Poznań Arcybiskupie Seminarium Duchowne 12-14.11.2015

W czwartek 12 listopada 2015 r. peregrynujący obraz św. Józefa rozpoczął trzydniowe nawiedzenie w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

O godz. 17.00 przedstawiciele kleryków przenieśli świętą ikonę z samochodu-kaplicy do holu budynku seminaryjnego, gdzie zgromadzili się alumni wraz z ks. prof. dr hab. Pawłem Wygralakiem, rektorem ASD i księżmi prefektami. Wszyscy zebrani zaśpiewali pieśń ku czci św. Józefa.

Następnie wybrani klerycy wprowadzili obraz do kaplicy seminaryjnej. Tam ks. rektor okadził świętą ikonę, ksiądz diakon wygłosił fragment Ewangelii, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po ceremonii przywitania rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. biskup senior diecezji kaliskiej Stanisław Napierała i który wygłosił okolicznościowe kazanie. Koncelebransami byli: ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży, ks. prof. dr hab. Paweł Wygralak, ks. kanonik Henryk Demut, ks. Marian Sikora, ojciec duchowny, ks. Dariusz Mazur, ojciec duchowny, ks. Paweł Skrzypczak, ekonom, ks. Feliks Lenart, emerytowany dyrektor biblioteki, ks. Tomasz Nawracała, prefekt, ks. Przemysław Tyblewski, prefekt oraz o. Stanisław Plewa OCD, kustosz obrazu św. Józefa. Podczas Eucharystii posługę pełnili ks. diakoni: Karol Świergosz i Damian Dudkowiak.

Po zakończeniu Mszy św. i modlitwach wszyscy udali się na kolację do seminaryjnego refektarza.

Kolejne dni nawiedzenia obrazu św. Józefa w Seminarium wypełniły indywidualne modlitwy kleryków i księży, nabożeństwa ku czci św. Józefa oraz konferencje i odczyty poświęcone św. Oblubieńcowi Maryi.

W sobotę 14 listopada 2015 r. zakończyło się nawiedzenie peregrynującego wizerunku w ASD. O godz. 14.00 alumni uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa, po którym odśpiewali uroczyste Te Deum. Po modlitwie dziękczynnej klerycy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, Opiekun Kościoła świętego, ma w swojej szczególnej opiece Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Pasterza Archidiecezji Poznańskiej, i ks. bpa Stanisława Napierałę, byłego ordynariusza diecezji kaliskiej, wspomagając ich w prowadzeniu wiernych ku zbawieniu.

Niech św. Józef modli się za alumnami przygotowującymi się do posługi kapłańskiej, aby byli gorliwymi i pobożnymi pracownikami winnicy Pańskiej, oraz za ks. rektorem Pawłem Wygralakiem, księżmi Profesorami i księżmi Prefektami, wypraszając im potrzebne łaski.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=129}