Kancelariaalfa.pl / Księgowy BełchatówKsięgowy

W ramach rozliczeń płac i zobowiązań wobec ZUS świadczymy następujące usługi: wprowadzamy do systemu komputerowego dane zatrudnionego bądź zwolnionego pracownika, dokonujemy obliczeń dodatkowych elementów wynagrodzenia (ekwiwalentów, dodatków, odpraw, ryczałtów) na podstawie informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę, a także sporządzamy listy płac pracowników z uwzględnieniem nieobecności. Ponadto, zajmujemy się zgłaszaniem płatników oraz ubezpieczonych do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego.
KANCELARIA PODATKOWA ALFA ADWOKAT PAWEŁ PACYŃSKI
Tel.:446350737
ul. Piłsudskiego 10
97-400Bełchatów
łódzkie
NIP: 7691963838
WWW: