Pniewy - Wspólnota Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego - 13-14.03.2017

W poniedziałek 13 marca 2017 r., o godz. 16.30 św. Józef w peregrynującym wizerunku rozpoczął nawiedzenie Wspólnoty Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach.

 • DSC_0708
 • DSC_0708
  DSC_0708
 • DSC_0709
 • DSC_0709
  DSC_0709
  Siostry zgromadziły się na dziedzińcu klasztornym, aby przywitać peregrynujący obraz św. Józefa. Przybyli również na tę uroczystość zaproszeni księża z pniewskich parafii: ks. proboszcz Marek Szukalski z parafii pw. św. Wawrzyńca z ks. rezydentem Janem Majchrzakiem, ks. proboszcz Włodzimierz Jackiewicz z parafii pw. św. Jana Chrzciciela, ks. Dariusz Kubica SVD, kapelan sióstr klarysek w Pniewach oraz o. Andrzej Grzesiak OMI, kapelan tutejszej Wspólnoty sióstr.
 • DSC_0706
 • DSC_0706
  DSC_0706
 • DSC_0710
 • DSC_0710
  DSC_0710
 • DSC_0711
 • DSC_0711
  DSC_0711

   Siostra przełożona Maria Jachosz USJK ucałowała święty wizerunek, a następnie siostry procesyjnie wniosły świętą ikonę do kaplicy zakonnej.
 • DSC_0705
 • DSC_0705
  DSC_0705
 • DSC_0716
 • DSC_0716
  DSC_0716
 • DSC_0718
 • DSC_0718
  DSC_0718
 • DSC_0727
 • DSC_0727
  DSC_0727
 • DSC_0733
 • DSC_0733
  DSC_0733
 • DSC_0734
 • DSC_0734
  DSC_0734

   Ojciec kapelan Andrzej Grzesiak OMI wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii i odmówił modlitwę powitania. Następnie ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka zawierający jego błogosławieństwo dla uczestników peregrynacji. Po krótkiej osobistej modlitwie rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ojca kapelana Andrzeja Grzesiaka, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas tej Mszy św. siostry odnowiły swoje śluby zakonne.
 • DSC_0746
 • DSC_0746
  DSC_0746
 • DSC_0743
 • DSC_0743
  DSC_0743
 • DSC_0749
 • DSC_0749
  DSC_0749
 • DSC_0752
 • DSC_0752
  DSC_0752
 • DSC_0755
 • DSC_0755
  DSC_0755

   Po zakończeniu celebracji nastąpił czas indywidualnej modlitwy zakonnic oraz przybyłych do kaplicy osób świeckich.
 • DSC_0786
 • DSC_0786
  DSC_0786

   Następnego dnia o godz. 6.00 siostry urszulanki rozpoczęły śpiew Godzinek ku czci św. Józefa, a po nich o godz. 6.30 Mszę św. sprawował ojciec kapelan. Po zakończeniu Eucharystii siostry odmówiły Jutrznię z uroczystości św. Józefa.
 • DSC_0750
 • DSC_0750
  DSC_0750
 • DSC_0753
 • DSC_0753
  DSC_0753

   O godz. 8.00 na modlitewne spotkanie ze św. Józefem przybyło 170 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek w Pniewach. Przygotował je i prowadziła siostra katechetka Danuta Sakowicz USJK.
   Następnie do kaplicy przyszły dzieci z przedszkola prowadzonego przez siostry urszulanki aby pomodlić się za swoich rodziców przed obrazem św. Józefa, Patrona Rodzin. Spotkanie to prowadził ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD.
 • DSC_0769
 • DSC_0769
  DSC_0769
 • DSC_0772
 • DSC_0772
  DSC_0772
 • DSC_0773
 • DSC_0773
  DSC_0773

   O godz. 11.30 spotkały się ze św. Józefem siostry starsze i chore. Podczas nabożeństwa ku czci św. Józefa, ojciec kapelan w specjalnej modlitwie-akcie oddał w opiekę Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny siostry niosące krzyż cierpienia.
 • DSC_0739
 • DSC_0739
  DSC_0739

   Po południu przed obrazem św. Józefa modliły się dzieci z urszulańskiej świetlicy razem z siostrami, które się nimi opiekują.
   W Godzinie Miłosierdzia Bożego siostry odmówiły w kaplicy Koronkę oraz modlitwy brewiarzowe.
   O godz. 17.00 rozpoczęła się Msza św. na pożegnanie obrazu św. Józefa i zakończenie peregrynacji u sióstr urszulanek. Ojciec kapelan wygłosił słowo Boże, a wszystkie siostry zgromadzone na Eucharystii odmówiły akt zawierzenia Wspólnoty św. Józefowi.
 • DSC_0782
 • DSC_0782
  DSC_0782
 • DSC_0780
 • DSC_0780
  DSC_0780
 • DSC_0793
 • DSC_0793
  DSC_0793
 • DSC_0797
 • DSC_0797
  DSC_0797
 • DSC_0802
 • DSC_0802
  DSC_0802

   Na zakończenie ceremonii pożegnania ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas łaski nawiedzenia tutejszej Wspólnoty przez św. Józefa w świętym wizerunku, Siostrze Przełożonej za zaproszenie i przygotowanie tej peregrynacji, jak również wszystkim Siostrom, które się przyczyniły do tak pięknie i nabożnie przeżytej uroczystości odwiedzin Wspólnoty Sióstr Urszulanek w Pniewach przez ubogiego Cieślę z Nazaretu.
   Po ceremonii pożegnania świętej ikony siostry procesjonalnie odprowadziły obraz do samochodu-kaplicy.
 • DSC_0817
 • DSC_0817
  DSC_0817
 • DSC_0819
 • DSC_0819
  DSC_0819
 • DSC_0821
 • DSC_0821
  DSC_0821
 • DSC_0822
 • DSC_0822
  DSC_0822
 • DSC_0823
 • DSC_0823
  DSC_0823
 • DSC_0825
 • DSC_0825
  DSC_0825

   Niech św. Józef wyprasza Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski Siostrom Urszulankom Serca Jezusa Konającego w Pniewach, które z wielką miłością poświęcają się pracy edukacyjnej i wychowawczej dzieci i młodzieży. Niech dopomaga we wszystkich przedsięwzięciach czynionych na chwałę Boga żyjącego w człowieku.

   

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD