Cielcza - parafia pw. św. Małgorzaty - 24-25.09.2016

W sobotę 24 września 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Małgorzaty w Cielczy.

 • DSC_0650
 • DSC_0650
  DSC_0650
 • DSC_0647
 • DSC_0647
  DSC_0647

  Ks. proboszcz, a zarazem dziekan dekanatu nowomiejskiego, Marian Brdyś, ubrany w ornat ucałował święty wizerunek przed świątynią, a następnie delegacja mężczyzn z Bractwa św. Józefa wprowadziła go do kościoła, gdzie rozpoczęła się ceremonia powitania świętej ikony.

 • DSC_0596
 • DSC_0596
  DSC_0596
 • DSC_0633
 • DSC_0633
  DSC_0633

  Ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii, a następnie odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wiernym list papieża Franciszka, który udziela wszystkim uczestniczącym w peregrynacji specjalnego apostolskiego błogosławieństwa.

 • DSC_0597
 • DSC_0597
  DSC_0597
 • DSC_0602
 • DSC_0602
  DSC_0602
 • DSC_0604
 • DSC_0604
  DSC_0604

  Po ceremonii przywitania o godz. 18.15 rozpoczęła się Msza św., którą odprawiał ks. proboszcz i wygłosił okolicznościowe kazanie, a obecni na niej małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia. Na zakończenie Eucharystii wybrana para małżeńska odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi.

 • DSC_0606
 • DSC_0606
  DSC_0606
 • DSC_0608
 • DSC_0608
  DSC_0608
 • DSC_0611
 • DSC_0611
  DSC_0611

  Po Mszy św. rozpoczęło się czuwanie  młodzieży przy obrazie św. Józefa. Ks. proboszcz wygłosił krótką konferencję na temat roli św. Józefa z życiu rodziny, wspólnie odmówiono różaniec w intencji parafii, litanię do św. Józefa, a na zakończenie adoracji wszyscy zaśpiewali Apel Jasnogórski.

 • DSC_0620
 • DSC_0620
  DSC_0620
 • DSC_0619
 • DSC_0619
  DSC_0619

  Następnego dnia w niedzielę o godz. 8.00 rozpoczęła się Msza św. z udziałem członków Bractwa św. Józefa. Sprawował ją o. kustosz, a ks. proboszcz wygłosił słowo Boże.

  O godz. 9.30 Mszę św. w intencji osób chorych, starszych i samotnych odprawił o. kustosz i wygłosił okolicznościowe kazanie. Następnie razem z ks. proboszczem udzielali wiernym sakramentu namaszczenia, a po Komunii św. trzy wybrane osoby odczytały modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących w parafii św. Józefowi.

 • DSC_0615
 • DSC_0615
  DSC_0615
 • DSC_0622
 • DSC_0622
  DSC_0622

  Trzecią Mszę św. z udziałem dzieci sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on dialogowane kazanie do najmłodszych członków parafii i udzielił specjalnego błogosławieństwa dzieciom. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

 • DSC_0630
 • DSC_0630
  DSC_0630
 • DSC_0631
 • DSC_0631
  DSC_0631
 • DSC_0632
 • DSC_0632
  DSC_0632

  Do godz. 15.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych przed świętym wizerunkiem. W Godzinie Miłosierdzia ks. proboszcz z parafianami odmówił Koronkę, a o godz. 16.00 odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_0634
 • DSC_0634
  DSC_0634
 • DSC_0636
 • DSC_0636
  DSC_0636

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie peregrynacji obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. specjalną modlitwą-aktem zawierzył całą parafię św. Józefowi. Ojciec kustosz służył wiernym w konfesjonale.

 • DSC_0651
 • DSC_0651
  DSC_0651
 • DSC_0652
 • DSC_0652
  DSC_0652
 • DSC_0654
 • DSC_0654
  DSC_0654

  Po Mszy św. pasterz parafii ubrany w kapę rozpoczął ceremonię pożegnania obrazu św. Józefa. Zgromadzeni wierni odśpiewali Te Deum, para małżeńska odczytała modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Bogu za łaskę nawiedzenia, a ks. proboszczowi i wiernym złożył wyrazy wdzięczności za przygotowanie i liczny udział w uroczystości nawiedzenia obrazu św. Józefa w parafii.

 • DSC_0657
 • DSC_0657
  DSC_0657
 • DSC_0658
 • DSC_0658
  DSC_0658

  Po zakończeniu ceremonii pożegnania członkowie Bractwa św. Józefa wraz ze zgromadzonym ludem Bożym odprowadzili obraz do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0666
 • DSC_0666
  DSC_0666
 • DSC_0667
 • DSC_0667
  DSC_0667

  Niech św. Józef wyprasza u Boga potrzebne łaski dla pasterza parafii Ks. proboszcza Mariana Brdysia, a wiernych parafian powierzonych jego opiece duszpasterskiej otacza swoją przepotężną opieką.

  Mieszków - parafia pw. św. Wawrzyńca - 19-20.09.2016

  W poniedziałek 19 września 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Wawrzyńca w Mieszkowie.

 • DSC_0643
 • DSC_0643
  DSC_0643
 • DSC_0651
 • DSC_0651
  DSC_0651

  Ks. proboszcz Krystian Grabijas wraz z wiernymi przywitał święty wizerunek przed kościołem. Po ucałowaniu świętej ikony przez pasterza parafii strażacy przenieśli obraz z samochodu-kaplicy do świątyni. Tam ks. proboszcz okadził go, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił stosowną modlitwę powitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0593
 • DSC_0593
  DSC_0593
 • DSC_0596
 • DSC_0596
  DSC_0596
 • DSC_0598
 • DSC_0598
  DSC_0598
 • DSC_0607
 • DSC_0607
  DSC_0607
 • DSC_0614
 • DSC_0614
  DSC_0614

  O godz. 18.30 ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę, a ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas Mszy św. małżonkowie odnowili swoje śluby i zostali oddani opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie, którą przeczytała jedna z rodzin.

 • DSC_0620
 • DSC_0620
  DSC_0620
 • DSC_0621
 • DSC_0621
  DSC_0621
 • DSC_0623
 • DSC_0623
  DSC_0623
 • DSC_0631
 • DSC_0631
  DSC_0631

  Następnego dnia o godz. 10.00 ojciec kustosz odprawił Mszę św. wraz z ks. proboszczem z udziałem osób starszych, chorych i samotnych, którzy przyjęli sakrament namaszczenia. Ojciec kustosz wygłosił do zgromadzonych wiernych słowo Boże oraz odmówił modlitwę-akt, w której zawierzył wszystkich cierpiących w parafii św. Józefowi.

 • DSC_0639
 • DSC_0639
  DSC_0639

  Do godzin popołudniowych trwała indywidualna modlitwa parafian przy świętej ikonie.

  O godz. 15.00 ks. proboszcz poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_0645
 • DSC_0645
  DSC_0645

  O godz. 16.30 ks. proboszcz odprawił Mszę św. na pożegnanie obrazu św. Józefa, podczas której ojciec kustosz wygłosił kazanie, a ks. proboszcz zawierzył parafię świętemu Oblubieńcowi Maryi, Patronowi Rodzin.

 • DSC_0639
 • DSC_0639
  DSC_0639
 • DSC_0639
 • DSC_0639
  DSC_0639
 • DSC_0639
 • DSC_0639
  DSC_0639

  Po Eucharystii nastąpiła ceremonia pożegnania obrazu. Pasterz parafii okadził świętą ikonę i odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a wierni odśpiewali Te Deum. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę peregrynacji obrazu św. Józefa, ks. proboszczowi za trud przygotowania i prowadzenia nawiedzenia, a wiernym za modlitwę i obecność.

 • DSC_0639
 • DSC_0639
  DSC_0639
 • DSC_0639
 • DSC_0639
  DSC_0639

  Następnie święty obraz został przeniesiony do samochodu-kaplicy przez strażaków.

 • DSC_0639
 • DSC_0639
  DSC_0639
 • DSC_0639
 • DSC_0639
  DSC_0639
 • DSC_0639
 • DSC_0639
  DSC_0639

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski dla Czcigodnego Księdza Proboszcza Krystiana Grabijasa i wiernych parafii pw. św. Wawrzyńca w Mieszkowie, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości, zawsze ufając Świętemu Patronowi Rodzin.

  Nowe Miasto n. Wartą - parafia pw. Świętej Trójcy - 15-16.09.2016

  We czwartek 15 września 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w parafii pw. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą.

 • DSC_0741
 • DSC_0741
  DSC_0741
 • DSC_0742
 • DSC_0742
  DSC_0742

  Ks. kanonik Stanisław Tomalik, proboszcz tutejszej Wspólnoty parafialnej ucałował święty wizerunek przed bramą świątyni, okadził go, a harcerze i strażacy przenieśli świętą ikonę z samochodu-kaplicy do kościoła.

 • DSC_0682
 • DSC_0682
  DSC_0682
 • DSC_0685
 • DSC_0685
  DSC_0685
 • DSC_0693
 • DSC_0693
  DSC_0693

  Tam powtórnie ks. proboszcz dokonał okadzenia obrazu, wygłosił Ewangelię i odmówił modlitwę przywitania.

 • DSC_0704
 • DSC_0704
  DSC_0704
 • DSC_0713
 • DSC_0713
  DSC_0713

  Następnie delegacja parafian przywitała w świątyni peregrynujący wizerunek św. Józefa.

 • DSC_0716
 • DSC_0716
  DSC_0716

  Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, w którym udziela Apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

  Po zakończeniu ceremonii przywitania świętego wizerunku rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza, podczas której wygłosił słowo Boże i przyjął odnowienie ślubów od zgromadzonych par małżeńskich. Po Komunii św. ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi. Na zakończenie Mszy św. ojciec kustosz ofiarował wiernym pamiątkowe obrazki z modlitwą w intencji rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa.

 • DSC_0731
 • DSC_0731
  DSC_0731
 • DSC_0733
 • DSC_0733
  DSC_0733
 • DSC_0734
 • DSC_0734
  DSC_0734
 • DSC_0739
 • DSC_0739
  DSC_0739
 • DSC_0748
 • DSC_0748
  DSC_0748

  Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób chorych, starszych i samotnych sprawowana przez ojca kustosza, który też wygłosił okolicznościowe słowo do zebranych. Podczas Eucharystii wierni mogli przyjąć sakrament namaszczenia i oddać się w opiekę św. Józefowi poprzez specjalną modlitwę-akt zawierzenia, którą odmówił celebrans.

  Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy Eucharystii przeszli do Domu Parafialnego na spotkanie przy cieście, herbacie i kawie.

 • DSC_0756
 • DSC_0756
  DSC_0756
 • DSC_0758
 • DSC_0758
  DSC_0758
 • DSC_0761
 • DSC_0761
  DSC_0761
 • DSC_0763
 • DSC_0763
  DSC_0763

  Do godz. 15.00 trwała indywidualna modlitwa parafian przy świętym wizerunku. W Godzinie Miłosierdzia ks. proboszcz odmówił z wiernymi Koronkę i odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_0765
 • DSC_0765
  DSC_0765
 • DSC_0767
 • DSC_0767
  DSC_0767
 • DSC_0768
 • DSC_0768
  DSC_0768

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez pasterza parafii na zakończenie peregrynacji z uczestnictwem dzieci. Ks. proboszcz skierował do nich słowo Boże, zadawał pytania i słuchał odpowiedzi. Po Komunii św. odczytał modlitwę-akt, w której zawierzył całą parafię św. Józefowi.

 • DSC_0801
 • DSC_0801
  DSC_0801
 • DSC_0795
 • DSC_0795
  DSC_0795
 • DSC_0803
 • DSC_0803
  DSC_0803

  Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania peregrynującego obrazu. Celebrans okadził świętą ikonę. Wierni odśpiewali Te Deum, a ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz złożył podziękowanie Panu Bogu i wszystkim zaangażowanym w peregrynację.

 • DSC_0811
 • DSC_0811
  DSC_0811
 • DSC_0812
 • DSC_0812
  DSC_0812

  Następnie strażacy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0819
 • DSC_0819
  DSC_0819
 • DSC_0824
 • DSC_0824
  DSC_0824

  Niech św. Józef wyprasza Księdzu kanonikowi Stanisławowi Tomalikowi potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej i ma w opiece wiernych parafii pw. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą.

 • DSC_0831
 • DSC_0831
  DSC_0831
 • DSC_0834
 • DSC_0834
  DSC_0834

  Solec Wlkp. - parafia pw. św. Katarzyny - 14-15.09.2016

  W środę 14 września 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Katarzyny w Solcu Wielkopolskim.

 • DSC_0607
 • DSC_0607
  DSC_0607

  Ks. kanonik Kazimierz Tomalik, proboszcz parafii, ubrany w albę i stułę wraz z wiernymi przywitał święty wizerunek i ucałował go przed kościołem parafialnym.

 • DSC_0593
 • DSC_0593
  DSC_0593
 • DSC_0596
 • DSC_0596
  DSC_0596

  Po przeniesieniu przez strażaków świętej ikony do świątyni ks. proboszcz okadził obraz św. Józefa, wygłosił Ewangelię i odmówił modlitwę przywitania. Następnie ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0599
 • DSC_0599
  DSC_0599
 • DSC_0605
 • DSC_0605
  DSC_0605
 • DSC_0603
 • DSC_0603
  DSC_0603

  O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez pasterza parafii, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas Eucharystii miało miejsce także odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po Komunii św. wybrana para małżeńska odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi.

 • DSC_0609
 • DSC_0609
  DSC_0609
 • DSC_0615
 • DSC_0615
  DSC_0615
 • DSC_0626
 • DSC_0626
  DSC_0626
 • DSC_0628
 • DSC_0628
  DSC_0628

  Po zakończeniu Eucharystii obraz św. Józefa został przewieziony do kościoła filialnego w Witowie.

 • DSC_0632
 • DSC_0632
  DSC_0632

  O godz. 20.00 rozpoczęła się Eucharystia, którą odprawił ks. proboszcz. Po homilii wygłoszonej przez duszpasterza parafii małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a jedna z rodzin zawierzyła wszystkich małżonków św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie.

 • DSC_0634
 • DSC_0634
  DSC_0634
 • DSC_0645
 • DSC_0645
  DSC_0645

  Ojciec kustosz zarówno w kościele parafialnym jak i filialnym pełnił posługę konfesjonału. Po zakończeniu Mszy św. święta ikona powróciła do kościoła parafialnego.

  Na drugi dzień o godz. 9.45 wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, a o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób chorych, starszych i samotnych. Głównym celebransem był ks. proboszcz, a koncelebrował ojciec kustosz. Po Komunii św. wszyscy cierpiący w parafii zostali zawierzeni św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie.

 • DSC_0651
 • DSC_0651
  DSC_0651

  Po zakończeniu Eucharystii wierni indywidualnie modlili się przy świętej ikonie aż do godz. 15.00.

  W godzinie Miłosierdzia Bożego ks. proboszcz odmówił z wiernymi Koronkę oraz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji rodzin zagrożonych rozbiciem.

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie nawiedzenia. Sprawował ją pasterz parafii, który wygłosił słowo Boże i w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię św. Józefowi.

 • DSC_0654
 • DSC_0654
  DSC_0654
 • DSC_0658
 • DSC_0658
  DSC_0658

  Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęło się pożegnanie świętego wizerunku. Wierni odśpiewali Te Deum, a wybrane osoby odmówiły modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji, a ks. proboszczowi i wiernym za przygotowanie i uczestniczenie w tym świętym czasie.

 • DSC_0667
 • DSC_0667
  DSC_0667
 • DSC_0670
 • DSC_0670
  DSC_0670

  Następnie strażacy przenieśli obraz św. Józefa z kościoła do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0673
 • DSC_0673
  DSC_0673
 • DSC_0678
 • DSC_0678
  DSC_0678
 • DSC_0681
 • DSC_0681
  DSC_0681

  Niech św. Józef ma w swojej opiece księdza kanonika Kazimierza Tomalika i wszystkich parafian z Solca Wielkopolskiego.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD