Kostrzyn - parafia bł. Jolanty - 9-10.12.2015 r.

W środę 9 grudnia 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w parafii bł. Jolanty w Kostrzynie Wlkp. Ks. proboszcz, a zarazem dziekan dekanatu kostrzyńskiego Roman Gajewski przywitał wraz z wiernymi święty wizerunek, który został przeniesiony do kaplicy w domu parafialnym.

Duszpasterz parafii wygłosił fragment Ewangelii i odczytał modlitwę powitania. Następnie ojciec kustosz przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a wybrana para małżeńska odmówiła specjalną modlitwę-akt, powierzając wszystkie rodziny opiece św. Józefa.

Następnego dnia przed południem o godz. 10.00 ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę z udziałem osób chorych, starszych i samotnych. Wygłosił okolicznościowe kazanie i udzielił sakramentu namaszczenia oraz zawierzył wszystkich cierpiących opiece św. Józefa, odmawiając specjalną modlitwę-akt.

Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Ks. proboszcz odczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, zawierzył całą parafię opiece św. Józefa i odprowadził obraz do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef pomaga zrealizować zamiar budowy nowej świątyni, wypraszając potrzebne łaski i siły dla ks. proboszcza Romana Gajewskiego i wiernych parafii św. Jolanty w Kostrzynie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=114}

Czerlejno 1-2.12.2015

We wtorek 1 grudnia 2015 r. o godz. 17. 00 obraz św. Józefa został przywieziony do parafii pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie, która należy do dekanatu kostrzyńskiego.

O godz. 17.15 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz Sławomir Andree i ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD. Duszpasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie, a na zakończenie omówił modlitwę-akt, zawierzając całą parafię św. Józefowi.

Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. dla osób chorych, samotnych i starszych, którą sprawował ojciec kustosz. Wygłosił on również kazanie i udzielił sakramentu namaszczenia chorych zgromadzonym wiernym. Na zakończenie Eucharystii ojciec kustosz odczytał modlitwę-akt, w której powierzył chorych opiece św. Józefa.

Po Mszy św. ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu i wraz z wiernymi odprowadził peregrynujący wizerunek do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski ks. proboszczowi Sławomirowi Andree i powierzonym mu wiernym.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=107}

Gułtowy - parafia pw. św. Kazimierza - 20-21.11.2015

W piątek 20 listopada 2015 r. o godz. 17.00 święty wizerunek został przywieziony do parafii pw. św. Kazimierza w Gułtowach. Ks. proboszcz Edmund Jaworski przed kościołem wraz z wiernymi przywitał obraz św. Józefa.

Po wprowadzeniu świętej ikony do świątyni duszpasterz parafii okadził obraz, wygłosił Ewangelię i odczytał modlitwę powitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przypomniał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie rozpoczęła się Msza św., którą odprawił ks. proboszcz, wygłaszając również okolicznościowe kazanie. Ojciec kustosz sprawował posługę w konfesjonale. Podczas Eucharystii miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i odczytana została modlitwa-akt zawierzenia rodzin św. Józefowi. Do godz. 21.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych przy świetym wizerunku.

Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. dla osób chorych, starszych i samotnych sprawowana przez ojca kustosza, który wygłosił do nich kazanie, a później udzielił zebranym sakramentu namaszczenia chorych. Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt zawierzenia osób cierpiących św. Józefowi.

O godz. 15.00 wierni odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia, po której uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez ks. proboszcza na zakończenie nawiedzenia. Po Komunii św. ks. Edmund Jaworski klęcząc, odczytał modlitwę-akt, zawierzając całą parafię św. Józefowi.

Następnie rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Po odśpiewaniu przez wiernych Te Deum ojciec kustosz podziękował Panu Bogu, duszpasterzowi i wiernym za otrzymane łaski i możliwość uczestniczenia w peregrynacji obrazu.

Niech św. Józef oręduje u Boga za ks. proboszczem Edmundem Jaworskim i ludem wiernym powierzonym jego duszpasterskiej pieczy.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=102}

Giecz, Grodziszczko, Dominowo - 18-19.11.2015

W środę 18 listopada 2015 r. o godz. 17.00 obraz św. Józefa przywieziony został do kościoła filialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Dominowie, który leży na terenie parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gieczu. Ks. proboszcz Zbigniew Nowaczewski w obecności zgromadzonych wiernych z dwóch parafii: Giecza i Grodziszczka, dla których jest ustanowiony duszpasterzem, przywitał przed kościołem obraz św. Józefa i procesyjnie wprowadził do wnętrza świątyni. Następnie wygłosił fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Eucharystii wierni indywidualnie modlili się przy świętej ikonie.

Następnego dnia o godz. 15.00 wierni odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia, po której rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez duszpasterza parafii. Po jej zakończeniu ks. proboszcz z ojcem kustoszem, strażakami i wiernymi wyprowadzili obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef modli się za ks. kanonikiem Zbigniewem Nowaczewskim, proboszczem parafii w Gieczu i Grodziszczku oraz wiernymi, wypraszając im wszelkie potrzebne łaski.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=100}

Siedlec - parafia pw. św. Mikołaja - 15-16.11.2015

W niedzielę 15 listopada 2015 r. o godz. 17.00 peregrynujący wizerunek św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Mikołaja w Siedlcu, która należy już do dekanatu kostrzyńskiego. Ks. proboszcz Sławomir Ruks wraz z grupą wiernych przywitał obraz przed kościołem, a czwórka strażaków wprowadziła go do świątyni.

Po wygłoszonej Ewangelii i modlitwie przywitania obrazu św. Józefa przez ks. proboszcza ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji. Następnie ks. proboszcz odprawił Mszę św. i wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Eucharystii rozpoczęła się indywidualna modlitwa wiernych przy świętej ikonie.

Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. z działem osób chorych, starszych i samotnych, którą sprawował i okolicznościowe kazanie wygłosił ojciec kustosz. Wierni przyjęli sakrament namaszczenia chorych, a ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących w parafii św. Józefowi.

Po koronce do Bożego Miłosierdzia ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę i zawierzył całą parafię w modlitwie-akcie św. Józefowi. Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum. Ojciec kustosz podziękował wszystkim uczestnikom peregrynacji i rozdał obrazki z wizerunkiem św. Józefa i modlitwą w intencji rodzin.

Niech św. Józef Opiekun Kościoła Świętego wstawia się u Boga za Czcigodnym Księdzem Proboszczem Sławomirem Ruksem i wiernymi powierzonymi jego pieczy, wypraszając łaskę zdrowia i potrzebne siły do pełnienia codziennych obowiązków.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=99}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD