Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny - 12-13.11.2016

W sobotę 12 listopada 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w parafii pw. św. Katarzyny w Brodnicy, która leży na terenie dekanatu śremskiego.

 • DSC_0042
 • DSC_0042
  DSC_0042
 • DSC_0054
 • DSC_0054
  DSC_0054

  Ks. kanonik Jerzy Przybylski, proboszcz parafii, przywitał w drzwiach kościoła świętą ikonę, którą delegacja mężczyzn przeniosła z samochodu-kaplicy do świątyni.

 • DSC_0056
 • DSC_0056
  DSC_0056

  Duszpasterz parafii wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał zgromadzonym wiernym list papieża Franciszka, który udziela błogosławieństwa apostolskiego wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0032
 • DSC_0032
  DSC_0032
 • DSC_0033
 • DSC_0033
  DSC_0033

  Następnie o godz. 18.15 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie i pełnił posługę konfesjonału, a na zakończenie Eucharystii objaśnił również wiernym ideę peregrynacji i rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0044
 • DSC_0044
  DSC_0044
 • DSC_0037
 • DSC_0037
  DSC_0037

  Na drugi dzień w niedzielę o godz. 8.00 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz, a ojciec kustosz wygłosił słowo Boże i sprawował sakrament pokuty. Kolejna Msza św. została odprawiona w kaplicy filialnej w Szołdrach o godz. 9.30. Celebrował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie związane z nawiedzeniem obrazu św. Józefa. O godz. 11.00 duszpasterz parafii odprawił Eucharystię, podczas której ojciec kustosz przybliżył wiernym postać o św. Józefa jako opiekuna rodzin oraz służył posługą sakramentu miłosierdzia.

  Od godz. 12.00 do godz. 17.00 wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętym wizerunkiem. Następnie ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_0049
 • DSC_0049
  DSC_0049

  Po nim rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Duszpasterz parafii odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę nawiedzenia, księdzu proboszczowi za zaproszenie świętego wizerunku, a wiernym za świadectwo wiary i modlitwy. Grupa mężczyzn przeniosła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0059
 • DSC_0059
  DSC_0059
 • DSC_0063
 • DSC_0063
  DSC_0063
 • DSC_0063
 • DSC_0063
  DSC_0063
 • DSC_0067
 • DSC_0067
  DSC_0067

  Niech św. Józef modli się w niebie we wszystkich intencjach ks. proboszcza Jerzego Przybylskiego i wiernych parafii pw. św. Katarzyny w Brodnicy.

  Błociszewo - parafia pw. św. Michała Archanioła - 30.06-01.07.2016

  W czwartek 30 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 św. Józef w cudownym wizerunku przybył do parafii pw. św. Michała Archanioła w Błociszewie.

  Przed kościołem ks. proboszcz Sławomir Ratajczak ucałował obraz św. Józefa i wraz z wiernymi wprowadził go do świątyni. Tam odmówił modlitwę przywitania świętej ikony, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udzielił Apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

  Następnie rozpoczęła się Msza św., która sprawował ks. proboszcz i wygłosił okolicznościowe kazanie.

  Na drugi dzień o godz. 10.00 ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę i wygłosił słowo Boże. Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęło się modlitewne czuwanie przy świętej ikonie wiernych parafii mieszkających w pobliskich miejscowościach.

  O godz. 17.00 ks. proboszcz sprawował Mszę św. na zakończenie peregrynacji obrazu. Wygłosił naukę, której tematem była świętość Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Po Komunii św. zawierzył w specjalnej modlitwie-akcie całą parafię opiece św. Józefa.

  Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę nawiedzenia obrazu św. Józefa, a księdzu proboszczowi i wiernym za przyjęcie obrazu i modlitwę. Wierni przenieśli święty wizerunek z kościoła do samochodu-kaplicy.

  Niech św. Józef wstawia się za Księdzem Proboszczem Sławomirem Ratajczakiem i wiernymi parafii pw. św. Michała Archanioła w Błociszewie.

  {phocagal-lery view=categories|categoryid=191}

  Wieszczyczyn - parafia św. Rocha - 29-30.06.2016

  W środę 29 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 peregrynujący wizerunek św. Józefa przybył do parafii św. Rocha w Wieszczyczynie.

  Ks. proboszcz Wojciech Morasz wraz z grupą strażaków i pocztami sztandarowymi przywitał i ucałował obraz przed kościołem.

  Po wniesieniu świętego wizerunku do świątyni pasterz parafii okadził go, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela Apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

  O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza i ojca kustosza. Ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą parafię opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie. Pod koniec Eucharystii ojciec kustosz przybliżył wszystkim zebranym ideę peregrynacji, a później rozdał obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin. Do późnych godzin wieczornych trwała indywidualna modlitwa parafian przy świętej ikonie zakończona Apelem Jasnogórskim.

  Następnego dnia o godz. 10.00 ojciec kustosz odprawił Mszę św. i wygłosił okolicznościowe kazanie dla osób chorych, samotnych i starszych. Po Komunii św. w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył św. Józefowi wszystkich cierpiących w parafii.

  Od godz. 11.00 rozpoczęła się adoracja mieszkańców wsi należących do parafii.

  O godz. 16.30 ks. proboszcz i ojciec kustosz sprawowali Najświętszą Ofiarę na zakończenie nawiedzenia obrazu. Po Komunii św. ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt, zawierzając całą parafię opiece św. Józefa. Następnie wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował Bogu za święty czas łaski, a ks. proboszczowi i Wspólnocie wiernych za przygotowanie i uczestnictwo w peregrynacji świętego wizerunku. Strażacy przenieśli obraz św. Józefa z kościoła do samochodu-kaplicy.

  Niech św. Józef wyprasza potrzebne łaski Ks. proboszczowi Wojciechowi Moraszowi i wiernym parafii pw. św. Rocha w Wieszczyczynie.

  {phocagal-lery view=categories|categoryid=190}

  Błażejewo - parafia pw. św. Jakuba - 28-29.06.2016

  We wtorek 28 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Jakuba w Błażejewie.

  Ks. proboszcz Jacek Niesyto, ze Zgromadzenia Księży Filipinów, wraz z wiernymi przywitał święty wizerunek i ucałował go przed zabytkowym kościołem parafialnym.

  Po przeniesieniu świętej ikony do świątyni ks. proboszcz wygłosił Ewangelię, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

  Następnie rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez pasterza parafii i ojca kustosza, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas Eucharystii miało miejsce także odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po Komunii św. ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi.

  Na drugi dzień od rana do godz. 15.00 wierni indywidualnie modlili się przy świętej ikonie.

  W godzinie Miłosierdzia Bożego ks. proboszcz odmówił z wiernymi Koronkę, a po niej sprawował wraz z ojcem kustoszem Najświętszą Ofiarę, podczas której zawierzył całą parafię opiece św. Józefa.

  Po zakończeniu Mszy św. ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji, a ks. proboszczowi i wiernym za przygotowanie i uczestniczenie w tym świętym czasie.

  Następnie parafianie przenieśli obraz św. Józefa z kościoła do samochodu-kaplicy.

  Niech św. Józef ma w swojej opiece Księdza Proboszcza Jacka Niesyto i wszystkich parafian z Błażejewa.

  {phocagal-lery view=categories|categoryid=189}

  Śrem - parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa - 25-26.06.2016

  W sobotę 25 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie.

  Ks. wikariusz Marcin Stanisławski wraz z grupą wiernych przywitał świętą ikonę, ucałował obraz, który następnie wniesiono do świątyni.

  Tam ks. wikariusz wygłosił fragment Ewangelii i odczytał modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

  O godz. 19.00 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. kanonika Ryszarda Adamczaka, proboszcza parafii, dwóch księży seniorów i ojca kustosza.

  Ks. wikariusz Marcin Stanisławski wygłosił kazanie, a liturgię Mszy św. uświetnił swoim śpiewem chór parafialny. Po Komunii św. ojciec Stanisław przybliżył wiernym ideę peregrynacji, którą jest wielka modlitwa o moralną odnowę polskich rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa. Po zakończeniu Najświętszej Ofiary ojciec kustosz rozdał zgromadzonym wiernym obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

  Następnego dnia, w niedziele, odbywały się Msze św. według porządku świątecznego, po których celebrans odmawiał modlitwę-akt zawierzenia parafii opiece św. Józefa.

  Szczególnie uroczysta była Msza św. sprawowana o godz. 10.15 przez ks. proboszcza, w której uczestniczyli uczniowie Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie. Jego twórcą jest ks. proboszcz Ryszard Adamczak. Mieści ono w sobie: Katolicką Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II, Katolickie Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, Katolicką Niepubliczną Szkołę Muzyczną I stopnia oraz Katolickie Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz i delegacja wiernych pożegnali odchodzących do innych parafii księży wikariuszy: Łukasza Słocińskiego, Jacka Koniecznego i Marcina Stanisławskiego.

  Po południu wierni mieli okazję modlić się przy świętej ikonie. O godz. 16.00 ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa, w którym wraz z wiernymi uczestniczyli księża wikariusze.

  Po nabożeństwie rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Wierni odśpiewali Te Deum, a ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za przeżyty święty czas peregrynacji, ks. proboszczowi i księżom wikariuszom za przyjęcie obrazu i zorganizowanie uroczystości nawiedzenia, a wiernym za uczestniczenie w nich i modlitwę. Następnie kapłani wraz z wiernymi procesyjnie odprowadzili obraz św. Józefa do samochodu kaplicy.

  Niech św. Józef, Przepotężny nasz Patron w niebie, pomaga i wspiera Ks. Kanonika Ryszarda Adamczaka w dziele szerzenia i umacniania kultury chrześcijańskiej, a przede wszystkim w prowadzeniu dzieła edukacji dzieci i młodzieży. Księżom Wikariuszom niech wyprasza błogosławieństwo Boże w dalszej pracy duszpasterskiej, a wiernym parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa wszelkie potrzebne łaski.

  {phocagal-lery view=categories|categoryid=192}

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD