Poznań - Siostry Albertynki - 18-19.05.2016

W środę 18 maja 2016 r. o godz. 19.30 św. Józef w swoim cudownym wizerunku przybył do Sióstr Albertynek mieszkających w klasztorze przy ulicy Ściegiennego w Poznaniu.

Siostry Albertynki zgromadziły się przed klasztorem i śpiewem pieśni do św. Józefa przywitały peregrynujący wizerunek. Siostra Prowincjalna Maria Kazimierczak ucałowała święty obraz, który został procesyjnie przeniesiony do klasztornej kaplicy.

Tam Siostra Prowincjalna odmówiła modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii. Po ceremonii rozpoczynającej nawiedzenie obrazu we Wspólnocie Sióstr odbyło się nabożeństwo ku czci św. Józefa, które poprowadziła Siostra Prowincjalna.

Święta ikona gościła w domu Sióstr do 25 maja 2016 r. W tym czasie ojcowie karmelici bosi pełniący posługę duszpasterską w tej Wspólnocie codziennie sprawowali Najświętszą Ofiarę, podczas której wygłaszali słowo Boże o świetym Józefie. Siostry Albertynki miały okazję wspólnotowej oraz indywidualnej modlitwy przy świetym wizerunku przez cały tydzień.

25 maja 2016 r. o godz. 16.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana prze ojca kustosza, który wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. Siostra Przełożona Stanisława Gorczyńska odmówiła modlitwę-akt zawierzenia całej Wspólnoty Sióstr św. Józefowi.

Liturgię uświetnił piękny śpiew Sióstr: Miriam Ocieczek i Anieli Olzak.

Po zakończeniu Eucharystii Siostra Prowincjalna odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, po czym Siostry procesyjnie przeniosły peregrynujący obraz do samochodu-kaplicy, żegnając św. Józefa pieśniami ku Jego czci.

Niech św. Józef, nasz Przepotężny Patron w niebie, wstawia się za całym Zgromadzeniem Sióstr Albertynek, które posługują ubogim, wypraszając dla nich oraz ich podopiecznym obfitość łask Bożych i zachowa wszystkich w swoim przeczystym sercu.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=193}

Poznań - parafia pw. Maryi Królowej - 12-16.12.2015

W sobotę 12 grudnia 2015 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu. Przed drzwiami kościoła zgromadził się lud wierny oraz służba liturgiczna wraz ze swoim pasterzem księdzem kanonikiem Marcinem Węcławskim, księżmi wikariuszami: Adamem Pawłowskim i Marcinem Ćmilem i księdzem rezydentem Waldemarem Hanasem.

Ks. proboszcz ubrany w kapę ucałował świętą ikonę i okadził ją. Następnie wizerunek św. Józefa został procesyjnie wniesiony do kościoła i usytułowany w prezbiterium.

Ks. proboszcz po wygłoszeniu Ewangelii wspomniał swój dom rodzinny i wielkie w nim nabożeństwo do św. Józefa, które pielęgnuje w swoim sercu. Po tych osobistych refleksjach odmówił modlitwę przywitania obrazu. Na zakończenie ceremonii powitania ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Czytaj więcej: Poznań - parafia pw. Maryi Królowej - 12-16.12.2015

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD