosz zaprosił je do obejrzenia samochodu-kaplicy.

 • DSC_0108
 • DSC_0108
  DSC_0108
 • DSC_0109
 • DSC_0109
  DSC_0109
 • DSC_0110
 • DSC_0110
  DSC_0110
 • DSC_0116
 • DSC_0116
  DSC_0116

  W samo południe rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób chorych, starszych i samotnych. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie, a jedna z uczestniczących w Eucharystii kobiet po Komunii św. odmówiła modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich niosących swój krzyż cierpienia. Na zakończenie ojciec kustosz rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0128
 • DSC_0128
  DSC_0128
 • DSC_0119
 • DSC_0119
  DSC_0119

  W Godzinie Miłosierdzia Bożego duszpasterz parafii odmówił z wiernymi Koronkę, a następnie odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_0129
 • DSC_0129
  DSC_0129

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie peregrynacji obrazu św. Józefa. Sprawował ją ks. proboszcz, który wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą parafię św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie. Po zakończeniu Eucharystii nastąpiła ceremonia pożegnania obrazu. Wierni odśpiewali Te Deum, a jedno z małżeństw odmówiło modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za przeżyty czas peregrynacji, księdzu proboszczowi za zorganizowanie i przeprowadzenie nawiedzenia, a wiernym za tak liczny udział, świadectwo wiary i modlitwę.

 • DSC_0156
 • DSC_0156
  DSC_0156
 • DSC_0158
 • DSC_0158
  DSC_0158
 • DSC_0164
 • DSC_0164
  DSC_0164
 • DSC_0171
 • DSC_0171
  DSC_0171
 • DSC_0172
 • DSC_0172
  DSC_0172

  Po zakończeniu ceremonii strażacy przenieśli obraz z kościoła do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0197
 • DSC_0197
  DSC_0197
 • DSC_0198
 • DSC_0198
  DSC_0198
 • DSC_0200
 • DSC_0200
  DSC_0200

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Marianowi Kasperkowi i całej Wspólnocie parafialnej z Chwałkowa Kościelnego.

  Mchy - parafia pw. św. Marcina Biskupa - 5-6.10.2016

  W środę 5 października 2016 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Marcina Biskupa w Mchach. Ks. proboszcz Stanisław Łopuszański przywitał przed kościołem święty wizerunek, który wierni przenieśli do świątyni.

 • DSC_1071
 • DSC_1071
  DSC_1071

  Duszpasterz parafii okadził świętą ikonę. Wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_1079
 • DSC_1079
  DSC_1079
 • DSC_1082
 • DSC_1082
  DSC_1082
 • DSC_1103
 • DSC_1103
  DSC_1103
 • DSC_1108
 • DSC_1108
  DSC_1108

  Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, po którym rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Po Komunii św. celebrans zawierzył rodziny opiece św. Józefa, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Objaśnił również wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_1112
 • DSC_1112
  DSC_1112
 • DSC_1118
 • DSC_1118
  DSC_1118
 • DSC_1122
 • DSC_1122
  DSC_1122

  Następnego dnia przy świętej ikonie gromadzili się na indywidualną modlitwę wierni. Mieli oni możliwość o godz. 9.00 uczestniczyć w nabożeństwie słowa Bożego. W tym dniu, decyzją ks. proboszcza, nie była sprawowana Najświętsza Ofiara podczas trwania peregrynacji. Jedynie o godz. 15.00 ks. proboszcz poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia i odprawił krótkie nabożeństwo ku czci św. Józefa. Peregrynację świętego obrazu zakończyło w parafii podziękowanie ojca kustosza, które złożył Panu Bogu za święty czas nawiedzenia, ks. proboszczowi i wiernym za wspólną modlitwę.

 • DSC_1125
 • DSC_1125
  DSC_1125
 • DSC_1127
 • DSC_1127
  DSC_1127
 • DSC_1128
 • DSC_1128
  DSC_1128

  Niech św. Józef modli się w niebie we wszystkich intencjach ks. proboszcza Stanisława Łopuszańskiego i wiernych parafii pw. św. Marcina Biskupa w Mchach.

  Cerekwica Stara - parafia pw. św. Jakuba Większego Apostoła - 4-5.10.2016

  We wtorek 4 października 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Cerekwicy Starej.

 • DSC_1033
 • DSC_1033
  DSC_1033
 • DSC_1034
 • DSC_1034
  DSC_1034

  Ks. Wojciech Szymczak, proboszcz tutejszej parafii, a zarazem dziekan dekanatu boreckiego, ubrany w kapę przywitał świętą ikonę przed kościołem, ucałował ją, a strażacy wnieśli święty wizerunek do świątyni.

 • DSC_0983
 • DSC_0983
  DSC_0983
 • DSC_0985
 • DSC_0985
  DSC_0985

  Następnie ks. proboszcz okadził obraz św. Józefa, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0986
 • DSC_0986
  DSC_0986
 • DSC_0990
 • DSC_0990
  DSC_0990
 • DSC_0995
 • DSC_0995
  DSC_0995

  Po ceremonii powitania obrazu rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Pasterz parafii wygłosił podczas Mszy św. okolicznościowe kazanie, a po nim rozpoczęła się ceremonia odnowienia ślubów małżeńskich przez rodziny tak licznie zgromadzone w świątyni.

 • DSC_1000
 • DSC_1000
  DSC_1000
 • DSC_1002
 • DSC_1002
  DSC_1002
 • DSC_1011
 • DSC_1011
  DSC_1011
 • DSC_1018
 • DSC_1018
  DSC_1018

  Na zakończenie Najświętszej Ofiary celebrans zawierzył specjalną modlitwą-aktem wszystkie rodziny parafii świętemu Józefowi, a ojciec kustosz rozdał wiernym obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_1021
 • DSC_1021
  DSC_1021
 • DSC_1023
 • DSC_1023
  DSC_1023

  Do godz. 21.00 wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętym wizerunkiem.

  W godzinie Apelu Jasnogórskiego ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa, odmówił dziesiątek różańca, litanię do św. Józefa, a na koniec wszyscy zgromadzeni wierni odśpiewali antyfonę Maryjną.

  Następnego dnia o godz. 10.00 wierni zgromadzeni w kościele omówili modlitwę różańcową, a o 10.30 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ojca kustosza z udziałem osób starszych, chorych i cierpiących. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, a po nim obecne na Mszy św. małżeństwa odnowiły swoje ślubowania.

 • DSC_1026
 • DSC_1026
  DSC_1026
 • DSC_1027
 • DSC_1027
  DSC_1027

  Po Komunii św. ojciec kustosz zawierzył opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie wszystkich parafian obarczonych krzyżem cierpienia. Po zakończeniu Mszy św. ojciec kustosz rozdał zgromadzonym wiernym obrazki z modlitwą do św. Józefa w intencji rodzin.

  Do godzin popołudniowych parafianie mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętą ikoną.

  O godz. 15.00 ks. proboszcz wraz ze zgromadzonymi wiernymi odmówił Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_1036
 • DSC_1036
  DSC_1036
 • DSC_1030
 • DSC_1030
  DSC_1030

  Następnie rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez duszpasterza parafii na zakończenie nawiedzenia. Ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą parafię opiece św. Józefa specjalną modlitwą-aktem.

 • DSC_1037
 • DSC_1037
  DSC_1037
 • DSC_1041
 • DSC_1041
  DSC_1041

  Bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętego wizerunku i okadził obraz.

 • DSC_1050
 • DSC_1050
  DSC_1050
 • DSC_1053
 • DSC_1053
  DSC_1053
 • DSC_1056
 • DSC_1056
  DSC_1056
 • DSC_1060
 • DSC_1060
  DSC_1060

  Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas łaski nawiedzenia obrazu św. Józefa, ks. proboszczowi za trud przygotowania i zaangażowania się w tak pięknie zorganizowaną peregrynację świętej ikony, a wiernym za liczny udział, modlitwę i świadectwo wiary.

  Po zakończeniu ceremonii pożegnania strażacy wraz z ks. proboszczem, służbą liturgiczną i wiernymi odprowadzili obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

 • DSC_1061
 • DSC_1061
  DSC_1061
 • DSC_1064
 • DSC_1064
  DSC_1064
 • DSC_1068
 • DSC_1068
  DSC_1068

  Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, ma w swojej opiece Czcigodnego Księdza Wojciecha Szymczaka, proboszcza tej Wspólnoty parafialnej i dziekana dekanatu boreckiego i wyprasza dla niego obfitość łask Bożych w pracy dla większej chwały Bożej i duchowego dobra powierzonych mu przez Opatrzność wiernych. Niech oręduje u Boga za całą społecznością wiernych parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Cerekwicy Starej.

  Nosków - parafia pw. Świętej Trójcy - 4.10.2016

  We wtorek 4 października 2016 r. o godz. 10.30 peregrynujący obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Świętej Trójcy w Noskowie.

  Przed kościołem powitali go strażacy, którzy przenieśli święty wizerunek do kościoła.

 • DSC_0954
 • DSC_0954
  DSC_0954

  Po ustawieniu świętej ikony na postumencie ks. proboszcz Jarosław Kaczmarek ubrany w ornat rozpoczął Mszę św.

 • DSC_0958
 • DSC_0958
  DSC_0958
 • DSC_0956
 • DSC_0956
  DSC_0956
 • DSC_0961
 • DSC_0961
  DSC_0961

  Po Mszy św. trwały indywidualne modlitwy wiernych do godz. 16.00. Pasterz parafii odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa, a następnie rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie nawiedzenia obrazu. Ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt zawierzenia całej parafii św. Józefowi, odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za ten święty czas nawiedzenia obrazu, ks. proboszczowi za trud przygotowania peregrynacji, a wiernym za świadectwo wiary i modlitwy.

 • DSC_0968
 • DSC_0968
  DSC_0968
 • DSC_0965
 • DSC_0965
  DSC_0965

  Po zakończeniu ceremonii pożegnania obrazu strażacy w obecności ks. proboszcza i zgromadzonych parafian przenieśli święty wizerunek z kościoła do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0971
 • DSC_0971
  DSC_0971
 • DSC_0975
 • DSC_0975
  DSC_0975
 • DSC_0982
 • DSC_0982
  DSC_0982

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Księdzu Proboszczowi Jarosławowi Kaczmarkowi i całej Wspólnocie wiernych w Noskowie.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD