Siemowo - parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - 13-14.11.2016

W niedzielę 13 listopada 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Siemowie.

 • DSC_0081
 • DSC_0081
  DSC_0081

  Ks. proboszcz Marek Kędziora wraz z ludem Bożym przywitał świętą ikonę przed kościołem, a po ucałowaniu świętego wizerunku strażacy wprowadzili go do świątyni.

 • DSC_0070
 • DSC_0070
  DSC_0070
 • DSC_0071
 • DSC_0071
  DSC_0071

  Po okadzeniu obrazu św. Józefa ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0084
 • DSC_0084
  DSC_0084
 • DSC_0076
 • DSC_0076
  DSC_0076

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościową homilię, a po niej małżeństwa obecne na Eucharystii odnowiły swoje przyrzeczenia. Na zakończenie Mszy św. wybrana para małżeńska w specjalnej modlitwie-akcie zawierzyła wszystkie rodziny w parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału, a następnie przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą za rodziny.

 • DSC_0091
 • DSC_0091
  DSC_0091
 • DSC_0087
 • DSC_0087
  DSC_0087
 • DSC_0100
 • DSC_0100
  DSC_0100

  Po skończonej Eucharystii wierni trwali na indywidualnej modlitwie aż do godz. 21.00. W godzinie Apelu Jasnogórskiego ks. proboszcz wraz ze zgromadzonym ludem Bożym odmówił różaniec w intencji rodzin, odprawił krótkie nabożeństwo ku czci św. Józefa, a po nim wszyscy zgromadzeni odśpiewali Apel Jasnogórski.

 • DSC_0102
 • DSC_0102
  DSC_0102
 • DSC_0105
 • DSC_0105
  DSC_0105

  Następnego dnia o godz. 10.00 wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, a następnie rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza Roberta Ławniczaka, duszpasterza parafii w Szalejewie Drugim i ojca kustosza w intencji chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe słowo Boże, a po nim celebrans, ks. proboszcz miejsca i ojciec kustosz udzielali sakramentu namaszczenia chorych wszystkim osobom cierpiącym i w podeszłym wieku. Po Komunii św. ks. proboszcz miejsca odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich osób chorych w parafii.

 • DSC_0107
 • DSC_0107
  DSC_0107
 • DSC_0110
 • DSC_0110
  DSC_0110
 • DSC_0112
 • DSC_0112
  DSC_0112

  Po zakończeniu Eucharystii wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem Patrona Rodzin.

  O godz. 14.00 do świątyni przyszły dzieci ze szkoły podstawowej, aby pomodlić się do św. Józefa. Ks. proboszcz wyjaśnił im rolę jaką pełnił św. Józef od Betlejem do Nazaretu i dlaczego w Kościele jest nazywany Patronem Rodzin.

 • DSC_0116
 • DSC_0116
  DSC_0116
 • DSC_0122
 • DSC_0122
  DSC_0122
 • DSC_0134
 • DSC_0134
  DSC_0134

  W godzinie Miłosierdzia Bożego duszpasterz parafii odmówił z wiernymi Koronkę, a po niej odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_0138
 • DSC_0138
  DSC_0138

  O godz. 16.30 ks. proboszcz sprawował Mszę św. w intencji wszystkich rodzin w parafii, wygłosił okolicznościowe kazanie, a na zakończenie Eucharystii w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię opiece św. Józefa.

 • DSC_0144
 • DSC_0144
  DSC_0144
 • DSC_0142
 • DSC_0142
  DSC_0142
 • DSC_0147
 • DSC_0147
  DSC_0147

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, a jedna z rodzin odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz natomiast podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku, ks. proboszczowi za trud tak starannie przygotowanej i pięknie przeprowadzonej uroczystości, a wiernym za modlitwę i świadectwo wiary. Wszyscy obecni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

 • DSC_0152
 • DSC_0152
  DSC_0152
 • DSC_0153
 • DSC_0153
  DSC_0153
 • DSC_0164
 • DSC_0164
  DSC_0164

  Następnie strażacy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu -kaplicy. Ks. proboszcz i licznie zgromadzony lud Boży pożegnali święty wizerunek, który został przewieziony do parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie, rozpoczynając peregrynację w dekanacie krzywińskim.

 • DSC_0168
 • DSC_0168
  DSC_0168

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Markowi Kędziorze i całej Wspólnocie parafialnej z Siemowa.

  Stary Gostyń - parafia pw. św. Marcina - 21.10.2016

  W piątek 21 październik a 2016 r. o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Marcina w Starym Gostyniu.

 • DSC_0233
 • DSC_0233
  DSC_0233
 • DSC_0231
 • DSC_0231
  DSC_0231
 • DSC_0213
 • DSC_0213
  DSC_0213

  Ks. kanonik Stanisław Kostka, proboszcz parafii, wraz z wiernymi przywitał święty wizerunek przed kościołem. Ucałował i okadził świętą ikonę, którą następnie strażacy przenieśli do kościoła.

 • DSC_0190
 • DSC_0190
  DSC_0190
 • DSC_0194
 • DSC_0194
  DSC_0194
 • DSC_0198
 • DSC_0198
  DSC_0198

  Tam pasterz parafii ponownie okadził obraz i wygłosił stosowny fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał zebranym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0210
 • DSC_0210
  DSC_0210

  O godz. 18.15 rozpoczęła się Eucharystia w intencji rodzin chrześcijańskich, którą sprawował ksiądz kanonik. Wygłosił on również okolicznościowe kazanie, a ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Po Komunii św. ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi. Na zakończenie Mszy św. ojciec kustosz przybliżył zebranym wiernym istotę peregrynacji i ofiarował wszystkim pamiątkowe obrazki z modlitwą przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji rodzin.

 • DSC_0211
 • DSC_0211
  DSC_0211
 • DSC_0214
 • DSC_0214
  DSC_0214
 • DSC_0216
 • DSC_0216
  DSC_0216
 • DSC_0219
 • DSC_0219
  DSC_0219

  O godz. 19.15 rozpoczęła się przy świętej ikonie modlitwa członków Żywego Różańca. Po niej adorację świętego wizerunku kontynuowała grupa młodzieży. Pierwszy dzień nawiedzenia zakończył Apel Jasnogórski odśpiewany przez licznie zgromadzonych parafian.

  Następnego dnia od godz. 9.00 do 16.00 trwały modlitwy wiernych z poszczególnych miejscowości należących do parafii: Starego Gostynia i Stężycy, Dusiny i Markowa, Daleszyna i Malewa, Kosowa i Klonów, Goli-wsi i Witoldowa, Goli-Kombinatu i Bronisławek. Te bardzo piękne i różnorodne modlitwy zanoszone do Boga przez wstawiennictwo św. Józefa dopełniły Najświętszą Ofiarę, która sprawowana była o godz. 11.00 przez ojca kustosza w intencji wszystkich cierpiących, starszych i samotnych członków parafii. Celebrans wygłosił okolicznościowe kazanie, po którym razem z księdzem proboszczem udzielił sakramentu namaszczenia chorych wszystkim pragnącym go przyjąć. Po Komunii św. ojciec kustosz odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich, których obejmowała intencja sprawowanej Mszy św.

 • DSC_0223
 • DSC_0223
  DSC_0223
 • DSC_0226
 • DSC_0226
  DSC_0226

  O godz. 16.00 ks. proboszcz wraz z wiernymi odmówił różaniec, a następnie odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji rodzin chrześcijańskich, modląc się o ich jedność, miłość i świętość.

 • DSC_0247
 • DSC_0247
  DSC_0247
 • DSC_0249
 • DSC_0249
  DSC_0249
 • DSC_0251
 • DSC_0251
  DSC_0251
 • DSC_0252
 • DSC_0252
  DSC_0252

  O godz. 16.30 rozpoczęła się kolejna Msza św. sprawowana przez duszpasterza parafii kończąca nawiedzenie, podczas której ksiądz proboszcz zawierzył całą parafię św. Józefowi, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Następnie po zakończonej Eucharystii przeczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a wierni odśpiewali uroczyste Te Deum. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za przeżyty czas łaski, księdzu kanonikowi za trud i pracę włożoną w przygotowanie uroczystości, a wiernym za budujące i żywe świadectwo wiary i modlitwy.

 • DSC_0258
 • DSC_0258
  DSC_0258
 • DSC_0255
 • DSC_0255
  DSC_0255
 • DSC_0256
 • DSC_0256
  DSC_0256
 • DSC_0257
 • DSC_0257
  DSC_0257

  Na koniec strażacy, którym towarzyszył procesyjny orszak wiernych przenieśli peregrynujący wizerunek św. Józefa do samochodu-kaplicy. Ojciec kustosz na pożegnanie ofiarował pamiątkowe obrazki tym wszystkim, którzy jeszcze ich nie otrzymali.

 • DSC_0271
 • DSC_0271
  DSC_0271
 • DSC_0273
 • DSC_0273
  DSC_0273
 • DSC_0274
 • DSC_0274
  DSC_0274
 • DSC_0277
 • DSC_0277
  DSC_0277

  Niech święty Józef, przepotężny nasz patron w niebie, oręduje za Przewielebnym Księdzem Kanonikiem Stanisławem Kostką, gorliwym pasterzem na niwie Pańskiej, oraz wstawia się u Boga za wiernymi parafii pod wezwaniem św. Marcina w Starym Gostyniu.

  Szelejewo Drugie - parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia - 19.10.2016

  W środę 19 października 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Szelejewie Drugim.

 • DSC_0145
 • DSC_0145
  DSC_0145
 • DSC_0147
 • DSC_0147
  DSC_0147

  Przywitał i ucałował go przed kościołem pasterz parafii ks. proboszcz Robert Ławniczak, który wraz ze zgromadzonymi wiernymi i asystą strażaków uroczyście wprowadził świętą ikonę do świątyni z licznie zgromadzonymi w niej wiernymi.

 • DSC_0108
 • DSC_0108
  DSC_0108
 • DSC_0112
 • DSC_0112
  DSC_0112
 • DSC_0116
 • DSC_0116
  DSC_0116

  Po okadzeniu świętego wizerunku przez ks. proboszcza i wygłoszeniu przez niego fragmentu Ewangelii oraz odmówieniu modlitwy powitania ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0118
 • DSC_0118
  DSC_0118

  O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. w intencji wszystkich rodzin w parafii. Odprawiał ją ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

 • DSC_0133
 • DSC_0133
  DSC_0133
 • DSC_0134
 • DSC_0134
  DSC_0134

  Po nim obecni na Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a po Komunii św. duszpasterz parafii odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi. Na zakończenie Najświętszej Ofiary ojciec kustosz przypomniał wiernym ideę peregrynacji obrazu św. Józefa oraz każdemu z obecnych ofiarował pamiątkowe obrazki z modlitwą w intencji rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa.

 • DSC_0123
 • DSC_0123
  DSC_0123
 • DSC_0125
 • DSC_0125
  DSC_0125

  Po zakończeniu celebracji Eucharystii miało miejsce czuwanie młodzieży przy świętej ikonie.

  O godz. 21.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa w intencji księży rodaków i proboszczów, którzy pracowali w tej parafii, a także o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych spośród dziewcząt i chłopców z tej parafii. Szczególnie zaproszeni na nią zostali mężczyźni i ojcowie rodzin z parafii. Na zakończenie pierwszego dnia nawiedzenia wierni odmówili litanię do św. Józefa i odśpiewali Apel Jasnogórski.

 • DSC_0136
 • DSC_0136
  DSC_0136
 • DSC_0137
 • DSC_0137
  DSC_0137

  Drugi dzień nawiedzenia rozpoczął się od śpiewu Godzinek ku czci św. Józefa. Po ich zakończeniu wielu z parafian trwało przed świętą ikoną na indywidualnej modlitwie w ciszy.

  O godz. 9.00 do świątyni przybyły dzieci ze szkoły podstawowej wraz z ks. proboszczem i panią katechetką. Ojciec kustosz opowiedział najmłodszym parafianom o życiu Najświętszej Rodziny, zwłaszcza o św. Józefie, jego pracy w Nazarecie.

 • DSC_0140
 • DSC_0140
  DSC_0140
 • DSC_0148
 • DSC_0148
  DSC_0148

  Następnie panie należące do Żywego Różańca odmówiły tajemnice światła w intencji rodzin w parafii.

  O godz. 11.00 ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę dla osób starszych, cierpiących i samotnych. Wygłosił okolicznościowe kazanie i wraz z duszpasterzem parafii oraz z ks. proboszczem Markiem Kędziorą z pobliskiego Siemowa udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. celebrans odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich niosących swój krzyż. W Eucharystii tej uczestniczyli także pensjonariusze z pobliskiego Domu Zdrowia i Spokoju w Szelejewie.

 • DSC_0151
 • DSC_0151
  DSC_0151
 • DSC_0152
 • DSC_0152
  DSC_0152
 • DSC_0153
 • DSC_0153
  DSC_0153

  Do godz. 15.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych.

  Następnie ks. proboszcz poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

  O godz. 16.00 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa. Bezpośrednio po nim wierni uczestniczyli we Mszy św. w intencji dusz w czyśćcu cierpiących, którą sprawował ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem. Pasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą społeczność wiernych św. Józefowi.

 • DSC_0160
 • DSC_0160
  DSC_0160
 • DSC_0163
 • DSC_0163
  DSC_0163
 • DSC_0156
 • DSC_0156
  DSC_0156
 • DSC_0157
 • DSC_0157
  DSC_0157
 • DSC_0168
 • DSC_0168
  DSC_0168

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Po odśpiewaniu Te Deum ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie św. ikony w parafii, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji, a księdzu proboszczowi za pięknie i starannie przygotowaną i przeprowadzoną peregrynację obrazu św. Józefa, wiernym zaś za tak liczną obecność na nabożeństwach i przykład gorliwej wiary.

 • DSC_0170
 • DSC_0170
  DSC_0170
 • DSC_0174
 • DSC_0174
  DSC_0174

  Następnie strażacy przenieśli święty wizerunek do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0184
 • DSC_0184
  DSC_0184
 • DSC_0188
 • DSC_0188
  DSC_0188

  Niech św. Józef zachowa w swoim przeczystym sercu Czcigodnego Księdza Proboszcza Roberta Ławniczaka i wyprasza błogosławieństwo dla wszystkich wiernych w parafii pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Szelejewie Drugim.

  Domachowo - parafia pw. św. Michała Archanioła - 17.10.2016

  W poniedziałek 17 października 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Michała Archanioła w Domachowie.

 • DSC_0001
 • DSC_0001
  DSC_0001
 • DSC_0002
 • DSC_0002
  DSC_0002
 • DSC_0005
 • DSC_0005
  DSC_0005

  Ks. proboszcz Paweł Minta ubrany w kapę ucałował święty wizerunek przed świątynią, a następnie delegacja mężczyzn razem z grupą wiernych wprowadziła obraz do kościoła, gdzie rozpoczęła się ceremonia powitania świętej ikony.

 • DSC_0003
 • DSC_0003
  DSC_0003
 • DSC_0007
 • DSC_0007
  DSC_0007

  Po wejściu do pięknego drewnianego kościoła i ustawieniu wizerunku św. Józefa na przygotowanym postumencie ks. proboszcz okadził świętą ikonę, a następnie delegacja parafian przywitała ją udekorowała białymi liliami.

 • DSC_0008
 • DSC_0008
  DSC_0008
 • DSC_0010
 • DSC_0010
  DSC_0010
 • DSC_0011
 • DSC_0011
  DSC_0011
 • DSC_0014
 • DSC_0014
  DSC_0014

  Po tym miłym akcencie duszpasterz parafii wygłosił fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wiernym list papieża Franciszka, który udziela wszystkim uczestniczącym w peregrynacji specjalnego apostolskiego błogosławieństwa.

 • DSC_0017
 • DSC_0017
  DSC_0017
 • DSC_0019
 • DSC_0019
  DSC_0019

  Po ceremonii przywitania o godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św., którą odprawiał ks. proboszcz. Wygłosił on także okolicznościowe kazanie, a obecni na niej małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia. Po Komunii św. pasterz parafii odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

 • DSC_0023
 • DSC_0023
  DSC_0023
 • DSC_0026
 • DSC_0026
  DSC_0026
 • DSC_0028
 • DSC_0028
  DSC_0028
 • DSC_0037
 • DSC_0037
  DSC_0037

  Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęło się modlitewne czuwanie  przy obrazie św. Józefa. Wierni odmówili różaniec w intencji rodzin w parafii oraz litanię do św. Józefa.

 • DSC_0020
 • DSC_0020
  DSC_0020

  O godz. 21.00 rozpoczął się Apel Jasnogórski prowadzony przez ks. proboszcza, podczas którego odprawił on nabożeństwo ku czci św. Józefa i wygłosił konferencję mówiącą o potrzebie rozszerzania kultu św. Józefa jako patrona odnowy moralnej naszych rodzin. Na koniec zgromadzeni podeszli do świętego wizerunku i razem ze swym duszpasterzem odśpiewali Apel Jasnogórski.

 • DSC_0042
 • DSC_0042
  DSC_0042
 • DSC_0038
 • DSC_0038
  DSC_0038

  Następnego dnia we wtorek od godzin rannych parafianie mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętą ikoną.

  O godz. 9.30 rozpoczęła się spowiedź wiernych, którzy gromadzili się w kościele, aby uczestniczyć we Mszy św. w intencji wszystkich grup parafialnych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, samotnych i chorych.

  Eucharystia rozpoczęła się o godz. 10.00, a sprawował ją ks. proboszcz razem z ojcem kustoszem, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

 • DSC_0047
 • DSC_0047
  DSC_0047
 • DSC_0058
 • DSC_0058
  DSC_0058

  Następnie odbyła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, w której wzięły udział te rodziny, które nie mogły poprzedniego wieczoru uczestniczyć we Mszy św.

 • DSC_0052
 • DSC_0052
  DSC_0052
 • DSC_0053
 • DSC_0053
  DSC_0053
 • DSC_0056
 • DSC_0056
  DSC_0056

  Po Komunii św. duszpasterz parafii zawierzył św. Józefowi wszystkie rodziny i małżeństwa specjalną modlitwą-aktem. Na zakończenie Eucharystii, podobnie jak poprzedniego dnia, ojciec kustosz rozdał wszystkim zebranym obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0060
 • DSC_0060
  DSC_0060
 • DSC_0063
 • DSC_0063
  DSC_0063
 • DSC_0065
 • DSC_0065
  DSC_0065

  Od godz. 11.30 do 16.30 rozpoczęły się modlitwy wiernych z poszczególnych wiosek leżących na terenie parafii: Domachowa, Rębowa i Bodzewka, Ziółkowa, Krajewic i Starej Krobii.

  Po zakończeniu tych modlitw grupa dzieci i młodzieży wraz z panią katechetką rozpoczęła odmawianie różańca w intencji rodzin w parafii.

 • DSC_0078
 • DSC_0078
  DSC_0078
 • DSC_0082
 • DSC_0082
  DSC_0082

  W tę modlitwę włączył się ks. proboszcz, który wygłosił do najmłodszych parafian słowo Boże i rozpoczął ceremonię pożegnania obrazu św. Józefa. W otoczeniu parafian, a w szczególności dzieci i młodzieży, odmówił on modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi całej wspólnoty parafialnej oraz modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętej ikony.

 • DSC_0090
 • DSC_0090
  DSC_0090
 • DSC_0099
 • DSC_0099
  DSC_0099

  Następnie jeden z ojców podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji i prosił o opiekę św. Józefa nad rodzinami w parafii.

 • DSC_0096
 • DSC_0096
  DSC_0096

  Również ojciec kustosz złożył dziękczynienie Bogu za łaskę obecności św. Józefa w jego świętym wizerunku wśród tej społeczności parafialnej: ks. proboszczowi za przyjęcie i zorganizowanie peregrynacji obrazu św. Józefa, za serdeczność i życzliwość oraz wszelkie dobro, a wiernym za modlitwę i ich świadectwo wiary.

  Po odśpiewanym dziękczynnym Te Deum cała zebrana społeczność wiernych odprowadziła święty wizerunek do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0106
 • DSC_0106
  DSC_0106
 • DSC_0107
 • DSC_0107
  DSC_0107

  Niech św. Józef wyprasza u Boga potrzebne łaski dla pasterza parafii księdza proboszcza Pawła Minty, a wiernych parafian powierzonych jego opiece duszpasterskiej otacza swoją przepotężną opieką.

  Kunowo - parafia pw. św. Andrzeja Apostoła - 18-19.03.2016

  W piątek 18 marca 2016 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Józefa w Kunowie (dekanat gostyński). Chociaż w marcu odbywała się peregrynacja obrazu w dekanacie grodziskim, to jednak ks. kanonik Leon Kamiński, proboszcz, zwrócił się do ojca kustosza Stanisława Plewy OCD z prośbą, aby peregrynujący wizerunek gościł w parafii w dniu uroczystości św. Józefa z racji drugiej tytulacji kościoła. Pozostałe parafie dekanatu gostyńskiego przyjmą obraz św. Józefa w październiku 2016 r.

  O godz. 18.00 pasterz parafii, ubrany w kapę, wraz z wiernymi przywitał świętą ikonę przed kościołem, ucałował ją i wraz ze strażakami wprowadził do świątyni.

  Tam okadził ją, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz przeczytał zebranym wiernym list, w którym papież udzielił apostolskiego błogosławieństwa wszystkim wiernym uczestniczącym w peregrynacji.

  Po zakończeniu ceremonii przywitania obrazu rozpoczęła się Msza św. z udziałem rodzin, którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, po którym zebrani małżonkowie odnowili swoje śluby. Po Komunii św. jedna z par małżeńskich odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi.

  Po Eucharystii ojciec kustosz wyjaśnił ideę peregrynacji obrazu w Archidiecezji poznańskiej.

  Do godz. 21.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych przy świętym wizerunku.

  W godzinie Apelu Jasnogórskiego wierni pod przewodnictwem ks. proboszcza odśpiewali inwokację maryjną i wysłuchali okolicznościowego kazania wygłoszonego przez pasterza parafii.

  Następnego dnia, w uroczystość św. Józefa, wierni uczestniczyli we Mszach św. wg. porządku świątecznego. Jedna z nich zgromadziła osoby chore, starsze i samotne. Ojciec kustosz, który sprawował tę Eucharystię, skierował słowo Boże do wiernych, a następnie wraz z ks. proboszczem udzielał sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. przedstawiciele osób cierpiących i w podeszłym wieku odczytali modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich dźwigających swój krzyż.

  O godz. 15.00 rozpoczęła się Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po niej odbyło się nabożeństwo ku czci św. Józefa prowadzone przez ks. proboszcza.

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Eucharystia, która sprawował pasterz parafii, podczas której zawierzył on całą Wspólnotę wiernych św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

  Bezpośrednio po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, wybrana para małżeńska omówiła modlitwę pożegnania świętej ikony, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę nawiedzenia obrazu w kolejnej parafii, a ks. proboszczowi i wiernym za modlitwę i trud przygotowania peregrynacyjnych uroczystości.

  Następnie strażacy w asyście ks. proboszcza i służby liturgicznej przenieśli świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

  Niech św. Józef ma w swojej opiece Przewielebnego Księdza Kanonika Leona Kamińskiego, proboszcza parafii w Kunowie, gorliwego kapłana oddanego służbie Bogu i ludziom. Niech wyprasza potrzebne łaski wiernym i oręduje za nimi u Boga.

  {phocagal-lery view=categories|categoryid=148}

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD