Siedlec - parafia pw. św. Michała Archanioła - 22-23.04.2016

W piątek 22 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 peregrynująca ikona św. Józefa rozpoczęła nawiedzenie w parafii pw. św. Michała Archanioła w Siedlcu.

Ks. kanonik Krzysztof Apiecionek, proboszcz parafii, wraz z rzeszą wiernych oczekiwał na świętą ikonę przed kościołem.

Duszpasterz parafii ucałował obraz św. Józefa i okadził go. Następnie strażacy przenieśli święty wizerunek do świątyni, w której został on ponownie okadzony.

Ks. proboszcz wygłosił stosowny fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał zebranym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po ceremonii inaugurującej czas nawiedzenia obrazu w parafii rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza i ojca kustosza, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

Po kazaniu małżonkowie odnowili swoje śluby.

Po Komunii św. wybrana para małżeńska odmówiła modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich rodzin w parafii.

Po zakończeniu liturgii wierni odmówili różaniec w intencji narzeczonych, młodych małżeństw i tych, które przeżywają kryzys.

Następnego dnia w sobotę o godz. 7.00 ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę ze szczególnym udziałem osób starszych, chorych i samotnych. Ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie, a po nim kapłani udzielali zebranym sakramentu namaszczenia chorych. Troje parafian odmówiło modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących w parafii opiece św. Józefa.

Bezpośrednio po Eucharystii zostały odmówione różańce w intencji rodzin, aby pozostały wierne Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz dzieci i młodzieży z parafii.

O godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza w intencji młodzieży bierzmowanej i przygotowującej się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Celebrans wygłosił okolicznościowe kazanie o św. Józefie.

W godzinę później ojciec kustosz sprawował Eucharystię w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. oraz dzieci, które rok temu po raz pierwszy przystąpiły do tego sakramentu. Ojciec kustosz skierował do dzieci słowo Boże związane ze św. Józefem.

W południe mieszkańcy Siedlca odmówili różaniec o potrzebne łaski dla rodzin w parafii.

Następnie przy świętej ikonie modlili się wierni z Kiełpin i wszyscy, którym patronuje św. Józef.

W Godzinie Miłosierdzia została odmówiona Koronka, a po niej rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia parafii św. Józefowi, a wybrane osoby odczytały modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu.

Ks. proboszcz podziękował ojcu kustoszowi i wszystkim parafianom za udział w uroczystościach. Ojciec kustosz podkreślił piękne i staranne zorganizowanie peregrynacji przez ks. proboszcza, który już wcześniej rozpoczął duchowe przygotowanie do godnego jej przeżycia, wygłaszając cykl kazań poświęconych św. Józefowi, Głowie Najświętszej Rodziny. Warto podkreślić, że ks. kanonik już 33 lata prowadzi parafian, będąc ich pasterzem.

Po ceremonii pożegnania obrazu święta ikona została przeniesiona przez strażaków do samochodu-kaplicy. Towarzyszył im tłum wiernych.

Niech św. Józef wyprasza Boże błogosławieństwo dla Czcigodnego Księdza Kanonika Krzysztofa Apiecionka, proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła, niestrudzonego robotnika w winnicy Pańskiej, oraz oręduje za całą Wspólnotą wiernych w Siedlcu.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=165}

Tuchorza - pw. Świętej Trójcy - 21.04.2016

W czwartek 21 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 święty wizerunek rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Świętej Trójcy w Tuchorzy.

Przed świątynią ks. kanonik Tomasz Tomczak, proboszcz parafii, wraz z dziećmi trzymającymi lilie i ich rodzicami przywitał obraz św. Józefa, ucałował go i wprowadził do świątyni.

Tam okadził świętą ikonę, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii, odmówił modlitwę na przywitanie obrazu, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po słowach powitania wierni odmówili modlitwę różańcową w intencji rodzin chrześcijańskich, o ich miłość, jedność i świętość.

Następnie rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez pasterza parafii, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas tej Najświętszej Ofiary małżeństwa odnowiły swoje ślubowania.

Po Komunii św. jedna z par odczytała modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi. Po Eucharystii wierni pozostali w świątyni, aby modlić się przez wstawiennictwo św. Józefa.

Następnego dnia o godz. 9.00 w kościele parafialnym miała miejsce próba śpiewu pieśni do św. Józefa wraz ze zgromadzonymi wiernymi. Śpiew prowadził ojciec Wojciech Ruszniak, oblat.

Pół godziny później rozpoczęła się Msza św. w intencji osób starszych, chorych i samotnych. Sprawował ją ks. Dariusz Kubica SVD i ojciec Wojciech Ruszniak, oblat. Ks. Dariusz wygłosił okolicznościowe słowo Boże.,

Po Komunii św. wybrane osoby odczytały modlitwę-akt zawierzenia osób cierpiących św. Józefowi.

W południe wierni odśpiewali Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Po nich odmówiono różaniec w intencji rodzin zagrożonych rozbiciem i małżeństw żyjących w separacji.

O godz. 14.30 modlitwą za wstawiennictwem św. Józefa wypraszano łaski dla narzeczonych i przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Wieczorem odmówiono różaniec w intencji małżeństw w podeszłym wieku oraz za wdowy i wdowców.

Następnie rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt zawierzenia parafii św. Józefowi. Natomiast modlitwę dziękczynną za nawiedzenie odmówiła para wybranych osób.

Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za ten święty czas łaski nawiedzenia. Ks. proboszczowi za przyjęcie obrazu św. Józefa pod dach świątyni parafialnej, a Wspólnocie wiernych za obecność, modlitwę i świadectwo wiary.

Po zakończeniu pożegnania ks. proboszcz wraz z wiernymi odprowadził świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wstawia się u Boga za Przewielebnym Księdzem Kanonikiem Tomaszem Tomczakiem, proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Tuchorzy i wiernymi powierzonymi przez Opatrzność Bożą jego opiece duszpasterskiej.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=160}

Zakrzewo Zbąszyńskie - parafia pw. św. Kazimierza - 20-21.04.2016

W środę 20 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Kazimierza w Zakrzewie Zbąszyńskim.

Ks. proboszcz Przemysław Kusz wraz ze służbą liturgiczną i strażakami przywitał święty wizerunek przed świątynią. Ucałował go, okadził i wprowadził uroczyście do świątyni.

Po wniesieniu obrazu do kościoła duszpasterz parafii okadził obraz, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę powitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św., sprawowana przez ks. proboszcza, który także wygłosił okolicznościowe kazanie.

Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt, zawierzając wszystkie rodziny parafii św. Józefowi.

Do godziny Apelu Jasnogórskiego wierni modlili się indywidualnie. O godz. 21.00 razem z ks. proboszczem odśpiewali antyfonę Maryjną i odmówili różaniec w intencji rodzin.

Następnego dnia rano o godz. 10.00 rozpoczęła się Eucharystia, którą sprawował ojciec kustosz w intencji chorych, samotnych i starszych. Wygłosił on homilię oraz udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Odczytał też modlitwę-akt, w której zawierzył wszystkich cierpiących opiece św. Józefa.

Następnie wierni indywidualnie modlili się przy świętej ikonie.

O godz. 16.00 ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę ze szczególnym udziałem dzieci, które w tym roku przyjmą Pierwszą Komunię świętą. Na zakończenie Eucharystii odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa zawierzając całą parafię Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny.

Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali uroczyste Te Deum. Ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Strażacy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy w asyście ks. proboszcza i dużej grupy wiernych.

Niech św. Józef wspiera Przewielebnego Ks. Proboszcza Przemysława Kusza, wyprasza mu potrzebne siły i łaski do prowadzenia dzieła ewangelizacji, a za wiernymi z Zakrzewa Zbąszyńskiego oręduje w niebie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=159}

 

Kopanica - Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej - 19-20.04.2016

We wtorek 19 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kopanicy.

Przed drzwiami kościoła powitał go ks. proboszcz Wojciech Szałata, ojciec Wojciech Ruszniak, oblat, kapelan Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wielkiej Wsi oraz duża grupa wiernych.

Po ucałowaniu świętego wizerunku przez ks. proboszcza strażacy wnieśli świętą ikonę do kościoła.

Tam ks. proboszcz okadził obraz św. Józefa. Odpowiedni fragment Ewangelii wygłosił ojciec Wojciech. Następnie pasterz parafii odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża, który błogosławi wszystkim uczestniczącym w peregrynacji świętego wizerunku.

Po ceremonii przywitania rozpoczęła się Eucharystia, którą sprawowali ks. proboszcz i o. Wojciech. Podczas tej Mszy św. małżeństwa odnowiły swoje śluby, a po Komunii św. ks. proboszcz zawierzył specjalną modlitwą-aktem wszystkie rodziny w parafii św. Józefowi i udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Po Mszy św. modlitwy przed świętą ikoną rozpoczęli członkowie Koła Misyjnego działającego przy parafii, a po nich grupa duszpasterska mężczyzn.

O godz. 21.00 wierni, których sporą grupę stanowili przedsiębiorcy wraz z ks. proboszczem odśpiewali Apel Jasnogórski, a ojciec kustosz wygłosił do nich konferencję.

Następnego dnia trwały modlitwy poszczególnych grup modlitewnych gromadzących się przy parafii. Na szczególną uwagę zasługuje grupa dzieci z ogniska misyjnego, które pod opieką Pani katechetki przygotowały piękne nabożeństwo składające się z rozważań o św. Józefie i pieśni religijnych.

W godzinie Miłosierdzia Bożego wierni wraz z ojcem kustoszem odmówili Koronkę.

O godz. 17.00 rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt zawierzenia całej parafii św. Józefowi, odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za ten święty czas nawiedzenia obrazu, ks. proboszczowi za trud przygotowania peregrynacji, a wiernym za świadectwo wiary i modlitwy oraz za tak liczne uczestnictwo w uroczystościach.

Po zakończeniu ceremonii pożegnania obrazu strażacy w obecności ks. proboszcza i licznie zgromadzonych parafian przenieśli święty wizerunek z kościoła do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Wojciechowi Szałacie, Ojcu Wojciechowi Ruszniakowi, Siostrom Opatrzności Bożej z Wielkiej Wsi i całej Wspólnocie wiernych w Kopanicy.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=164}

Zbąszyń - parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej - 17-18.04.2016

W niedzielę 17 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Zbąszyniu.

Ks. kanonik Zbigniew Piotrowski proboszcz tutejszej parafii, a zarazem dziekan dekanatu zbąszyńskiego razem z księżmi wikariuszami Markiem Krysmannem i Łukaszem Wegnerem oraz rzeszą wiernych przywitał świętą ikonę przed kościołem. Ucałował ją, okadził, a szafarze Eucharystii wnieśli święty wizerunek do kościoła.

Następnie ks. proboszcz powtórnie okadził obraz św. Józefa, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po ceremonii powitania obrazu rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza. Ojciec kustosz wygłosił podczas Mszy św. okolicznościowe kazanie.

Na zakończenie Najświętszej Ofiary celebrans zawierzył specjalną modlitwą-aktem wszystkie rodziny parafii świętemu Józefowi.

Do godz. 21.00 wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętym wizerunkiem.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego ks. proboszcz odmówił dziesiątek różańca, litanię do św. Józefa, a na koniec wszyscy zgromadzeni wierni odśpiewali antyfonę Maryjną.

Następnego dnia peregrynacji pierwsza Msza św. odbyła się o godz. 8.00. Sprawował ją ks. wikariusz, który wygłosił słowo Boże i oddał pod opiekę św. Józefa wszystkich modlących się parafian.

O godz. 10.00 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ojca kustosza z udziałem osób starszych, chorych i cierpiących. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie wszystkich parafian obarczonych krzyżem cierpienia. Po zakończeniu Mszy św. ojciec kustosz rozdał wszystkim zgromadzonym obrazki z modlitwą do św. Józefa w intencji rodzin.

Do godzin popołudniowych wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętą ikoną.

O godz. 17.00 modlitwę różańcową prowadzili szafarze parafialni, a po jej zakończeniu ks. wikariusz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętego wizerunku, a po nim ks. proboszcz zawierzył całą parafię św. Józefowi specjalną modlitwą-aktem.

Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas łaski nawiedzenia obrazu św. Józefa, ks. proboszczowi i księżom wikariuszom za trud przygotowania i zaangażowania się w tak pięknie zorganizowaną peregrynację świętej ikony, a wiernym za liczny udział, modlitwę i świadectwo wiary.

Po zakończeniu ceremonii pożegnania szafarze Eucharystii wraz z ks. proboszczem, wikariuszem i wiernymi odprowadzili obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny ma w swojej opiece Czcigodnego Księdza Kanonika Zbigniewa Piotrowskiego, proboszcza tej Wspólnoty parafialnej i dziekana dekanatu zbąszyńskiego, Księży wikariuszy: Marka Krysmanna i Łukasza Wegnera i wyprasza dla nich obfitość łask Bożych dla większej chwały Bożej i duchowego dobra powierzonych im przez Opatrzność wiernych. Niech oręduje u Boga za całą społecznością wiernych parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Zbąszyniu.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=162}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD