Wilkowice - Parafia pw. św. Marcina - 19.20.06.2015

W piątek 19 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa przybył do kościoła filialnego pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w Wilkowicach należącym do parafii św. Marcina w tejże miejscowości.

Po ucałowaniu świętej ikony na placu przed kościołem przez ks. proboszcza Macieja Kubiaka święty wizerunek został przeniesiony do świątyni. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.15, po modlitwie przywitania, rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, którą sprawował ks. proboszcz wraz z ks. rezydentem kanonikiem Alfredem Wittke. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a ks. proboszcz zawierzył rodziny św. Józefowi, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Po zakończonej Mszy św. wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przy obrazie św. Józefa.

Następnego dnia rano ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę dla osób starszych, chorych i samotnych, podczas której wierni przyjęli sakrament namaszczenia. Po Komunii św. ks. proboszcz przeczytał modlitwę-akt, w której zawierzył wszystkich cierpiących parafian św. Józefowi.

Po indywidualnej modlitwie wiernych o godz. 16.00 ks. kanonik Alfred Wittke odprawił Mszę św. na zakończenie czasu nawiedzenia obrazu w parafii. Wygłosił słowo Boże, a ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt, powierzając całą parafię św. Józefowi. Ojciec kustosz odmówił modlitwę synodalną w intencji rodzin i przyszłego synodu biskupów w Rzymie.

Następnie rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku, którą poprowadził duszpasterz parafii i odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=54}

Niech Święty Oblubieniec Maryi wspiera wszelkie poczynania duszpasterskie Czcigodnego księdza proboszcza Macieja Kubiaka, wyprasza potrzebne siły, wynagradza gorliwość w rozwijaniu kultu św. Józefa wśród swoich wiernych i modli się za ks. rezydentem Alfredem Wittke i wszystkimi parafianami.