Poznań - os. Kwiatowe - parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej - 14-15.10.2015

W środę 14 października 2015 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu na osiedlu Kwiatowym.

Ks. kanonik Benedykt Glinkowski, proboszcz parafii, ucałował święty wizerunek i w asyście ks. kanonika Andrzeja Kościańskiego, ks. wikariusza Dawida Szymańskiego i przekazującego obraz ks. proboszcza Rafała Krakowiaka z Poznania-Kiekrza wprowadził świętą ikonę do kościoła.

Po okadzeniu obrazu i wygłoszeniu stosownego fragmentu Ewangelii ks. proboszcz odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz przypomniał wiernym list papieża Franciszka, w którym udziela on apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godzinie 18.30 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza, podczas której małżonkowie odnowili swoje śluby, a wszystkie rodziny parafii zostały zawierzone opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie.

Następnego dnia odbywała się indywidualna modlitwa parafian, którzy mogli adorować Pana Jezusa ukrytego w Świętej Hostii i pomodlić się przed wizerunkiem Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

O godz. 16.00 rozpoczęły się Godzinki ku czci św. Józefa, a po nich nabożeństwo ku czci Patrona Świętej Rodziny, które odprawił pasterz tej społeczności wiernych. Podczas jego trwania ks. proboszcz w modlitwie zawierzenia oddał wszystkich parafian św. Józefowi.

Po zakończeniu nabożeństwa mała miejsce ceremonia pożegnania obrazu. Rozpoczął ją hymn uwielbienia Boga – Te Deum laudamus, a następnie została odmówiona modlitwa dziękczynna za nawiedzenie.

Ojciec kustosz podziękował Bogu za ten czas łaski, ks. proboszczowi za przyjęcie obrazu i zorganizowanie peregrynacji, a wiernym za świadectwo obecności, modlitwy i wiary. Następnie kapłani wraz z wiernymi przenieśli świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wynagrodzi Czcigodnemu ks. proboszczowi Benedyktowi Glinkowskiemu, Przewielebnemu ks. kanonikowi Andrzejowi Kościańskiemu oraz ks. wikariuszowi Dawidowi Szymańskiemu za pełną poświęcenia służbę Bogu i człowiekowi, a Wspólnocie parafialnej wyprasza Boże błogosławieństwo.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=85}

Poznaniu-Kiekrz - parafia św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP - 13-14.10.2015

We wtorek 13 października 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP w Poznaniu-Kiekrzu.

O godz. 17.00 ks. proboszcz Rafał Krakowiak przywitał przed kościołem święty wizerunek.

Po wprowadzeniu św. ikony do świątyni ks. proboszcz okadził ją, wygłosił Ewangelię i odmówił modlitwę powitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkich uczestniczących w peregrynacji.

Następnie rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. proboszcz, a ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie.

Następnego dnia wierni mieli możliwość indywidualnego trwania na modlitwie w ciszy aż do godzin popołudniowych.

O godzinie 15.00 ks. wikariusz Marcin Jałoszyński odmówił razem ze zgromadzonymi wiernymi Koronkę do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęła się Eucharystia, którą sprawował ks. proboszcz. Po Komunii św. celebrans zawierzył wszystkie rodziny św. Jozefowi odmawiając specjalną modlitwę-akt przygotowaną na tę okoliczność.

Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz odmówił modlitwę zawierzenia całej parafii św. Józefowi, a po uroczystym Te Deum podziękował Panu Bogu za nawiedzenie parafii przez świętą ikonę.

Niech św. Józef prowadzi do Boga ks. proboszcza Rafała Krakowiaka i ks. wikariusza Marcina Jałoszyńskiego i wszystkich wiernych w parafii św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=84}

Lusowo - parafia pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła - 11-13.10.2015

W niedzielę 11 października 2015 r. o godz. 17.00 rozpoczęła się peregrynacja obrazu św. Józefa w parafii pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie. Zbiegła się ona z Misjami Świętymi, które prowadzili Księża Filipini.

Ks. proboszcz Dariusz Madejczyk ubrany w kapę ucałował świętą ikonę. Po nim uczynili to ks. kanonik Ignacy Karge, ks. kanonik Henryk Nowak i ksiądz z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Następnie strażacy wprowadzili peregrynujący obraz św. Józefa do kościoła.

Ks. proboszcz okadził święty wizerunek, wygłosił Ewangelię i odczytał modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, w którym udziela on błogosławieństwa apostolskiego wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po ceremonii powitania obrazu rozpoczęła się Eucharystia, którą sprawował ks. kanonik Henryk Nowak.

Przez dwa dni obraz św. Józefa towarzyszył wiernym uczestniczącym w Mszach św., naukach i nabożeństwach misyjnych. Był również czas na indywidualną modlitwę parafian przed świętą ikoną.

We wtorek 13 października 2015 r. o godz. 16.30 ks. proboszcz zawierzył całą parafię św. Józefowi odmawiając modlitwę-akt oraz odczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Kapłani obecni przy pożegnaniu obrazu św. Józefa oraz strażacy wynieśli świętą ikonę ze świątyni i umieścili ją w samochodzie-kaplicy.

Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Czcigodnemu ks. proboszczowi Dariuszowi Madejczykowi oraz Przewielebnemu ks. kanonikowi Ignacemu Karge oraz wszystkim wiernym i wspiera każde dobro podjęte ku większej chwale Bożej.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=83}

Plewiska - parafia pw. św. Faustyny Kowalskiej - 03-05.10.2015

W sobotę 3 października 2015 r. o godz. 20.15 obraz św. Józefa w asyście wozów strażackich przyjechał do drugiej parafii w Plewiskach, której patronuje św. Faustyna Kowalska.

Przed kościół wyszedł ks. proboszcz Roman Turoń z grupą wiernych, aby przywitać święty wizerunek. Po ucałowaniu go uroczyście wprowadził do świątyni.

Następnie okadził świętą ikonę, wygłosił stosowny fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania obrazu św. Józefa. Ojciec Stanisław Plewa OCD, kustosz peregrynacji, odczytał list Ojca Świętego Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestniczącym w nawiedzeniu obrazu.

Po zakończeniu ceremonii przywitania św. Józefa w jego cudownym wizerunku ks. proboszcz odmówił dziesiątek różańca, razem z wiernymi odśpiewał Apel Jasnogórski i pobłogosławił wiernych udających się na spoczynek.

Następnego dnia 4 października w niedzielę Wspólnota Parafialna obchodziła uroczystość odpustową związaną z patronką tej parafii, św. Faustyną Kowalską. Na jednej z Mszy św. małżonkowie odnowili swoje śluby i specjalną modlitwą-aktem zawierzyli swoje rodziny św. Józefowi. O godz. 18.30 odbyła się suma odpustowa, na której ks. proboszcz powierzył całą parafię modlitwą-aktem św. Józefowi, Patronowi Rodzin.

Obraz św. Józefa opuścił parafię następnego dnia w poniedziałek, 5 października, w godzinach popołudniowych i został przewieziony do Zbąszynia.

Niech św. Józef wstawia się u Boga za ks. proboszczem Romanem Turoniem i wyprasza zdroje łask dla niego i wiernych parafian.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=81}

Plewiska - parafia pw. bł. księdza Jerzego Popiełuszki - 03.10.2015

W sobotę 3 października 2015 r. o godz. 16.00 obraz św. Józefa przyjechał do nowopowstałej parafii pw. bł. księdza Jerzego Popiełuszki w Plewiskach.

Po ucałowaniu świętego wizerunku przez ks. proboszcza Rafała Grochowiaka, został on uroczyście wprowadzony do tymczasowej kaplicy i okadzony przez pasterza parafii.

Następnie ks. proboszcz wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii i przeczytał modlitwę powitania obrazu, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, w którym udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po chwili rozpoczęła się indywidualna modlitwa wiernych przed świętą ikoną.

O godz. 19.00 Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby i trzymając w swych rękach krzyże ze ścian swych domów, powierzyli swoje rodziny św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie.

Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz oddał całą parafię św. Józefowi w modlitwie-akcie zawierzenia.

Niech św. Józef wspiera dzieło budowy kościoła parafialnego i wyprasza łaskę świętości dla ka. proboszcza Rafała Grochowiaka i wiernych oddanych jego duchowej pieczy.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=80}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD