Lubasz - Parafia Narodzenia NMP 23-24.04.2015

Dnia 23 kwietnia o godz. 17.00 rozpoczęło się nawiedzenie obrazu św. Józefa w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Wśród licznie zgromadzonych wiernych na Placu Koronacyjnym przy ołtarzu papieskim ks. proboszcz Mirosław Wawrzyniak w asyście ks. kanonika Symplicjusza Nowaka i ks. wikariusza Tomasza Kolinskiego uroczyście powitał obraz św. Józefa.

Przy dźwiękach bijących dzwonów został on procesjonalnie przeniesiony do Sanktuarium, w którym ks. proboszcz po okadzeniu świętej ikony odczytał fragment Ewangelii i odmówił modlitwę powitania. Następnie poprosił Ojca Kustosza Stanisława Plewę OCD, aby przeczytał list Ojca Świętego Franciszka skierowany do uczestników peregrynacji z błogosławieństwem papieskim.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza. Przed błogosławieństwem końcowym małżonkowie odczytali akt zawierzenia rodzin św. Józefowi.

Na zakończenie Mszy św. ojciec kustosz na prośbę ks. proboszcza Mirosława Wawrzyniaka poświęcił kopię obrazu św. Józefa, która pozostanie w Sanktuarium jako pamiątka czasu nawiedzenia parafii i źródło kultu Głowy Najświętszej Rodziny.

Po Mszy św. rozpoczęła się modlitwa indywidualna wiernych do późnych godzin wieczornych.

W piątek, 24 kwietnia, o godz. 10.00 sprawowana była Msza św. z udziałem ludzi starszych i chorych, którzy mogli przyjąć sakrament namaszczenia. Po Komunii św. zebrani wierni oddali się pod opiekę św. Józefowi w specjalnym akcie zawierzenia.

Do godz. 18.00 wierni mieli możliwość modlitewnego czuwania przy świętej ikonie, po którym rozpoczęła się Msza św. z głównym celebransem ks. kanonikiem Symplicjuszem Nowakiem z formularza o św. Józefie Rzemieślniku. Uczestniczyli w niej ojcowie rodzin reprezentujący różne rodzaje rzemiosła. Po Komunii św. ks. proboszcz dokonał aktu zawierzenia parafii św. Józefowi.

Po Eucharystii w godzinie Apelu Jasnogórskiego wraz z ks. wikariuszem młodzież parafii modliła się przed obrazem nawiedzenia.

W sobotę, 25 kwietnia, w godzinach przedpołudniowych Mszę św. dla dzieci odprawił ks. wikariusz. Na Mszę św. przybyli zaproszeni narzeczeni, rodzice oczekujący potomstwa, młodzi małżonkowie, dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Po Mszy św. ks. wikariusz zgromadziwszy dzieci przy świętej ikonie, oddał je pod opiekę św. Józefa.

W godzinie Miłosierdzia Bożego ks. proboszcz wraz z wszystkimi kapłanami sprawował Mszę św., podczas której małżonkowie i jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Po Komunii św. ks. proboszcz oddał św. Józefowi rodziny w specjalnym akcie zawierzenia.

W godzinach popołudniowych wierni uczestniczyli w nabożeństwie dziękczynnym za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Wyrazili wdzięczność Bogu za łaskę nawiedzenia parafii przez świętą ikonę.

Po raz kolejny ks. proboszcz dokonał aktu zawierzenia parafii św. Józefowi i rozpoczął śpiew Te Deum.

Po okadzeniu obrazu przy dźwiękach bicia dzwonów grupa strażaków przeniosła świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem przewieźli obraz do Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Pniewach.

Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, i Maryja, Królowa Rodzin, otaczają ks. kustosza Sanktuarium, kapłanów w nim posługujących, parafian i pielgrzymów oraz Czcigodne Siostry Służebniczki i Klaryski swoją przemożną opieką.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=10}

Czarnków - Parafia pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana 22-23.04.2015

We środę wieczorem obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, w której proboszczem ks. Paweł Morasz. Po pięknym i nabożnym przywitaniu świętej ikony przez ks. proboszcza i licznie zgromadzonych wiernych przed kościołem wizerunek św. Józefa został uroczyście wniesiony przez asystę parafialną do świątyni. Ks. proboszcz po odczytaniu Ewangelii odmówił modlitwę przywitania, a następnie przewodniczył Eucharystii i wygłosił okolicznościowe kazanie.

Zgromadzeni ojcowie i matki odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Wierni różnych stanów i grup wiekowych bardzo starannie przygotowali liturgię słowa i oprawę muzyczną. Na zakończenie Mszy św. wybrana para małżeńska dokonała zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi, odczytując przygotowany na tę uroczystość akt – modlitwę.

Do późnych godzin wieczornych wierni mogli indywidualnie modlić się przed obrazem św. Józefa.

Następnego dnia o godz. 10.00 Ojciec Stanisław Plewa OCD, kustosz peregrynacji, odprawił Mszę św., podczas której chorzy, starsi i cierpiący parafianie mogli przyjąć sakrament namaszczenia udzielany przez ks. proboszcza i ojca kustosza.

Nabożeństwo pożegnania św. ikony, które miało miejsce tegoż dnia wieczorem poprzedziła indywidualna modlitwa wiernych do św. Józefa w peregrynującym obrazie. Ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem przewieźli wizerunek św. Józefa do parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubaszu.

Niech św. Józef modli się za wiernymi parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana i ich pasterzami.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=9}

Czarnków - Parafia pw. św. Marii Magdaleny 19-22.04.2015

O godz. 17.30 obraz przyjął kościół filialny w Romanowie będący na terenie parafii pw. Marii Magdaleny. Jest to kościół po protestancki. Po przywitaniu obrazu przez ks. proboszcza Krzysztofa Sobkowiaka, dziekana dekanatu czarnkowskiego oraz odprawieniu Mszy św. wierni pozostali na indywidualnej modlitwie.

Następnego dnia o godz. 9.30 obraz został przewieziony do kościoła parafialnego, w którym czas nawiedzenia świętej ikony zbiegł się z rekolekcjami parafialnymi.

O godz. 10.00 odbyła się Msza św. z udziałem członków Żywego Różańca. Po niej aż do godz. 17.00 wierni mieli możliwość indywidualnego spotkania ze św. Józefem.

Wieczorem zostały odprawione dwie Msze św.: pierwsza zgromadziła kandydatów do bierzmowania, a druga ojców rodzin.

Od godz. 19.30 do 21.00 czuwanie modlitewne przy obrazie prowadziła grupa: Przymierze Miłosierdzia.

21 kwietnia, we wtorek, o godz. 10.00 podczas Mszy św. z udziałem chorych, samotnych i cierpiących oprócz zawierzenia ich św. Józefowi odbyło się także odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

Podobnie jak poprzedniego dnia wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy oraz uczestniczenia we Mszy św. o godz. 17.00 z udziałem dzieci i ich rodziców.

O godz. 18.30 odbyła się Msza św. z udziałem rzemieślników. Kolejny dzień nawiedzenia zakończyło czuwanie modlitewne prowadzone przez młodzież.

22 kwietnia, we środę, w ostatnim dniu rekolekcji o godz. 10.00 sprawowana była Eucharystia z udziałem grupy: Apostolstwa Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.

Od 11.00 do 16.00 odbyło się indywidualne czuwanie modlitewne przed obrazem św. Józefa.

Tegoż wieczoru odbył się różaniec rodziców w intencji ich dzieci oraz Nowenna do św. Józefa i pożegnanie obrazu przez ks. proboszcza, ks. wikariuszy oraz jedną z par małżonków obecnych na nabożeństwie dziękczynnym za nawiedzenie obrazu.

Przy licznie zgromadzonych wiernych żegnających obraz św. Józefa święta ikona wraz z Ojcem kustoszem Stanisławem Plewą OCD i ks. proboszczem opuściła tę parafię i udała się do sąsiedniej w Czarnkowie pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana.

Niech św. Józef, niezawodny nasz patron w niebie, wspomaga całą parafię św. Marii Magdaleny w Czarnkowie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=8}

Kruszewo - Parafia pw. św. Wojciecha 18-19.04.2015

O godz. 17.30 ks. proboszcz Jerzy Ranke wraz z ks. wikariuszem Rafałem Dąbrowiczem oraz liczną grupą wiernych przywitał obraz św. Józefa. Rozpoczęcie nawiedzenia uświetniła schola młodzieżowa, która grała i śpiewała pieśni podczas Mszy św. inauguracyjnej.

Następnego dnia, w niedzielę, podczas każdej Mszy św. małżonkowie zebrani w kościele odnowili przyrzeczenia małżeńskie.

Około południa, po Mszy św., dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. wraz z ks. proboszczem modliły się przed obrazem św. Józefa.

O godz. 16.00 cała parafia pod przewodnictwem ks. proboszcza uroczyście pożegnała św. Józefa w peregrynującym obrazie.

Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, oręduje za duszpasterzami i powierzonymi im wiernymi.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=7}

Gębice - Siostry Felicjanki 17-18.04.2015

Bardzo wzruszające było spotkanie podopiecznych Sióstr ze św. Józefem w peregrynującej ikonie. I starsi, i młodsi wychowankowie nabożnie uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez ks. kapelana Władysława Szynala MSF, odmawiali różaniec oraz inne modlitwy.

Wyrazy uznania i podziwu należą się Siostrom Felicjankom, które bardzo zaangażowały się w przygotowanie uroczystości nawiedzenia obrazu św. Józefa w swoim domu.

Niech św. Józef ma w swojej opiece dobre Siostry i wszystkich, którymi się opiekują.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=6}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD