Robakowo - św. Józefa Rzemieślnika - 27-28.04.2016

W środę 27 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie.

Na placu przed kościołem zgromadziła się rzesza wiernych. Matki różańcowe, tworzące szpaler, trzymały w rękach zapalone świece.

Ks. kanonik Piotr Piec, proboszcz tutejszej Wspólnoty parafialnej, ubrany w kapę, oraz ojciec Robert Klemens, filipin ze Świętej Góry – Gostynia, ucałowali przed kościołem święty wizerunek.

Ojciec Robert prowadził renowację Misji Świętych i przygotowanie wiernych do odpustu parafialnego, który odbędzie się 1 maja.

W uroczystości powitania obrazu św. Józefa wzięły udział dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej. Towarzyszyli im rodzice, którzy przenieśli świętą ikonę z samochodu-kaplicy do kościoła.

Tam ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii, a następnie odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wiernym list papieża Franciszka, który udziela wszystkim uczestniczącym w peregrynacji Apostolskiego błogosławieństwa.

Po ceremonii przywitania obrazu o godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św., którą odprawiał ks. proboszcz, a koncelebransami byli o. Robert i o. Stanisław.

Na wstępie Eucharystii ks. proboszcz okadził obraz św. Józefa i skierował słowo do wiernych.

Ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie. Na zakończenie Eucharystii ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał wszystkim obecnym obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

Po Mszy św. rozpoczęło się czuwanie modlitewne matek i ojców należących do Żywego Różańca. Po zakończeniu modlitwy różańcowej rozważania o św. Józefie prowadził jeden z ojców Wspólnoty parafialnej oraz matka należąca do grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Apel Jasnogórski o godz. 21.00 rozpoczął się od śpiewu Antyfony Maryjnej, a rozważanie dotyczące Świętej Rodziny prowadził ks. proboszcz, modlący się razem z ojcem misjonarzem i ojcem kustoszem oraz grupą wiernych. Na zakończenie Apelu Jasnogórskiego uroczystego błogosławieństwa zebranym udzielił ojciec kustosz obrazu św. Józefa.

Po Apelu Jasnogórskim trwała indywidualna modlitwa grupy mężczyzn przed świętym wizerunkiem do godz. 22.00.

Następnego dnia, tradycyjnie jak w każdy czwartek, o godz. 7.30 zebrani w świątyni wierni rozpoczęli modlitwę różańcową za kapłanów. W szczególny sposób polecali Panu Bogu przez ręce Najświętszej Maryi Panny ojca Klemensa i ojca Stanisława, aby opieka Boża i św. Józefa towarzyszyła im w pracy misyjnej i peregrynacyjnej.

O godz. 8.00 została odprawiona Msza św. wotywna o św. Józefie sprawowana przez ojca Stanisława, który wygłosił również okolicznościowe kazanie.

O godz. 9.00 do świątyni przybyła młodzież gimnazjalna, aby uczestniczyć w naukach drugiego dnia renowacji Misji parafialnych. Po wygłoszonej konferencji przez o. Klemensa gimnazjaliści mieli możliwość przystąpienia do sakramenty pokuty.

Do godz. 12.00 wierni mogli indywidualne modlić się przed świetym obrazem. Po południu przychodzili mieszkańcy okolicznych wsi i osiedli leżących na terenie parafii.

Od godz. 16.00 ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa, rozpoczynając tym samym przygotowanie do ceremonii pożegnania świętej ikony.

Następnie przeczytał modlitwę-akt zawierzenia parafii św. Józefowi, która zostanie po raz drugi odmówiona podczas sumy odpustowej w dniu 1 maja. Na zakończenie ceremonii pożegnania ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu.

Wierni odśpiewali uroczyste Te Deum. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za święty czas nawiedzenia obrazu, ks. proboszczowi za tak piękne przygotowanie peregrynacji, ojcu Robertowi Klemensowi życzył wielu duchowych owoców jego pracy misyjnej, a wiernym wyraził wdzięczność za obecność i modlitwę.

Młodzież gimnazjalna i matki różańcowe wraz z dziećmi, które pierwszy raz przyjęły Pana Jezusa w Komunii świętej i ich rodzicami przenieśli obraz św. Józefa z kościoła do samochodu-kaplicy.

Tak liczne uczestnictwo wiernych podczas peregrynacji obrazu św. Józefa jest niewątpliwie owocem ofiarnej pracy duszpasterskiej ks. proboszcza tutejszej parafii.

Peregrynacja obrazu św. Józefa w Robakowie kończy nawiedzenie świętej ikony w dekanacie kórnickim.

Niech św. Józef wyprasza Boże błogosławieństwo Przewielebnemu Księdzu Kanonikowi Piotrowi Piecowi, proboszczowi parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika i Wspólnocie wiernych w Robakowie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=163}

Zaniemyśl - parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - 11-12.04.2016

W poniedziałek 11 kwietnia 2016 r. o godz. 21.30 obraz św. Józefa nawiedził drugą parafię w Zaniemyślu pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, której proboszczem jest również ks. Jacek Leśniewski.

Następnego dnia we wtorek 12 kwietnia 2016 r. o godz. 8.00 wierni zebrali się w świątyni na Eucharystii, którą sprawował ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem. Celebrans wygłosił słowo Boże i w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wiernych tej parafii św. Józefowi.

Do godzin popołudniowych wierni modlili się indywidualnie przed świętą ikoną.

O godz. 15.30 ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa, odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas łaski nawiedzenia, ks. proboszczowi za trud przygotowania peregrynacji w dwóch parafiach w Zaniemyślu, a wiernym za obecność i modlitwę.

Następnie ks. proboszcz i zgromadzeni wierni odprowadzili święty wizerunek do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wspiera Przewielebnego Księdza Proboszcza Jacka Leśniewskiego w jego pracy duszpasterskiej, wyprasza potrzebne łaski pozostałym kapłanom pracującym w parafiach Zaniemyśla, a wiernym obfitość błogosławieństwa Bożego.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=156}

 

Zaniemyśl - parafia pw. św. Wawrzyńca - 11.04.2016

W poniedziałek 11 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Wawrzyńca, jednej z dwóch parafii w Zaniemyślu.

Ks. proboszcz Jacek Leśniewski, ks. wikariusz Mateusz Frąckowiak, ks. Jan Pieczonka wraz z grupą wiernych zgromadzili się na placu przed kościołem. Pasterz parafii ubrany w kapę przywitał kustosza obrazu św. Józefa ojca Stanisława Plewę OCD podając do ucałowania krucyfiks, a następnie sam ucałował święty wizerunek Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Po nim uczynili to pozostali kapłani.

Po zakończeniu ceremonii przywitania procesjonalnie wprowadzono świętą ikonę do świątyni. Tam ks. proboszcz wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz przeczytał list papieża Franciszka, w którym udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji obrazu.

Następnie rozpoczęła się Najświętsza Ofiara sprawowana przez ks. proboszcza, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Zgromadzeni na tej Mszy św. małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia, a po Komunii św. celebrans zawierzył św. Józefowi wszystkie rodziny parafii specjalną modlitwą-aktem. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Po zakończeniu Eucharystii przybliżył wiernym ideę peregrynacji oraz rozdał wszystkim obecnym obrazki z modlitwą do św. Józefa w intencji rodzin.

O godz. 20.00 rozpoczęło się modlitewne czuwanie młodzieży prowadzone przez ks. wikariusza.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa, zawierzył cała parafię Głowie Najświętszej Rodziny, odmówił wraz z wierni dziesiątek różańca, po czym wszyscy zebrani odśpiewali antyfonę Maryjną i odprowadzili razem z ks. proboszczem święty wizerunek do samochodu-kaplicy, aby go przewieźć do drugiej parafii w Zaniemyślu pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=155}

Śnieciska - parafia pw. św. Marcina - 10-11.04.2016

W niedzielę 10 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Marcina w Śnieciskach.

Ks. proboszcz Krzysztof Kruk wraz z wiernymi przywitał świętą ikonę przed kościołem. Ucałował ją i wprowadził do świątyni.

Następnie wygłosił fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.15 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez pasterza parafii, który także wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby. Po Komunii świętej ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

Po Mszy św. aż do Apelu Jasnogórskiego trwała indywidualna modlitwa wiernych przy świętej ikonie. Ok. godz. 21.00 ks. proboszcz odmówił z wiernymi Litanię do św. Józefa i odśpiewał antyfonę Maryjną.

Następnego dnia o godz. 10.00 w świątyni zgromadzili się księża proboszczowie z czterech dekanatów: kórnickiego, średzkiego, swarzędzkiego i kostrzyńskiego, którzy odprawili swój kwartalny dzień skupienia. Na początku kapłani wspólnie odmówili modlitwę brewiarzową. Następnie wysłuchali konferencji o św. Józefie, którą wygłosił o. kustosz Stanisław Plewa OCD, po niej ojciec duchowny dekanatów ks. Jacek Stępczak poprowadził nabożeństwo Drogi Światła. Po zakończeniu nabożeństwa rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, po której kapłani mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Po indywidualnej modlitwie przy świętej ikonie kapłani rozjechali się do swoich parafii.

W południe do świątyni przybyli ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez ojca kustosza. Wysłuchali oni kazania i przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Po Komunii św. specjalną modlitwą-aktem zostali zawierzeni św. Józefowi.

O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. na pożegnanie obrazu św. Józefa sprawowana przez ks. proboszcza z udziałem dzieci. Eucharystię uświetniła swoim pięknym śpiewem schola dziecięca, którą prowadzi Pani katechetka.

Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz odmówił specjalną modlitwę-akt, w której zawierzył całą parafię św. Józefowi.

Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas łaski spotkanie się ze św. Józefem w Jego świętym znaku, ks. proboszczowi i wiernym za zorganizowanie i udział w uroczystości peregrynacji obrazu Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Warto podkreślić fakt wielkiego zaangażowania Pani katechetki w przygotowanie dzieci do aktywnego uczestniczenia we Mszy św. podczas nawiedzenia. Najmłodsi parafianie nie tylko pięknie śpiewali, ale i ładnie czytali słowo Boże i wezwania modlitwy wiernych.

Następnie obraz św. Józefa został przeniesiony do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, Patron Kościoła świętego, ma w swojej opiece Ks. Proboszcza Jacka Kruka i wszystkich Księży Proboszczów z dekanatu: kórnickiego, średzkiego, swarzędzkiego i kostrzyńskiego, a wiernym parafii pw. św. Marcina w Snieciskach wyprasza potrzebne łaski.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=154}

Kórnik - Bnin - parafia pw. św. Wojciecha - 9-10.04.2016

W sobotę 9 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 rozpoczęło się nawiedzenie obrazu św. Józefa w parafii pw. św. Wojciecha w Kórniku - Bninie.

Ks. proboszcz Franciszek Sikora, ks. wikariusz Artur Wojczyński, służba liturgiczna ołtarza oraz rzesza wiernych zgromadzili się na dziedzińcu przed świątynią, aby przywitać peregrynujący wizerunek.

Ks. proboszcz, pełniący funkcję dziekana dekanatu kórnickiego ubrany w okazałą kapę ucałował obraz, a po nim uczynił to ks. wikariusz. Po oddaniu czci świętej ikonie przez duszpasterzy w progach świątyni powitała święty wizerunek przedstawicielka parafian. Następnie procesyjnie wniesiono obraz św. Józefa do kościoła.

Po ustawieniu go na przygotowanym pięknie udekorowanym postumencie pasterz parafii okadził obraz św. Józefa, następnie wygłosił fragment Ewangelii oraz odmówił modlitwę przywitania.

Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.20 rozpoczęła się uroczysta Msza św. sprawowana przez pasterza parafii, inaugurująca nawiedzenie obrazu św. Józefa, odprawiana w intencji rodzin. Po Komunii św. rozpoczęła się ceremonia oddania wszystkich rodzin w parafii pod opiekę św. Józefa. Ks. proboszcz w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny wszystkich małżonków mieszkających na terenie parafii polecając ich Bogu za wstawiennictwem tego przepotężnego Patrona.

Po Komunii św., przed udzieleniem uroczystego błogosławieństwa przez ks. proboszcza, ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji, którą jest modlitwa wszystkich wiernych Archidiecezji Poznańskiej w intencji moralnej odnowy polskich rodzin.

Msza św. zakończyła się uroczystym błogosławieństwem, którego udzielił wszystkim wiernym pasterz parafii. Wszyscy uczestnicy wieczornej Eucharystii otrzymali od ojca kustosza obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

O godz. 20.00 rozpoczęło się modlitewne czuwanie młodzieży przy świętej ikonie, które poprowadził ks. wikariusz. Biblijne rozważania o św. Józefie przeplatane były pieśniami religijnymi śpiewanymi przez członków chóru kościelnego.

O godz. 21.00 wierni, którzy przybyli do świątyni odmówili wraz z kapłanami cząstkę różańca świętego, następnie Litanię do św. Józefa, odśpiewali Apel Jasnogórski i udali się na spoczynek.

Następnego dnia w niedzielę 7.30 rozpoczęła się pierwsza Msza św., którą sprawował ojciec kustosz i wygłosił okolicznościowe kazanie. Na zakończenie każdej niedzielnej Eucharystii ks. proboszcz odmawiał modlitwę-akt zawierzenia parafii św. Józefowi. Po zakończeniu ostatniej niedzielnej Eucharystii wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętym wizerunkiem aż do godzin popołudniowych.

O godz. 17.00 rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa, a wybrana para małżeńska odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie.

Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę nawiedzenia, ks. proboszczowi Franciszkowi Sikorze, dziekanowi dekanatu kórnickiego za wspaniałe przygotowanie uroczystości, księdzu wikariuszowi Arturowi Wojczyńskiemu oraz wiernym za zaangażowanie w modlitwę i świadectwo wiary, które dali swoją postawą. Specjalne podziękowania należą się Pani Iwonie Woźniak-Kopruckiej za wykonanie i udostępnienie pięknych zdjęć z peregrynacji obrazu św. Józefa w Kóniku - Bninie.

Święty wizerunek mężowie rodzin wraz z kapłanami i parafianami przenieśli do samochodu-kaplicy. Przed kościołem zebrany chór parafialny pod kierunkiem ks. wikariusza wykonał wiązankę pieśni religijnych.

Niech św. Józef wyprasza Boże błogosławieństwo Przewielebnemu ks. dziekanowi Franciszkowi Sikorze, ks. wikariuszowi Arturowi Wojczyńskiemu i wiernym parafii św. Wojciecha w Kórniku - Bninie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=153}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD