Ptaszkowo - parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 14-15.03.2016

W poniedziałek 14 marca 2016 r., o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa został przywieziony do parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ptaszkowie. Przed kościołem zgromadziła się rzesza wiernych, która wraz z księdzem kanonikiem Tadeuszem Osińskim, proboszczem, oraz liturgiczną służbą ołtarza przywitała przybywający święty wizerunek. Następnie po ucałowaniu obrazu przez pasterza parafii delegacja strażaków wniosła świętą ikonę do kościoła i postawiła na pięknie przygotowanym postumencie.

Po wprowadzeniu obrazu św. Józefa do świątyni ks. kanonik okadził święty wizerunek, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania obrazu, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka błogosławiącego wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie wierni uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej przez ks. proboszcza, podczas której małżonkowie trzymając w rękach krzyże odnowili swoje śluby, a jedna z par odczytała modlitwę-akt zawierzenia rodzin św. Józefowi.

Po Mszy św. aż do godz. 21.00 trwało indywidualne czuwanie modlitewne przy obrazie św. Józefa. W godzinie Apelu Jasnogórskiego wierni odśpiewali antyfonę maryjną, odmówili dziesiątek różańca udali się na spoczynek.

Następnego dnia we wtorek o godz. 9.00 odbyła się Msza św. udziałem osób starszych, samotnych i chorych sprawowana przez ojca kustosza. Po kazaniu wygłoszonym przez celebransa wierni uczestniczący w tej Eucharystii mogli skorzystać z sakramentu namaszczenia chorych udzielanego im przez ks. proboszcza i ojca kustosza. Przedstawiciele tej grupy parafian odmówili modlitwę-akt zawierzenia osób obarczonych krzyżem cierpienia i samotności św. Jozefowi.

Po Eucharystii wierni indywidualnie modlili się przed świętą ikoną do godz. 15.00. W godzinie Miłosierdzia Bożego parafianie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Litanię do św. Józefa.

O godz. 15.30 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji rodzin, prowadzone przez pasterza parafii.

Wieczorem o godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. odczytał modlitwę-akt zawierzenia całej parafii opiece św. Józefa.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa, podczas której Pani Sołtys w imieniu wszystkich parafian podziękowała św. Józefowi za czas nawiedzenia.

Nawiedzenie obrazu zakończyło się odśpiewaniem Te Deum przez całą społeczność wiernych i przeniesieniem świętego wizerunku do samochodu-kaplicy przez strażaków w asyście ks. proboszcza i służby liturgicznej oraz licznej grupy parafian.

Wielce budująca jest postawa ks. kanonika Tadeusza Osińskiego i wiernych, dla których jest on pasterzem. Peregrynacja obrazu św. Józefa została przygotowana z wielką dbałością i starannością w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ptaszkowie, który po odnowieniu wnętrza stał się perłą architektury neoromańskiej.

Niech św. Józef zachowa w swym przeczystym sercu ks. kanonika Tadeusza Osińskiego wypraszając dla niego i parafian obfite Boże błogosławieństwo.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=147}

Kamieniec Poznański - parafia pw. św. Wawrzyńca - 13-14.03.2016

W niedzielę 13 marca 2016 r. o godz. 18.00 ks. obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. św. Wawrzyńca w Kamieńcu Poznańskim.

Peregrynacja świętej ikony zbiegła się z rekolekcjami wielkopostnymi przeżywanymi przez wiernych tej parafii. Ks. proboszcz Krzysztof Rozmiarek, ks. kanonik Roman Ratajczak, proboszcz przekazujący obraz z parafii w Parzęczewie oraz ojciec Jesse Just franciszkanin, rekolekcjonista wraz z ludem Bożym przywitali świętą ikonę przed kościołem, a po ucałowaniu świętego wizerunku wprowadzili go do świątyni.

Po okadzeniu obrazu św. Józefa ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz, a kazanie wygłosił ojciec Jesse OFM, rekolekcjonista. Małżeństwa na niej obecne odnowiły swoje przyrzeczenia, a po Komunii św. pasterz parafii zawierzył wszystkie rodziny w parafii św. Józefowi.

Następnego dnia w kościele odbywały się nauki rekolekcyjne dla dzieci i dorosłych, które prowadził o. Jesse Just OFM. W chwilach wolnych wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem Patrona Rodzin.

W godzinie Miłosierdzia Bożego wierni odmówili Koronkę, a po niej rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa prowadzone przez ks. proboszcza.

O godz. 16.30 ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odprawił Mszę św. w intencji wszystkich starszych, chorych i samotnych w parafii, a okolicznościowe kazanie wygłosił o. Jesse, rekolekcjonista. Na zakończenie Mszy św. wszyscy chorzy i cierpiący w specjalnej modlitwie-akcie zostali oddani św. Józefowi.

Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz zawierzył św. Józefowi w modlitwie-akcie całą parafię, a wybrana rodzina odczytała modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa.

Następnie ks. proboszcz Krzysztof Rozmiarek, o. Jesse Just OFM i licznie zgromadzeni wierni odprowadzili w asyście strażaków obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy, który odjechał do parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ptaszkowie.

Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Księdzu proboszczowi Krzysztofowi Rozmiarkowi, ks. kanonikowi rezydentowi Jerzemu Juji, ks. kanonikowi rezydentowi Romanowi Białemu, ojcu Jesse Justowi, franciszkaninowi rekolekcjoniście i całej Wspólnocie parafialnej z Kamieńca Poznańskiego.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=146}

 

Parzęczewo - parafia pw. św. Michała Archanioła - 12-13.03.2016

W sobotę 12 marca 2016 r. o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. św. Michała Archanioła w Parzęczewie. Ks. kanonik Roman Ratajczak proboszcz parafii przywitał święty wizerunek przed świątynią, ucałował go i okadził.

Po wprowadzeniu do kościoła powtórnie okadził obraz, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po zakończeniu ceremonii powitania rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza, podczas której wygłosił on okolicznościowe kazanie, a małżeństwa na niej obecne odnowiły swoje ślubowania. Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz specjalną modlitwą-aktem zawierzył wszystkie rodziny w parafii opiece św. Józefa.

Do godziny Apelu Jasnogórskiego trwała indywidualna modlitwa wiernych.

O godz. 21.00 przybyli do kościoła parafianie odśpiewali Apel Jasnogórski, odmówili modlitwę różańcową i po błogosławieństwie udzielonym im przez ks. proboszcza udali się na zasłużony sobotni odpoczynek.

W niedzielę po Mszach św. ks. proboszcz odmawiał modlitwę-akt zawierzenia parafii św. Józefowi.

Po południu wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy.

O godz. 16.00 rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie nawiedzenia obrazu. Następnie miała miejsce ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, a ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Bogu za łaskę peregrynacji obrazu św. Józefa, ks. proboszczowi za trud przygotowania, a wiernym za modlitwę i obecność. Po zakończeniu ceremonii pożegnania strażacy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef otacza swoją przemożną opieką Przewielebnego księdza kanonika Romana Ratajczaka oraz wiernych parafii św. Michała Archanioła w Parzęczewie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=145}

Ruchocice - parafia pw. św. Urszuli - 11-12.03.2016

W piątek 11 marca 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii św. Urszuli w Ruchocicach. Ks. proboszcz Dariusz Kmieciak ucałował święty wizerunek, a następnie wprowadził go do świątyni, gdzie rozpoczęła się ceremonia powitania świętej ikony.

Ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii, a następnie odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wiernym list papieża Franciszka, który udziela wszystkim uczestniczącym w peregrynacji specjalnego apostolskiego błogosławieństwa.

Po ceremonii przywitania o godz. 18.15 rozpoczęła się Msza św., którą odprawiał ks. proboszcz i wygłosił okolicznościowe kazanie, a obecni na niej małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia. Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz zawierzył wszystkie rodziny św. Józefowi.

Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Eucharystia z udziałem osób starszych, chorych i samotnych, którą sprawował o. kustosz. Wygłosił on również kazanie i zawierzył św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie wszystkie osoby cierpiące w parafii.

Po zakończeniu Mszy św. trwała indywidualna modlitwa parafian do godzin popołudniowych.

O godz. 17.30 rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz odczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie i odprowadził obraz do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wyprasza u Boga potrzebne łaski dla pasterza parafii i wiernych jemu powierzonych.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=144}

Grodzisk Wielkopolski - parafia pw. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 10-11.03.2016

W czwartek 10 marca 2016 r. o godz. 17.45 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim.

Ks. kanonik Władysław Łapawa wraz z ks. wikariuszem Arturem Kosiorem i grupą wiernych przywitali święty wizerunek przed kościołem. Kapłani ucałowali obraz, a służba liturgiczna wniosła go do świątyni.

Następnie ks. wikariusz wygłosił fragment Ewangelii, a jedna z wiernych odmówiła modlitwę przywitania.

Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. wikariusz. Wygłosił on okolicznościowe kazanie.

Bezpośrednio po zakończeniu tej Mszy św. ks. proboszcz odprawił Eucharystię, wygłosił kazanie, po którym małżonkowie odnowili swoje śluby. Po Komunii św. wybrana para małżeńska odczytała modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi.

Na zakończenie Eucharystii ojciec kustosz przybliżył zebranym ideę peregrynacji obrazu św. Józefa, która łączy się z wielką modlitwą o odnowę moralną polskich rodzin.

O godz. 20.00 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa, w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zakończone odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Następnego dnia o godz. 9.00 wierni wraz z ojcem kustoszem odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, po których sprawowana była Msza św. z udziałem osób chorych, starszych i samotnych. Ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie i wraz z ks. proboszczem udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. wybrane osoby odmówiły modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących w parafii opiece św. Józefa.

W Godzinie Miłosierdzia wierni odmówili Koronkę, po której rozpoczęła się Msza św. na zakończenie peregrynacji w parafii. Sprawował ją ks. proboszcz, który wygłosił okolicznościowe kazanie i zawierzył całą parafię w specjalnej modlitwie-akcie św. Józefowi. Ojciec kustosz sprawował posługę konfesjonału.

Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Wierni odśpiewali Te Deum, a wybrana para małżeńska odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie.

Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę peregrynacji, ks. proboszczowi i wikariuszowi za przygotowanie uroczystości, a wiernym za liczny w nich udział.

Następnie święty wizerunek został przeniesiony do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, Opiekun Kościoła, wyprasza Boże błogosławieństwo dla Czcigodnego Księdza Proboszcza Władysława Łapawy przeżywającego złoty jubileusz kapłaństwa. Niech wstawia się u Boga za gorliwym sługą Pańskim. Niech oręduje w niebie za ks. wikariuszem Arturem Kosiorem, a wiernych parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa otacza swoją przemożną opieką.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=143}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD