Owińska - parafia pw. św. Jana Chrzciciela - 18-19.10.2015

W niedzielę 18 października 2015 r. o godz. 17.30 peregrynujący obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach.

Prowadzą ją ojcowie ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu (Sercanie Biali). Przed kościołem świętą ikonę przywitał o. Leszek Gólczyński, proboszcz parafii razem z o. wikariuszem Mateuszem Czerwińskim i o. Tomaszem Pawlukowskim. Piękną scenerię tworzyła spora grupą wiernych, która witała święty wizerunek trzymając w dłoniach białe lilie.

Po wprowadzeniu obrazu do świątyni i okadzeniu go przez ojca proboszcza rozpoczęła się modlitwa różańcowa, którą prowadził pasterz parafii.

Następnie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ojca proboszcza na rozpoczęcie peregrynacji obrazu św. Józefa.

Drugi dzień nawiedzenia poświęcony był modlitwie indywidualnej wiernych przed świętym wizerunkiem.

Wieczorną Mszę św. na zakończenie peregrynacji odprawił ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD i wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Eucharystii ojciec proboszcz Leszek Gólczyński odczytał modlitwę-akt zawierzenia całej parafii św. Józefowi i razem z wiernymi odprowadził świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wyprasza potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla całej Wspólnoty Zakonnej Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz dla wszystkich parafian w Owińskach.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=88}

Koziegłowy - parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej - 17-18.10.2015

W sobotę 17 października 2015 r. o godz. 17.15 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach.

Po wysunięciu obrazu z samochodu-kaplicy ks. proboszcz Błażej Stróżycki ucałował go, a następnie wprowadził do kaplicy i okadził. Tam wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę na powitanie świętej ikony. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, w którym błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji obrazu św. Józefa w Archidiecezji Poznańskiej.

Po ceremonii powitania rozpoczęła się modlitwa różańcowa, a po jej zakończeniu ks. proboszcz odprawił Mszę św. z formularza przypadającego na 29 niedzielę zwykłą i wygłosił homilię w nawiązaniu do niedzielnej Ewangelii. Po zakończonej Mszy św. miało miejsce modlitewne czuwanie młodzieży zakończone Apelem Jasnogórskim.

Następnego dnia w niedzielę na Mszach św. o godz. 8.00, 10.00 i 11.30 małżonkowie odnawiali swoje śluby, a ks. proboszcz odmawiał modlitwę-akt zawierzenia rodzin św. Józefowi.

Po południu o godz. 16. 30 odbyła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, zawierzył parafię Opiekunowi Świętej Rodziny, a wybrana para małżeńska odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Wszyscy zebrani wierni wraz z ks. proboszczem i ks. wikariuszem odprowadzili świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Niech przeczyste serce św. Józefa strzeże i broni ks. proboszcza i ks. wikariusza oraz wiernych parafii Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=87}

Kicin - parafia św. Józefa - 16-17.10.2015

W piątek 16 października 2015 r. obraz św. Józefa prowadzony od granic parafii w szpalerze blisko dwudziestu samochodów osobowych ozdobionych biało-czerwonymi i biało-żółtymi flagami oraz wstążkami na antenach przejechał przez ulice Kicina i dotarł o godz. 17.00 do kościoła parafialnego pw. św. Józefa.

Przed piękną drewnianą świątynią wybudowaną w 1751 r. świętą ikonę przywitał ubrany w kapę pasterz parafii ks. proboszcz Andrzej Magdziarz z licznie zgromadzonymi wiernymi.

Po ucałowaniu obrazu przez ks. proboszcza grupa mężczyzn procesjonalnie przeniosła na ramionach obraz św. Józefa do kościoła.

Czytaj więcej: Kicin - parafia św. Józefa - 16-17.10.2015

Bolechowo - parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - 26-27.09.2015

W sobotę 26 września 2015 r. obraz św. Józefa został przywieziony do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolechowie. O godz. 17.00 na placu przed kościołem zgromadzili się wierni wraz z ks. proboszczem Remigiuszem Kobusińskim, który ucałował świętą ikonę i procesyjnie wprowadził do kaplicy budującego się kościoła.

Następnie duszpasterz parafii okadził peregrynujący obraz, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., która sprawował ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem. Okolicznościowe kazanie wygłosił pasterz parafii. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a wybrana para małżonków odczytała modlitwę-akt oddania pod opiekę wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi.

Następnego dnia, w niedzielę, pierwszą Mszę św. odprawił ojciec kustosz i wygłosił kazanie na temat świętości rodziny.

Wartą wspomnienia była Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza z udziałem dzieci i ich rodziców.

Podczas kazania ks. Remigiusz Kobusiński rozdał dzieciom obrazki z wizerunkiem św. Józefa i modlitwą do świętego Patrona rodzin. Dzieci, na serdeczną prośbę swojego księdza, podeszły do swoich rodziców i poprosiły ich, aby codziennie w domu wspólnie modlili się modlitwą zamieszczoną na obrazku – pamiątce czasu peregrynacji obrazu św. Józefa w parafii.

Niezwykłe i niecodzienne było to, że najmłodsza grupa wiernych przybyła do świątyni z deklaracjami, które przygotował duszpasterz parafii. Zawierały one zobowiązanie rodziców do pomocy w religijnym przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. swoich pociech. Rodzice i dzieci przynieśli te deklaracje do ołtarza Pańskiego jako dary ofiarne.

Popołudniowa, dodatkowa, Msza św. sprawowana była przez ojca kustosza z udziałem osób chorych, starszych i samotnych. Po kazaniu wygłoszonym przez ojca Stanisława Plewę ks. proboszcz powierzył zgromadzonych wiernych niosących swoje krzyże opiece św. Józefa, odczytując specjalną modlitwę-akt.

Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia zakończenia peregrynacji. Po Te Deum duszpasterz parafii odczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował całej społeczności wiernych za udział w peregrynacji i odczytał modlitwę synodalną w intencji rodzin. Ze względu na specyfikę niedzieli na każdej Mszy św. ks. proboszcz zawierzał parafię św. Józefowi, odmawiając specjalną modlitwę-akt.

Następnie święta ikona została przeniesiona do samochodu-kaplicy i przewieziona do parafii w Baranowie.

Niech św. Józef wyprasza potrzebne siły dla ks. proboszcza Remigiusza Kobusińskiego i wszystkich parafian w prowadzeniu budowy świątyni widzialnej i tej niewidzialnej: z ludzkich serc. Niech Przeczysty Oblubieniec Maryi ma w swojej opiece gorliwego kapłana i wyprasza łaskę świętości dla niego i całej społeczności wiernych.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=74}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD