Kwilcz - Parafia pw. św. Michała Archanioła - 21-23.05.2015

W czwartek wieczorem 21 maja 2015 r. obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Michała Archanioła w Kwilczu. Ks. proboszcz Jan Kasztelan z grupką wiernych przywitał świętą ikonę.

Bezpośrednio po przywitaniu ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list Ojca Świętego Franciszka z błogosławieństwem dla wszystkich uczestników peregrynacji, a ks. proboszcz odprawił Mszę św. w intencji małżonków, którzy odnowili swoje śluby. Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz odczytując modlitwę-akt, powierzył ich św. Józefowi. Do godz. 21.00 wierni trwali na indywidualnej modlitwie przy świętej ikonie.

W piątek o godz. 8.00 została odprawiona Msza św. po której wierni zaśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa.

O godz. 11.00 ojciec kustosz celebrował Najświętszą Ofiarę i zawierzył starszych, chorych i cierpiących św. Józefowi.

O godz. 15.00 wierni odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa.

O godz. 17.00 odbyła się Msza św. dla uczniów szkoły podstawowej, a po niej kolejna Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, po której nastąpiło czuwanie modlitewne wiernych zakończone o godz. 21.00.

W sobotę o godz. 8.00 rano została odprawiona Msza św. i odśpiewano Godzinki ku czci św. Józefa.

O godz. 10.00 ojciec kustosz sprawował Eucharystię, w której uczestniczyli także strażacy. Wygłosił on okolicznościowe kazanie i poświęcił proporzec młodzieżowej grupy strażaków.

O godz. 15.00 wierni odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia i wzięli udział w nabożeństwie ku czci św. Józefa.

Wieczorem o godz. 17.00 odbyło się pożegnanie obrazu św. Józefa, które poprzedziła Eucharystia, podczas której dokonano zawierzenia parafii św. Józefowi.

Niech przeczyste serce św. Józefa strzeże i broni duszpasterzy i wiernych parafii św. Michała Archanioła w Kwilczu.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=30}

Międzychód - Parafia pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela - 19-21.05.2015

We wtorek 19 maja 2015 r. rozpoczęło się nawiedzenie obrazu św. Józefa w parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie.

Wieczorem o godz. 18.20 ks. proboszcz Tomasz Górny przywitał peregrynujący wizerunek Głowy Najświętszej Rodziny, a następnie celebrował Mszę św. z udziałem dzieci pierwszokomunijnych, ich rodziców i wiernych. Na początku sprawowanej Najświętszej Ofiary ojciec kustosz odczytał list Ojca Świętego Franciszka zawierający jego błogosławieństwo dla wszystkich uczestników peregrynacji. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz.

O godz. 20.00 rozpoczęło się w kościele czuwanie młodzieży gimnazjalnej, które zakończyło się nabożeństwem majowym i Apelem Jasnogórskim.

Kolejne dni nawiedzenia, środa i czwartek, rozpoczynały się Mszą św. odprawianą przez ks. wikariusza Waldemara Golca i śpiewem Godzinek ku czci św. Józefa prowadzonym przez ojca kustosza Stanisława Plewę OCD z licznym udziałem wiernych.

O godz. 11.00 osoby starsze, chore i cierpiące uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej przez ojca kustosza, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Na zakończenie liturgii ojciec kustosz odczytał modlitwę-akt zawierzający św. Józefowi wszystkie osoby starsze i obarczone krzyżem cierpienia.

W Godzinie Miłosierdzia parafianie wierni odmówili Koronkę, a następnie do 16.30 trwali na indywidualnej modlitwie.

Z kolei przed obrazem św. Józefa czuwali na modlitwie członkowie Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej i Apostolstwa Dobrej Śmierci.

O godz. 18.30 ks. proboszcz odprawił Mszę św. z udziałem dzieci pierwszokomunijnych.

Od godz. 20.00 do 21.30 młodzież oazowa zebrała się na modlitwę przed obrazem św. Józefa, wraz z wiernymi uczestniczyła w nabożeństwie majowym i odśpiewała Apel Jasnogórski. W wieczornych modlitwach uczestniczył ks. proboszcz i ojciec kustosz.

We czwartek o godz. 11.00 sprawowana była przez ks. proboszcza Msza św. dla matek w stanie błogosławionym, dzieci w wieku przedszkolnym i aktem zawierzenia ich św. Józefowi.

O godz. 15.00 wierni modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa prowadzonym przez ks. proboszcza.

O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza w intencji małżeństw i ich dzieci, podczas której nastąpił miał miejsce akt zawierzenia ich św. Józefowi. Ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie.

Po Mszy św. nastąpiło pożegnanie obrazu św. Józefa prowadzone przez ojca kustosza, podczas którego ks. proboszcz dokonał modlitwą-aktem zawierzenia całej parafii św. Józefowi. Modlitwę dziękczynną za czas nawiedzenia odmówił ojciec kustosz.

Rzesza wiernych odprowadziła do samochodu-kaplicy obraz św. Józefa.

Niech św. Józef Opiekun rodziny, wspomaga duszpasterzy i parafian w wędrówce ku Bogu, umacniając ich wiarę, nadzieję i miłość.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=29}

Kamionna - Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - 17-19.05.2015

W niedzielę o godz. 17.15 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnej.

Gospodarz parafii ks. proboszcz Rafał Jarmuż wygłosił Ewangelię, a następnie odmówił modlitwę przywitania św. ikony. Po przywitaniu wierni odśpiewali Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny i rozpoczęła się indywidualna modlitwa przed obrazem św. Józefa do późnych godzin wieczornych.

Rankiem, zarówno w poniedziałek jak i we wtorek wierni rozpoczynali dzień od śpiewu Godzinek ku czci św. Józefa. Ks. proboszcz nie tylko zadbał o to, aby parafianie otrzymali teksty tych pieśni, ale i sam w nich uczestniczył.

Przed południem o godz. 11.00 przy obrazie św. Józefa zebrały się na modlitwę dzieci ze szkoły podstawowej.

O godz. 15.00 parafianie wraz z ks. proboszczem i ojcem kustoszem Stanisławem Plewą OCD odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz odśpiewali litanię Maryjną.

Następnie uczciły św. Józefa dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami.

Wieczorem o godz. 18.00 ks. proboszcz i ojciec kustosz celebrowali Najświętszą Ofiarę, podczas której miało miejsce odnowienie ślubowań małżonków przybyłych na tę uroczystość. Ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie, młodzież grała na instrumentach i śpiewała pieśni, a para małżonków odmówiła modlitwę-akt zawierzenia rodzin św. Józefowi.

We wtorek o godz. 10.00 ojciec kustosz odprawił Mszę św. dla osób starszych, chorych i cierpiących, podczas której kapłani udzielili sakramentu namaszczenia wiernym pragnącym do niego przystąpić. Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele wiernych w imieniu wszystkich chorych w parafii odmówili akt zawierzenia się św. Józefowi.

O godz. 15.00 została odśpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia, która prowadził ks. proboszcz. Następnie zgromadzeni uczestniczyli w nabożeństwie do św. Józefa, na którym również obecny był pasterz wspólnoty i ojciec kustosz.

Po indywidualnej modlitwie odbyło się nabożeństwo pożegnania obrazu św. Józefa podczas którego ks. proboszcz zawierzył parafię św. Józefowi, a wybrana para małżeńska odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie parafii przez św. Józefa peregrynującego w świętym wizerunku.

Niezwykle starannie i pięknie został przygotowany śpiew podczas Mszy św. i nabożeństw. Ks. proboszcz, wykorzystując swój talent muzyczny, nauczył wiernych wielu pieśni ku czci św. Józefa. Wielkie uznanie należy się Gospodarzowi parafii, który tak bardzo zaangażował się w przygotowanie całej liturgii czasu nawiedzenia obrazu św. Józefa w tej Wspólnocie wiernych.

Niech św. Józef, podpora rodzin, i Niepokalana Maryja Panna wypraszają Boże błogosławieństwo i wszelką pomyślność dla ks. proboszcza i Wspólnoty, której przewodzi.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=26}

Międzychód - Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi - 14-17.05.2015

We czwartek 14 maja 2015 r. w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie rozpoczął się czas nawiedzenia obrazu św. Józefa. Niezwykłe było przywitanie świętej ikony: rzesza wiernych wraz z ks. proboszczem Romanem Grocholskim, ks. kanonikiem Maciejem Przewoźnym i ks. wikariuszem Zbigniewem Wiśniewskim wyruszyła z kościoła parafialnego idąc procesyjnie deptakiem przy głównej ulicy miasta do samochodu-kaplicy, śpiewając pieśni ku czci św. Józefa. Ks. proboszcz, ubrany w komżę, stułę i kapę, z szacunkiem przywitał obraz św. Józefa.

Czytaj więcej: Międzychód - Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi - 14-17.05.2015

Stoki - Parafia pw. św. Wojciecha - 13-14.05.2015

We środę 13 maja, wieczorem o godz. 19.00, obraz św. Józefa przywitali parafianie wraz z ks. Bogdanem Górniakiem, proboszczem dwóch parafii: w Stokach oraz w Silnej. Następnie o godz. 19.30 rozpoczęła się Msza św., podczas której ks. proboszcz zawierzył rodziny św. Józefowi, odczytując specjalny akt.

Po Mszy św. wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym obrazem zakończonej Apelem Jasnogórskim.

W drugim dniu nawiedzenia, 14 maja, oprócz indywidualnego czuwania wiernych miała miejsce Eucharystia sprawowana przez Ojca kustosza Stanisława Plewę OCD i ks. proboszcza, poprzedzona śpiewem Godzinek ku czci św. Józefa.

Podczas Mszy św. ks. proboszcz zawierzył parafię św. Józefowi, odmawiając specjalną modlitwę – akt.

O godz. 18.15 nastąpiło pożegnanie obrazu św. Józefa, który odjechał do parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie.

Niech św. Józef, niezawodny Patron w niebie, chroni przed złem tego świata ks. proboszcza i wszystkich parafian.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=21}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD