Opalenica - parafia pw. św. Józefa - 22-23.09.2015

We wtorek 22 września 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Józefa w Opalenicy.

O godz. 17.00 ks. proboszcz Zbigniew Kuźnicki wraz z ks. wikariuszem Piotrem Majchrzakiem oraz ojcem Krzysztofem Wantochem Rekowskim OFMConv. i wiernymi przywitali świętą ikonę przed kościołem.

Następnie po wprowadzeniu do świątyni ks. proboszcz okadził święty wizerunek, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Do godz. 18.00 wierni trwali na indywidualnej modlitwie. Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował duszpasterz parafii, a koncelebrował o. Krzysztof, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a na zakończenie liturgii wybrana para małżeńska odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin z parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz sprawował posługę w konfesjonale.

Następnego dnia rano wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, a następnie uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez ks. proboszcza w intencji chorych, samotnych i starszych. Ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie, po którym wraz z duszpasterzem parafii udzielił zgromadzonym sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. ks. proboszcz błogosławił obecnych na Eucharystii wiernych Najświętszym Sakramentem oraz odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich niosących swój krzyż św. Józefowi.

Do godz. 18.00 trwała indywidualna modlitwa parafian przy świętej ikonie. Następnie rozpoczęła się Msza św., którą odprawiał ks. wikariusz, połączona z nabożeństwem nowenny ku czci św. Józefa. Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz powierzył opiece św. Józefa całą parafię w specjalnej modlitwie-akcie, a wybrana para małżonków odmówiła modlitwę dziękczynną na pożegnanie obrazu. Wierni odśpiewali Te Deum. Ojciec kustosz podziękował duszpasterzom i parafianom za przygotowanie i uczestniczenie w liturgii i ceremoniach nawiedzenia obrazu św. Józefa w parafii i odmówił modlitwę synodalną w intencji rodzin.

Na serdeczną prośbę ks. proboszcza święta ikona pozostała w parafii do dnia następnego. O godz. 16.00 rozpoczęła się ceremonia pożegnania peregrynującej ikony. Zgromadzeni wierni przenieśli obraz z kościoła do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef w swoim przeczystym sercu zachowa zacnego i serdecznego ks. kanonika Zbigniewa Kuźnickiego, pasterza parafii, wynagrodzi jego gorliwość w służbie Bogu i człowiekowi. Niech wyprasza Boże błogosławieństwo ks. wikariuszowi Piotrowi Majchrzakowi oraz wszystkim wiernym parafii, której patronuje.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=73}

Opalenica - parafia pw. św. Mateusza - 21-22.09.2015

W poniedziałek 21 września 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Mateusza w Opalenicy, której proboszczem jest ks. kanonik Antoni Lorenz. O godz. 17.00 ks. proboszcz z rzeszą wiernych przywitał obraz przed świątynią i wprowadził go do kościoła.

Wygłosił Ewangelię, odczytał modlitwę przywitania, a ojciec kustosz przypomniał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył zaproszony na uroczystości ks. Jakub Przybylski, ze Zgromadzenia Księży Filipinów z Gostynia. Wygłosił on słowo Boże o św. Józefie. Eucharystię koncelebrowali ks. proboszcz i ks. senior Walerian Łukaszewski. Podczas Mszy św. małżonkowie odnowili swoje śluby, a wybrane osoby odczytały modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin parafii św. Józefowi.

O godz. 20.00 do świątyni przybyła młodzież, która wraz z ks. wikariuszem Przemysławem Sypniewskim i ks. klerykiem Amadeuszem Fertigiem modliła się przy świętej ikonie.

Następnego dnia rano wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, które prowadził ksiądz kleryk.

O godz. 9.00 do kościoła przyszły dzieci z pobliskiego przedszkola z paniami wychowawczyniami, aby pomodlić się przed obrazem św. Józefa.

O godz. 10.00 ojciec kustosz sprawował Mszę św. z udziałem osób starszych, cierpiących i samotnych. Wygłosił on też okolicznościowe kazanie i odczytał modlitwę-akt powierzający wszystkich chorych opiece św. Józefa.

Czas do ceremonii pożegnania wypełniła modlitwa indywidualna wiernych przy świętej ikonie.

O godz. 16.00 ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, a duszpasterz parafii odczytał modlitwę-akt, w której zawierzył całą społeczność wiernych św. Józefowi.

Ojciec kustosz podziękował wszystkim uczestnikom czasu peregrynacji i odczytał modlitwę synodalną w intencji rodzin. Służył również chętnym podczas nawiedzenia obrazu w parafii posługą konfesjonału.

Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, ma w swojej opiece ks. proboszcza Antoniego Lorenza, ks. seniora Waleriana Łukaszewskiego, ks. wikariusza Przemysława Sypniewskiego i kleryka Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu Amadeusza Fertiga, pochodzącego z parafii św. Mateusza, oraz wszystkich wiernych.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=72}

Kuślin - parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego - 20-21.09.2015

W niedzielę 20 września 2015 r. o godz. 17.00 obraz św. Józefa w asyście ks. proboszcza Przemysława Danielczaka i drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej z Michorzewa przybył do parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie.

Pasterz parafii, ks. proboszcz Sławomir Kramarczyk oraz ks. rezydent Kazimierz Sierpowski wraz z grupą wiernych przywitali obraz przed kościołem. Ministranci z krzyżem, kadzielnicą i świecami wprowadzili świętą ikonę do świątyni.

Ks. proboszcz okadził obraz, wygłosił Ewangelię i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Na zakończenie ks. proboszcz zawierzył św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie wszystkie rodziny w parafii. Od godz. 20.00 do 21.00 przy świetym obrazie czuwała na modlitwie młodzież wraz z księdzem proboszczem.

Następnego dnia rano o godz. 8.00 wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, a o godz. 9.00 chorzy, starsi i samotni uczestniczyli w Eucharystii, którą sprawował ks. proboszcz. Odczytał on również modlitwę-akt, w której powierzył wszystkich niosących swój krzyż opiece św. Józefa.

Do godz. 15.00 wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przy świętej ikonie. Następnie uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa, które poprowadził duszpasterz parafii. Po nabożeństwie parafianie odmówili różaniec, po którym rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Odśpiewano Te Deum. Ks. proboszcz przeczytał modlitwę-akt, oddając całą parafię pod opiekę św. Józefa.

Ojciec kustosz podziękował duszpasterzowi i wiernym parafii za przyjęcie peregrynacyjnego obrazu i modlitwy. Odmówił również modlitwę synodalną w intencji rodzin.

Ks. proboszcz wraz z wiernymi procesyjnie przeniósł obraz do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wspiera we wszystkich dobrych dziełach ks. proboszcza Sławomira Kramarczyka i parafian z Kuślina.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=71}

Michorzewo - parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych - 19-20.09.2015

W sobotę 19 września 2015 r. w asyście hufca Ochotniczej Straży Pożarnej obraz św. Józefa przybył z ks. kanonikiem Andrzejem Szczepaniakiem, dziekanem dekanatu bukowskiego, do parafii pw. Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych w Michorzewie.

Od godz. 17.30 wierni trwali na modlitwie różańcowej oczekując na świętą ikonę. Ministranci z krzyżem i zapalonymi świecami oraz wierni z ks. proboszczem Przemysławem Danielczakiem, ubranym w kapę, ks. kanonikiem Andrzejem Szczepaniakiem i ks. kanonikiem seniorem Kazimierzem Sierpowskim wprowadzili obraz do kościoła.

Duszpasterz parafii okadził święty wizerunek i wygłosił fragment Ewangelii oraz odczytał modlitwę powitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.30 duszpasterz parafii wraz z ks. seniorem sprawował Najświętszą Ofiarę i wygłosił okolicznościowe kazanie.

Po Eucharystii na modlitwie przy świętym obrazie zgromadzili się wierni ze wsi Rudniki, a po nich do świątyni przybyła młodzież.

Następnego dnia w niedzielę o godz. 8.30 parafianie odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, a następnie uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez ojca kustosza, księdza proboszcza i ks. seniora Ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie. Ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt powierzając starszych, chorych i samotnych opiece św. Józefa.

Bezpośrednio po Mszy św. rozpoczęło się modlitewne czuwanie parafian ze wsi Trzcianka.

O godz. 11.00 rozpoczęła się kolejna Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza i ojca kustosza w intencji małżonków, którzy odnowili swoje śluby. Duszpasterz parafii odczytał modlitwę-akt, w której zawierzył wszystkie rodziny opiece św. Józefa.

Po Mszy św. na modlitewne czuwanie przy świętej ikonie przybyli wierni ze wsi Głuponie, a następnie z Michorzewa. O godz. 15.30 ks. proboszcz sprawował kolejną Mszę św. dla małżonków, którzy mieli okazję odnowić swoje śluby. Odczytana została także modlitwa-akt zawierzająca wszystkie rodziny parafii św. Józefowi. Po Mszy św. nastąpiło błogosławieństwo dzieci, które podchodziły do kapłanów ze swymi rodzicami. Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Ks. proboszcz odczytał specjalną modlitwę-akt, zawierzając całą parafię opiece św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum. Ojciec kustosz podziękował duszpasterzowi i wiernym za piękne przygotowanie peregrynacji obrazu św. Józefa w parafii i odmówił modlitwę synodalną w intencji rodzin.

Niech św. Józef we wszystkim wspomaga gorliwego kapłana, księdza proboszcza Przemysława Danielczaka i wiernych powierzonych jego pieczy.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=70}

Buk - parafia pw. św. Stanisława Biskupa - 18-19.09.2015

W piątek 18 września 2015 r. peregrynująca ikona św. Józefa przybyła do parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Buku. O godz. 17.00 ks. proboszcz Andrzej Szczepaniak, dziekan dekanatu bukowskiego, ubrany w kapę, ucałował obraz św. Józefa i wraz z wiernymi wprowadził do świątyni.

Następnie okadził obraz i wygłosił fragment Ewangelii. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie ks. proboszcz odprawił Mszę św., podczas której wygłosił okolicznościowe kazanie i w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył małżonków św. Józefowi.

Następnego dnia rano wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, po których ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę. Po Mszy św. wierni gromadzili się na indywidualnym modlitewnym czuwaniu przy świętej ikonie.

W godzinach popołudniowych rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Ks. proboszcz w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię św. Józefowi.

Wierni odśpiewali Te Deum. Ojciec kustosz podziękował duszpasterzowi parafii i jej wiernym za przygotowanie i uczestnictwo w modlitwach i liturgii peregrynacji służąc wszystkim w konfesjonale.

Niech św. Józef, przepotężny nasz Patron w niebie, wyprasza potrzebne łaski i wstawia się u Boga za ks. proboszczem Andrzejem Szczepaniakiem i wiernymi parafii w Buku.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=69}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD