Kębłowo - parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła - 17-18.05.2016

We wtorek 17 maja 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kębłowie. Przed kościołem ustawiła się rzesza wiernych oraz dzieci, które w tym roku przyjęły Pierwszą Komunię Świętą. Ks. proboszcz Andrzej Kruś ubrany w kapę ucałował święty wizerunek, a następnie strażacy wprowadzili go do świątyni, gdzie rozpoczęła się ceremonia powitania świętej ikony.

Tam ks. proboszcz okadził obraz, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wiernym list papieża Franciszka, który udziela wszystkim uczestniczącym w peregrynacji specjalnego apostolskiego błogosławieństwa.

Po ceremonii przywitania rozpoczęła się Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia obrazu sprawowana przez ks. proboszcza i ojca kustosza, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas Eucharystii ks. proboszcz przewodniczył ceremonii odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Na zakończenie Najświętszej Ofiary ks. proboszcz zawierzył św. Józefowi wszystkie rodziny i dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swojego serca. Ojciec kustosz przedstawił wiernym ideę peregrynacji i rozdał wszystkim obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego zgromadziła się w kościele młodzież, która niebawem przystąpi do sakramentu bierzmowania. Po odśpiewaniu Antyfony Maryjnej ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa, a następnie ojciec kustosz wygłosił konferencje na temat odpowiedzialności za życie swoje i drugiego człowieka na przykładzie św. Józefa. Na koniec, po chwili modlitewnego czuwania kapłani wspólnie udzielili błogosławieństwa zebranym wiernym.

Następny dzień peregrynacji rozpoczął się od modlitwy Godzinek do św. Józefa śpiewanych o godz. 8.00 w kościele. Po nich trwało indywidualne czuwanie modlitewne.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób starszych, chorych i samotnych. Sprawował ją ojciec Stanisław OCD, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. Wiernym został również udzielony sakrament namaszczenia, a po Komunii św. ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt, w której zawierzył wszystkich cierpiących w parafii św. Józefowi.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęło się czuwanie modlitewne wiernych pochodzących z różnych miejscowości leżących na terenie parafii.

O godz. 16.00 modlitwę różańcową odmawiali ojcowie i mężczyźni należący do Bractwa św. Jana Nepomucena.

Po zakończeniu tej modlitwy rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza. Kazanie wygłosił ojciec kustosz, a duszpasterz wiernych zawierzył specjalną modlitwą-aktem całą parafię św. Józefowi.

Na koniec ks. proboszcz odczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę nawiedzenia, ks. proboszczowi za przyjęcie obrazu w parafii oraz tak piękne przygotowanie peregrynacji świętego wizerunku w kościele, a wiernym za tak liczne uczestnictwo i zaangażowanie się w tę uroczystość. Członkowie Bractwa św. Jana Nepomucena odprowadzili świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wyprasza u Boga potrzebne łaski dla Przewielebnego Księdza Proboszcza Andrzeja Krusia i wiernych w parafii Kębłowo.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=169}

Gościeszyn - parafia pw. św. Stanisława Biskupa - 16-17.05.2016

W poniedziałek 16 maja 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Gościeszynie.

Ksiądz proboszcz Józef Wachowiak wraz z ojcem Krzysztofem Wantochem Rekowskim OFMConv. i wiernymi przywitali świętą ikonę przed kościołem. Następnie po ucałowaniu obrazu wprowadzili go do świątyni, w której rozpoczęli sprawowanie Najświętszej Ofiary.

Przewodniczył ks. proboszcz, a koncelebrowali: o. Stanisław Plewa OCD, kustosz obrazu oraz o. Krzysztof OFMConv., który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po skierowanym do wiernych słowie Bożym ojciec Krzysztof rozpoczął ceremonię odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Na zakończenie liturgii ks. proboszcz odmówił specjalną modlitwę-akt zawierzając św. Józefowi wszystkie małżeństwa w parafii.

Po chwili indywidualnej modlitwy o godz. 20.00 rozpoczęła się Eucharystia dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Sprawował ją o. Krzysztof OFMConv. On również wygłosił do młodzieżysłowo Boże.

Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych została odprawiona Msza św. z udziałem ludzi chorych, samotnych i starszych. Sprawował ją ks. proboszcz, a koncelebrował o. Stanisław OCD, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po słowie Bożym wierni przyjęli sakrament namaszczenia chorych, a ks. proboszcz w odmówionej modlitwie-akcie zawierzył wszystkich cierpiących opiece św. Józefa.

Po południu odbyło się nabożeństwo ku czci św. Józefa połączone z nabożeństwem majowym. Prowadził je ks. proboszcz z licznie przybyłymi dziećmi, które przystąpiły w tym roku do Pierwszej Komunii świętej.

Po nabożeństwie rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie nawiedzenia obrazu św. Józefa. Sprawował ją ks. proboszcz, a ojciec Stanisław OCD wygłosił słowo Boże. Na zakończenie Mszy św. duszpasterz parafii zawierzył wiernych opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie, po czym o. kustosz rozdał wszystkim obrazki z Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i modlitwą w intencji rodzin.

Po zakończeniu ceremonii pożegnania świętej ikony strażacy przenieśli obraz św. Józefa ze świątyni do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu proboszczowi Józefowi Wachowiakowi, ojcu Krzysztofowi Wantochowi Rekowskiemu, franciszkaninowi i całej Wspólnocie parafialnej z Gościeszyna.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=168}

Solec Nowy - parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej - 14-15.05.2016

W sobotę 14 maja 2016 r. o godz. 22.00 obraz św. Józefa został przywieziony do parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Solcu Nowym.

Późna pora przyjazdu była spowodowana tym, że ksiądz proboszcz Tomasz Bochyński ma pod opieką duszpasterską dwie parafie: we Wroniawach i w Solcu Nowym. W sobotę po południu obraz św. Józefa przybył do Wroniaw, aby wierni tej parafii mogli modlić się przed święta ikoną. Późnym wieczorem, po zakończonych uroczystościach we Wroniawach święty wizerunek rozpoczął nawiedzenie w Solcu Nowym.

Po wprowadzeniu obrazu do świątyni przez strażaków ks. proboszcz Tomasz Bochyński i ojciec Józef Niesłony, oblat, oraz wierni przywitali świętą ikonę, a pasterz parafii wygłosił Ewangelię i odczytał modlitwę przywitania obrazu. Po zakończeniu ceremonii powitania, ks. proboszcz udzielił zebranym błogosławieństwa i zaprosił parafian do uczestnictwa w niedzielnych uroczystościach.

Następnego dnia w niedzielę 15 maja 2016 r. Mszę św. o godz. 8.00 odprawił ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD, a kazanie wygłosił o. Józef OMI. Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz przeczytał modlitwę-akt, w której polecił wszystkich chorych, starszych i samotnych św. Józefowi oraz zawierzył całą parafię Głowie Najświętszej Rodziny. Po Mszy św. wierni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza z udziałem o. Stanisława OCD i o Józefa OMI, który wygłosił słowo Boże. Podczas tej Eucharystii małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia ślubne, a jedna z par odczytała specjalną modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi. We Mszy św. uczestniczyły również dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa w tym roku do serca oraz te, które w ubiegłym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii św. Na koniec Eucharystii ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i wszystkim rozdał obrazki z wizerunkiem Cieśli z Nazaretu i modlitwą w intencji rodzin.

Od godz. 12.00 do 16.30 był czas na indywidualną modlitwę przed świętą ikoną.

O godz. 16.45 rozpoczęło się nabożeństwo majowe połączone z modlitwami do św. Józefa oraz aktem zawierzenia całej parafii św. Józefowi. Po jego zakończeniu nastąpiła ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum i odmówili modlitwę dziękczynną za peregrynację, ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę czasu nawiedzenia, ks. proboszczowi za przyjęcie obrazu św. Józefa do swojej parafii, a wiernym za świadectwo wiary i modlitwy oraz tak liczną obecność.

Niech św. Józef wynagrodzi w jemu wiadomy tylko sposób – a nikt się na nim nie zawiódł, kto się do Niego z wiarą uciekał – Przewielebnemu Ks. Proboszczowi Tomaszowi Bochyńskiemu za jego trud i poświęcenie duszpasterskie w służbie wiernym w dwóch parafiach: we Wroniawach i w Solcu Nowym. Niech wyprasza u Najwyższego Kapłana obfitość łask Bożych i wszelkie błogosławieństwo dla niego i jemu powierzonych parafian.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=166}

Wroniawy - parafia pw. Miłosierdzia Bożego - 14.05.2016

W sobotę 14 maja 2016 r. o godz. 18.00, w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, peregrynujący obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Miłosierdzia Bożego we Wroniawach, w której proboszczem jest ks. Tomasz Bochyński. Licznie zgromadzeni wierni oczekiwali na świętą ikonę na placu przed kościołem. (więcej zdjęć – patrz: Galeria)

Ks. proboszcz ubrany w kapę wyszedł na powitanie świętego wizerunku razem z ojcem Józefem Niesłonym, oblatem, zaproszonym na tę uroczystość, aby głosić słowo Boże.

Pasterz parafii ucałował obraz św. Józefa, a strażacy wyjęli go z samochodu-kaplicy.

W procesji do świątyni służba liturgiczna niosła krzyż i zapalone latarnie, za nimi szli ministranci. Dzieci i młodzież trzymały w dłoniach lilie, dorośli nieśli zapalone lampiony, Członkowie Żywego Różańca kroczyli ze sztandarem parafii wroniawskiej, a schola śpiewała inwokację ku czci św. Józefa oraz pieśni do Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

W tak pięknej oprawie przyjęcia obrazu św. Józefa przez wiernych orszak powitalny razem z kapłanami wszedł do świątyni, a strażacy postawili wizerunek św. Józefa na przygotowanym i udekorowanym postumencie.

Następnie najmłodsi parafianie włożyli przyniesione lilie do stojącego przy postumencie wazonu, a dorośli położyli płonące lampiony na stopniu prezbiterium.

Ks. proboszcz okadził obraz, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania obrazu. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wiernym list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po zakończeniu ceremonii przywitania obrazu św. Józefa wierni odmówili różaniec.

O godz. 18.45 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza. W koncelebrze sprawowali ją ojciec Józef i ojciec Stanisław. Słowo Boże wygłosił ojciec Józef, oblat Maryi Niepokalanej.

Po kazaniu nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a po Komunii św. jedna z par odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi.

Na zakończenie Eucharystii ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i prosił zgromadzonych wiernych o modlitwę za rodziny. Po Mszy św. rozdał on wszystkim uczestniczącym w liturgii obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

Do godz. 21.00 trwało indywidualne czuwanie przy świętym wizerunku. W godzinie Apelu Jasnogórskiego do zgromadzonych wiernych słowo Boże wygłosił ojciec Józef, a następnie ks. proboszcz zawierzył całą parafię św. Józefowi specjalną modlitwą-aktem.

Na zakończenie modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu odmówiła jedna z par małżeńskich po czym wszyscy odśpiewali inwokację maryjną, a strażacy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy, który został przewieziony do drugiej parafii prowadzonej przez ks. proboszcza Tomasza Bochyńskiego w Solcu Nowym.

Tak pięknie przygotowana i przeprowadzona peregrynacja obrazu św. Józefa w parafii pw. Miłosierdzia Bożego we Wroniawach, z tak licznym uczestnictwem i zaangażowaniem wiernych, począwszy od dzieci, młodzieży, dorosłych, a na grupach parafialnych skończywszy dokonała się zapewne dzięki gorliwości i pobożności księdza proboszcza Tomasza Bochyńskiego oraz jego pracy duszpasterskiej z powierzonymi mu przez Opatrzność Bożą wiernymi. Tak wielkie zaangażowanie i troska o sprawy Kościoła spowodowały, że opiece duchowej Księdza Proboszcza zostały powierzone dwie parafie sąsiadujące ze sobą. Są to Wroniawy i Solec Nowy.

Niech św. Józef wyprasza wszelkie Boże błogosławieństwo dla Przewielebnego Księdza Proboszcza Tomasza Bochyńskiego i dla całej Wspólnoty wiernych we Wroniawach.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=167}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD