Poznań - Siostry Karmelitanki Bose 3-5.06.2015

Wieczorem 3 czerwca 2015 r. ojciec kustosz przywiózł obraz św. Józefa do klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Poznaniu.

Wspólnota Sióstr uczestniczyła w nabożeństwie ku czci św. Józefa prowadzonym przez ojca kustosza, a następnie rozpoczęły modlitewnie czuwanie przy świętej ikonie.

Niech św. Józef ma w swojej opiece całą Wspólnotę Sióstr Karmelitanek Bosych.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=38}

Poznań – Morasko - Zgromadzenie Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej - 23-24.05.2015

W sobotę 23 maja 2015 r., o godz. 18.00, św. Józef w peregrynującym wizerunku rozpoczął nawiedzenie Wspólnoty Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu-Morasko.

Wszystkie Siostry wraz z księdzem kapelanem wyszły z klasztoru, aby godnie przywitać i przyjąć pod swój dach św. Józefa.

Siostry przeniosły święty obraz do kaplicy zakonnej. Ksiądz kapelan Stanisław Jaskólski wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii i odmówił modlitwę powitania. Następnie ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka zawierający jego błogosławieństwo dla uczestników peregrynacji. Po chwili osobistej modlitwy wszyscy zebrani odmówili nieszpory.

O godz. 20.00 Siostry rozpoczęły adorację Najświętszego Sakramentu przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Miała ona charakter zarówno indywidualnej modlitwy, jak i Wspólnotowego uwielbienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego i uczczenia św. Józefa. Siostry nowicjuszki przygotowały bardzo piękny i głęboki program modlitewno-muzyczny wprowadzający w rozpoczynającą się uroczystość. Modlitewne czuwanie Sióstr trwało do wczesnych godzin porannych.

O godz. 8.00 Wspólnota wraz z ojcem kustoszem odmówiła Jutrznię.
O godz. 9.30 ojciec kustosz wygłosił Siostrom konferencję o św. Józefie.

Po indywidualnej modlitwie przed obrazem św. Józefa miała miejsce Msza św., która odprawił ks. kapelan wraz z ojcem kustoszem, który wygłosił okolicznościowe kazanie.
O godz. 15.00 Siostry uczestniczyły w nabożeństwie ku czci św. Józefa, w czasie którego Matka Generalna w obecności ojca kustosza specjalną modlitwą-aktem zawierzyła całe Zgromadzenie św. Józefowi.

Następnie Siostry pożegnały modlitwą peregrynujący obraz i przeniosły go do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wynagrodzi serdeczną gościnę i gorliwość Sióstr, wypraszając im oraz Polonii, z którą przyjdzie im pracować, wszelkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=35}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD