Pniewy - parafia pw. św. Jana Chrzciciela - 15-16.03.2017

W środę 15 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach.

 • DSC_0927
 • DSC_0927
  DSC_0927
 • DSC_0926
 • DSC_0926
  DSC_0926
 • DSC_0925
 • DSC_0925
  DSC_0925

   Ksiądz proboszcz Włodzimierz Jackiewicz ubrany w kapę, ks. wikariusz Tomasz Ibsz, ministranci i lektorzy oraz wierni zgromadzeni przed świątynią przywitali świętą ikonę. Pasterz parafii ucałował obraz św. Józefa, a grupa mężczyzn wniosła święty wizerunek do kościoła.
 • DSC_0928
 • DSC_0928
  DSC_0928
 • DSC_0929
 • DSC_0929
  DSC_0929
 • DSC_0932
 • DSC_0932
  DSC_0932

   Następnie ks. proboszcz okadził święty wizerunek, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii i odczytał modlitwę przywitania. Po powitaniu świętej ikony przez duszpasterza reprezentacja wiernych wyraziła swoją radość i wdzięczność z przybycia obrazu św. Józefa do kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach.
 • DSC_0934
 • DSC_0934
  DSC_0934
 • DSC_0945
 • DSC_0945
  DSC_0945
 • DSC_0952
 • DSC_0952
  DSC_0952
 • DSC_0956
 • DSC_0956
  DSC_0956

   Na koniec ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.
   Po ceremonii powitania obrazu rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. proboszcz. Pasterz parafii wygłosił słowo Boże, a następnie zebrani małżonkowie odnowili swoje śluby. Po Komunii św. celebrans w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkie rodziny w parafii opiece św. Józefa.
   O godz. 20.00 czuwanie modlitewne rozpoczęła młodzież gromadząca się przy parafii pod kierunkiem księdza wikariusza. Zakończyło się ono o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego przez wszystkich wiernych przybyłych do świątyni na wieczorną modlitwę.
   Następnego dnia we czwartek o godz. 9.00 do kościoła przyszły dzieci ze szkoły podstawowej, aby pomodlić się za rodziców przed obrazem św. Józefa.
   Msza św. z udziałem osób chorych samotnych i w podeszłym wieku rozpoczęła się o godz. 11.00. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie, po którym razem z ks. proboszczem udzielał sakramentu namaszczenia wszystkim chorym i starszym osobom.
 • DSC_0969
 • DSC_0969
  DSC_0969
 • DSC_0970
 • DSC_0970
  DSC_0970

   Po Komunii św. została odmówiona modlitwa-akt zawierzenia św. Józefowi osób niosących swój krzyż cierpienia. Dokonały tego osoby świeckie.
 • DSC_0973
 • DSC_0973
  DSC_0973
 • DSC_0975
 • DSC_0975
  DSC_0975
 • DSC_0979
 • DSC_0979
  DSC_0979

   Do godzin popołudniowych trwało indywidualne nawiedzenie obrazu przez wiernych z parafii.
   O godz. 16.00 swoje spotkanie ze św. Józefem odbyli dorośli lektorzy i ministranci parafii św. Jana Chrzciciela.
   Po nim o 16.30 rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie nawiedzenia obrazu św. Józefa sprawowana przez ks. proboszcza, który wygłosił słowo Boże i zawierzył całą parafię w modlitwie-akcie św. Józefowi.
 • DSC_0995
 • DSC_0995
  DSC_0995
 • DSC_0997
 • DSC_0997
  DSC_0997
 • DSC_0998
 • DSC_0998
  DSC_0998
 • DSC_1002
 • DSC_1002
  DSC_1002

   Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, jedna z rodzin odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętej ikony, a ks. proboszcz okadził święty wizerunek. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę odbytej peregrynacji, ks. proboszczowi za przyjęcie świętej ikony w kościele parafialnym, przygotowanie i przeprowadzenie w nim nawiedzenia, a wiernym za uczestnictwo i modlitwę.
 • DSC_1018
 • DSC_1018
  DSC_1018
 • DSC_1044
 • DSC_1044
  DSC_1044
 • DSC_1038
 • DSC_1038
  DSC_1038

   Następnie grupa mężczyzn wraz z ks. proboszczem, ks. wikariuszem i wiernymi przeniosła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.
 • DSC_1048
 • DSC_1048
  DSC_1048
 • DSC_1049
 • DSC_1049
  DSC_1049
 • DSC_1060
 • DSC_1060
  DSC_1060

   Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, ma w swojej opiece Przewielebnego Księdza Proboszcza Włodzimierza Jackiewicza, Księdza Wikariusza Tomasza Ibsza i wyprasza u Boga potrzebne łaski całej Wspólnocie wiernych z parafii św. Jana Chrzciciela w Pniewach.

  Pniewy - parafia pw. św. Wawrzyńca - 14-15.03.2017

  We wtorek 14 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach.

 • DSC_0826
 • DSC_0826
  DSC_0826
 • DSC_0827
 • DSC_0827
  DSC_0827

   Na dziedzińcu przed świątynią zgromadzili się wierni wraz z kapłanami: ks. proboszczem Markiem Szukalskim, ks. wikariuszem Sebastianem Kaźmierczakiem, ks. rezydentem Janem Majchrzakiem i ks. Dariuszem Kubicą SVD, kapelanem sióstr klarysek w Pniewach.
   Duszpasterz parafii i pozostali księża ucałowali święty wizerunek, a następnie przedstawiciele parafian wynieśli świętą ikonę z samochodu-kaplicy i zatrzymali się w progach świątyni.
 • DSC_0828
 • DSC_0828
  DSC_0828
 • DSC_0830
 • DSC_0830
  DSC_0830
 • DSC_0832
 • DSC_0832
  DSC_0832
 • DSC_0833
 • DSC_0833
  DSC_0833

   Tam ks. proboszcz dokonał ceremonii przywitania obrazu św. Józefa i uroczyście wprowadził święty wizerunek do prezbiterium, gdzie przywitała go delegacja parafian.
 • DSC_0840
 • DSC_0840
  DSC_0840
 • DSC_0857
 • DSC_0857
  DSC_0857
 • DSC_0865
 • DSC_0865
  DSC_0865
 • DSC_0869
 • DSC_0869
  DSC_0869
 • DSC_0874
 • DSC_0874
  DSC_0874

   Następnie rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez wszystkich obecnych kapłanów pod przewodnictwem ks. proboszcza. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD wygłosił okolicznościowe słowo Boże. Po Komunii św. duszpasterz parafii dokonał aktu zawierzenia rodzin św. Józefowi.
 • DSC_0879
 • DSC_0879
  DSC_0879
 • DSC_0878
 • DSC_0878
  DSC_0878
 • DSC_0886
 • DSC_0886
  DSC_0886

   O godz. 20.00 rozpoczęło się modlitewne czuwanie młodzieży przy św. Józefie prowadzone przez ks. wikariusza Sebastiana Kaźmierczaka.
 • DSC_0889
 • DSC_0889
  DSC_0889
 • DSC_0894
 • DSC_0894
  DSC_0894
 • DSC_0899
 • DSC_0899
  DSC_0899

   Po jego zakończeniu w godzinie Apelu Jasnogórskiego do kościoła przyszli mężczyźni, aby uczestniczyć w nabożeństwie ku czci św. Józefa i wysłuchać konferencji dotyczącej odpowiedzi udzielanej Bogu na dar powołania mężczyzny do życia w małżeństwie i rodzinie, której przykładem jest Cieśla z Nazaretu. Wygłosił ją ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD.
   Następny dzień peregrynacji obrazu św. Józefa rozpoczął się od Mszy św. odprawionej o godz. 7.00 przez ks. wikariusza, podczas której wygłosił on słowo Boże.
   O godz. 9.30 wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, a następnie osoby starsze, samotne i chore uczestniczyły w Eucharystii, którą w ich intencji sprawował ojciec kustosz. Wygłosił on również do zebranych wiernych okolicznościowe kazanie, a po nim razem z ks. proboszczem udzielał sakramentu namaszczenia chorych pragnącym go przyjąć. Na zakończenie Mszy św. w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkich niosących swój krzyż cierpienia św. Józefowi
 • DSC_0905
 • DSC_0905
  DSC_0905
 • DSC_0905
 • DSC_0905
  DSC_0905

   Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się modlitwa różańcowa przy świętym obrazie członków dziesięciu Róż różańcowych.
   O godz. 17.00 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa, które odprawił ojciec kustosz. Po jego zakończeniu małżonkowie obecni w świątyni odnowili swoje przyrzeczenia i zostali oddani w opiekę św. Józefa, Patrona Rodzin, w specjalnej modlitwie-akcie. Na zakończenie ojciec kustosz rozdał wszystkim obecnym obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.
 • DSC_0906
 • DSC_0906
  DSC_0906
 • DSC_0909
 • DSC_0909
  DSC_0909
 • DSC_0911
 • DSC_0911
  DSC_0911

   Ceremonii pożegnania obrazu św. Józefa dokonał duszpasterz parafii. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za dar peregrynacji, która odbyła się w tej parafii, ks. proboszczowi i ks. wikariuszowi za przygotowanie jej i przeprowadzenie, pozostałym kapłanom za obecność i uczestnictwo, a wiernym za okazane świadectwo modlitwy i tak liczny udział w uroczystościach. Delegacja mężczyzn procesjonalnie przeniosła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy razem z towarzyszącymi jej kapłanami i ludem Bożym.
 • DSC_0913
 • DSC_0913
  DSC_0913
 • DSC_0914
 • DSC_0914
  DSC_0914
 • DSC_0921
 • DSC_0921
  DSC_0921

   Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski dla Czcigodnego Księdza Proboszcza Marka Szukalskiego, ks. wikariusza Sebastiana Kaźmierczaka, ks. rezydenta Jana Majchrzaka i wiernych parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości, zawsze ufając Świętemu Patronowi Rodzin.
 • DSC_0923
 • DSC_0923
  DSC_0923
 • DSC_0924
 • DSC_0924
  DSC_0924
 • DSC_0925
 • DSC_0925
  DSC_0925
 • DSC_0926
 • DSC_0926
  DSC_0926

  Pniewy - Wspólnota Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego - 13-14.03.2017

  W poniedziałek 13 marca 2017 r., o godz. 16.30 św. Józef w peregrynującym wizerunku rozpoczął nawiedzenie Wspólnoty Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach.

 • DSC_0708
 • DSC_0708
  DSC_0708
 • DSC_0709
 • DSC_0709
  DSC_0709
  Siostry zgromadziły się na dziedzińcu klasztornym, aby przywitać peregrynujący obraz św. Józefa. Przybyli również na tę uroczystość zaproszeni księża z pniewskich parafii: ks. proboszcz Marek Szukalski z parafii pw. św. Wawrzyńca z ks. rezydentem Janem Majchrzakiem, ks. proboszcz Włodzimierz Jackiewicz z parafii pw. św. Jana Chrzciciela, ks. Dariusz Kubica SVD, kapelan sióstr klarysek w Pniewach oraz o. Andrzej Grzesiak OMI, kapelan tutejszej Wspólnoty sióstr.
 • DSC_0706
 • DSC_0706
  DSC_0706
 • DSC_0710
 • DSC_0710
  DSC_0710
 • DSC_0711
 • DSC_0711
  DSC_0711

   Siostra przełożona Maria Jachosz USJK ucałowała święty wizerunek, a następnie siostry procesyjnie wniosły świętą ikonę do kaplicy zakonnej.
 • DSC_0705
 • DSC_0705
  DSC_0705
 • DSC_0716
 • DSC_0716
  DSC_0716
 • DSC_0718
 • DSC_0718
  DSC_0718
 • DSC_0727
 • DSC_0727
  DSC_0727
 • DSC_0733
 • DSC_0733
  DSC_0733
 • DSC_0734
 • DSC_0734
  DSC_0734

   Ojciec kapelan Andrzej Grzesiak OMI wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii i odmówił modlitwę powitania. Następnie ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka zawierający jego błogosławieństwo dla uczestników peregrynacji. Po krótkiej osobistej modlitwie rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ojca kapelana Andrzeja Grzesiaka, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas tej Mszy św. siostry odnowiły swoje śluby zakonne.
 • DSC_0746
 • DSC_0746
  DSC_0746
 • DSC_0743
 • DSC_0743
  DSC_0743
 • DSC_0749
 • DSC_0749
  DSC_0749
 • DSC_0752
 • DSC_0752
  DSC_0752
 • DSC_0755
 • DSC_0755
  DSC_0755

   Po zakończeniu celebracji nastąpił czas indywidualnej modlitwy zakonnic oraz przybyłych do kaplicy osób świeckich.
 • DSC_0786
 • DSC_0786
  DSC_0786

   Następnego dnia o godz. 6.00 siostry urszulanki rozpoczęły śpiew Godzinek ku czci św. Józefa, a po nich o godz. 6.30 Mszę św. sprawował ojciec kapelan. Po zakończeniu Eucharystii siostry odmówiły Jutrznię z uroczystości św. Józefa.
 • DSC_0750
 • DSC_0750
  DSC_0750
 • DSC_0753
 • DSC_0753
  DSC_0753

   O godz. 8.00 na modlitewne spotkanie ze św. Józefem przybyło 170 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek w Pniewach. Przygotował je i prowadziła siostra katechetka Danuta Sakowicz USJK.
   Następnie do kaplicy przyszły dzieci z przedszkola prowadzonego przez siostry urszulanki aby pomodlić się za swoich rodziców przed obrazem św. Józefa, Patrona Rodzin. Spotkanie to prowadził ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD.
 • DSC_0769
 • DSC_0769
  DSC_0769
 • DSC_0772
 • DSC_0772
  DSC_0772
 • DSC_0773
 • DSC_0773
  DSC_0773

   O godz. 11.30 spotkały się ze św. Józefem siostry starsze i chore. Podczas nabożeństwa ku czci św. Józefa, ojciec kapelan w specjalnej modlitwie-akcie oddał w opiekę Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny siostry niosące krzyż cierpienia.
 • DSC_0739
 • DSC_0739
  DSC_0739

   Po południu przed obrazem św. Józefa modliły się dzieci z urszulańskiej świetlicy razem z siostrami, które się nimi opiekują.
   W Godzinie Miłosierdzia Bożego siostry odmówiły w kaplicy Koronkę oraz modlitwy brewiarzowe.
   O godz. 17.00 rozpoczęła się Msza św. na pożegnanie obrazu św. Józefa i zakończenie peregrynacji u sióstr urszulanek. Ojciec kapelan wygłosił słowo Boże, a wszystkie siostry zgromadzone na Eucharystii odmówiły akt zawierzenia Wspólnoty św. Józefowi.
 • DSC_0782
 • DSC_0782
  DSC_0782
 • DSC_0780
 • DSC_0780
  DSC_0780
 • DSC_0793
 • DSC_0793
  DSC_0793
 • DSC_0797
 • DSC_0797
  DSC_0797
 • DSC_0802
 • DSC_0802
  DSC_0802

   Na zakończenie ceremonii pożegnania ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas łaski nawiedzenia tutejszej Wspólnoty przez św. Józefa w świętym wizerunku, Siostrze Przełożonej za zaproszenie i przygotowanie tej peregrynacji, jak również wszystkim Siostrom, które się przyczyniły do tak pięknie i nabożnie przeżytej uroczystości odwiedzin Wspólnoty Sióstr Urszulanek w Pniewach przez ubogiego Cieślę z Nazaretu.
   Po ceremonii pożegnania świętej ikony siostry procesjonalnie odprowadziły obraz do samochodu-kaplicy.
 • DSC_0817
 • DSC_0817
  DSC_0817
 • DSC_0819
 • DSC_0819
  DSC_0819
 • DSC_0821
 • DSC_0821
  DSC_0821
 • DSC_0822
 • DSC_0822
  DSC_0822
 • DSC_0823
 • DSC_0823
  DSC_0823
 • DSC_0825
 • DSC_0825
  DSC_0825

   Niech św. Józef wyprasza Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski Siostrom Urszulankom Serca Jezusa Konającego w Pniewach, które z wielką miłością poświęcają się pracy edukacyjnej i wychowawczej dzieci i młodzieży. Niech dopomaga we wszystkich przedsięwzięciach czynionych na chwałę Boga żyjącego w człowieku.

   

  Pudliszki - parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej - 12-13.03.2017

  W niedzielę 12 marca 2017 r. o godz. 7.00 obraz św. Józefa został wniesiony do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pudliszkach, gdzie pieczę duszpasterską nad wiernymi sprawuje ks. proboszcz Piotr Kłosowski.

 • DSC_0633
 • DSC_0633
  DSC_0633
 • DSC_0685
 • DSC_0685
  DSC_0685

   O godz. 8.00 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ojca kustosza Stanisława Plewę OCD, który wygłosił kazanie, a po Komunii św. ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi.
 • DSC_0634
 • DSC_0634
  DSC_0634
 • DSC_0637
 • DSC_0637
  DSC_0637
 • DSC_0639
 • DSC_0639
  DSC_0639

   O godz. 10.00 Eucharystii przewodniczył ks. kanonik Ludwik Maćkowiak, poprzedni proboszcz i budowniczy tej świątyni, a koncelebransem był obecny ks. proboszcz. Ojciec kustosz wygłosił słowo Boże, a ks. kanonik odmówił modlitwę-akt zawierzenia rodzin św. Józefowi. Podczas Mszy św. pieśni kościelne wykonywała pięknie śpiewająca dziecięca schola.
 • DSC_0646
 • DSC_0646
  DSC_0646
 • DSC_0649
 • DSC_0649
  DSC_0649
 • DSC_0650
 • DSC_0650
  DSC_0650
 • DSC_0659
 • DSC_0659
  DSC_0659
 • DSC_0665
 • DSC_0665
  DSC_0665
 • DSC_0643
 • DSC_0643
  DSC_0643

   Ostatnią przedpołudniową Mszą św. była Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza o godz. 11.30, podczas której ojciec kustosz wygłosił homilię, a ks. proboszcz zawierzył rodziny św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie.
   O godz. 14.30 rozpoczęło się nabożeństwo Gorzkich Żali. Odprawiał je ks. proboszcz, a kazanie pasyjne wygłosił ks. wikariusz Tadeusz Baranowski z parafii św. Mikołaja w Krobi. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.
   Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz, a słowo Boże wygłosił ojciec kustosz. Podobnie jak na wcześniejszych Mszach św. ks. proboszcz po Komunii św. zawierzył wszystkie rodziny opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie.
 • DSC_0698
 • DSC_0698
  DSC_0698
 • DSC_0700
 • DSC_0700
  DSC_0700

   Po końcowym błogosławieństwie rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, a ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę odbytej peregrynacji, ks. proboszczowi za przyjęcie świętej ikony, przygotowanie i przeprowadzenie nawiedzenia, a wiernym za tak liczne uczestnictwo i modlitwę. Następnie grupa mężczyzn przeniosła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.
 • DSC_0704
 • DSC_0704
  DSC_0704

   Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, ma w swojej opiece Przewielebnego Księdza proboszcza Piotra Kłosowskiego oraz Księdza kanonika Ludwika Maćkowiaka i wyprasza u Boga wszelkie potrzebne dla nich łaski i dla wszystkich wiernych z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Pudliszkach.

  Zalesie Wielkie - parafia pw. Matki Boskiej Królowej Polski - 9-10.03.2017

  W czwartek 9 marca 2017 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Zalesiu Wielkim.

 • DSC_0382
 • DSC_0382
  DSC_0382
 • DSC_0384
 • DSC_0384
  DSC_0384

   Ks. proboszcz Sławomir Nobik przywitał przed kościołem święty wizerunek, ucałował go, a strażacy przenieśli świętą ikonę do świątyni.
 • DSC_0386
 • DSC_0386
  DSC_0386
 • DSC_0389
 • DSC_0389
  DSC_0389

   Duszpasterz parafii okadził świętą ikonę. Wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.
 • DSC_0397
 • DSC_0397
  DSC_0397
 • DSC_0396
 • DSC_0396
  DSC_0396

   Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, po którym rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
 • DSC_0498
 • DSC_0498
  DSC_0498
 • DSC_0406
 • DSC_0406
  DSC_0406

   Po Komunii św. wybrana para małżeńska zawierzyła wszystkie rodziny w parafii opiece św. Józefa, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.
 • DSC_0425
 • DSC_0425
  DSC_0425
 • DSC_0428
 • DSC_0428
  DSC_0428

   Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęło się modlitewne czuwanie wiernych prowadzone przez Matki Różańcowe do godz. 21.00 zakończone odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
   Następnego dnia o godz. 8.00 ks. proboszcz odmówił Litanię do św. Józefa, a po niej rozpoczął się śpiew Godzinek ku czci św. Józefa.
   O godz. 10.30 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ojca kustosza w intencji wszystkich osób starszych, chorych i samotnych. Celebrans wygłosił okolicznościowe kazanie, a po nim wraz z ks. proboszczem udzielał sakramentu namaszczenia chorych.
 • DSC_0444
 • DSC_0444
  DSC_0444
 • DSC_0450
 • DSC_0450
  DSC_0450

  Po Komunii św. w specjalnej modlitwie-akcie wybrana osoba wraz z ks. proboszczem zawierzyła św. Józefowi wszystkich obarczonych krzyżem cierpienia.
 • DSC_0447
 • DSC_0447
  DSC_0447
 • DSC_0452
 • DSC_0452
  DSC_0452

   Do godz. 15.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych przed obrazem św. Józefa. W Godzinie Miłosierdzia ks. proboszcz odmówił z przybyłymi parafianami Koronkę i odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.
 • DSC_0449
 • DSC_0449
  DSC_0449

   Następnie rozpoczęła się Droga Krzyżowa prowadzona przez dzieci i młodzież, przygotowana przez panią katechetkę.
 • DSC_0469
 • DSC_0469
  DSC_0469
 • DSC_0473
 • DSC_0473
  DSC_0473
 • DSC_0478
 • DSC_0478
  DSC_0478
 • DSC_0489
 • DSC_0489
  DSC_0489

   Po tym wielkopostnym nabożeństwie rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza na zakończenie nawiedzenia obrazu św. Józefa. Wygłosił on kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą parafię w modlitwie-akcie św. Józefowi. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zaangażowania dzieci i młodzieży w liturgię Eucharystyczną.
 • DSC_0515
 • DSC_0515
  DSC_0515
 • DSC_0503
 • DSC_0503
  DSC_0503
 • DSC_0506
 • DSC_0506
  DSC_0506
 • DSC_0510
 • DSC_0510
  DSC_0510
 • DSC_0514
 • DSC_0514
  DSC_0514
 • DSC_0525
 • DSC_0525
  DSC_0525

   Ceremonia zakończenia peregrynacji rozpoczęła się od śpiewu Te Deum i modlitwy dziękczynnej za nawiedzenie, którą odmówiła jedna z par małżeńskich.
 • DSC_0553
 • DSC_0553
  DSC_0553
 • DSC_0564
 • DSC_0564
  DSC_0564

   Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę czasu nawiedzenia, ks. proboszczowi za zorganizowanie i przeprowadzenie tak pięknie przygotowanej peregrynacji obrazu św. Józefa, a wiernym za liczny udział, modlitwę i świadectwo wiary.
   Po zakończeniu ceremonii pożegnania strażacy przenieśli świętą ikonę do samochodu-kaplicy w asyście ks. proboszcza i wiernych.
 • DSC_0569
 • DSC_0569
  DSC_0569
 • DSC_0573
 • DSC_0573
  DSC_0573
 • DSC_0574
 • DSC_0574
  DSC_0574

   Niech św. Józef modli się w niebie we wszystkich intencjach ks. proboszcza Sławomira Nobika i wiernych parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Zalesiu Wielkim.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD