Rożnowo - Parafia pw. św. Katarzyny - 15-16.06.2015

W poniedziałek 15 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa przyjechał do parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rożnowie, której proboszczem jest ks. Przemysław Prętki, będący również proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Łukowie.

O godz. 19.30 na placu przed kościołem zebrali się wierni, służba liturgiczna z krzyżem, lampionami kadzidłem. Towarzyszyły im poczty sztandarowe różnych grup religijnych działających w parafii.

Po okadzeniu świętej ikony przez ks. proboszcza strażacy procesyjnie przenieśli ją do kościoła, gdzie duszpasterz parafii wygłosił fragment Ewangelii, odmówił modlitwę powitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, w którym błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 20.00 ks. proboszcz rozpoczął sprawowanie Najświętszej Ofiary, podczas której wygłosił słowo Boże, a małżonkowie odnowili swoje śluby. Pod koniec Mszy św. rodziny oddały się pod opiekę św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie, którą przeczytała para małżeńska.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego przy świętej ikonie czuwała młodzież wraz z ks. proboszczem, który wygłosił zebranym młodym parafianom naukę o św. Józefie, wciąż aktualnym wzorze dla wszystkich: młodszych i starszych członków Kościoła.

Następnego dnia we wtorek o godz. 7.30 wierni zebrani w kościele odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa.

O godz. 8.00 ojciec kustosz celebrował Mszę św. dla osób starszych, chorych i samotnych i wygłosił słowo Boże. Przedstawicielki zebranych wiernych odczytały modlitwę-akt zawierzenia wszystkich niosących swój krzyż św. Józefowi. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy Eucharystii otrzymali pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą do Oblubieńca Najświętszej Dziewicy.

Od godz. 9 do 13.00 przy świętej ikonie modliły się Róże Różańcowe, a po nich, o godz. 14.00 – dzieci.

W Godzinie Miłosierdzia Bożego wierni wraz z ks. proboszczem odmówili Koronkę, a następnie uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa.

O godz. 15.30 ks. Przemysław Prętki celebrował Mszę św. Wygłosił okolicznościowe kazanie i zawierzył całą parafię św. Józefowi, czytając specjalną modlitwę-akt.

Po okadzeniu obrazu rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu, który w tej parafii zakończył peregrynację w dekanacie obornickim.

Przedstawiciele społeczności wiernych odczytali modlitwę pożegnania świętej ikony, która następnie strażacy przenieśli do samochodu-kaplicy w procesyjnym orszaku wiernych.

Wóz strażacki prowadził samochód ze świętym obrazem aż do granic parafii.

Na uznanie zasługuje liczny udział wiernych w uroczystościach peregrynacyjnych i ich zaangażowanie w sprawowaną liturgię. Przedstawiciele różnych grup wiekowych i religijnych działających w parafii czytali słowo Boże, śpiewali psalmy, odmawiali modlitwę wiernych i pięknie prowadzili śpiew podczas Mszy świętych.

Ks. proboszcz Przemysław Prętki bardzo gorliwie i starannie przygotował wiernych z Łukowa i Rożnowa do głębokiego przeżycia czasu nawiedzenia obydwu parafii przez obraz św. Józefa. Uczestniczył on we wszystkich przewidzianych w programie nawiedzenia nabożeństwach i spotkaniach modlitewnych parafian, budując swoją postawą wszystkich powierzonych jego duszpasterskiej pieczy. Od zaledwie roku będąc proboszczem parafii w Łukowie i Rożnowie już zyskał sobie ogromną sympatię wiernych.

Będąc w Rożnowie warto zwrócić uwagę na dzwonnice z których jedna posiada dzwony nazwane imieniem: św. Jana Pawła II, św. Katarzyny i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Druga zaś posiada historyczne dzwony ze Zbaraża. Obok kościoła znajdują się groby ludzi zasłużonych dla ziemi rożnowskiej, proboszczów tutejszej parafii, a także Franciszka Mickiewicza – brata wielkiego poety. Nieopodal grobów postawiony został wielki obelisk upamiętniający bohaterską walkę w powstaniu wielkopolskim mieszkańców ziemi rożnowskiej.

Bardzo ciekawe są tablice umieszczone na zewnętrznej ścianie kościoła. Upamiętniają one m.in. ofiary drugiej wojny światowej i urodzonego w Rożnowie Mikołaja Skrzetuskiego, pierwowzór Sienkiewiczowskiego bohatera spod Zbaraża.

Zadbany kościół i obejście świadczą o dobrym gospodarzu dbającym zarówno o dobra kościoła lokalnego jak i pielęgnującego pamięć historyczną naszego Narodu.

Niech przeczyste serce św. Józefa strzeże i broni Przewielebnego ks. proboszcza Przemysława Prętkiego i wiernych parafii w Rożnowie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=52}{phocagal-lery view=categories|categoryid=53}

Łukowo - Parafia pw. św. Michała Archanioła - 15.06.2015

W poniedziałek 15 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łukowie.

O godz. 17.00 ks. proboszcz Przemysław Prętki wraz z parafianami oczekiwał na świętą ikonę na placu przed kościołem.

Po przyjeździe samochodu-kaplicy ks. proboszcz okadził obraz, który strażacy przenieśli do świątyni.

Ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji. Przez chwilę wierni trwali na indywidualnej modlitwie po której ks. Przemysław Prętki odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa dla Apostolstwa Dobrej Śmierci.

O godz. 18.00 ks. kanonik Jan Stefan, rezydent, odprawił Mszę św. i wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas tej Eucharystii licznie zgromadzeni małżonkowie odnowili swoje śluby.

Po Komunii św. jedna z par małżeńskich, przygotowana wcześniej przez ks. proboszcza, odczytała modlitwę-akt zawierzenia rodzin św. Józefowi, podobnie ks. proboszcz specjalną modlitwą-aktem oddał parafię łukowską Przepotężnemu Patronowi Rodzin, Świętemu Oblubieńcowi Maryi.

Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Ks. proboszcz okadził świętą ikonę i odmówił modlitwę pożegnania.

Strażacy przenieśli peregrynujący obraz do samochodu-kaplicy, który był pilotowany przez wóz strażacki do parafii św. Katarzyny w Rożnowie.

Kościół w Łukowie był świadkiem niecodziennych wydarzeń historycznych. Tu między innymi 24 grudnia 1831 r. Adam Mickiewicz wraz ze swoim bratem Franciszkiem uczestniczył po raz ostatni w Pasterce w Polsce.

Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Czcigodnemu ks. proboszczowi i Przewielebnemu ks. rezydentowi oraz wszystkim wiernym i wspiera każdą dobra inicjatywę podjętą ku większej chwale Bożej.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=51}

Chludowo - Parafia pw. Wszystkich Świętych - 14-15.06.2015

W niedzielę 14 czerwca 2015 r. rozpoczęło się nawiedzenie obrazu św. Józefa w parafii pw. Wszystkich Świętych, której proboszczem jest ks. Ryszard Hoppe, werbista.

O godz. 17.00 ks. proboszcz przywitał święty wizerunek, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił stosowną modlitwę. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji. Następnie rozpoczęło się indywidualne czuwanie wiernych przy świetym wizerunku.

O godz. 21.00 klerycy seminarium księży werbistów odśpiewali Akatyst ku czci św. Józefa i uczestniczyli wraz z wiernymi w nabożeństwie ku czci Oblubieńca Maryi.

Następnego dnia rano, o godz. 10.00, ojciec kustosz odprawił Mszę świętą dla osób starszych i chorych i wygłosił słowo Boże. Ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt oddania wszystkich niosących swój krzyż św. Józefowi.

W południe na modlitwę przed obrazem św. Józefa zebrała się grupka dzieci, która modliła się wraz ze swoją nauczycielką.

W godzinie Miłosierdzia Bożego wierni odmówili Koronkę, po której ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

O godz. 15.30 rozpoczęła się Msza św., celebrowana przez pasterza parafii, podczas której oddał on w specjalnej modlitwie-akcie wiernych opiece św. Józefa.

Następnie ks. proboszcz pożegnał świętą ikonę, a ojciec kustosz odmówił modlitwę synodalną w intencji rodzin i październikowych obrad biskupów w Rzymie.

Niech święty Józef prowadzi do Boga księdza Ryszarda Hoppe i wszystkich wiernych parafii w Chludowie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=49}

Ludomy - Parafia pw. św. Jana Chrzciciela - 13-14.06.2015

W sobotę 13 czerwca 2015 r. o godz. 17.45 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ludomach.

Ks. kanonik Tomasz Kurkowiak, proboszcz, ucałował świętą ikonę i okadził ją. Strażacy przenieśli wizerunek św. Józefa z samochodu-kaplicy do świątyni. Towarzyszył im orszak ministrantów i lektorów. W ceremonii powitania uczestniczył także ks. proboszcz parafii pw. św. Józefa w Obornikach Rafał Banaszak, który przekazał peregrynujący obraz Wspólnocie wiernych w Ludomach.

Następnie ks. proboszcz wygłosił stosowny fragment Ewangelii i odmówił modlitwę powitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz dziękując Bogu za pośrednictwem Matki Bożej Ludomskiej, św. Józefa i św. Jana Pawła II za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla młodzieży, zwłaszcza dla obchodzących 18. rocznicę urodzin. Uczestniczyła w tej Eucharystii duża grupa ludzi młodych, którzy aktywnie włączyli się w liturgię. Czytali słowo Boże i modlitwę wiernych. Po Komunii św. powierzyli się oni opiece św. Józefa. Reprezentanci młodzieży odczytali bardzo piękną i głęboką modlitwę ofiarowania się Przeczystemu Oblubieńcowi Maryi przygotowaną dla nich na tę okoliczność przez ks. proboszcza.

Po Mszy św. rozpoczęła się indywidualna modlitwa wiernych przy świętej ikonie.

Następnego dnia rano, w niedzielę, o godz. 8.30 ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z parafii. Nie do przecenienia jest staranie gorliwego duszpasterza Wspólnoty, który podczas każdej Mszy św. modli się razem z parafianami, aby nie zabrakło żniwiarzy na niwie Pańskiej. Tekst modlitwy znają na pamięć wszyscy uczestnicy Mszy św., ponieważ wyświetlana jest ona od długiego czasu na ekranie. Warto ją zacytować: Boże, Ojcze nasz! Poświęcamy Ci nasze ro­dziny. Spraw, aby dzieci rosnące w latach, wzra­stały także w mądrości i łasce, a jeżeli któreś z nich powołujesz do swojej służby, to niech znajdzie ono w domu rodzicielskim mocne oparcie, aby po­szło za głosem powołania. Amen.

Na tę Eucharystię zaproszona została Siostra Małgorzata Alicja Dytman, Zmartwychwstanka, która pochodzi z tej parafii. Przeczytała ona modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne.

O godz. 10.00 ks. proboszcz odprawił Mszę św. z prośbą o błogosławieństwo Boże dla dzieci w parafii za pośrednictwem Matki Bożej Ludomskiej, św. Józefa i św. Jana Pawła II, w której wzięły udział najmłodsi parafianie i ich rodzice. Nic nie zastąpi świadectwa wiary matki i ojca, którzy razem ze swymi dziećmi uczestniczą w Eucharystii. Takie świadectwo dawały rodziny zgromadzone na tej niedzielnej Mszy świętej. Wyjątkowa była modlitwa jednej z matek, która oddała najmłodszych parafian św. Józefowi. Po zakończeniu Mszy św. ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem udzielali błogosławieństwa dzieciom.

O godz. 11.15 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza Stanisława Plewę OCD z prośbą o zdrowie dla wszystkich chorych i cierpiących w parafii w której uczestniczyły między innymi osoby starsze i obarczone krzyżem cierpienia. Piękne świadectwo wiary dała młoda sparaliżowana dziewczyna, która odczytała modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich wiernych niosących swój krzyż.

O godz. 15.00 ks. proboszcz odprawił Najświętszą Ofiarę dziękując Bogu za otrzymane łaski dla małżeństw za pośrednictwem Matki Bożej Ludomskiej, św. Józefa i św. Jana Pawła II, prosząc dla nich o dalsze błogosławieństwo Boże – zwłaszcza dla tych, którzy obchodzą swoje jubileusze małżeńskie. Podczas tej Mszy św. małżonkowie odnowili swoje śluby, umacniając wzajemną miłość. Wybrana przez ks. proboszcza jedna z par małżeńskich odczytała stosowną formułę ślubowania.

Na zakończenie Mszy św. ks. kanonik Tomasz Kurkowiak odczytał modlitwę-akt, w której oddał całą parafię św. Józefowi i udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa, natomiast modlitwę-akt zawierzenia rodzin Świętemu Oblubieńcowi Maryi odczytała kolejna para małżonków.

O godz. 16.00 rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali uroczyste Te Deum. Przedstawiciele rodzin odczytali modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu w parafii, a ojciec kustosz modlitwę synodalną w intencji rodzin i przyszłych obrad biskupów w Rzymie. Podziękował również duszpasterzowi i wiernym parafii św. Jana Chrzciciela w Ludomach.

Ks. kanonik Tomasz Kurkowiak jest przykładem kapłana, który niestrudzenie głosi słowo Boże. Prowadzi powierzoną mu Wspólnotę wiernych drogami wiary, nadziei i miłości. Wzbudza podziw i szacunek poświęceniem i całkowitym oddaniem sprawie Bożej.

Niech św. Józef wyprasza ks. kanonikowi Tomaszowi Kurkowiakowi, gorliwemu i oddanemu Bogu słudze Pańskiemu, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski, a wiernym Boże błogosławieństwo.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=48}

Oborniki - Parafia pw. św. Józefa - 12-13.06.2015

W piątek 12 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa przybył do parafii pod wezwaniem św. Józefa w Obornikach.

O godz. 18.15 ks. proboszcz Rafał Banaszak wraz z ks. wikariuszem Jarosławem Gablerem, ks. Jakubem Turkiem, wikariuszem parafii Nawiedzenia NMP w Poznaniu, ojcem Tomaszem Wołoszynem z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, rodakiem i ks. klerykiem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu Bartoszem Rojną, a także wierni przywitali świętą ikonę. Ks. proboszcz okadził ją i w asyście parafian wprowadził do świątyni.

Po wygłoszeniu fragmentu Ewangelii i odmówieniu modlitwy przywitania przez pasterza parafii ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św., która sprawowali wszyscy kapłani. Ojciec Tomasz Wołoszyn wygłosił słowo Boże. Po Komunii św. rodzice ks. kleryka Bartosza Rojny odczytali modlitwę-akt zawierzenia rodzin parafii św. Józefowi. Niecodzienny i wzruszający był widok klęczącej matki i ojca odmawiających tę modlitwę i klęczącego przy nich syna, przyszłego kapłana.

Po Mszy św. o godz. 19.30 rozpoczęła się indywidualna modlitwa młodzieży i wiernych przy świętej ikonie. Młodzi parafianie w przygotowanej przez siebie modlitwie powierzyli się opiece św. Józefa. Młodzież czuwała przy peregrynującym obrazie wraz z ks. wikariuszem Jarosławem Gablerem.

O godz. 20.30 do świątyni przybyli mężczyźni na modlitwę, którą prowadziło Bractwo św. Józefa.

Od godz. 21.00 do 22.00 wierni trwali na indywidualnym czuwaniu przy świętym wizerunku.

Następnego dnia o godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. wikariusza i ojca kustosza z udziałem osób starszych i chorych, podczas której ojciec Stanisław Plewa OCD wygłosił kazanie, a później wraz z ks. proboszczem i ks. wikariuszem udzielał sakramentu namaszczenia uczestnikom Eucharystii. Na zakończenie Mszy św. ks. wikariusz odczytał modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących parafian opiece św. Józefa.

Przed południem wierni odmówili różaniec w intencji swojej parafii i Ojczyzny oraz zaśpiewali pieśni ku czci św. Józefa.

O godz. 15.00 zebrani w świątyni odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

O godz. 16.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza, którą sprawował m.in. ks. Jakub Przybylski, filipin. W Eucharystii wzięły udział dzieci obchodzące rocznicę Pierwszej Komunii świętej oraz abiturienci, którzy świętowali 25. rocznicę zdania matury. Jednym z nich był ks. Jakub Przybylski, który wygłosił słowo Boże.

O godz. 17.15 rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Ks. proboszcz w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył parafię św. Józefowi i odmówił modlitwę dziękczynną za czas nawiedzenia świętej ikony. Po odśpiewaniu Te Deum ojciec kustosz odmówił modlitwę synodalną w intencji rodzin i przyszłych obrad biskupów w Rzymie, a następnie podziękował ks. proboszczowi Rafałowi Banaszakowi, ks. wikariuszowi Jarosławowi Gablerowi i wiernym parafii św. Józefa.

Niech św. Józef oręduje u Boga za duszpasterzami i wiernymi parafii, której jest Patronem.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=47}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD