Tulce - parafia pw. Narodzenia NMP - 10-11.11.2015

We wtorek 10 listopada 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Narodzenia NMP. w Tulcach. Kościół parafialny został podniesiony do rangi Sanktuarium Maryjnego w Archidiecezji Poznańskiej.

Ks. proboszcz Marian Libera razem z ks. wikariuszem Dawidem Głowaczem i rzeszą wiernych przywitali święty wizerunek przed świątynią, a następnie przenieśli do kościoła. Po powitaniu obrazu św. Józefa, którego dokonała jedna z rodzin tuleckiej parafii i wygłoszeniu fragmentu Ewangelii przez pasterza parafii, została odprawiona Msza św. przez ks. Mariana Liberę, kustosza Sanktuarium Matki Bożej na rozpoczęcie czasu nawiedzenia. Okolicznościowe kazanie wygłosił ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD. Po Eucharystii młodzież parafii wraz z ks. wikariuszem rozpoczęła modlitewne czuwanie przy świętym obrazie.

Następnego dnia w środę Msze św. odbywały się według niedzielnego porządku z racji przypadającego wówczas Narodowego Święta Niepodległości. Cały dzień kazania głosił ks. proboszcz. Po każdej Mszy św. odczytywana była modlitwa-akt, w której kapłan zawierzał cała parafię św. Józefowi.

O godz. 15.00 wierni uczestniczyli w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia, po którym sprawowana była Najświętsza Ofiara na zakończenie nawiedzenia. Po odśpiewaniu Te Deum jedna z rodzin parafii odczytała modlitwę dziękczynną za szczególną obecność św. Józefa w parafii. Ks. proboszcz podziękował ojcu kustoszowi i wiernym za uczestniczenie w peregrynacyjnych uroczystościach. Ojciec kustosz wyraził swoją wdzięczność całej społeczności wiernych i wraz z ks. proboszczem Marianem Liberą i ks. wikariuszem Dawidem Głowaczem oraz parafianami odprowadził obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

Niech Matka Boża Tulecka i św. Józef, Patron Rodzin wypraszają Czcigodnym Kapłanom i mieszkańcom Tulec błogosławieństwo Boże i obfitość łask potrzebnych do dobrego wypełniania swojego powołania.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=98}

Biskupice, Uzarzewo - 9-10.11.2015

W poniedziałek 9 listopada 2015 r. o godz. 17.00 święty wizerunek rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Biskupicach. Przed świątynią ks. proboszcz Tadeusz Kurpisz przywitał obraz św. Józefa i z wiernymi wprowadził do świątyni.

Po słowach powitania rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez pasterza parafii, który również wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Eucharystii wierni pozostali w świątyni, aby modlić się przez wstawiennictwo św. Józefa.

Następnego dnia o godz. 8.00 obraz św. Józefa został przewieziony do kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Uzarzewie, którego proboszczem jest również ks. Tadeusz Kurpisz. O godzinie 15.00 rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Godzinę później peregrynujący obraz św. Józefa opuścił parafię, aby nawiedzić sanktuarium Matki Bożej w Tulcach.

Niech św. Józef wstawia się za ks. proboszczem Tadeuszem Kurpiszem i wiernymi obydwu parafii.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=97}

Swarzędz - parafia pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 8-9.11.2015

W niedzielę 8 listopada 2015 r. o godz. 17.00 obraz św. Józefa został przywieziony do parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu.

Ks. proboszcz Grzegorz Gałkowski ubrany w kapę ucałował świętą ikonę i wraz z wiernymi wprowadził do świątyni. Po okadzeniu wizerunku, wygłoszeniu Ewangelii i odmówieniu modlitwy przywitania przez duszpasterza parafii ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie została odprawiona Msza św. na rozpoczęcie czasu nawiedzenia, którą sprawował i wygłosił okolicznościowe kazanie ojciec kustosz.

Po Eucharystii wierni indywidualnie modlili się przy świętej ikonie.

Następnego dnia o godz. 15.00 ks. proboszcz odmówił z wiernymi Koronkę do Miłosierdzia Bożego i odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

Ojciec kustosz sprawował Najświętszą ofiarę na pożegnanie obrazu św. Józefa. Po Komunii św. ks. proboszcz zawierzył całą parafię św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie. Podczas ceremonii pożegnania obrazu duszpasterz parafii odczytał modlitwę pożegnania peregrynującego wizerunku, a ojciec kustosz podziękował ks. proboszczowi za zaproszenie św. Józefa, a całej społeczności wiernych za modlitwę i świadectwo wiary.

Niech św. Józef ma w swojej opiece Czcigodnego ks. proboszcza Grzegorza Gałkowskiego i wszystkich członków parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=103}

Swarzędz - parafia pw. św Józefa - 7-8.11.2015

W sobotę 7 listopada 2015 r. o godz. 17.00 peregrynująca ikona św. Józefa dotarła do parafii pw. św. Józefa w Swarzędzu. Ks. proboszcz Wiesław Garczarek uroczyście powitał święty wizerunek przed świątynią, a delegacja mężczyzn wniosła świętą ikonę do kościoła.

Ks. proboszcz okadził obraz św. Józefa, wygłosił Ewangelię i odczytał modlitwę powitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, w którym błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji obrazu św. Józefa w Archidiecezji Poznańskiej.

O godz. 17.30 zgromadzeni wierni odmówili modlitwę różańcową za zmarłych, a po jej zakończeniu rozpoczęła się Msza św. na rozpoczęcie peregrynacji obrazu św. Józefa, sprawowana przez ks. proboszcza.

Do godz. 21.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych zakończona Apelem Jasnogórskim.

Na godz. 21.30 ks. proboszcz zaprosił wszystkie małżeństwa mieszkające na terenie parafii. Podczas sprawowanej dla nich Eucharystii i wygłoszonym przez ks. proboszcza okolicznościowym kazaniu zgromadzeni mężowie i żony odnowili swoje śluby, a celebrans w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkie rodziny w parafii św. Józefowi.

Następnego dnia w niedzielę zostały odprawione Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 11.30, na których zostały wygłoszone kazania o św. Józefie, Patronie rodzin.

Od godz. 12.30 do 15.00 wierni trwali na modlitwie. Po Koronce do Miłosierdzia Bożego ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa, podczas którego w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię św. Józefowi. Następnie rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Po odśpiewaniu hymnu Te Deum jedna z par małżeńskich obecnych w świątyni odczytała modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował Bogu za łaskę peregrynacji obrazu św. Józefa w tej Wspólnocie wiernych. Złożył także podziękowania Przewielebnemu Księdzu Kanonikowi Wiesławowi Garczarkowi, proboszczowi parafii za zaproszenie świętej ikony pod dach tej świątyni i trud zorganizowania nawiedzenia obrazu. Wiernym natomiast za świadectwo ich wiary i modlitwę. Wszyscy zebrani otrzymali pamiątkowe obrazki z wizerunkiem św. Józefa i modlitwą do Patrona Rodzin, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Po zakończeniu ceremonii pożegnania procesjonalnie wyniesiono obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wyprasza ks. proboszczowi Wiesławowi Garczarkowi u Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana obfitość łaskBożych dla większej chwały Bożej i duchowego dobra powierzonych mu przez Opatrzność wiernych.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=95}

Swarzędz - parafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia - 6-7.11.2015

W piątek 6 listopada 2015 r. o godz. 17.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu. Po uroczystym wniesieniu świętego wizerunku do kościoła, ks. proboszcz Dariusz Skalski okadził go i wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii po czym odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, w którym błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po zakończeniu ceremonii powitania wierni zgromadzeni w kościele odmówili różaniec w intencji rodzin.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., podczas której małżonkowie odnowili swoje śluby, a ks. proboszcz w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkie rodziny parafii św. Józefowi.

Po Eucharystii młodzież rozpoczęła modlitewne czuwanie przy obrazie św. Józefa, które kontynuowały po niej poszczególne grupy działające w parafii.

O godz. 21.00 odśpiewano Apel Jasnogórski i rozpoczęła się Eucharystia sprawowana w intencji powołań.

Następnego dnia o godz. 11.00 ojciec kustosz odprawił Mszę św. w intencji osób starszych, chorych i samotnych. Po wygłoszonej homilii nastąpił obrzęd udzielenia sakramentu namaszczenia wszystkim chorym, a na zakończenie grupa kobiet odczytała akt zawierzenia wszystkich cierpiących św. Józefowi.

Po Eucharystii ks. proboszcz zaprosił wiernych uczestniczących w tej Eucharystii do sali parafialnej na herbatę, kawę i ciasto.

Po indywidualnym czuwaniu modlitewnym, w Godzinie Miłosierdzia rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa, a po nim została odprawiona Msza św. na zakończenie nawiedzenia. Po Komunii św. ks. proboszcz oddał całą parafię św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie.

Ceremonię zakończenia peregrynacji rozpoczął hymn Te Deum, po którym wybrane przez ks. proboszcza małżeństwo odczytało modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa.

Po okadzeniu obrazu, święty wizerunek przeniesiono do samochodu-kaplicy, aby przewieźć go do parafii św. Józefa w Swarzędzu.

Niech Przeczysty Oblubieniec Maryi wyprasza wiele łaskBożych ks. proboszczowi Dariuszowi Skalskiemu i ks. wikariuszowiMichałowi Miarze w trudzie duszpasterskim na chwałę PanuBogu i pożytek duchowy wiernych.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=94}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD